[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" วินิจฉัย .."ฆ่าเวลา" บาปกว่า.."ฆ่าคน" มีวินิจฉัย ดังนี้.......?????? "
ฆ่าคน....มีทั้งเป็นบาป..และไม่เป็นบาป..ขึ้นอยู่กับเจตนา ...บาปจากการฆ่าคนโดยเจตนาส่งผลให้ไปตกทุกข์ในอบายภูมิ ..แต่ผู้ที่กลับสำนึกผิด...ดำเนินชีวิตด้วยสติ..(แม้ต้องอยู่ในคกุก็ตาม..) ไม่ฆ่าเวลาให้ผ่านไปเปล่าด้วยโมหะ กลืนกินเวลาด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔..ด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา บรรลุมรรคผลได้ภายในชาตินี้ ก็สามารถปิดประตูอบายได้..ชาติต่อไป ไปเกิดในสวรรค์อย่างแน่นอน ไม่ต้องตกนรกอีกเลย และจะบรรลุอรหันได้ ภายใน ๗ ชาติ

ส่วน

....การฆ่าเวลา....เป็นการปล่อยให้เวลากลืนกินชีวิต..

...การฆ่าเวลา...เป็นการดำเนิชีวิตด้วยสติ ..หรือโมหะ.. ? (ช่วยตอบหน่อย)

....คนฆ่าเวลา ปล่อยจิตใจให้โมหะครอบงำ...ขณะจิตดับ..ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน..??

พระพุทธเจ้าจรัสว่า "จิตฺเต สงฺกิฏฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกังขา"....ขณะจิตสุดท้ายเป็นเช่นไร.....ปฏิสนธิจิตก็จะเกิดเป็นเช่นนั้น..

...จิตโมหะ ..มีแต่ความหลงงงงวย....ชอบหลับ..ก็จะไปเกิดในภพที่ ชอบหลับ คือ..............................................???

....วินิจฉัยโดย พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี
20 ก.พ. 55 / 09:47
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
view 3278 : discuss 34 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 202.28.111.30

#1# - 671594 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สาธุ
20 ก.พ. 55 / 09:57
0 0
ผี [icon smile : 92 bytes] (6022) : n/a : n/a : n/a
followup id 671594 27.55.0.120

#2# - 671596 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ระหว่างรอเพื่อนฆ่าเวลาโดยการอ่านหนังสือศึกษาธรรมะ

แม่งบาปสัดๆ
20 ก.พ. 55 / 11:07
0 0
kak [icon smile : 92 bytes] (719) : n/a : n/a : n/a
followup id 671596 210.94.41.89

#3# - 671597 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผมนี่บาปจริงๆครับ มานั่งฆ่าเวลาด้วยการอ่านกระทู้นี้
20 ก.พ. 55 / 11:13
0 0
LLมวทะเลทราย 1-II-๘ [icon smile : 92 bytes] (3440) : n/a : n/a : n/a
followup id 671597 210.86.135.35

#4# - 671604 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เป็นการเล่นคำที่ชวนให้เข้าใจผิดจริงๆนะ

มันควรเอาไปเปรียบเทียบกันด้วยเหรอเนี่ย
20 ก.พ. 55 / 20:04
0 0
กึ้น@SK131 TheZonker [icon smile : 92 bytes] (1639) : n/a : n/a : n/a
followup id 671604 101.51.163.195

#5# - 671605 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อย่างมงายในวิทยาศาสตร์ครับน้องกึ้น

ท่าน วอร์ สอนไว้
20 ก.พ. 55 / 21:06
0 0
kak [icon smile : 92 bytes] (719) : n/a : n/a : n/a
followup id 671605 183.99.219.6

#6# - 671606 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ยากไปเปล่า การที่ต้องมาอ่านแบบทำความเข้าใจนี้ก็คือฆ่าเวลาหรือเปล่า

จริงๆแล้ว เราไม่เห็นต้องคิดเยอะขนาดนั้นเลย
21 ก.พ. 55 / 08:53
0 0
ระวังหมดอายุ [icon smile : 92 bytes] (145) : [ protect email from spamware ] : [ protect msn from spamware ]
followup id 671606 182.52.91.14 <= 172.168.1.185

#7# - 671607 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ถ้าศึกษาธรรมะมา ครั้งแรกที่ผมได้ยินวาทกรรมนี้ ผมเข้าใจเหมือนเจ้าของกระทู้นะ แต่ไม่งมงานเหมือนเจ้าของกระทู้ฮะ บางทีมันก็กำกวมจริงๆ

เช่น
มาตรํ ปิตรํ หนฺตฺวา
ราชาโน เทฺว จ ขตฺติเย
รฏฺฐํ สานุจรํ หนฺตฺวา
อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ . . . ฯ ๒๙๔* ฯ

พราหมณ์ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา
ฆ่าขัตติยราชอีกสององค์
ทำลายรัฐ พร้อมทั้งผู้ครอบครองรัฐเสียแล้ว
ย่อมสัญจรไป อย่างไร้ทุกข์
21 ก.พ. 55 / 09:04
0 0
ผี [icon smile : 92 bytes] (6022) : n/a : n/a : n/a
followup id 671607 27.55.1.111

#8# - 671608 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เวลา คืออะไร?....

21 ก.พ. 55 / 09:51
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671608 202.28.111.30

#9# - 671609 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ..เวลา ..กำลังจะตาย

21 ก.พ. 55 / 09:58
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671609 202.28.111.30

#10# - 671610 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อ่านต่อได้ที่ : http://www.montasavi.com/images/nippanna.pdf

...
21 ก.พ. 55 / 10:01
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671610 202.28.111.30

#11# - 671612 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อธิบายเวลาได้ดีกว่าไอน์สไตน์อีกนะครับเนี่ย ฮ่าๆ


รู้ว่าไม่จริง แต่ยังเชื่อ นี่แหละครับที่เรียกว่า งมงาย
21 ก.พ. 55 / 12:37
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 671612 119.46.191.7

#12# - 671613 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ..งมงาย แล้วอย่างไร????? ..ไม่งมงาย แล้วอย่างไร

คนงมงาย : คือ คนโง่ ไม่ฉลาด ชีวิตไม่มีความสุข ...เป็นบาป ...ตายแล้วตกนรก..กระนั้นหรือ?

คนไม่งมงาย : คือคน ฉลาด เรียนเก่ง ชีวิตไม่มีทุกข์ มีแต่ความสุข ..เป็นบุญ ..ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ ..กระนั้นหรือ?

ความจริง...มันเป็นเช่นนี้...กระนั้นหรือ?


....นี้่ก็อีกคน..

21 ก.พ. 55 / 14:36
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671613 202.28.111.30

#13# - 671614 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สมการ ..การเดินทางข้ามภพ ของดร. วรภ้ทร ภู่เจริญ

21 ก.พ. 55 / 14:38
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671614 202.28.111.30

#14# - 671615 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] บาปไม่น้อยกว่าหรือบาปน้อยกว่านี่วัดกันยังไงครับ
21 ก.พ. 55 / 15:28
0 0
kak [icon smile : 92 bytes] (719) : n/a : n/a : n/a
followup id 671615 210.94.41.89

#15# - 671621 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ใช้ ไม้บรรทัดตรางู
22 ก.พ. 55 / 00:00
0 0
ศาสดา [icon smile : 92 bytes] (938) : [ protect email from spamware ]
followup id 671621 61.90.101.65

#16# - 671624 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สวรรค์กุ๊ก ๆ

นรกกุ๊ก ๆ

งมงายกุ๊ก ๆ

งมงายกุ๊ก ๆ


แอร๊ย ขยะ
22 ก.พ. 55 / 10:41
0 0
หนามเตยปุย [icon smile : 92 bytes] (3021) : n/a : n/a : n/a
followup id 671624 58.9.45.187

#17# - 671627 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] วิญญาณ ต้องไปจดทะเบียนคลื่นความถี่กับ กสทช หรือเปล่าครับ
22 ก.พ. 55 / 12:06
0 0
l O l l [icon smile : 92 bytes] (11) : n/a : n/a : n/a
followup id 671627 101.108.54.0

#18# - 671628 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] มีญาติ..คนหนึ่ง ..ใครพูดกับแกเรื่อ "บาป นรก สรรค์" ..ไม่ได้เลยที่เดียว....
แกจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ....ถึงกับไล่ ไม่ให้กินข้าวที่บ้านเลยที่เดียว...เหตุเพราะ...

...แก่เป็นคนไม่ชอบแมว...เห็นเข้ามาในบ้านเมื่อไหร..แกจับสับหัวทันที...
...แกถูกงูเห่ากันตายไปหลายปีแล้ว.....ตอนอายุ ๓๗ ปี
...ที่หมู่บ้านสระหมื่นแสน ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด ..จ.สงขลา 90140
.....
22 ก.พ. 55 / 12:34
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671628 202.28.111.30

#19# - 671629 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เรื่องกรรมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ท่านถึงเป็นสมณะเพศก็ถูกงูกัดตายได้ครับ อย่าสอนคนแบบนี้ เขาจะหาว่าเนื้อนาบุญนี้งมงายเสียจริง

ท่านทำดี ท่านปิติทั้งวัน นี่เรียกสวรรค์
ท่านยึดติดในความสุขที่ไม่จีรัง นั่นเรียกไปลงนรก
สวรรค์นรก อย่างนี้เห็นได้ ไม่ต้องรอตาย ไม่งมงาย
ทางพ้นสวรรค์นรกแบบนี้คือตั้งจิตเป็นศูนยตา ด้วยสติปัฏฐาน อันนี้สงบทันทีไม่ต้องรอตายแล้วหาความสงบ
แบบนี้คือไม่งมงายครับ
22 ก.พ. 55 / 15:31
1 0
ผี [icon smile : 92 bytes] (6022) : n/a : n/a : n/a
followup id 671629 27.55.3.99

#20# - 671630 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ..มีญาติโยมหลายท่าน...อ่านหนังสือของท่านพุทธทาสแล้ว...
..มานั่งเถียงกับพระ..หน้าดำหน้าแดง..
ยืนยันว่า นรก,สวรรค์หหลังตายไม่มี...แน่นอน สอนแบบนั้นงมงาย.....พุทธทาสบอกไว้
.นรก-สวรรค์..มีแต่ในปัจจุบันขณะจิตนี้...เท่านั้น

......เขาว่างั้น..นะ

...ได้พบกับผู้ปฏิบัติหลายท่าน....ปฏิบัติวิปัสสนา เข้าสู่สัมมสนญาณ..จิตสงบเข้าสู่ปัสสัทธิ และอุเบกขา...วางเฉยต่อรู้นาม..จิตสบาย..มีปีติหล่อเลี้ยงจิตทั้งวัน...

...พอไปสอนขั้นต่อไป..เขากลับบอกว่า "สบายแล้ว นั่งทั้งวันไม่มีปวดเมื่อยเลย จิตเย็นสบายแล้ว ได้นิพพานแล้ว ..ส่วนนิพพานที่ว่า ดับการเวียนว่ายตายเกิดนั้น "ผมไม่สนใจ" ไม่เคยเชื่อ?.....

...รุ่งเช้าหนีกลับบ้านเฉยเลย

....สัมมสนญาณมันแค่ขั้นที่สี่เท่านั้น...มรรคต้นมีถึง ๑๖ ขั้น....

....ผู้ปฏิบัติจำนวนไม่น้อย..มีทิฏฐิเช่นนี้....และมีมากขึ้นเรือยๆงงง
22 ก.พ. 55 / 15:49
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671630 202.28.111.30

#21# - 671631 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ..มีญาติโยมหลายท่าน...อ่านหนังสือของท่านพุทธทาสแล้ว...
..มานั่งเถียงกับพระ..หน้าดำหน้าแดง..
ยืนยันว่า นรก,สวรรค์หหลังตายไม่มี...แน่นอน สอนแบบนั้นงมงาย.....พุทธทาสบอกไว้
.นรก-สวรรค์..มีแต่ในปัจจุบันขณะจิตนี้...เท่านั้น

......เขาว่างั้น..นะ

...ได้พบกับผู้ปฏิบัติหลายท่าน....ปฏิบัติวิปัสสนา เข้าสู่สัมมสนญาณ..จิตสงบเข้าสู่ปัสสัทธิ และอุเบกขา...วางเฉยต่อรู้นาม..จิตสบาย..มีปีติหล่อเลี้ยงจิตทั้งวัน...

...พอไปสอนขั้นต่อไป..เขากลับบอกว่า "สบายแล้ว นั่งทั้งวันไม่มีปวดเมื่อยเลย จิตเย็นสบายแล้ว ได้นิพพานแล้ว ..ส่วนนิพพานที่ว่า ดับการเวียนว่ายตายเกิดนั้น "ผมไม่สนใจ" ไม่เคยเชื่อ?.....

...รุ่งเช้าหนีกลับบ้านเฉยเลย

....สัมมสนญาณมันแค่ขั้นที่สามเท่านั้น...มรรคต้นมีถึง ๑๖ ขั้น....

....ผู้ปฏิบัติจำนวนไม่น้อย..มีทิฏฐิเช่นนี้....และมีมากขึ้นเรือยๆงงง


..มีคำถาม.
...คืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้...พระพุทธเจ้าบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณ...เพื่ออะไร?
22 ก.พ. 55 / 15:59
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671631 202.28.111.30

#22# - 671632 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ส่วนการนั่งสมาธิ ผมคิดว่าหลวงพ่อชา หลวงพ่อเกษม ก็รับรองว่าการสอนอานาปานัสติของท่านพุทธทาสถูกต้องครบถ้วนนะครับ

ส่วนเรื่องนรกสวรรค์ หลังความตาย ที่ท่านมาพูดทำนองว่าพุทธทาสปฏิเสธ ผมให้เจ้าตัวตอบเองดีกว่า

พุทธทาส: เราไม่ได้พูดว่า ไม่มีนรก ไม่มีสวรรค์ หรือแม้แต่หลังจากตายแล้ว เราว่ามีทั้งสองอย่าง นรกสวรรค์ต่อตายแล้ว ก็ว่าไปตามเดิม ไม่ไปแตะต้องเขา นรกสวรรค์ที่นี่และเดี๋ยวนี้ นี่ยืนยันมากให้ตรงตามพุทธประสงค์ นรกสวรรค์อยู่ที่อายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นอันว่ามันมีนรกชนิดนี้ก็มี นรกสวรรค์ต่อตายแล้วไม่ได้ไปแตะต้องเขา ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์เขา ขอให้เก็บไว้ แต่ควบคุมได้ โดยที่จัดนรกสวรรค์เดี๋ยวนี้ให้ถูกต้อง มันควบคุมถึงไปได้ถึงสวรรค์ต่อตายแล้ว เป็นอันว่ามีนรกสวรรค์ทั้งสองชนิด ทั้งสองประเภท ไม่ได้ยกเลิกชนิดไหนเลย

ข้อที่พูดว่า นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ เป็นสำนวนพูดให้เกิดความสนใจ นิพพานมีเมื่อจิตว่างจากกิเลส นี่มีหลักมีเกณฑ์ คือเป็นนิพพานตัวอย่าง คำว่า "นิพพาน" ที่เกี่ยวกันอยู่กับจิตนั้นก็คือ จิตนั้นมันว่างจากกิเลส นี้พูดและยืนยันว่า พูด และจะพูดต่อไปว่า นิพพานตัวอย่างมีเมื่อจิตว่างจากกิเลส เป็นความดับแห่งกิเลส นี่เป็นนิพพานถ้าดับชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราว เรียกว่า ตทังคนิพพาน หรือสมยวิมุตติ นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ ขอให้คอยสังเกต เมื่อจิตว่างจากกิเลสโดยเหตุใดๆ ก็ตาม แต่มันยังไม่ใช่นิพพานสมบูรณ์ หรือตลอดกาลหรือนิรันดร นิพพานชั่วขณะ เรียกว่า ตัวอย่างก็ได้ เมื่อใดจิตว่างจากกิเลสน่ะ รีบรู้จักเสียเร็วๆ คอยเฝ้าดูจิตเมื่อไม่ปรุงเป็นกิเลส เป็นจิตเยือกเย็น เป็นนิพพานเพื่อจะได้เป็นตัวอย่าง แล้วจะได้ชอบใจ แล้วจะได้เป็นอุปนิสัยแก่พระนิพพานอันสูงสุด คือ นิพพานเต็มรูปแบบ.

เราสนใจนิพพาน ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันนี้ เพื่อทำให้คนไม่ต้องปวดหัว ไม่ต้องเป็นโรคประสาท ไว้เรื่อยๆ จะเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอันแท้จริงหรือสูงสุด ที่ว่าอยู่ที่นี่ เดี๋ยวนี้ นิพพานตัวอย่างนั้นพูดจริง แล้วก็พูดต่อไปอีกด้วย พระนิพพานนี้แปลว่า เย็น เมื่อใดเป็นจิตเย็น เย็นอกเย็นใจละก็เมื่อนั้น เป็นนิพพาน แต่คำวา เย็น คำนี้ ก็พิเศษอีกแหละ กลัวว่า ผู้ถามคนนี้คงฟังไม่ถูก ผู้ถามรู้จักแต่เย็นที่คู่กับร้อน ถ้าร้อนก็ต้องเปิดพัดลม ถ้าเย็นถ้าหนาวก็ต้องห่มผ้า แต่มีความเย็น อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีเมื่อไม่เย็นไม่ร้อน เมื่อไม่เย็นไม่ร้อนชนิดนี้จะเกิดความเย็นชนิดหนึ่งซึ่งเป็นนิพพาน เมื่อไม่รบกวนด้วยความเย็นหรือความร้อนในโลกนี้ มันก็มีความเย็นอย่างโลกุตตระ เป็นนิพพาน ที่ใช้สอนกันในเบื้องต้นว่า เย็นคู่กับร้อน สุขคู่กับทุกข์ สุขที่คู่กับทุกข์ก็ยังเป็นทุกข์เย็นทั้งที่คู่กับร้อนมันก็ยังเป็นทุกข์ ต้องปัดทิ้งไปให้หมดทั้งสุข ทั้งทุกข์ ทั้งอะไรทุกๆ คู่ จึงจะเป็นนิพพาน, กล่าวว่า จิตเย็นเป็นนิพพาน คือเย็นต่อเมื่อไม่มีทั้งร้อนและทั้งเย็นในความหมายของโลกๆ เอ้า มีอะไรอีก.
22 ก.พ. 55 / 16:01
0 0
ผี [icon smile : 92 bytes] (6022) : n/a : n/a : n/a
followup id 671632 27.55.3.99

#23# - 671633 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ส่วนคำถามที่ว่า
คืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้...พระพุทธเจ้าบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณ...เพื่ออะไร?

จริงๆท่านเป็นพระ น่าจะรู้หน้าที่ตัวเองคือ "ดับทุกข์" แค่นั้นนะครับ
การบรรลุอะไรก็ตามของพระพุทธเจ้า ท่านแสวงหาแค่เฉพาะเรื่อง "ดับทุกข์" เท่านั้น ไม่มีอะไรอยู่เหนือไปจากการ "ดับทุกข์" และ "ทางดับทุกข์" แล้วครับ

ผมขอถามกลับว่า
คำถามที่ท่านถามน่ะ เป็นเรื่องความรู้ที่จะนำมาดับทุกข์หรือไม่ ถ้าไม่ผมจะไม่ตอบครับ เพราะไม่ใช่สิ่งสำคัญของพุทธศาสนา
22 ก.พ. 55 / 16:05
0 0
ผี [icon smile : 92 bytes] (6022) : n/a : n/a : n/a
followup id 671633 27.55.3.99

#24# - 671634 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ที่จิรง..ท่านพุทธทาส..สอนถูกแล้ว

..แต่ทำไม.ญาติโยมหลายท่าน..อ่านหนังสือของท่านแล้ว..มานั่งเถียงกับพระหน้าหน้าแดงว่า...นรกหลังตาย ไม่มี..งมงาย
...แล้วพากัน กล่าวถึงญาณปัญญา..ปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณ..ว่าเป็นเรื่องงมงาย...
..ใครพูดถึงเรื่องนี้ เป็นพวกงมงาย

งมงาย..หรือไม่งมงายวัดกันที่อะไร...???

....ขอตอบว่า วัดกันที่ "มัชฌิมาปฏิปทา-ทางสายกลาง"

...แล้วทางสายกลางวัดกันที่อะไร
...ขอตอบว่า วัดกันที่ สติปัฏฐาน ๔...ก็คือ ต่อให้คุณนั่งเจริญสติปัฏฐาน ๔ จนกระดูกแตก ขาหัก ตาบอก...ก็ยังจัดว่า "เป็นมัชฌิมปฏิปทา" หากทำให้วิปัสสนาญาณดำเนินต่อไปได้..
22 ก.พ. 55 / 16:11
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671634 202.28.111.30

#25# - 671635 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] มีผู้คนจำนวนมาก เมื่อรับรู้เรื่อง "ปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณ" แล้ว...
...จึงสนใจเรื่องการดับทุกข์อย่างจริงจัง....

....เพราะเรื่องนี้ช่วยให้เขาเห็นทุกข์ มากขึ้นๆๆๆๆ ชัดมากขึ้นๆๆๆๆ...จึงต้องการดับมันเสีย..

...คือสนใจ ตั้งใจที่จะดับทุกข์อย่างจริงจัง...ไม่ใช่ แค่สัมมสนญาณ..ก็หนีกลับบ้านเสียแล้ว
22 ก.พ. 55 / 16:17
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671635 202.28.111.30

#26# - 671636 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ท่านยังไม่ตอบคำถามที่ผมถามกลับนะครับ คำถามของท่านเป็นเรื่องความรู้ที่จะนำมาดับทุกข์หรือไม่ ถ้าไม่ผมจะไม่ตอบครับ เพราะไม่ใช่สิ่งสำคัญของพุทธศาสนา แปลว่าท่านถามแค่เพื่อจะเอาชนะ หาสาระอะไรไม่ได้

แต่ผมจะตอบท่านก่อน
1.แต่ทำไม.ญาติโยมหลายท่าน..อ่านหนังสือของท่านแล้ว..มานั่งเถียงกับพระหน้าหน้าแดงว่า...นรกหลังตาย ไม่มี..งมงาย
- คนเราการรับรู้ต่างกัน มีคนอ่านพระไตรปิฏกแล้วบรรลุโดยไม่ต้องพึ่งครูมีกี่คนครับ คนรับรู้ธรรมมะน่ะมีเท่าขนควาย ส่วนคนรับรสธรรมน่ะมีเท่าเขาควาย

2.งมงาย..หรือไม่งมงายวัดกันที่อะไร...???
งมงาย ไม่งมงาย ไม่มีตัววัดหรอกครับ มันแล้วแต่ความเห็นคน แต่ที่แน่ๆคนจะว่าท่านงมงายแน่ถ้าธรรมของท่านไม่สามารถแสดงเป็นปัจจุบันกาลได้ ถ้าท่านบอกว่านรกที่ต้องเลี่ยง คือหลังจากเราตาย คนก็จะว่าท่านงมงาย
แต่ถ้าท่านพูดเป็นปัจจุบันว่า นรกที่ต้องเลี่ยงคือนรกตรงหน้า จิตที่มีโทสะ อันนี้เขาเห็นชัดก็จะไม่ว่าท่านงมงายครับ แต่อย่างที่บอก ผมพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าผมไม่เชื่อนรกหลังความตาย

3.วัดกันที่ "มัชฌิมาปฏิปทา-ทางสายกลาง"
ผมถามความเข้าใจเรื่องทางสายกลางหน่อย
พระที่บรรลุแล้วอยู่เหนือกฏแห่งเหตุปัจจัย หรือยังอยู่ใต้เหตุปัจจัยครับ

สรุปผมมีสองคำถาม
1.คำถามของท่านเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าบรรลุญาณต่างๆเพื่ออะไรนั้น ถือเป็นความรู้ที่จะนำมาดับทุกข์หรือไม่ ถ้าไม่ผมจะไม่ตอบครับ เพราะไม่ใช่สิ่งสำคัญของพุทธศาสนา แปลว่าท่านถามแค่เพื่อจะเอาชนะ หาสาระอะไรไม่ได้

2.พระที่บรรลุแล้วอยู่เหนือกฏแห่งเหตุปัจจัย หรือยังอยู่ใต้เหตุปัจจัยครับ
22 ก.พ. 55 / 16:20
0 0
ผี [icon smile : 92 bytes] (6022) : n/a : n/a : n/a
followup id 671636 27.55.3.99

#27# - 671637 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เพราะเรื่องนี้ช่วยให้เขาเห็นทุกข์ มากขึ้นๆๆๆๆ ชัดมากขึ้นๆๆๆๆ...จึงต้องการดับมันเสีย..

- ทุกข์น่ะเราเห็นอยู่แล้วครับ แต่ทางดับทุกข์น่ะเป็นปัญหาที่จะให้เห็น ถึงเห็นก็ใช่จะดับทุกข์ได้
ไม่จำเป็นที่ต้องให้เขาเห็นทุกข์มากขึ้นครับ คนเราทุกข์อยู่แล้ว
22 ก.พ. 55 / 16:22
0 0
ผี [icon smile : 92 bytes] (6022) : n/a : n/a : n/a
followup id 671637 27.55.3.99

#28# - 671638 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ทุกข์ในขณะจิตปัจจุบัน..คือนรก

...หลายคน เลือกแก้ปัญหานี้โดยการ..สร้างสุขให้เกิดขึ้นในขณะจิตปัจจุบัน ด้วยการ..ชอบปิ้ง ดูหนัง ...ฟังเพลง...โดยเฉพาะการให้เงินให้ได้เยอะ?

...คนจำนวนไม่น้อยทำเช่นนี้

ตอบดังนี้...

มีผู้คนจำนวนมาก เมื่อรับรู้เรื่อง "ปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณ" แล้ว...
...จึงสนใจเรื่องการดับทุกข์อย่างจริงจัง....

....เพราะเรื่องนี้ช่วยให้เขาเห็นทุกข์ มากขึ้นๆๆๆๆ ชัดมากขึ้นๆๆๆๆ...จึงต้องการดับมันเสีย..

...คือสนใจ ตั้งใจที่จะดับทุกข์อย่างจริงจัง...ไม่ใช่ แค่สัมมสนญาณ..ก็หนีกลับบ้านเสียแล้ว
22 ก.พ. 55 / 16:26
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671638 202.28.111.30

#29# - 671639 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ...คนไม่กลัวผี : เพราะไม่เชื่อว่า ผี มีจริง

...คนไม่กลัวทุกข์ : เพราะไม่เชื่อว่า "นรกมีจริง"

...มนุษย์ ก็ เป็นทุกข์กันทุกข์วัน ..แต่เข้าไม่กลัว

..เพราะเขาเห็นว่า "เดี๋ยว ไปดูหนัง ฟังเพลง เที่ยวต่างประเทศ..ก็สุขแล้ว".....
22 ก.พ. 55 / 16:35
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 671639 202.28.111.30

#30# - 671640 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ...หลายคน เลือกแก้ปัญหานี้โดยการ..สร้างสุขให้เกิดขึ้นในขณะจิตปัจจุบัน ด้วยการ..ชอบปิ้ง ดูหนัง ...ฟังเพลง...โดยเฉพาะการให้เงินให้ได้เยอะ?

- ท่านต้องมองก่อนว่าทั้งสวรรค์และนรกไม่ใช่ที่ควรอยู่ การหาควาทสุขทางกาม เป็นสุขที่ไม่จีรัง ก็คือความทุกข์นั่นแหละ มันคือนรกดีๆนั่นแหละครับ

มีผู้คนจำนวนมาก เมื่อรับรู้เรื่อง "ปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณ" แล้ว...
...จึงสนใจเรื่องการดับทุกข์อย่างจริงจัง....
- พูดแบบนี้ก็ไม่ถูก แสดงว่าก่อนพระพุทธเจ้าได้สองสิ่งนี้ ท่านยังไม่สนใจดับทุกข์อย่างจริงจังเหรอครับ
ความทุกข์ปกติ คนเราหาทางดับอยู่แล้ว แต่แค่จะเจอพุทธศาสนาหรือไม่เท่านั้น
ถ้าเขาเจอแล้ว ถ้ามันดับได้พอทำเนา ผมก็ถือว่าเป็นฆราวาสที่สมบูรณ์แล้วครับ
22 ก.พ. 55 / 16:38
0 0
ผี [icon smile : 92 bytes] (6022) : n/a : n/a : n/a
followup id 671640 27.55.3.99

#31# - 671645 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ครับ วันนี้เลิกงานแล้วจะไปดูหนัง ฟังเพลง กินอาหารในห้าง วางแผนเที่ยวช่วงสงกรานต์ ตกดึกกลับหอ นอนดึก เล่นเกมส์ ออน facebook โหลดบิต เปิด line เล่น what's app


ตัดทางโลกไม่ขาดแบบนี้ ทำไมผมมีความสุขจังเลยล่ะครับ
แบบนี้ตายไป ผมจะตกนรกไหมครับ
24 ก.พ. 55 / 09:10
0 0
แกะขนฟู [icon smile : 92 bytes] (6652) : [ protect email from spamware ]
followup id 671645 202.176.135.195

#32# - 671646 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ยิ่งความยาวคลื่นมากยิ่งเป็นเทวดาขั้นสูงมาก...
24 ก.พ. 55 / 10:29
0 0
37235@OSK116 [icon smile : 92 bytes] (2209) : [ protect email from spamware ]
followup id 671646 119.46.218.1

#33# - 671656 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.baansuanpyramid.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=baansuanpyramidcom&thispage=1&No=1398973

มิน่าล่ะ ถึงเห็นลูกอ๊อดวิ่งผ่านตาทุกวันเลย
25 ก.พ. 55 / 11:33
0 0
หนามเตยปุย [icon smile : 92 bytes] (3021) : n/a : n/a : n/a
followup id 671656 115.87.143.247

#34# - 671772 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] #33 เยะเข้ คนในลิงค์หนามเตยแม่งต้องหาจิตแพทย์ด่วนเลย
ขนาดกุไม่ใช่หมอ กุยังว่าคุณเธอแม่งไปไกลแล้ว
ปลาห่าซิลเลอร์ มันยังหลอนได้อีก แม่งอัฟยาตอนโพสชัวร์

555+
04 มี.ค. 55 / 12:35
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 671772 1.46.194.46


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]