[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" คู่มือ รับภัยน้ำท่วม "
จาก siam intelligence unitคู่มือรับมือน้ำท่วมฉบับประชาชน เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ .
หลังจากมีเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ ทาง SIU พยายามจะสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยและรับมือจากน้ำท่วม จนได้พบ “คู่มือรับมือสถานการณ์น้ำท่วม” ซึ่งเราได้นำบางส่วนมาให้ได้ชมและได้เพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจ และสามารภดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเต็มได้ ที่นี่การเตรียมการก่อนน้ำท่วม

การป้องกันตัวเองและความสียหายจากน้ำท่วม ควรมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพราะหากรอให้มีการเตือนภัยเวลามักไม่เพียงพอ รู้จักกับภัยน้ำท่วมของคุณ สอบถามหน่วยงานที่มีการจัดการด้านน้ำท่วม ด้วยคำถามดังต่อไปนี้
- ภายในละแวกใกล้เคียงในรอบหลายปี เคยเกิดน้ำท่วมสูงที่สุดเท่าไร
- เราสามารถคาดคะเนความเร็วน้ำหรือโคลนได้หรือไม่
- เราจะได้การเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่น้ำจะมาถึงเป็นเวลาเท่าไหร่
- เราจะได้รับการเตือนภัยอย่างไร
- ถนนเส้นใดบ้าง ในละแวกนี้ที่จะถูกน้ำท่วมหรือจะมีสิ่งกีดขวาง
การรับมือสำหรับน้ำท่วมครั้งต่อไป

1. คาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของคุณเมื่อเกิดน้ำท่วม
2. ทำความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขี้นตอนการอพยพ
3. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด จากบ้านไปยังที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัย
4. เตรียมเครื่องมือรับวิทยุแบบพกพา อุปกรณ์ทำอาหารฉุกเฉินแหล่งอาหารและไฟฉาย รวมทั้งแบตเตอร์รี่สำรอง
5. ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม ควรจะเตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู กาวซิลิโคน เพื่อใช้ป้องกันบ้านเรือน และควรทราบแหล่งวัตถุที่จะนำมาใช้
6. นำรถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ซึ่งน้ำไม่ท่วมถึง
7. ปรึกษาและทำข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับการประกันความเสียหาย
8. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและเก็บไว้ตามที่จำง่าย
9. รวบรวมของใช้จำเป็นและเสบียงอาหารที่ต้องการใช้ ถายหลังน้ำท่วมไว้ในที่ปลอดภัยและสูงกว่าระดับที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึง
10. ทำบันทึกรายการทรัพย์สินมีค่างทั้งหมด ถ่ายรูปหรือวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
11. เก็บ บันทึกรายการทรัพย์สิน เอกสารสำคัญและของมีค่าอื่นๆ ในสถานที่ปลอดภัยห่างจากบ้านหรือห่างไกลจากที่น้ำท่วมถึง เช่น ตู้เซฟที่ธนาคาร หรือไปรษณีย์
12. ทำแผนการรับมือน้ำท่วม และถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สังเกตุได้ง่าย และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ
ถ้าคุณคือพ่อแม่

- ทำหารซักซ้อมและให้ข้อมูลแก่บุตรหลานของคุณ ขณะเกิดน้ำท่วม เช่น ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำและอยู่ใกล้เส้นทางน้ำ
- ต้องการทราบหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น
- ต้องการทราบแผนฉุกเฉินสำหรับ โรงเรียนที่บุตรหลานเรียนอยู่
- เตรีมแผนการอพยพสำหรับครอบครัวของคุณ
- จัดเตรียมกระสอบทราย เพื่อกันน้ำไม่ให้เข้าสู่บ้านเรือน
- ต้องมั่นใจว่าเด็กๆ ได้รับทราบแผนการรับสถานการณ์น้ำท่วมของครอบครัวและของโรงเรียน

การทำแผนรับมือน้ำท่วม

การจัดทำแผนรับมือน้ำท่วม จะช่วยให้คุณนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่จะต้องทำหลังได้รับการเตือนภัยเดินสำรวจทั่วทั้งบ้านด้วยคำแนะนำที่กล่าว มา พร้อมทั้งจดบันทึกด้วยว่าจะจัดการคำแนะนำอย่างไร ในช่วงเวลาที่ทุกๆ คนเร่งรีบและตื่นเต้นเนื่องจากภัยคุกคาม สิ่งที่สำคัญที่จะลืมไม่ได้ก็คือ หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ ที่สำคัญไว้ในแผนด้วย

ถ้าคุณมีเวลาเล็กน้อยหลังการเตือนภัย :

สิ่งที่ต้องทำและมีในแผน
- สัญญาเตือนภัยฉุกเฉิน และสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์ที่รายงานสถานการณ์
- รายชื่อสถานที่ 2 แห่งที่สมาชิกในครอบครัวสามารถพบกันได้หลังจากพลัดหลงโดยสถานที่แรกให้อยู่ ใกล้บริเวณบ้านและอีกสถานที่อยู่นอกพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง
ระดับการเตือนภัยน้ำท่วม

ลักษณะการเตือนภัยมี 4 ประเภท คือ

1. การเฝ้าระวังน้ำท่วม : มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมและอยู่ในระหว่างสังเกตุการณ์
2. การเตือนภัยน้ำท่วม : เตือนภัยจะเกิดน้ำท่วม
3. การเตือนภัยน้ำท่วมรุนแรง : เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง
4. ภาวะปกติ : เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติหรือเป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

สิ่งที่คุณควรทำ : หลังจากได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานด้านเตือนภัยน้ำท่วม

1. ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์หรือรถแจ้งข่าว
2. ถ้ามีการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและคุณอยู่ในพื้นที่หุบเขาให้ปฎิบัติดังนี้
- ปีนขึ้นที่สูงให้เร็วสุดเท่าที่จะทำได้
- อย่าพยายานำสัมภาระติดตัวไปมากเกินไป ให้คิดว่าชีวิตสำคัญที่สุด
- อย่าพยายามวิ่งหรือขับรถผ่านบริเสณน้ำหลาก
3. ดำเนินการตามแผนรับมือน้ำท่วมที่ได้วางแผนไว้แล้ว
4. ถ้ามีการเตือนภัยการเฝ้าระวังน้ำท่วมจะยังมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือน้ำท่วม
5. ถ้ามีการเตือนภัยน้ำท่วมและคุณอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมถึง
ควรปฎิบัติดังนี้
- ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊ซถ้าจำป็น
- อุดปิดช่องน้ำทิ้งอ่างล่างจาน
- พื้นที่ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่น้ำสามารถไหลเข้าบ้าน
- อ่านวิธีการที่ทำให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่ออยู่นอกบ้าน
- ล็อคประตูบ้านและอพยพขึ้นที่สูง
- ถ้าไม่มีที่ปลอดภัยบนที่สูง ให้ฟังข้อมูลจากวิทยุหรือโทรทัศน์เกี่ยวกับสถานที่หลบภัยของหน่วยงาน
6. หากบ้านพักอาศัยของคุณไม่ได้อยู่ในที่น้ำท่วมถึง
- อ่านวิธีการที่ทำให้ความปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้าน
7. หากบ้านพักอาศัยของคุณไม่ได้อยู่ในที่น้ำท่วมถึงแต่อาจมีน้ำท่วมในห้องใต้ดิน
- ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องใต้ดิน
- ปิดแก็ซหากคาดว่าน้ำจะท่วมเตาแก็ซ
- เคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นข้างบน
- ห้ามอยู่ในห้องใต้ดิน เมื่อมีน้ำท่วมถีงบ้าน
น้ำท่วมฉับพลัน

คือ น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในบริเวณที่ลุ่มต่ำ ในแม่น้ำ ลำธารหรือร่องน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกหนักมากติดต่อกันหรือจากพายุฝนที่เกิดซ้ำที่หลายครั้ง น้ำป่าอาจเกิดจากที่สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์ เช่น เขื่อนหรือฝายพังทลาย
- ถ้าได้ยินการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันให้วิ่งไปบนที่สูงทันที
- ออกจารถและที่อยู่ คิดอย่างเดียวว่าต้องหนี
- อย่าพยายามขับรถหรือวิ่งย้อนกลับไปทางที่ถูกน้ำท่วม

ปลอดภัยไว้ก่อนเมื่ออยู่นอกบ้าน

- ห้ามเดินตามเส้นทางที่น้ำไหล
มีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตจากจมน้ำตายในขณะที่น้ำกำลังมาความสูงของน้ำแค่ 15 ซม. ก็ทำให้เสียหลักล้มได้ ดังนั้นถ้ามีความจำเป็นต้องเดินผ่านที่น้ำไหลให้ลองนำไม้จุ่มเพื่อวัดระดับ น้ำก่อนทุกครั้ง

- ห้ามขับรถในพื้นที่ที่กำลังโดนน้ำท่วม
การ ขับรถในพื้นที่ที่น้ำท่วมมีความเสียงสูงมากที่จะจมน้ำ หากเห็นป้ายเตือนตามเส้นทางต่างๆ ห้ามขับรถเข้าไปเพราะอาจมีอันตรายข้างหน้า น้ำสูง 50 ซม. พัดรถยนต์จักรยสานยนต์ให้ลอยได้

- ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสาย :
กระแส ไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านได้ เมื่อเกิดน้ำท่วมแต่ละครั้งจะมีผู้เสียชีวิต เนื่องจากไฟดูดมากกว่าสาเหตุอื่นๆ เมื่อเห็นสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหายกรุณาแจ้ง 191 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังน้ำท่วม
3 ขั้นตอนที่คุณควรทำในวันแรก ๆ หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม
ขั้นตอนที่ 1 : เอาใจใส่ตัวเอง

หลังผ่านเหตุการณ์น้ำท่วม คุณและครอบครัวอาจเกิดความซึมเศร้า และต้องใช้เวลากลับสู่ภาวะปกติอย่าลืมว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนั้นอาคารบ้าน เรือน ได้รับความเสียหาย คุณต้องดูแลตัวเองและครอบครัว พร้อมกับการบูรณะบ้านให้กลับบ้านเหมือนเดิม อุปสรรคที่สำคัญคือ ความเครียด รวมทั้งปัญหาอื่น เช่น นอนหลับยาก ฝันร้ายและปัญหาทางกาย โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งคุณและครอบครัวควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

1. ให้เวลากับครอบครัวเพราะความอบอุ่นในครอบครัวอาจช่วยเยี่ยวยารักษาได้ดี
2. พูดคุยปัญหากลับเพื่อนและครอบครัว ร่วมแบ่งปันความกังวลจะช่วยให้ได้ระบายและผ่อนคลายความเครียด
3. ผักผ่อนและกินอาหารที่เป็นประโยชน์ เพราะมีปัญหาทั้งความเครียดและทางกายเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายอ่อนแอ
4. จัดรำดับสิ่งที่จำเป็นต้องทำตามลำดับก่อนหลังและค่อย ๆ ทำ
5. ขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์เมื่อเกิดอาการซึมเศร้าจนที่จะรับมือได้
6. ดูแลเด็กๆให้ดี และโปรดเข้าใจเด็กมีความตื่นกลัวไม่แพ้กัน และอย่าตำหนิเด็กที่มีพฤติกรรมแลก ๆ หลังจากน้ำท่วม เช่น ฉี่รดที่นอน ดูดนิ้วโป้งหรืเกาะคุณอยู่ตลอดเวลา จำไว้ว่าเด็กพึ่งผ่านเหตุการณ์ที่รุนแรงในชีวิต
7. ระวังเรื่องสุขอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่เคยน้ำท่วม
ขั้นตอนที่ 2 การจัดการดูแลบ้านของคุณ

ที่ผ่านมามีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตเนื่องจากน้ำท่วมส่วนใหญ่เกิดจากถูกไฟดูด หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ำลดสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อกลับบ้านคือ การตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนเข้าบูรณะและอยู่อาศัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ปรับจูนคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ฟังรายงานสถานการณ์
2.ติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ
3.เดินตรวจตารอบ ๆ บ้าน และเซ็คสายไฟฟ้า สายถังแก็สโดยถ้าหากเกิดแก็สรั่วจะสามารถรู้ได้จากกลิ่นแก็สให้ระวังและรีบ โทรแจ้งร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่าย
4.ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ตัวบ้าน ระเบียง หลังคา ให้แน่ใจว่าโครงสร้างทุกอย่างปลอดภัย
5.ตัดระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าบ้าน
6.ปิดวาล์วแก็สให้สนิทหากได้กลิ่นแก็สรั่วก่อไม่ควรเข้าใกล้บริเวณนั้น
7.เข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวัง แลพอย่าใช้วัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฟ
8.ถ่ายรูปความเสียหาย เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากประกัน (ถ้ามี)
9.เก็บกู้สิ่งของที่มีค่า และห่อหุ้มรูปภาพหรือเอกสารสำคัญ
10.เก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน เปิดหน้าต่างและประตู เพื่อระบายอากาศ และตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
11.ซ่อมแซมโครงสร้างที่เสียหาย
12.เก็บกวาดกิ่งไม้หรือสิ่งปฏิกูลในบ้าน
13.ตรวจ หารอยแตกหรือรั่วของท่อน้ำถ้าพบให้ปิดวาฃ์วตรงมิเตอร์น้ำ และไม่ควรดื่มและประกอบอาหารด้วยน้ำจากก๊อกน้ำ จนกว่าจะรู้ว่าสะอาดและปลอดภัย
14 ระบายน้ำออกจากห้องใต้ดินอย่างช้า ๆ เนื่องจากแรงดันน้ำภายนอกอาจจะมากจนทำให้เกิดรอยแตกของผนังหรืพื้นห้องใต้ดิน
15.กำจัดตะกอนที่มาจากน้ำเนื่องจากเซื้อโรคส่วนมากมักจะมาจากตะกอน
โรคที่มากับน้ำท่วม
โรคน้ำกัดเท้าและผื่นคัน

เกิด ขึ้นได้ก็เพราะผิวหนังเท้าของเรา โดยเฉพาะที่ง่ามเท้าเกิดเปียกชื้นและสกปรก เวลาที่เท้าสกปรก สิ่งสกปรกจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่ทำให้เชื้อราหรือเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ ดี เท้าที่แช่น้ำหรือเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ผิวหนังที่เท้าอ่อนส่วนผิว ๆของหนังจะเปื่อยและหลุดออก เศษผิวหนังที่เปื่อยนี้จะทำให้เชื้อโรคที่ปลิวไปปลิวมาเกาะติดได้ง่าย และผิวที่เปื่อยก็เป็นอาหารของเชื้อราได้ดี เชื้อราจึงไปอาศัยทำให้เกิดแผลเล็กๆขึ้นตามซอกนิ้วเท้าเกิดเป็นโรคน้ำกัด เท้าขึ้น
โรคน้ำกัดเท้า มักพบว่ามีอาการคันและอักเสบตามซอกนิ้วเท้า (หรือนิ้วมือ) และถ้ามีเชื้อแบคทีเรียเข้าแทรกซ้อนด้วย ก็จะทำให้อักเสบเป็นหนอง และเจ็บปวดจนเดินลำบากได้
ไข้หวัด

ไข้หวัดเป็นการติดเชื้อของจมูก และคอ บางครั้งเรียก upper respiratory tract infection URI เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งรวมเรียกว่า Coryza viruses ประกอบด้วย Rhino-viruses เป็นสำคัญ เชื้อชนิดอื่นๆมี Adenoviruses, Respiratory syncytial virus เมื่อเชื้อเข้าสู่จมูก และคอจะทำให้เยื่อจมูกบวม และแดง มีการหลังของเมือกออกมาแม้ว่าจะเป็นโรคที่หายเองใน 1 สัปดาห์แต่เป็นโรคที่นำผู้ป่วยไปพบแพทย์มากที่สุดโดยเฉลี่ยเด็กจะเป็นไข้ หวัด 6-12 ครั้งต่อปี ผู้ใหญ่จะเป็น 2-4 ครั้ง ผู้หญิงเป็นบ่อยกว่าผู้ชายเนื่องจากใกล้ชิดกับเด็ก คนสูงอายุอาจจะเป็นปีละครั้ง
โรคเครียดวิตกกังวล

ความเครียดเป็นระบบเตือนภัยของร่างกายให้เตรียมพร้อมที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีมันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วนดีเช่น ความตื่นเต้นความท้าทายและความสนุก สรุปแล้วความเครียดคือสิ่งที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งมี่ทั้ง ผลดีและผลเสีย
โรคตาแดง

โรคตาแดงเป็นโรคตาที่พบได้บ่อย เป็นการอักเสบของเยื่อบุตา(conjuntiva)ที่คลุมหนังตาบนและล่างรวมเยื่อบุตา ที่คลุมตาขาว โรคตาแดงอาจจะเป็นแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง สาเหตุอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีบ ไวรัส Chlamydia trachomatis ภูมิแพ้ หรือสัมผัสสารที่เป็นพิษต่อตา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส มักจะติดต่อทางมือ ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวโดยมากใช้เวลาหาย 2 สัปดาห์ ตาแดงจากโรคภูมิแพ้มักจะเป็นตาแดงเรื้อรัง มีการอักเสบของหนังตา ตาแห้ง การใช้contact lens หรือน้ำยาล้างตาก็เป็นสาเหตุของตาแดงเรื้อรัง
โรคอุจาจระร่วง

โรคอุจจาระร่วง หมายถึง ภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว จำนวน 3 ครั้งต่อกันหรือมากกว่า หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นมูกหรือปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในลำไส้จากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว ปรสิตและหนอนพยาธิ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยมักจะหาสาเหตุของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการ อุจจาระร่วงไม่ได้ ก็จะให้การวินิจฉัยจากอาการ อาการแสดงและลักษณะอุจจาระได้แก่ บิด (Dysentery) อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ไข้ทัยฟอยด์ (Typhoid fever) เป็นต้น ในกรณีที่มีอาการของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันไม่ใช่โรคดังกล่าวข้างต้น และอาการไม่เกิน 14 วัน ก็จะรายงานเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)

แหล่งให้ความช่วยเหลือน้ำท่วม
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือน้ำท่วม

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมและหมายเลขสอบถามข้อมูลน้ำท่วมต่าง ๆ

1. ศูนย์รับบริจาคสิ่งของโคราช
- หากต้องการบริจาคสิ่งของ ให้ไปที่ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมานะคะ
- ต้องการบริจาคเงิน ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 044-259-996-8, 044-259-993-4 หรือโอนมาได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา” เลขบัญชี 301-0-86149-4

2. ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา
- สามารถสอบถามและขอความช่วยเหลือได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-342652-4 และ 044-342570-7

3. โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 086-251-2188 ตลอด 24 ชั่วโมง
- ทางโรงพยาบาลมีความต้องการน้ำดื่มบรรจุขวด นมกล่อง และอาหารแห้ง รวมทั้งของใช้เบ็ดเตล็ดผู้ป่วย เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย เป็นจำนวนมาก
- สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา” เลขที่บัญชี 301-3-40176-1

4. กรมอุตุนิยมวิทยา
- เว็บไซต์ tmd.go.th
- สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร (AM 1287 KHz) โทร. 02-383-9003-4, 02-399-4394
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.นครราชสีมา (FM 94.25 MHz)โทร. 044-255-252
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.พิษณุโลก (FM 104.25 MHz) โทร. 055-284-328-9
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ระยอง (FM 105.25 MHz) โทร. 038-655-075, 038-655-477
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ภูเก็ต (FM 107.25 MHz) โทร. 076-216-549
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ชุมพร (FM 94.25 MHz) โทร. 077-511-421

5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เว็บไซต์ disaster.go.th
- สายด่วนนิรภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1784
- ขบวนช่วยเหลือน้ำท่วมออกเรื่อย ๆ ขอรับบริจาคเน้นไปที่ น้ำ, ยาแก้ไข้, เสื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-7450-6 แผนที่คลิกที่นี่


สถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วง
6. กรุงเทพมหานคร

- สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาคารศาลาว่าการกทม.1 (เสาชิงช้า), ศาลาว่าการกทม.2(ดินแดง) และที่สำนักงานเขตทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ 50 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-6858

7. สภากาชาดไทย

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6 , 02-251-7614-5 ต่อ 1603
- สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 045-3-04190-6 แล้วแฟ็กซ์ใบนำฝากพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่มาที่ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน หมายเลขโทรสาร 02-250-0120 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-4066-8
- สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หากมาจากถนนพระราม 4 ให้เลี้ยวตรงแยกอังรีดูนังต์ เมื่อเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ให้ชิดซ้ายทันที เนื่องจากอยู่ต้นๆถนน (ทางด้านพระราม 4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-251-7853-6 ต่อ 1603 หรือ 1102 หากเป็นวันหยุดราชการ ต่อ 1302 , 02-251-7614-5 หมายเลขโทรสาร 02-252-7976
- สามารถลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ http://www.rtrc.in.th/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6 , 02-251-7614-5 ต่อ 1603 มาช่วยแพ็คชุดธารน้ำใจ หรือช่วยขนพวกข้าวสารอาหารแห้งขึ้นรถบรรทุก แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า ต้องการผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถยกของหนักได้ (เพราะงานค่อนข้างหนัก และต้องยกของหนัก) เป็นผู้ชายก็จะดีมาก หากเราต้องการกำลังพล จะโทรศัพท์ไปติดต่อว่าจะสะดวกมาในวันที่เราแพ็คของหรือไม่ เป็นราย ๆ ไป
07 ต.ค. 54 / 14:08
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 1746 : discuss 31 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.121.170.31

#1# - 667995 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] กรุงเทพเสี่ยงมากนะครับ วันนี้ไปท่าพระจันทร์มา น้ำขึ้นสูงมาก
ศาลาริมน้ำตรงคณะเศรษฐศาตร์ก็น้ำทวมแล้ว
เห็นทาง มธ. เค้าก็มีกระสอบทรายริมแม่น้ำ แต่ถ้าท่วมลงห้องสมุดใต้ดินนี่เศร้าเลย

ตอนนี้เร่งระบายน้ำจากจังหวัดเหนือกรุงเทพมาแล้วด้วย ถ้าฝนตกอีก 2 วันท่วมแน่ๆ
บ้านผมแถวชานเมือง มีน้ำเอ่อจากปากท่อตั้งแต่ 2 วันที่แล้ว มันล้นมาจากคลองครับ
กรุงเทพตะวันออก มีนบุรี ลาดกระบัง อาจจะโดนก่อน

พรุ่งนี้จะขอแม่หยุดเรียครับ นกลัวน้ำท่วมถึงราง BTS แล้วกลับบ้านไม่ได้ ><
07 ต.ค. 54 / 16:58
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 667995 103.1.164.200

#2# - 667996 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ทำพิธีไล่น้ำครับ ขอแม่คงคาให้น้ำลดเร็ว

โคตรฮาเลย ก๊ากๆ ประเทศนี้แม่งพึ่งเทวดาตลอด
07 ต.ค. 54 / 17:31
0 0
ชูพงษ์ ละเอียดยิบ [icon smile : 92 bytes] (7326) : n/a : n/a : n/a
followup id 667996 110.168.129.166

#3# - 667998 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีดีแบบนี้
07 ต.ค. 54 / 18:11
0 0
crookshank [icon smile : 92 bytes] (7409) : n/a : n/a : n/a
followup id 667998 183.89.91.93

#4# - 667999 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ตอนนี้น้ำที่ท่าพระจันทร์สูงขึ้น
เข้ามาบนพื้นร้านค้ามากกว่าเมื่อเช้าครับ
พ่อค้าแม่ค้าเซ็งกันเลย
เสียดายที่ลงรูปผ่านมือถือไม่ได้ครับ ภาพสดๆร้อนๆ
07 ต.ค. 54 / 19:06
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 667999 103.1.164.200

#5# - 668000 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ท่าวังหลัง ตรงศิริราช ระดับน้ำสูงแม่น้ำสูงกว่าตรงปูนที่เก็บเงินค่าเรือโดยสารแล้วครับ -0-
07 ต.ค. 54 / 19:15
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 668000 103.1.164.200

#6# - 668001 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ระดับน้ำสูงกว่าตลาดท่าเตียนกับตลาดตรงปากคลองหละครับ
07 ต.ค. 54 / 19:39
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 668001 103.1.164.201

#7# - 668007 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผมขนพวกเอกสารสำคัญ ไปไว้ชั้น2 แล้วครับ
ถ้าท่วม สงสัยบ้านผมไปก่อน
ว้ากกกกกก
07 ต.ค. 54 / 23:49
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 668007 124.120.135.193

#8# - 668009 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอามาจากfbที่บอย ชัยพร ส่งมาให้


ตอนนี้กรมชลประทานคาดว่า จะมีน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์สูงขึ้นที่ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะเป็นการทำลายสถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่จังหวัดนครสวรรค์ในปี 2538 ที่เคยมีน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 4,800 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที และทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพมหานครมาแล้ว

โดยวันนี้น้ำที่นครสวรรค์อยู่ที่ 4,596 ลบม./วินาทีแล้ว เพิ่มจากเมื่อวานเล็กน้อย แต่ รศ.เสรี คาดว่า ยอดน้ำสูงสุดจากเขื่อนภูมิพลจะมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ (ประมาณ 4800 - 5000 ลบม / วินาที ) และจะส่งผลให้จังหวัดในภาคกลางถูกน้ำท่วมหนักขึ้น น้ำน่าจะไหลลงมาถึง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 19 ตุลาคมนี้อ.เสรีคาดว่าจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด จังหวัดปทุมธานีจะถูกน้ำท่วมเกือบร้อยละ 90 / จังหวัดนนทบุรีจะถูกน้ำท่วมเกือบร้อยละ 80 เช่นอำเภอปากเกร็ดทั้งหมด อำเภอเมืองนนทบุรี

ส่วนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก มีพื้นที่น้ำท่วมที่เขตคลองสามวา / มีนบุรี และ หนองจอก เขตมีนบุรี และลาดกระบัง ก็จะถูกน้ำท่วมด้วย

ฝั่งธนบุรี เช่นที่ ย่านวงเวียนใหญ่ก็จะถูกน้ำท่วม รวมทั้งเขตยานนาวา ต่อเนื่องไปที่อำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อของจังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอเมือง และกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครด้วยค่ะ

บริเวณที่คาดว่าจะถูกน้ำท่วม จะมีน้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร และอาจมีน้ำท่วมขังนานนับเดือน เพราะฝนที่จะตกเพิ่มในสัปดาห์หน้าจะทำให้มีน้ำเพิ่มขึ้นอีก 500 - 1,000 ล้านลูกบาศ์กเมตร โดยขณะนี้มีน้ำท่วมขังอยู่ในภาคเหนือและภาคกลาง 7,000 ล้านลูกบาศ์กเมตรแล้ว แต่การระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้เพียง 150 ล้านลูกบาศ์กเมตรต่อวันค่ะ

เขื่อนต่างๆยังระบายน้ำมากเท่าเดิมที่เพิ่มการระบายในช่วงนี้ต่อไป และจะปรึกษากันใหม่ว่าจะลดการระบายหรือไม่ในวันอังคารหน้าค่ะ แต่ตอนนี้นักวิชาการกำลังรอดูพายุอีก 2 ลูกจากฟิลิปปินส์ ถ้าเข้าไทยอาจเป็นเรื่องใหญ่ เพราะน้ำเท่าที่มีอยู่ก็จัดการยากมากแล้ว เขื่อนภูมิพล สิริกิตต์ เต็มร้อยละ 99 แล้ว เขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมด น้ำเต็ม และล้น ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากแล้วค่ะ

ไม่อยากให้ตื่นตระหนก แต่เตรียมการณ์รับมือไว้ล่วงหน้า ถ้าไม่เกิดเหตุก็ถือว่าโชคดี ซึ่งน่าจะดีกว่าการไม่เตรียมอะไรไว้เลยนะคะ
โดย: Darin Klong-ugkara.

.
08 ต.ค. 54 / 02:03
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668009 124.121.168.108

#9# - 668010 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] จัดภาพประกอบให้เบอร็ 10

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1317984533&grpid=01&catid=&subcatid=
08 ต.ค. 54 / 02:09
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668010 124.121.168.108

#10# - 668012 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แหล่งติดตามสถานการณ็น้ำท่วม ทุกจุด โดยประชาชน แหล่งข้อมูล ติดต่อราชการ ช่วยคน ต้องการความช่วยเหลือ

สำนักข่าวไทยรายงานว่าข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ระบุว่านับถึงเวลานี้มีบ้านเรือนของประชาชนมากกว่า 1,200 ครัวเรือน ใน 27 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 13 เขต ที่ตั้งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ สุ่มเสี่ยงที่จะจมบาดาล โดยได้แบ่งพื้นที่อันตรายออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มวิภาวดี มี 1 เขต คือ เขตบางซื่อ กลุ่มรัตนโกสินทร์ มี 3 เขต เป็นเขตดุสิต เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์

กลุ่มเจ้าพระยา มี 3 เขต คือ เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา และเขตคลองเตย กลุ่มกรุงธนบุรี มี 4 เขต คือ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตธนบุรี และเขตคลองสาน กลุ่มตากสิน มี 1 เขต คือเขตราษฎร์บูรณะ ส่วนกลุ่มมหาสวัสดิ์ มี 1 เขต คือ เขตทวีวัฒนา

นอกจาก 13 เขตเสี่ยงริมเจ้าพระยาแล้ว ยังมีจุดเสี่ยงพื้นที่ด้านฝั่งตะวันออกที่อาจได้รับผลกระทบหากน้ำจาก จ.ปทุมธานี ไหลทะลักเข้ามา คือ เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตคลองสามวาบางส่วนที่ติดคลอง และเขตสายไหมด้านเหนือ

ส่วนเทศบาลปากเกร็ดประกาศว่าหากไม่สามารถรับมือน้ำท่วมได้ จะจุดพลุสี 5 ครั้ง ให้ ปชช. ในพื้นที่เตรียมอพยพ

วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 22:51:48 น
08 ต.ค. 54 / 03:14
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668012 124.121.168.108

#11# - 668013 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.pantip.com/cafe/news/topic/NE11169106/NE11169106.html
08 ต.ค. 54 / 03:20
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668013 124.121.168.108

#12# - 668014 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ขอบคุณพี่จากั้วสำหรับข้อมูลทุกๆโพสครับ

#9 ใช่ศาลาในรูปนี้เลยครับ
พวกผมไปเดินถ่ายรูปบนกำแพงขอบศาลา
เพราะมันกลายเป็นทางเดินกลางน้ำไปแล้ว

ตอนกลับประมาน1ทุ่ม ระดับน้ำเกือบถึงพื้นร้านหลุยส์แล้วครับ
พวกผมซัด ยำปลาดุกฟู กุ้งกระเบื้อง หมูสะเต๊ะ สั่งลาร้านนี้แล้ว
ตอนค่ำๆ เห็นน้ำจากแนวร้านน้องท่าพระจันทร์เอ่อท่วมกระสอบทรายเตี้ยๆ
ไหลไปทางร้านโรตี-มะตะบะตรงหัวมุมแล้วครับ

ไม่รู้พรุ่งนี้เช้าเป็นจะเป็นไงกันบ้าง
08 ต.ค. 54 / 03:53
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 668014 103.1.165.199

#13# - 668016 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แบ่งปันจาก จิรนันท็ พิตรปรีชา


จิระนันท์ พิตรปรีชา/ Chiranan Pitpreecha
Update ล่าสุด ! ตอนนี้มีโอกาสท่วมอีก 27 ชุมชน ใน 13 เขต เนื่องจากเขื่อนภาคกลางล้น รับไม่ไหว ต้องปล่อยน้ำลงเจ้าพระยา ปริมาณสูงกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว (ปกติ 2,000 กว่าก็เยอะแล้ว)

1. เขตบางซื่อ : ชุมชนพระราม 6 (ฝั่งติดแม่น้ำ) และชุมชนปากคลองบางเขนใหม่
2. เขตดุสิต : ชุมชนเขียวไข่กา ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ (เชิงสะพานกรุงธน) ชุมชนซอยสีคาม (ซอยสามเสน 19) ชุมชนปลายซอยมิตรคาม (ซอยสามเสน 13) แล...ะชุมชนวัดเทวราชกุญชร (ถนนศรีอยุธยา)
3. เขตพระนคร : ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าช้าง และชุมชนท่าเตียน
4. เขตสัมพันธวงศ์ : ชุมชนวัดปทุมคงคา (ท่าน้ำสวัสดี) และชุมชนตลาดน้อย
5. เขตบางคอแหลม : ชุมชนวัดบางโคล่นอก ชุมชนหน้าวัดอินทร์บรรจง ชุมชนซอยมาตานุสรณ์ และชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
6. เขตยานนาวา :ชุมชนโรงสี (ถนนพระราม 3)
7. เขตคลองเตย : ชุมชนสวนไทรริมคลองพระโขนง
8. เขตบางพลัด : ชุมชนวัดฉัตรแก้ว
9. เขตบางกอกน้อย : ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ชุมชนปากคลองน้ำตาล-คลองพิณพาทย์ ชุมชนตรอกวังหลัง และชุมชนดุสิต-นิมิตรใหม่
10.เขตธนบุรี : ชุมชนปากคลองบางกอกใหญ่
11.เขตคลองสาน : ชุมชนเจริญนครซอย 29/2
12.เขตราษฎร์บูรณะ : ชุมชนดาวคะนอง
13.เขตทวีวัฒนา : ชุมชนวัดปรุณาวาส

ช่วยกระจายกันต่อให้เพื่อนๆของท่านทราบด้วยค่ะ !

ที่มา: สำนักงานพัฒนาเทศโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูเพิ่มเติม
08 ต.ค. 54 / 07:11
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668016 124.121.168.108

#14# - 668017 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] นื่หรือ ประเทศไทย

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fnard%2F2011%2F10%2F07%2Fentry-1%23.To8rxDOp4Jo.twitter&h=bAQD0DPT4AQBHf9V08i7mTod1UPEWnLmuZ5fxXBHGW4sxRQ
08 ต.ค. 54 / 07:13
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668017 124.121.168.108

#15# - 668018 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ตัวอย่างผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม


บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


7 ตุลาคม 2554

เรื่อง: รายงานสถานการณ์คืบหน้าที่นิคมอุสาหกรรมอุตสาหกรรมไฮเทค วันที่ 7 ตุลาคม 25554 ณ 16.40 น.
เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ตามที่บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฮานา
เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่แจ้งไปแล้วนั้น

ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า นิคมอุสาหกรรมอุตสาหกรรมไฮเทคขณะนี้น้ำยังไม่ท่วมถึง
แต่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นซึ่งคาดว่าจะท่วมถึงคันกั้นน้ำภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้านี้
ดังนั้นเราได้มีการดำเนินการทำคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นอีก 2.50 เมตร
ที่ประมาณการว่าจะสามารถรับน้ำที่สูงขึ้นได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ทำงาน 16
คนที่กำลังขุดดินและวางดินที่ขอบกั้นถนน เราไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอ ทันเวลาและแข็งแรงต่อการรับน้ำหรือไม่
เนื่องจากระดับน้ำคาดว่าจะสูงสุดในวันที่ 13 หรือ 14 ตุลาคม ซึ่งเป็นการแข่งขันกับเวลา ณ ขณะนี้
ผู้ประกอบการในนิคมฯได้ขอความร่วมมือจากการนิคมฯ เพื่อขอเจ้าหน้าที่เสริมและขอถุงทรายเพิ่ม
ในการสร้างแนวป้องกันคันดิน

ฮานาได้ทำการขนย้ายเครื่องจักร
เท่าที่จะเคลื่อนย้ายได้ไปที่ชั้นสองซึ่งจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น
สำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่และหนักบางเครื่องที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
กรณีนี้เรากำลังพยายามที่จะสร้างห้องกั้นน้ำที่แน่นหนาอยู่ภายในอาคาร
ซึ่งหวังว่าจะเพียงพอที่จะกั้นระดับน้ำถ้าหากน้ำล้นจากผนังเขื่อนประมาณ 1 - 1.5 เมตรจากระดับพื้น
เราจะทราบว่าแผนการนี้ได้ผลหรือไม่ เมื่อนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเกิดน้ำท่วมจริงๆ

การหยุดชะงักทางธุรกิจ
ถ้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคสามารถรับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำและน้ำลดลงเป็นปกติ
เราคาดว่าจะทำการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งหมดอีกครั้ง
การติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรจะใช้เวลาประมาณ 15 - 20 วันนับจากวันที่เริ่มต้นกระบวนการ


กรณีเกิดน้ำท่วม จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่รอให้ระดับน้ำลดลง
โดยกระบวนการทำความสะอาดจะเริ่มต้นและทำการประเมินความเสียหายของอาคารและเครื่องจักรต่อไป
คาดว่าจะใช้เวลา 2 - 4 เดือนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ

การทำประกันภัย
ฮานามีประกันภัยที่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากน้ำท่วม/ความเสียหายจากน้ำที่มีต่อทรัพย์สิน
และครอบคลุมถึงการหยุดชะงักทางธุรกิจด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ(นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์)
กรรมการ
08 ต.ค. 54 / 09:03
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668018 124.121.168.108

#16# - 668029 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สงสัยหุ้นจะตก วันนี้มาห้าง คนน้อยกว่าปกติมาก
ที่โลตัส พนักงานบอกน้ำขายดี
ส่วนบ้านผม น้ำไหลไปทิศลงคลอง แต่ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเมื่อตอนตี3
ถึงน้ำจะไม่เข้าบ้าน แต่ระดับน้ำมิดฟุตบาทหละ
ที่บ้านเเลยเอารถไปจอดบนคอนโดหมด
ทางการบอกมา น่าจะทำเท่าที่ทำได้แล้วหละครับ
ที่เหลือก็แค่พักผ่อนวันหยุด แบบที่พี่ศาสดาโพสแนะนำไว้

:]
08 ต.ค. 54 / 13:47
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 668029 202.91.18.206

#17# - 668037 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สำหรับประชาชนผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางสายด่วนต่าง ๆ ดังนี้ เส้นทางหลวงแผ่นดิน 1586 รถไฟ 1690 ตำรวจทางหลวง 1193 ขอรับการช่วยเหลือทางการแพทย์ 1669 ขอความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
08 ต.ค. 54 / 16:11
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668037 124.121.168.108

#18# - 668039 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย็ข้อมูล


http://www.thaiflood.com/
08 ต.ค. 54 / 17:01
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668039 124.121.168.108

#19# - 668040 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ในที่สุดความฝันที่จะมีบ้านแพงๆติดน้ำก็เป็นจริงเล่นมารอบบ้านเลย ><
08 ต.ค. 54 / 17:28
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 668040 202.91.18.195

#20# - 668044 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วครับ :]
08 ต.ค. 54 / 18:47
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 668044 202.91.18.195

#21# - 668045 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ท่วมบางส่วนของนิคมโรจนะแล้ว ตรงโรงงานของฮอนดาพอดึ มีรถจอดอยู่ซักสองพันคัน
08 ต.ค. 54 / 19:12
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668045 124.121.168.108

#22# - 668046 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เปิด 15 จุดเสี่ยงพื้นที่ กทม.ชั้นใน เผชิญน้ำท่วม สาทร ลาดพร้าว ดินแดง ยันบางแควันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 12:33:29 น.
Share485


วิกฤตน้ำท่วมขยายวงส่งผลกระทบพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก 15 แห่ง

นายสัญญา ชีนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพ มหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ระดับแม่น้ำเจ้าพระยา (7 ต.ค.) วัดได้ที่ 1.97 เมตร ยังถือว่าพอรับมือไหว แต่หากระดับน้ำสูงเกินจากแนวคันกั้นน้ำที่ กทม.สร้างไว้สูง 2.50 เมตร บวกกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูง กทม.ก็จะเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมในเขตรอบนอกทั้งฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะทำเลริมเจ้าพระยาประมาณ 28 ตร.ก.ม. ซึ่งมีบ้านพักอาศัย 80,000 หลังคาเรือน ส่วนฝั่งตะวันออกในพื้นที่ 300 ตร.ก.ม.น่าห่วงสุด เพราะเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ มี 4 เขต คือคลองสามวา หนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง ซึ่งมีคนอาศัยอยู่หลายหมื่นครัวเรือนเช่นกัน

สำหรับพื้นที่ชั้นใน กทม.จากการสำรวจพบว่า มี 15 พื้นที่เป็นจุดอ่อนและเสี่ยงต่อน้ำท่วม ได้แก่ 1)เขตสาทร ย่านถนนจันทร์ เซนต์หลุยส์ สาธุประดิษฐ์ 2)เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน ช่วงคลองสามเสน-คลองบางซื่อ 3)เขตพระโขนง ถนนสุขุมวิท จากคลองพระโขนง-ซอยลาซาล 4)เขตวัฒนา ซอยสุขุมวิท 39 และ 49 5)เขตวังทองหลาง ถนนลาดพร้าว จากคลองลาดพร้าว-ห้างเดอะมอลล์ 6)เขตบึงกุ่ม ถนนนวมินทร์ จากคลองดอนอีกา-แยกถนนประเสริฐมนูกิจทั้งสองฝั่ง

7)เขตดินแดง ถนนรัชดาภิเษก หน้าห้างโรบินสัน 8)เขตจตุจักร ถนนรัชดาภิเษก แยกลาดพร้าว 9)เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี จากถนนบรรทัดทอง-แยกราชเทวี 10)เขตราชเทวี ถนนนิคมมักกะสัน 11)เขตราชเทวี ถนนพระรามที่ 6 หน้าตลาดประแจจีน 12)เขตบางแค ถนนเพชรเกษม ซอย 63 (ซอยวัดม่วง) 13)เขตยานนาวา ถนนเย็นอากาศ จากถนนนางลิ้นจี่- ซอยศรีบำเพ็ญ 14)เขตประเวศ ถนน ศรีนครินทร์ ช่วงคลองตาสาด-คลองตาช้าง และ 15)เขตพระนคร ถนนสนามไชยและถนนมหาราช

"ทั้ง 15 จุดนี้ถ้า 3 น้ำมาพร้อมกัน ทั้งน้ำฝน น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน ก็เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมได้ เพราะกรุงเทพฯเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ง่ายต่อน้ำท่วมขัง"

นายสัญญากล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.เตรียมรับมือเต็มที่ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ช.ม. ล่าสุดซื้อกระสอบทรายเพิ่มอีก 1.5 ล้านถุง เพราะทุกเขตขอเข้ามา

นอกจากนี้ยังได้ขุดลอกคลองให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น ดูแลประตูระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ รวมถึงประสานงานกับกรมชลประทานช่วยบริหารจัดการน้ำผ่านคลองและอุโมงค์ลงสู่ทะเล
08 ต.ค. 54 / 19:18
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668046 124.121.168.108

#23# - 668047 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สงสารฮอนด้า แบบนี้ BOI กุมขมับ จะชวนต่างชาติมาลงทุนยังไงดี -0-
08 ต.ค. 54 / 20:03
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 668047 202.91.18.217

#24# - 668049 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เดี๋ยวลุ้นกันอีกที 15-17 ตุลาครับ
08 ต.ค. 54 / 21:03
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 668049 124.120.135.193

#25# - 668050 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แล้ว รร เราโดนแค่ไหนครับ??
08 ต.ค. 54 / 21:27
0 0
Someone at Somewhere [icon smile : 92 bytes] (5791) : n/a : n/a : n/a
followup id 668050 125.24.98.184

#26# - 668056 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.doosupply.com/estate.php?id=10

นิคมอุต โรจนะ
08 ต.ค. 54 / 23:23
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668056 124.121.168.108

#27# - 668057 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] นิคม สหรัตนนคร

http://teenet.tei.or.th/DatabaseGIS/saharatnakorn.html
08 ต.ค. 54 / 23:25
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668057 124.121.168.108

#28# - 668058 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า ทำหน้าที่ส่งออก

http://teenet.tei.or.th/DatabaseGIS/banhwa.html
08 ต.ค. 54 / 23:34
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668058 110.168.60.174

#29# - 668060 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] นิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ

ถ้าอยุธยา ปทุม ปากน้ำ ลาดกระบัง กรุงเทพ จมน้ำ อุตสาหกรรมไทยพัง

http://teenet.tei.or.th/DatabaseGIS/estate.html
08 ต.ค. 54 / 23:43
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668060 110.168.60.174

#30# - 668061 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] กทม.ซ้อมแผนอพยพฉุกเฉิน 27 ชุมชน ผู้ว่าฯ เชื่อน้ำท่วมแน่ แต่ย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 21:09:46 น.
Share67

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยหลังประชุมซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 27 ชุมชนใน 13 เขต ว่าวางหลักเกณฑ์แผนอพยพกรณีน้ำท่วมฉุกเฉิน มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขต โดยเฉพาะเขตเสี่ยง ฝั่งตะวันออก และนอกเขตคันกั้นน้ำ เป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจดูจากสถานการณ์ เช่น มีความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตในชุมชนหรือไม่ หรือชุมชนไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติได้ ไม่ใช่แค่เข้าห้องน้ำไม่ได้ แต่ประกอบอาหารไม่ได้ หรือน้ำท่วมถึงคอ ไม่มีที่นอนก็ต้องรีบอพยพทันที เบื้องต้น กทม.เตรียมตั้งศูนย์อพยพในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกแห่งแล้ว เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนพอดี จึงเหมาะสมที่สุด ส่วนระยะเวลาในการอพยพนั้น คงต้องขึ้นอยู่กับระยะที่ตั้ง หากอยู่ในน้ำการอพยพต้องใช้เวลานาน ตรงนี้จะพยายามให้เร็วที่สุด แต่ขออย่าให้ถึงขั้นต้องอพยพเป็นดี


"ปีนี้เชื่อว่าน้ำท่วม กทม.แน่ๆ เพราะปากเกร็ดเริ่มล้น จากการประมาณการณ์ก็อาจโดน กทม.ในบางพื้นที่ แต่ไม่ต้องกังวลหรือวิตกเกินเหตุ เพราะ กทม.จะเฝ้าระวัง และเร่งระบายน้ำตามคลองต่างๆ แต่ก็อาจไม่สามารถระบายได้เร็วนัก ยกตัวอย่าง กรณีน้ำท่วมที่ถนนรัชดาภิเษกตัดลาดพร้าว ต้องใช้เวลานานร่วม 2 ชั่วโมง อยากสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการระบายน้ำลงทะเล โดยได้ระบายน้ำจากรัชดาภิเษกลงคลองบางแก้ว ขณะนั้นท่วมประมาณ 8-9 หมื่นลูกบาศก์เมตร มีเครื่องสูบน้ำ 3 ตัวหลัก และ 1 ตัวเสริม โดยภายใน 1 ชั่วโมง สามารถระบายน้ำได้ประมาณ 7 หมื่นลูกบาศก์เมตร แต่เราใช้เวลานาน 2 ชั่วโมง เพราะเราไม่อยากให้ระบายน้ำเร็วเกินและไปกระทบที่อื่น"Ž ม.ร.ว.สุขุมพันธ์กล่าว


ผู้ว่าฯกทม.กล่าวอีกว่า อยากขอความร่วมมือในส่วนของการรับข่าวสาร ขณะนี้มีการให้ข่าวสารรวดเร็วในหลายช่องทาง และบางครั้งเกินจริงจนทำให้เกิดความตระหนก อยากให้ประชาชนตรวจสอบก่อน โดยตนจะแถลงสถานการณ์ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและเย็น เริ่มวันที่ 10 ตุลาคมนี้ พร้อมเปิดศูนย์น้ำท่วม หากสงสัย โทร.แจ้งได้ที่ โทร.1555 หรือ 0-2248-5115 ขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องขาดแคลนกระสอบทราย กทม.มีอยู่ประมาณ 2 ล้านกระสอบ และกำลังจะเตรียมการอีก 1 ล้านกระสอบ แต่ปัญหาคือ ขาดแคลนมาก วอนพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนก บางคนได้ยินข่าวก็รีบไปหากระสอบทราย ทั้งๆ ที่อาจไม่จำเป็น
08 ต.ค. 54 / 23:51
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668061 110.168.60.174

#31# - 668082 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โรงงานขนาดใหญ่ ยักษ็ แยกรายจังหวัด
นับตัวเลขและดูผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
น้ำท่วมทีปิดโรงงานร่วม 6 เดือน
ห่วงน้องๆที่เป็นวิศวกร

http://industrialwateruse.com/data-province.php
09 ต.ค. 54 / 15:08
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 668082 124.121.198.107