[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]


RULES
1. ห้ามนำเสนอข้อมูล หรือ วิพากษ์วิจารณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ ในทางเสื่อมเสีย/ มีแนวโน้ม/หรือส่อไปในทางเสื่อมเสียโดยเด็ดขาด

2. ห้ามนำเสนอข้อมูลอันเป็น/หรือส่อไปในทางหยาบคาย ลามก อนาจาร ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี รวมถึงข้อมูลอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา

3. ห้ามนำเสนอข้อมูลของผู้อื่น เช่น ชื่อ นามสกุล ประวัติ e-mail เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ห้ามนำเสนอข้อมูลอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง ท้าทาย ชักชวนให้ก่อเกิดความวุ่นวาย ต่อบุคคลหรือระหว่างบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน

5. ห้ามนำเสนอข้อมูลอันเป็นการพาดพิง/ใส่ความ/ชี้น้ำผู้อื่นให้ได้รับการดูหมิ่น เกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน

6. ห้ามนำเสนอข้อมูลที่เข้าข่าย ตามหาคน การค้า/หารายได้/โฆษณา คิดยังไงกับ หรือข้อความ/กระทู้ในลักษณะรวมข้อมูลส่วนตัวหรือวิธีการติดต่อ เช่น e-mail msn icq เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ

6.1. ห้ามโพสต์ข้อความในลักษณะก่อกวน, สร้างความเดือดร้อนรำคาญ, ข้อความที่โพสต์ซ้ำๆ เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีส่วนร่วมกับประเด็นกระทู้

7. ห้ามนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขว อันอาจนำมาซึ่งความเสียหาย หรือความเข้าใจผิด ให้แก่สังคม บุคคล องค์กร และสถาบันต่างๆ

8. ข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอโดยผู้ใช้งาน ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้นจะเป็นของผู้ใช้งานผู้นั้นเท่านั้น คณะผู้จัดทำสวนฯบอร์ดดอทเน็ต จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆที่นำเสนอโดยผู้ใช้งาน แต่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ บุคคล หรือองค์กรอื่นๆ

9. การตัดสินใจลบข้อความ/กระทู้ หรือการดำเนินการใดๆ กับสวนฯบอร์ดดอทเน็ต เป็นสิทธิ์ขาดของคณะผู้จัดทำสวนฯบอร์ดดอทเน็ต

10. หากคณะผู้จัดทำสวนฯบอร์ดดอทเน็ต ตรวจพบข้อมูลใดที่เข้าข่ายข้างต้น หรือไม่เหมาะสมในการนำเสนอ ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวตามที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจ้งเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น และอาจตัดสิทธิ์การให้บริการแก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. สวนฯบอร์ดดอทเน็ต สนับสนุนการใช้เว็บบอร์ดในเชิงสร้างสรรค์ และไม่สนับสนุนการใช้งานเว็บบอร์ดเพื่อถามการบ้าน หรือโฆษณา

12. สมาชิกผู้ใช้งานสวนฯบอร์ดฯดอทเน็ตจะต้องทำความเข้าใจ ยอมรับและปฎิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด

13. คณะผู้จัดทำสวนฯบอร์ดดอทเน็ต ถือว่าสมาชิกทุกคนที่ใช้บริการได้เข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงข้างต้น จึงเข้าใช้งานในสวนฯบอร์ดดอทเน็ต และขอได้โปรดทราบว่าสวนฯบอร์ดดอทเน็ตที่ท่านใช้งานอยู่ในขณะนี้ มิได้เป็นเว็บบอร์ดทางการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โปรดอย่าใช้สวนฯบอร์ดดอทเน็ตเป็นเครื่องมือสนองอารมณ์คะนองส่วนตัว

(คำว่าข้อมูล หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาในบอร์ด เช่น หัวข้อกระทู้ เนื้อความในกระทู้ รูปภาพประกอบ ชื่อผู้โพสต์ และอีเมล เป็นต้น)

คณะผู้จัดทำสวนฯบอร์ดดอทเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎการใช้งานที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า