[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" คำยืม "
ประวัติส่วนตัว
ที่มา
มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลตรงตัว"โดยย่อ, โดยสรุป" ใช้หมายถึงประวัติส่วนตัว เช่นประวัติการศึกษา,
ประวัติการทำงาน ใช้เป็นเอกสารในตอนสมัครงาน ประกอบกับใบสมัคร ส่วนมากอเมริกาจะใช้คำนี้ ยกเว้นอังกฤษกับอเมริกาเหนือ ที่มักจะใช้ Curriculum Vitae

คำนี้ ถ้าจะเขียนให้ถูกตามอักขระแล้ว ต้องเติมaccent (/) ไว้บนตัว e ทั้งสองตัว แต่ก็อนุโลมให้เขียนเป็น resume โดยไม่ต้องเติมก็ได้เหมือนกัน

อีกคำที่ความหมายเดียวกันคือ Curriculum Vitae ซึ่งยืมมาจากภาษาลาติน
เสียงอ่านคลิ๊กที่นี่ http://www.geocities.com/words_4u2001/Sounds/resume.wav

19 มิ.ย. 50 / 22:02
0 0
tathisri [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
view 864 : discuss 20 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.121.17.43

#1# - 299380 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] curriculum vitae
ความหมาย ประวัติส่วนตัวอย่างย่อๆ
เสียงอ่านคลิ๊กที่นี่ http://www.geocities.com/words_4u2001/Sounds/CurriculumVitae.wav
ที่มา จากภาษาลาติน แปลว่า แปลตามตัวอักษรว่า "วิชาชีวิต" ใช้หมายถึงประวัติส่วนตัว เช่น การศึกษา, การทำงาน, ความสำเร็จในอดีต ส่วนมากจะใช้ในตอนสมัครงานประกอบใบสมัคร เขียนย่อเป็น C.V.

คำในความหมายเดียวกันอีกคำคือ resume เป็นคำที่ยืมจากภาษาฝรั่งเศส
19 มิ.ย. 50 / 22:06
0 0
tathisri [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299380 124.121.17.43

#2# - 299382 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ความหมาย รัฐประหาร
เสียงอ่านคลิ๊กที่นี่ http://www.geocities.com/words_4u2001/Sounds/coup-detat.wav
ที่มา มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลตามตัวอักษรว่า "ตีรัฐแตก" ใช้หมายถึงการยึดอำนาจรัฐบาลโดยใช้กำลังเข้ายึดอำนาจและเปลี่ยนรัฐบาลอย่างผิดกฏหมาย คำนี้ถ้าเป็นพหูพจน์จะเขียนว่า coups d'etat หรือ coup d'etats

19 มิ.ย. 50 / 22:09
0 0
tathisri [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299382 124.121.17.43

#3# - 299388 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] magnum opus
ความหมาย ผลงานชิ้นเอก, ผลงานชิ้นเยี่ยมยอด
เสียงอ่านคลิ๊กที่นี่ http://www.geocities.com/words_4u2001/Sounds/magnum-opus.wav
ที่มา มาจากภาษาลาติน แปลว่า "งานยิ่งใหญ่" ใช้หมายถึงงานชิ้นเอกที่ประสบความสำเร็จสูงสุด
และทำให้เจ้าของผลงานเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ส่วนมากจะใช้ในด้านงานประพันธ์หรืองานศิลปะ เช่น Magnum opus ของ Shakespear คือเรื่อง Hamlet (และอีกหลายๆเรื่อง)
19 มิ.ย. 50 / 22:12
0 0
tathisri [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299388 124.121.17.43

#4# - 299392 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] savoir faire
ความหมาย รู้ในสิ่งที่ต้องทำ (โดยสัญชาติญาณ)
เสียงอ่านคลิ๊กที่นี่ http://www.geocities.com/words_4u2001/Sounds/savoir-faire.wav
ที่มา มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า "รู้ว่าต้องทำยังไง" ในภาษาอังกฤษมักจะใช้ในแง่ที่รู้ว่า
จะต้องทำอะไรหรือยังไงโดยสัญชาติญาณ หรือ ลางสังหรณ์ (ไม่ได้รู้ด้วยเหตุผลหรือประสบการณ์) แต่ในอเมริกาจะใช้ในความหมายกว้างกว่า เช่น รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงในแต่ละสถานะการณ์ (เช่นเวลาเข้าสังคม)
คำนี้จะเขียนเป็น savior-faire ก็ได้
19 มิ.ย. 50 / 22:15
0 0
tathisri [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299392 124.121.17.43

#5# - 299394 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แบบฝรั่งเศส
RESUME = เคร - ซุ - เม่
COUP D'ETAT = กูบ - เด - ตา
19 มิ.ย. 50 / 22:18
0 0
: . V'Kz.127 . : [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 299394 125.24.53.156

#6# - 299399 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย

คำยืม ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า loan-word หมายถึงคำในภาษาต่างประเทศที่ภาษาใดภาษาหนึ่งรับเข้ามาใช้ โดยปรับการออกเสียงให้เข้ากับภาษาของผู้ยืม แต่ยังคงลักษณะบางลักษณะที่คล้ายคลึงกับคำเดิมในภาษาที่ยืมมา ทำให้สามารถสืบกลับไปได้ว่ายืมมาจากภาษาใด
ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศจำนวนมาก เช่น คำยืมจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมร จีน ชวา-มลายู ฝรั่งเศส และอังกฤษ ที่น่าสนใจมากที่สุดคือคำยืมจากภาษาอังกฤษ เพราะมีจำนวนมาก และในปัจจุบันกระบวนการยืมคำจากภาษาอังกฤษก็ยังดำเนินอยู่อย่างไม่รู้จบ
ทุกวันนี้ หลายคนตั้งข้อสังเกตในเชิงแสดงความห่วงใยว่าภาษาไทยมีคำภาษาอังกฤษปนอยู่เป็นจำนวนมาก และถ้าคนไทยใช้คำภาษาอังกฤษมากขึ้นๆ ภาษาไทยจะสูญไปในที่สุด ผู้เขียนเห็นว่าถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะทำให้อิทธิพลของภาษาอังกฤษแพร่ไปทั่วโลก รวมทั้งสังคมไทยด้วย แต่การที่ภาษาไทยจะสูญสิ้นหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับเอาคำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษาไทย เพราะความตายหรือความสูญสิ้นของภาษาจำนวนมากในโลกเกิดขึ้นจากการไม่ใช้ภาษานั้นๆ ในหน้าที่ต่างๆ ในสังคม แต่หันไปใช้ภาษาอื่นแทน ดังนั้น ตราบใดที่คนไทยยังใช้ภาษาไทยอยู่ เช่นใช้พูดในโอกาสต่างๆ ใช้เขียนรูปแบบต่างๆ ใช้เป็นสื่อการสอน ใช้ในสื่อมวลชน เป็นต้น ก็จะทำให้ภาษาไทยคงอยู่ตลอดไป แม้จะมีคำใหม่ที่รับมาจากต่างประเทศจำนวนมากมายมหาศาลก็ตาม ประเด็นสำคัญคือ ถึงแม้คนไทยจะยืมลักษณะต่างประเทศมามากเท่าใดก็ตาม แต่ถ้าคนไทยปรับลักษณะเหล่านั้นให้เป็นไทย และนำมาใช้ในปริบทไทย วัฒนธรรมไทยรวมทั้งภาษาไทยด้วย ก็จะร่ำรวยด้วยสิ่งใหม่ๆ และจะคงอยู่ในอนาคตได้
คำยืม เป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้บ่งการรับลักษณะต่างประเทศแล้วนำมาปรับใช้ในปริบทไทย คำถามที่หลายคนถามคือ คำภาษาอังกฤษทุกคำที่คนไทยใช้ปนในการพูดภาษาไทยเป็นคำยืมทั้งหมดหรือไม่ เช่น 1) เกม 2) ซุป 3) การ์ตูน 4) การ์ด 5) แบงก์ 6) เบอร์ 7) เกียร์ 8) ฟุตบอล 9) กอล์ฟ 10) เทนนิส 11) เอกซเรย์ 12) เอนทรานซ์ 13) เทคโนโลยี 14) คลินิก 15) คอมพิวเตอร์ 16) ล็อตเตอรี่ 17) ฟาร์ม 18) โบนัส 19) เครดิต 20) มอเตอร์ไซค์ 21) มอเตอร์เวย์ 22) รีสอร์ต 23) โปรโมท 24) โปรโมชั่น 25) รีโมท 26) ไมโครบัส 27) ล็อบบี้ 28) เทคโอเวอร์ 29) ดาวน์ 30) ทาวน์เฮาส์ 31) คอนโด 32) โหลด 33) ซอฟต์แวร์ 34) เวบไซต์ 35) อินเทอร์เน็ต 36) ออนไลน์ 37) เมาส์ 38) คลิก 39) อี-เมล์ 40) เซ็กซ์ 41) เซ็กซี่ 42) บูม 43) เคลียร์ 44) แอโรบิก 45) ฮิต 46) ซูม 47) ไฟแนนซ์ 48) ทัวร์ 49) วีซ่า 50) เกย์ ฯลฯ
จะสังเกตได้ว่าคำที่ยกมาเป็นตัวอย่างทั้ง 50 คำนี้ เป็นคำที่คนไทยรู้จักดีและใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวันทั้งในการสนทนา ในสิ่งตีพิมพ์ และในสื่ออื่นๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เขียนลองค้นคำเหล่านี้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับล่าสุด (ปี 2542) ดูก็พบว่าคำที่ 1-20 เท่านั้นที่มีอยู่ในพจนานุกรม ส่วนคำที่ 21-50 ไม่ถูกบรรจุไว้ในพจนานุกรมดังกล่าว จึงอาจถือได้ว่าคำเหล่านี้ยังไม่มีสถานภาพเป็นคำยืม เพราะราชบัณฑิตยสถานยังไม่ยอมรับ แต่หลายคนอาจโต้แย้งว่า คำเหล่านี้ (คำที่ 21-50) ก็ใช้มากเท่าๆ กับคำที่มีอยู่ในพจนานุกรม (คำที่ 1-20) จึงสมควรถือว่าเป็นคำยืมเหมือนกันและควรมีอยู่ในพจนานุกรมเพื่อที่คนไทยทั้งหลายจะได้มีแบบอย่างในการสะกดคำและเรียนรู้ความหมายร่วมกันได้ ฝ่ายที่รับผิดชอบจัดทำพจนานุกรมอาจโต้แย้งด้วยเหตุผลว่าคำเหล่านั้นยังใหม่อยู่ หรือเป็นคำที่ไม่จำเป็นต้องรับมาเพราะอาจใช้คำไทยแทนได้ (ถึงแม้จะไม่เป็นที่นิยมก็ตาม) แต่สาเหตุอีกประการที่ไม่ได้บรรจุคำเช่น 21-50 ไว้อาจเป็นเพราะมองข้ามคำดังกล่าวไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้
ผู้เขียนใคร่สรุปว่าคำต่างประเทศคำใดที่ใช้แพร่หลายในสังคมไทยจนดูเหมือนจะเป็นคำไทยไปแล้ว และไม่มีคำไทยที่มีความหมายเทียบเท่าได้ทุกประการ ก็น่าจะยอมรับเป็นคำยืมและเก็บไว้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานด้วย นอกจากนั้นคนไทยก็น่าจะออกเสียงคำดังกล่าวให้เป็นแบบไทยจะได้ผสมกลมกลืนกับคำไทยอื่นๆ และเนื่องจากภาษาไทยเปลี่ยนแปลงเร็วมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในการยืมลักษณะใหม่ๆ จากภาษาอังกฤษ ฝ่ายจัดทำพจนานุกรมและตำราไวยากรณ์คงต้องก้าวให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย

ที่มา http://www.watrangbua.ac.th/i_thai10.htm
19 มิ.ย. 50 / 22:23
0 0
tathisri [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299399 124.121.17.43

#7# - 299405 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] กู เด ตา

pas กูบ
19 มิ.ย. 50 / 22:28
0 0
[t]ic`[t]ac`[t]oe ณ สวนกุหลาบวิทยาลัย [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 299405 124.121.176.251

#8# - 299406 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] มาส่งการบ้านค้าบบ

avant garde
kindergarden
19 มิ.ย. 50 / 22:31
0 0
บัวนะแจ๊ะ... [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299406 58.64.100.32

#9# - 299407 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ซีเอสต้า
(เขียนยังไงหว่า ลืมไปแล้ว)

แปลว่า งีบหลับหลังเวลาข้าวเที่ยง

เป็นคำๆนึง ที่ผมช้อบชอบเลยล่ะ หึหึหึ
19 มิ.ย. 50 / 22:32
0 0
> MoonSalt๑๒๕ < [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299407 58.9.152.128

#10# - 299408 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สวัสดีค่ะ : . V'Kz.127 . :
19 มิ.ย. 50 / 22:32
0 0
tathisri [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299408 124.121.17.43

#11# - 299411 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] A siesta
original Spanish pronunciation is a short nap taken in the early afternoon, often after the midday meal. Such a period of sleep is a common tradition in hot countries. The word siesta is Spanish, from the Latin HORA SEXTA - "the sixth hour" (counting from dawn, therefore noon, hence "midday rest").
19 มิ.ย. 50 / 22:36
0 0
tathisri [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299411 124.121.17.43

#12# - 299412 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สวัสดีนักเรียนที่มาเรียน มาส่งการบ้าน
19 มิ.ย. 50 / 22:40
0 0
tathisri [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299412 124.121.17.43

#13# - 299415 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ส่งการบ้านอีกค๊าบบ

gourmet, gourmant

nirvana, samsara, trimurti, karma, kama sutra
19 มิ.ย. 50 / 22:43
0 0
บัวนะแจ๊ะ... [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299415 58.64.100.32

#14# - 299424 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พูดถึง siesta
ก็ต้องมี fiesta ด้วยน่ะสิ
19 มิ.ย. 50 / 22:51
0 0
[t]ic`[t]ac`[t]oe ณ สวนกุหลาบวิทยาลัย [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 299424 124.121.176.251

#15# - 299426 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ส่งอีก 2 คำก่อนนอนค้าบ

viva, fiance

ราตรีสวัสดิ์ค้าบบ อาจารย์ _/\_

Ars longa, vita brevis
Hippocrates
19 มิ.ย. 50 / 22:53
0 0
บัวนะแจ๊ะ... [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 299426 58.64.100.32

#16# - 299447 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สวัสดีค่ะ นึกคำที่เคยเห็นได้แค่นี้เองค่ะ ^^

(v.) adorer อาดอเคร,
adore
(v.) danser ดองเซ,
dance
(n.) buffet บัฟเฟ,
buffet
(n.) cafe กาเฟ,
cafe
(n.) erreur แอเครอ
error
(n.) feminin เฟมีแน็ง
feminine
(n.) liqueur ลีเกอ
liquor
19 มิ.ย. 50 / 23:12
0 0
: . V'Kz.127 . : [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 299447 125.24.53.156

#17# - 299864 [icon-addtodelete : 101 bytes]
La lunar เเปลว่าเเสงจันทร์ ไม่ได้มาจากฝรั่ง้ศสเเต่มาจาก ภาษาเสปน อันี้ถูกไหมครับ อาจารย์ เเต่ต้องไม่มี La นะครับเพราะเป็นเพศหน้าคำนาม ในภาษา เสปนเเบบเดียวกับผรั่งเศส ก็คือใช้คำว่า Lunar อย่างเดียว
21 มิ.ย. 50 / 20:14
0 0
h'omme de loi
followup id 299864 125.25.71.137

#18# - 300016 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ต้องใช้ la lunar คือ the moon
ฝรั่งเศส ใช้ la lune

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/
21 มิ.ย. 50 / 23:58
0 0
tathisri [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 300016 124.121.20.240

#19# - 370509 [icon-addtodelete : 101 bytes]
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สาเหตุที่ทำให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทย ไดแก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ คือการมีอาณาเขตใกล้เคียงกัน ทำให้มีการติดต่อสื่อสารกัน โดยการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ การติดต่อค้าขายระหว่างกัน และการรับเอาวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ และความคิดความเชื่อทางศาสนา จึงมีการยืมคำในภาษาต่าง ๆ มาใช้มากมาย เช่น ภาษาเขมร จีน พม่า ชวา มลายู อังกฤษ เป็นต้น
คำยืมจากภาษาเขมร
ไทยกับเขมรมีความสัมพันธ์กันมานับพันปี ต่างถ่ายทอดวัฒนธรรมและอารยธรรมซึ่งกันและกัน ในสมัยโบราณ ไทยรับเอา “อักษรขอมบรรจงและขอมหวัด” มาใช้ ไทยถือว่าศักดิ์สิทธิ์ จึงมักบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาลงบนแผ่นหิน ใบลาน ใช้ตัวอักษรขอมเขียนคาถาอาคมต่าง ๆ ปรากฏตามพระพิมพ์ เหรียญพระเครื่อง ตะกรุด ผ้ายันต์ต่าง ๆ
คำยืมจากภาษาจีน
ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันทางการทูตและการค้าขายมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบมาจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยมาทำมาหากินในประเทศไทย แต่งงานกับคนไทยจนกลายเป็นพลเมืองไทย เชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก มีการผสมทางด้านวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ตลอดมา คำยืมในภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นสำเนียงแต้จิ๋ว มักเป็นคำเรียกสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร พืช ผัก ผลไม้ รวมทั้งคำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ไทยนิยมนำคำจากภาษาจีนมาใช้ในภาษาพูด ไม่นิยมใช้ในภาษาเขียน
คำยืมจากภาษาอังกฤษ
คนในโลกยอมรับภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางและนิยมใช้กันมากที่สุด ไทยเริ่มติดต่อกับชาติตะวันตกที่พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยทางการค้า เมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๕ ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีทูตจากประเทศทางตะวันตกมาเจรจาเรื่องการค้ากับรัฐบาลไทย พ่อค้าชาวอังกฤษชื่อ Hunter เข้ามาค้าขายเป็นคนแรกในกรุงเทพฯ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มมีคณะทูตสอนศาสนาเข้ามา และได้นำวิทยาการใหม่ ๆ เช่น การพิมพ์ การแพทย์ เข้ามาเผยแพร่ คำภาษาอังกฤษจึงเริ่มปรากฏในเอกสารภาษาไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ มากมาย เช่น ชื่อชนชาติ ชื่อบุคคล ชื่อยศ, บรรดาศักดิ์ ชื่อประเทศ ชื่อเมือง ชื่อศาสนา เป็นต้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีคำยืมภาษาอังกฤษปรากฏมากขึ้นในเอกสารประเภทจดหมายเหตุ พระราชหัตถเลขา พงศาวดาร และคำสามัญ คำเรียกเครื่องมือเครื่องใช้ เรียกทะเลมหาสมุทรก็มากขึ้นด้วย
สมัยรัชกาลที่ ๕ ภาษาอังกฤษขยายวงกว้างออกไปสู่ประชาชน เพราะมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและวิชาการต่าง ๆ มีศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ พฤกษศาตร์ สัตวศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ คำยืมภาษาอังกฤษหลั่งไหลเข้ามาในภาไทยอย่างกว้างขวาง เพราะมีนักเรียนไทยไปเรียนศึกษาในประเทศแถบยุโรป และอเมริกา การเดินทางระหว่างประเทศ การสื่อสาร การติดต่อค้าขาย และการขยายตัวของอุตสาหกรรมการค้าในโลก ตลอดทั้งการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบันเทิง กีฬา แฟชั่น การแต่งกาย เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลต่อภาษาไทยเป็นอย่างมาก เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เรามีคำยืมภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ ทั้งคำทับศัพท์ คำแปลศัพท์ และศัพท์บัญญัติ การยืมคำภาษอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยช่วยเปิดและขยายโลกทัศน์ด้านวิชาการ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัตถุนิยมแก่คนไทย ทำให้เกิดค่านิยมใหม่ว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของผู้มีการศึกษา มีความทันสมัย และอยู่ในสงคมชั้นสูง”
คำยืมจากภาษาชวา – มลายู
ภาษาชวา – มลายู ที่ยืมมาใช้ส่วนใหญ่เป็นคำ ๒ พยางค์หรือมากกว่า ส่วนมากเป็นคำหมายถึงพืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และศิลปวัฒนธรรม หรือคำกริยาที่มีความหมายเฉพาะ เช่น กระดังงา ทุเรียน มังคุด น้อยหน่า งูกะปะ หอกกะพง ปลากุเลา โลมา ลิงอุรังอุตัง กอและ กริช กำยาน ปาเต๊ะ สลัก ว่าว จับปิ้ง ฆ้อง บุหงารำไป ประทัด โสร่ง โกดัง มัสยิด เบตง ภูเก็ต ตะเบ๊ะ
คำยืมจากภาษาโปรตุเกส
ตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษาโปรตุเกส ได้แก่คำว่า กระดาษ (สันนิษฐานว่าเพี้ยนมากจาก “กราตัส”) กะละแม กะละมัง (ขนม)ปัง ปั้นเหน่ง หลา เหรียญ บาทหลวง เลหลัง สบู่
คำยืมจากภาษาเปอร์เชีย
ตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษาเปอร์เชีย เช่น คำว่า กุหลาบ (มาจากคำว่า Gul Gol แปลว่า กุหลาบ, ดอกไม้ทั่วไปสีแดง เติม suffix - ab เป็น กุลลาพ แปลว่า น้ำกุหลาบหรือน้ำดอกไม้เทศ ไทยนำมาใช้แทนดอกไม้ขนาดย่อม มีกลิ่นหอม นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ เช่น เกด คาราวาน ชุกชี ตาด เยียรบับ ตรา ตราชู ฝรั่ง ราชาวดี ศาลา สนม สักหลาด สุหร่าย องุ่น
คำยืมจากภาษาอาหรับ
ตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษาอาหรับได้แก่ กะลาสี โกหร่าน (พระคัมภีร์กุรอาน) ระยำ (การลงโทษโดยใช้ก้อนหินขว้างให้ตายเพราะทำผิดประเพณี ไทยนำมาใช้ในความหมายว่า ชั่วช้าเลวทราม)
คำยืมจากภาษาทมิฬ – มลายู
ตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษาทมิฬได้แก่คำว่า กะไหล่ กุลี กานพลู กำมะหยี่ จงกลนี ตรียัมปวาย ปะวะหล่ำ อาจาด กะละออม กะหรี่ (แกงแขกชนิดหนึ่ง) ตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษามลายู ได้แก่คำว่า กว้าน พลาย เพลาะ ฝาละมี กำมะลอ สะบ้า สมิง กระแจะ ตวัก
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1. ทำให้คำในภาษาไทยมีหลายพยางค์เนื่องจากการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ เช่น
&#61656; ภาษาเขมร เช่น เผด็จ เสวย กังวล บำเพ็ญ ถนน
&#61656; ภาษาจีน เช่น ตะหลิว ก๋วยเตี๋ยว เล่าเตง เอี้ยมจุ๊น
&#61656; ภาษาอังกฤษ เช่น คลินิก สนุกเกอร์ เนกไท แคชเชียร์
&#61656; ภาษาบาลี-สันสกฤต เช่น ปรัชญา กรีฑา อัคนี วิทยา พร ประเสริฐ
2. ทำให้คนไทยมีเสียงควบกล้ำมากขึ้น เช่น จันทรา นิทรา ทรานซิสเตอร์ เอนทรานซ์ และเพิ่มเสียงควบกล้ำซึ่งไม่มีในภาษาไทย เช่น ดรัมเมเยอร์ ดร๊าฟ เบรก บรอนซ์ บล็อก ฟรี แฟลช ฟลอโชว์ ฟลูออรีน
3. ทำให้คำไทยมีตัวสะกดมากขึ้น ปกติคำไทยแท้ ตัวสะกดจะตรงตามมาตรา ซึ่งมีเพียง 8 แม่ แต่คำยืมจากภาษาต่างประเทศจะสะกดไม่ตรงตามมาตรา ดังตัวอย่าง
แม่กก เช่น สุข เมฆ เช็ค สมัคร
แม่กด เช่น กฎ รัฐ กอล์ฟ ฤทธิ์ พุทธ
แม่กน เช่น เพ็ญ เพียร สูญ บอล คุณ กุศล
แม่กบ เช่น รูป โลภ กราฟ กอล์ฟ
4. ทำให้คำในภาษาไทยมีคำศัพท์มากขึ้น สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น
น้ำ - อุทก วารี คงคา สาคร ธาร ชล ชโลธร
ผู้หญิง - นงเยาว์ นงคราญ อิตถี สตรี กัลยา สุดา สมร วนิดา
พระอาทิตย์ - สุริยา รพี รวิ ภากร
ดอกไม้ - มาลี บุปผา บุหงา โกสุมคำแจกความหมายละเอียดขึ้น เช่น อาคาร คฤหาสน์ ปราสาท วิมาน กระท่อม กระต๊อบ มีคำแสดงฐานะหรือระดับของบุคคลมากขึ้น เช่น
ผัว - สวามี สามี ภราดา เมีย - ภรรยา ภริยา ชายา มเหสีนำภาษาต่างประเทศบางคำไปใช้เป็นคำราชศัพท์ เช่น เสด็จ เสวย โปรดเกล้า ฯ กระหม่อม
22 ธ.ค. 50 / 16:48
0 0
แพร
followup id 370509 203.113.60.10

#20# - 384002 [icon-addtodelete : 101 bytes]
where is where where แปลวา ไหน ไหนก็ไหน (^_^)"ล้อเล่นน่าขำๆ ๐_๐"
23 ม.ค. 51 / 17:26
0 0
wan : [ protect email from spamware ]
followup id 384002 202.149.25.241