[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" รางวัลจัดการสถานศืกษาดีเด่น สตีวิทย็ สวนกุหลาบ สามเสน เซนต็โย มงฟอร็ด พหรมมานุสรณ็ "
อันที่จริง มีประกาศมาสัก 2 เดือนได้แล้วล่ะ

อ่านจาก fb ของท่านอาจารย็ พรศิริ เป็นแฟนคลับท่านอยู่

อย่าลืมตั้งเป้ารางวัลระดับ มปลาย ด้วยนะครับ

สมัยผมเรียนก็รางวัลเยอะนา

ขอบคุณท่านอาจารย็ ผู้บริหาร บุคลากร น้องๆนักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมศิษย็เก่า ที่มีเงินทุนเยอะมาก รุ่นพี่ เขตการศืกษา และผู้บริหารกระทรวง


ร่วมสืบสาน ธำรง โรงเรียนประจำรัชกาลที่ 5

ร่วมยินดี ปรีดา กับทุกโรงเรียนที่ได้รางวัล

รวมรัก สามัคคีกับสถาบันการศืกษาทั้งประเทศ


ยังงี้ต้องตั้ง มงฟอร็ด บอร็ด แล้วล่ะ


อ้อ รับรางวัลในนามพี่น้องเครือ เป็นเครือจริงๆ 55 เครือจตุรมิตรด้วย

และโรงเรียนเครือ สวนด้วยครับน่าจะจัดโปรแกรมไปดูกิจการของโรงเรียนที่มีผู้หญิงนะครับhttp://www.thairath.co.th/content/edu/232272
22 ม.ค. 55 / 09:20
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 2435 : discuss 5 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.122.19.88

#1# - 670921 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พิมพ็ผิดเยอะเลย

สตรีวิทยา

พรหมมานุสรณ็ เพชรบุรี


อีกหลายโรงเรียน ปรากฎในข่าว เชิญอ่าน
22 ม.ค. 55 / 09:29
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 670921 124.122.19.88

#2# - 670985 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แล้ว เตรียมอุดมศึกษา มันหายไปไหน หรือว่าาาา........... ยังไงละ
25 ม.ค. 55 / 00:53
0 0
mek123 [icon smile : 92 bytes] (6558) : n/a : n/a : n/a
followup id 670985 58.8.247.218

#3# - 670986 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] "ด้รางวัลมาเยอะแล้วมั้ง ระดับนี้แล้ว

ปีนั้ดรัมสวยนะ
25 ม.ค. 55 / 02:41
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 670986 115.87.48.242

#4# - 671064 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://news.voicetv.co.th/thailand/29003.html

อันดับนี้..ออกรายการทีวีเลย 5555
26 ม.ค. 55 / 16:31
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 671064 202.12.118.61

#5# - 671087 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สวัสดี น้อง มีเพิ่มเติมนิดหน่อย

มติที่ประชุม กพฐ.เห็นชอบรายชื่อ 44 สถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษแล้ว หลังมติ กคศ.สั่งให้ไปสรรหารายชื่อสถานศึกษาให้ครบ กรณีสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาสมรรถนะยอดเยี่ยม แต่ผู้ชี้ขาดยังเป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.โดยมีการเพิ่มเติมกลุ่มสถานศึกษา คือ กลุ่มสถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ

ซึ่งวัตถุประสงค์ของกลุ่มสถานศึกษาดังกล่าวต้องการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม และมีประสบการณ์สูง


ทั้งนี้ ในหลักเกณฑ์ใหม่ได้ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร ที่มีเลขาธิการ สพฐ.เป็นประธาน ได้ทำหน้าที่คัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามความเหมาะสมกับโรงเรียน กลุ่มดังกล่าว หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะอนุกรรมการ (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป อย่างไรก็ตาม ก.ค.ศ.มีมติให้ สพฐ.เสนอรายชื่อสถานศึกษากลุ่มพิเศษ 2 กลุ่มนี้ให้ที่ประชุม กพฐ.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุม กพฐ.ได้มีมติเห็นชอบ 44 รายชื่อสถานศึกษาตามที่ สพฐ.เสนอและจะประกาศเป็นทางการวันที่ 8 ส.ค.นี้


สำหรับรายชื่อประเภทสถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ ประกอบด้วยกลุ่มรร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรง กลุ่ม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 โรง รร. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รร.สิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่ม รร.ในพระราชดำริและพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จำนวน 2 โรง ได้แก่ รร.ปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครนายก และ รร.มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี และ รร.สายประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รร.ราชวินิต รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) และ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบประเภทสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ จำนวน 16 โรง แบ่งเป็น ในกรุงเทพมหานคร 8 โรง ได้แก่


สวนกุหลาบวิทยาลัย

เตรียมอุดมศึกษา

เทพศิรินทร์

โยธินบูรณะ

สตรีวิทยา

สามเสนวิทยาลัย

บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


หอวัง


ต่างจังหวัด 8 โรง คือ

ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

ระยองวิทยาคม จ.ระยอง

.พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
28 ม.ค. 55 / 10:40
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 671087 124.122.224.89


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]