[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" โบสถ์กับวิหารต่างกันตรงไหน "
ใครที่รู้บอกหน่อย
13 พ.ย. 50 / 17:58
0 0
777
view 373 : discuss 13 : rating - : bookmarked 0 : vote 1 203.118.109.204

#1# - 350312 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โบสถ์ใช้ทำพิธีทางสงฆ์ เช่นทำวัตร เช้า-เย็น อุปสมบท แต่วิหารนี่จะไม่ใช้ทำพิธี แต่จะมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ในวิหาร เอาเป็นว่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอ่ะ
13 พ.ย. 50 / 18:07
0 0
>>bin@osk123<< [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 350312 203.151.53.109

#2# - 350316 [icon-addtodelete : 101 bytes]
โบสถ์หรือพระอุโบสถจะมีใบเสมาเป็นขอบเขตเเสดงว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์ครับ
ส่วนสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ไม่ปรากฎใบเสมาก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปครับ เช่นวิหาร ศาลาการเปรียญ ฯลฯ
13 พ.ย. 50 / 18:25
0 0
รักคุณนะครับ
followup id 350316 125.25.82.87

#3# - 350319 [icon-addtodelete : 101 bytes]
อุโบสถ สถานที่ประกอบสังฆกรรม มีเขตพัทธสีมา
ตามพุทธานุญาต กำหนดชัดเจน
แต่มีอุโบสถอีกอย่างหนึ่ง จะใช้น้ำเป็นเขตตามกำหนด แต่จำข้อกำหนดไม่ได้แล้ว
แล้วอย่างตอนที่ประกอบสังฆกรรมต่างๆ ก็ห้ามภิกษุที่มิได้อยู่ในเขตพัทสีมานั้นก่อนการเริ่มสังฆกรรม เสนอหรือคัดค้านใดๆได้
เช่นตอนทอดกฐิน ตอนที่พระกล่าวมอบให้ภิกษุครองผ้ากฐิน ถ้ามีพระจากที่อื่นโผล่เข้ามาจะคัดค้านไม่ได้ เป็นต้น
ส่วนวิหาร ไม่มีเขตพัทสีมา
แล้วอีกอย่างหนึ่ง การจะมีพัทสีมาได้ ต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาด้วย
13 พ.ย. 50 / 18:54
0 0
OSK115
followup id 350319 125.24.36.52

#4# - 350322 [icon-addtodelete : 101 bytes]
เห้ย....การบ้านของสายชั้นผม
เอามาถามเลยหรอ
วิชาพระพุทร
13 พ.ย. 50 / 19:00
0 0
130
followup id 350322 58.9.153.27

#5# - 350326 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โบสถ์มีไว้ให้พระสงฆ์สวดมนต์ วิหารมีไว้ให้คนไปไหว้พระ (ตามที่ผมเข้าใจ อิอิ)
13 พ.ย. 50 / 19:04
0 0
เด็กชายกึ้นSK131 [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 350326 61.90.138.38

#6# - 350371 [icon-addtodelete : 101 bytes]
การบ้านพระพุทธชัดๆ
13 พ.ย. 50 / 20:18
0 0
-*-
followup id 350371 125.25.42.27

#7# - 350498 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อย่างง่ายที่สุดคือ
โบสถ์หรือพระอุโบสถนั้น
จะอยู่ในเขตพุทธาวาสที่มีใบเสมาล้อมรอบ
ใช้ประกอบสังฆพิธีต่างๆ ที่สำคัญ
อย่างการบวชต้องทำกันในพระอุโบสถ

ส่วนวิหารนั้น เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดเล็ก ใหญ่ ก็ได้
ภายในอาจมีพระพุทธรูป หรือ สิ่งเคารพบูชาอื่นๆ เช่น
พระุพุทธบาท หรือ รูปหล่อพระสงฆ์ ต่างๆ

ถ้าไล่ย้อนไปตั้งแต่สมัยสุโขทััย
พระวิหารจะมีความสำคัญกว่าพระอุโบสถ และมีขนาดใหญ่
โดยจะอยู่ทางด้านหน้าสุด ของแนวแกน
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือ หันหน้าเข้าหาแม่น้ำ
ใช้ประิกอบพิธีกรรม ทางศาสนาพราหมณ์ หรือ เทวพิธี
หรือ ให้พระมหากษัตริย์ ประกอบพิธีต่างๆ

โดยตรงกลางของแนวแกนมักเป็นสิ่งก่อสร้างประธาน
เช่น เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือ พระมณฑป
และพระอุโบสถจะอยู่ทางด้านหลังสุด

ต่อมายุคอยุธยาตอนต้นก็ยังคงเป็นแบบเดียวกับสุโขทัย

จนมาถึงอยุธยาตอนกลางและปลาย
พระัอุโบสถ จึงเริ่มมีความสำคัญมากกว่า พระวิหาร

อย่างเช่น ที่วัดไชยวัฒนาราม (ยุคพระเจ้าปราสาททอง)
ส่วนด้านหน้าที่หันหน้าเข้าทางแม่น้ำ
ก็คือ พระอุโบสถ ซึ่งมีขนาดใหญ่ อยู่ด้านหน้าสุดของแนวแกน
และมีพระปรางค์ย่อเหลี่ยมไม้ 28 ศิลปะแบบขอมประยุกต์
เป็นสิ่งก่อสร้างประธาน

จนมาสมัยหลังมายุคกรุงรัตนโกสินทร์
แบบแผนการก่อสร้างต่างๆ เริ่มคลี่คลายตัวลง
ไม่เห็นเป็นแผนผังชัดเชนเหมือนยุคสุโขทัย และอยุธยาตอนต้นและตอนกลาง
อาจเนื่องด้วยเพราะข้อจำกัดด้านพื้นที่ก็ดี
หรือด้านอื่นๆ ก็ดี

ทำให้เราดูเหมือนกันว่า พระวิหาร กับ พระอุโบสถ ไม่ค่อยจะต่างกัน

แต่อีกประเด็นนึงที่หน้าสนใจก็คือ
วัดใกล้ๆ โรงเรียนเราแห่งนึง ไม่ได้มีพระอุโบสถ
ก็คือ วัดราขบพิธสถิตย์มหาสีมาราม
กล่าวคือ วัดนี้ เป็นวัดที่มีพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ
เป็นสิ่งก่้อสร้างประธาน และมีพระระเบียงวงกลมล้อมรอบ
และมีพระวิหารอยู่ที่พระระเบียงทั้งสี่ทิศ

ซึ่งวัดนี้ใช้วิหารด้านทิศเหนือ ประกอบสังฆพิธี
ดุจเป็นพระอุโบสถ เพราะว่า
วัดนี้มีใบเสมา ล้อมรอบแปดทิศทั้งวัด อยู่ที่มุมกำแพงวัด (ลองไปดูได้)
จึงทำให้สามารถประกอบสังฆพิธีต่างๆ ได้ทั้งบริเวณวัด
(เลยเป็นที่มาของคำว่า สถิตย์มหาสีมาราม ด้วย)

หะหะ อยากรู้ข้อมูลไรเพิ่มเติมก็ถามมาละกัน นี่พิมพ์สรุปๆ ไว้ให้
14 พ.ย. 50 / 07:03
0 0
Kai@OSK118 [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 350498 24.5.90.154

#8# - 350499 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เสริม #3 ของพี่ OSK115

ในบริเวณที่ผูกพัทธสีมานั้น (ที่มีใบเสมาล้อมรอบ)
จะต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากในหลวงด้วย

หลายๆ ที่ที่เป็นแค่สำนักสงฆ์นั้น ยังตั้งเป็นวัดไม่ได้
ก็เพราะว่ายังไม่ไ่ด้รับตรงนี้แหละครับ
เดี๋ยวนี้ขอกันยากอยู่เหมือนกันครับ

ซึ่งบริเวณที่ล้อมรอบด้วยใบเสมานั้น
ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว
เป็นเขตของพระุพุทธศาสนา ทั้งบนโลก
ตลอดแนวขึ้นไป หกชั้นฟ้า ลงไปห้าชั้นดิน
แหะๆ ทำไรไม่ดีในนี้บาปหนักทวีคูณเช่นกัน
ปลอดภัยครับ ผีกลัวจริงๆ เทวดาอยู่เยอะเหมือนกัน
14 พ.ย. 50 / 07:08
0 0
Kai@OSK118 [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 350499 24.5.90.154

#9# - 350518 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ขออนุญาตเสริมจากความเห็นที่ ๗ หน่อยนะครับ คงจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง เพราะสืบเนื่องมาจากผมได้เคยอุปสมบทที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่วัดราชบพิธนั้นมีพระอุโบสถอยู่ด้านหน้า ส่วนพระวิหารอยู่ด้านหลังซึ่งติดกับเขตสังฆาวาสหันหลังเข้าหากัน โดยมีพระมหาเจดีย์คั่นกลางอยู่และเป็นประธานของวัดล้อมรอบด้วยพระระเบียงคต การประกอบสังฆกรรมใดๆก็ตามทีภายในพระอารามนั้น กระทำได้ทุกที่ สืบเนื่องมาจากการกำหนดเขตพัทธสีมาเป็นมหาสีมา(สีมาอันใหญ่)ตั้งอยู่ที่มุมกำแพงทั้งสี่ของวัด(ซึ่งโดยปกติแล้วสีมาจะตั้งอยู่รอบพระอุโบสถเท่านั้น) จึงทำให้การอุปสมบทของวัดราชบพิธนั้นต้องปิดประตูวัดในขณะมีการอุปสมบทเพื่อป้องกันไม่ให้พระสงฆ์รูปอื่นเข้าไปจะทำให้การทำสังฆกรรมเป็นโมฆะไปด้วย ลักษณะเช่นนี้จะพบได้ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมราม แต่แตกต่างตรงที่จะมีพระวิหารหลวงเพียงอาคารเดียวไม่มีพระอุโบสถดังเช่นพระอารามอื่น
14 พ.ย. 50 / 09:44
0 0
Historian SK [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ]
followup id 350518 125.24.43.48

#10# - 350520 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] #9 หะหะ ที่ผมพลาดไปนิ๊ดนึง ฮ่าๆ คือมีสองอะฮะ
ดันไปพิมพ์เป็นสี่ หิหิ ท่าจะพิมพ์เพลินไปหน่อย

แต่คิดว่าที่ผมพิมพ์น่าจะถูกอะครับ หะหะ ลองอ่านดูดีๆ
ที่บอกว่าไม่ได้เป็นพระอุโบสถโดยตรง
เพราะจริงๆ ตอนสร้าง สร้างเป็นวิหารใหญ่ๆ สองอัน
แล้วทั้งวัดจะทำสังฆพิธีต่างๆ ได้ทั้งวัด
จึงเลิกวิหารด้านเหนือเป็นพระอุโบสถ
และอีกด้านจึงเป็นวิหารอะครับ ^^

แทรกเกร็ดความรู้เพิ่มนิดนึง
สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธ รูปนี้
อยู่ในตำแหน่งพระสังฆราช 3 รัชกาลทีเดียวครับ ตั้งแต่ รัชกาลที่ 6-7-8
หะหะ รัชกาลที่ 9 มีสังฆราชมาแล้ว 8 รูป หุหุ
14 พ.ย. 50 / 10:27
0 0
Kai@OSK118 [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 350520 24.5.90.154

#11# - 350522 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ตกลงคือถามการบ้านรึเปล่าครับ?? - -"
14 พ.ย. 50 / 11:17
0 0
duracell [icon smile : 92 bytes] : [ protect email from spamware ] : [ protect msn from spamware ] : 57791190
followup id 350522 58.8.72.43

#12# - 350554 [icon-addtodelete : 101 bytes]
เล่นถามกันยังงี้เลย?
14 พ.ย. 50 / 17:35
0 0
555 : [ protect email from spamware ]
followup id 350554 61.90.250.17

#13# - 350808 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอาน่าพี่เอก อย่างน้อยกระทู้นี้ก็มีสาระพอสมควรเหมือนกันนะ
14 พ.ย. 50 / 22:42
0 0
Phoenix's_Wings [icon smile : 92 bytes] : n/a : n/a : n/a
followup id 350808 58.9.156.117