[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" จุฬา ปรับหลักส฿ตร วิศวะ "
จุฬา ปรับหลักสูตรวิศวะรับมือ AEC ปี ค.ศ. 2015
คณะวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิททยาลัย จะปรับหลักสูตรให้ตอบวัตถุประสงค์ของผู้เรียนให้รับกับโอกาสที่จะมาพร้อมกับการเปิดตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใน 3 ปีข้างหน้า รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิททยาลัย ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรทั้งหมด 17 หลักสูตรปริญญาตรีของ วิศวกรรม รวมทั้ง 4 หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน(หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)สาขาวิศวกรรมอากาศยาน(หลักสูตรนานาชาติ)

โดยจะมุ่งความสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาออกแบบอาคารสูงได้ เราจะพิจารณาว่าสิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้มีอะไรบ้าง เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็น นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องติดตามให้ความสนใจและมุ่งเน้นไปที่ผลแห่งการเรียนรู้ที่ออกมา รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์กล่าวเราจำเป็นต้องเพิ่มจุดแข็งให้นักศึกษาของเรา ในเรื่องของทักษะด้านวิศวกรรมให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น ขณะเดียวกันเราต้องช่วยเขาในด้านที่เป็นจุดอ่อน เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพให้ร่วมงานกับประเทศต่างๆ ได้

ภาษาอังกฤษต้องดีขึ้น เพราะถือเป็นจุดอ่อนส่วนใหญ่ของบรรดานิสิตในหลักสูตรภาษาไทย ดังนั้นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรภาษาไทย จะต้องศึกษาภาษาอังกฤษ อย่างน้อยหนึ่งวิชาต่อหนึ่งเทอม โดยเขาเหล่านี้จะถูกสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 100 ชม ด้วยตนเองที่มาหาลัย โดยทางคณะจะเป็นผู้จ่ายค่าทดสอบภาษาให้ฟรี สำหรับนิสิตที่ได้คะแนนอย่างน้อย TOEFL 550

การผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นภารกิจที่สำคัญของเราเช่นกัน มันเสมือนใบเบิกทางในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เราจะมอบให้เขาใช้เป็นแนวทางในการรับรู้เกี่ยวกับภูมิภาค สิ่งที่จะเกิดคือกิจกรรมที่จะทำให้ทั้งนิสิตนักศึกษาจากไทยและประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปร่วมเป็นอาสมาสมัครในการเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขาเรียนรู้จากกันและกันมากขึ้นในเวลา 1-2สัปดาห์ หรืออาจะนานกว่านั้นก็ได้

ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กล่าวว่าต้องการที่จะสร้างความร่วมมือกับคณะอื่นๆ โดยจะเริ่มต้นจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น biomedical engineering เพื่อตอบสนองปัญหาของสังคม โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ประเทศไทยลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์

เราทำงานมาเป็นระยะเวลา 8 ปีในการปรับหลักสูตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาของเราได้รับการยอมรับภายในอาเซียนเมื่อ AEC มาถึงตอนนี้บริษัทในประเทศญี่ปุ่นและจีนเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาของเราในการทำงานโดยตรง ส่วนมากพวกเขาได้ทำงานในสิงคโปร์ และเมื่อตลาดแรงงานเปิดกว้างและมีการแข่งขันมากขึ้นจากประเทศอื่น ๆ พวกเราจึงต้องการให้ผู้ที่จบการศึกษาจากเรามีฝีมือพอที่จะเลือกงานเอง ไม่ได้ถูกเลือกเพื่อที่เขาสามารถที่จะได้รับรายได้สูงขึ้น และ1ใน3ของ 900 คนของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในขณะที่เหลือเลือกที่จะประกอบอาชีพ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กล่าว
30 ม.ค. 55 / 17:35
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 3107 : discuss 4 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.121.238.198

#1# - 671108 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พี่ jaguar ครับ

ผมอยากทราบความเห็น และข้อแนะนำในการเปรียบเทียบ วิศวกรรม หลักสูตรปกติ กับ หลักสูตรนานาชาติ ว่าควรเรียนหลักสูตรไหนดีครับ

จำเป็นไหมที่ต้องเรียนหลักสูตรนานาชาติ ด้วยข้อจำกัดของหลักสูตรที่เปิดสอนซึ่งหลักสูตรปกติไม่มี ทั้ง 4 หลักสูตร

ขอบคุณครับ :-)
30 ม.ค. 55 / 20:20
0 0
WORKMAN [icon smile : 92 bytes] (6293) : n/a : n/a : n/a
followup id 671108 125.24.118.253

#2# - 671110 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผมว่าควรเลือกภาคที่เราชอบก่อน ถ้าเกิดไม่มีอินเตอร์ก็ต้องขยัน ไปเรียนภาษาเพิ่มเอง
จากที่เห็นมา โยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ + มันทำงานต่างกัน ชนิดที่เรียกว่าใช้ชีวิตต่างกันได้เลยครับ
แต่ถ้าไม่รู้ว่าชอบไร น่าจะเลือกที่เรียนรวมตอนปี 1 แล้วเลือกภาคปี 2 ครับ

:]
31 ม.ค. 55 / 18:49
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 671110 103.1.166.39

#3# - 671111 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อ่าวกรรม ผมอ่านคำถามผิด = =
31 ม.ค. 55 / 18:50
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 671111 103.1.166.39

#4# - 671112 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คำถามนี้ตอบยากแฮะ ขอไปถามพรรคพวกก่อน

ใครเรียนวิศวะ ช่วยทีครับ
31 ม.ค. 55 / 19:08
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 671112 124.121.238.213


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]