[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" การฝึกเลื่อนยศประจำปี2555 จากว่าที่ ร.ต. เป็นว่าที่ ร.ท. ครับ "
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกเลื่อนยศ
๑ เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๘ ปี
๒ เหล่าที่รับสมัคร

* ชั้นสัญญาบัตรเปิดรับสมัครกำลังพลสำรองที่สังกัดเหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า และเหล่าทหารปืนใหญ่ เท่านั้น
* ชั้นประทวนเปิดรับสมัครกำลังพลสำรองที่สังกัด เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าเสนารักษ์ (แพทย์) เท่านั้น


๓ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป (เฉพาะผู้สมัครฝึกในหลักสูตรเลื่อนชั้นยศ - ฐานะ)
๔ ภรรยาต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีกำหนดคลอดบุตรในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
๕ ต้องไม่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน หรือเปลี่ยนงานใหม่ หรือทำงานในที่ใหม่ไม่ถึง ๑ ปี
๖ ต้องไม่แสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศออกมา
๗ นายทหารชั้นประทวนนอกราชการหรือนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่ได้รับการแต่ง ตั้งยศพร้อมกับชั้นครองยศปัจจุบันไม่ต่ำกว่า ๓ ปี ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคมของปีที่ต้องการสมัครฝึกเลื่อนยศ

วิธีการตรวจว่าสามารถเข้าฝึกเลื่อนยศได้หรือไม่ ดูจากวันเดือนปีที่เซ็นคำสั่งอนุมัติให้แต่งตั้งยศ กับวันปิดรับสมัคร เช่น

ตัวอย่าง ที่ ๑ คำ สั่งอนุมัติให้แต่งตั้งคือ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่วันที่ปิดสมัครคือ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ คุณสามารถไปสมัครฝึกเลื่อนยศได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นไปเพราะครองยศครบ ทั้งเลขวันและเลขเดือน

ตัวอย่างที่ ๒ คำสั่งอนุมัติให้แต่งตั้งคือ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่วันที่ปิดสมัครคือ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
คุณสามารถไปสมัครฝึกเลื่อนยศได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เพราะเนื่องจากครองยศไม่ครบ ๓ ปี

สาเหตุ ที่ต้องครองยศให้ครบก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคมของปีที่สมัครจึงจะสมัครได้ เพื่อให้คำสั่งแต่งตั้งยศออกภายในปลายปีที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับ การฝึก หากครองยศไม่ครบแล้วไปสมัครหากได้รับการคัดเลือก ภายหลังพบว่าครองยศไม่ครบ จะถูกดองเรื่องไว้จนกว่าครองยศครบจึงได้รับการแต่งตั้งยศ อาจมีปัญหาเอกสารสูญหายได้


เอกสารประกอบการรับสมัคร

เตรียมเอกสารต่อไปนี้ ทำสำเนาอย่างละ ๒ ฉบับ แยกออกเป็น ๒ ชุด จัดเรียงตามหมายเลขที่เขียนไว้ เย็บให้เรียบร้อย

๑ คำสั่งแต่งตั้งยศ
๒ สด. ๘ หน้าที่มีรูปถ่าย ส่วนแผ่นพับทั้งด้านหน้า (ประวัติส่วนตัว) และด้านหลัง (ชั้นกองหนุน)
๓ บัตรประชาชน
๔ ทะเบียนบ้าน
๕ วุฒิการศึกษา

สาเหตุ ที่ต้องแยกเอกสารออกเป็นชุด เพราะต้องส่งเอกสารให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๑ ชุด อีก ๑ ชุด เก็บที่ จทบ. ที่กำลังพลสำรองสังกัด โดยฝ่ายสรรพกำลังจังหวัดทหารบกเป็นผู้จัดส่งให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เมื่อเตรียมเอกสารครบ นำไปติดต่อฝ่ายสรรพกำลัง จังหวัดทหารบกที่คุณสังกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ของทุก ๆ ปี

เฉพาะจังหวัดทหารบกกรุงเทพ เริ่มรับสมัครวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายนของทุก ๆ ปี

เนื่องจากอัตรารับมีจำนวนจำกัด ต้องรีบไปให้ไวที่สุด

ในวันรับสมัคร แต่งกายชุดสุภาพชน สวมรองเท้าหุ้มส้นครับ

จังหวัดทหารบกที่คุณสังกัดทราบได้จากข้อความสังกัด บก. จทบ. ในคำสั่งแต่งตั้งยศ

สำหรับใบสมัคร ให้คุณดาวน์โหลดใบสมัครฝึกเลื่อนยศและกรอกให้เรียบร้อยครับ

ประกาศ ผลการคัดเลือกในเดือน กรกฎาคม เมื่อมีรายชื่อให้ไปรับคำสั่งเรียกพลในปลายเดือน กรกฎาคม ที่ จทบ. ที่คุณสังกัด แล้วนำหมายเรียกไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของหน่วยงานที่คุณทำงานอยู่


สมัครด้วยตนเองที่
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ติดต่อ?022437821-8 และ 022413031 แฟ๊กซ์ 022436109


http://www.rotcsaa.or.th/smf/index.php?topic=155.msg1247#msg1247
20 ก.พ. 55 / 22:14
0 0
SirichutB. [icon smile : 92 bytes] (1904) : [ protect email from spamware ] : [ protect msn from spamware ]
view 11556 : discuss 1 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.122.100.222

#1# - 677052 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=69117
30 ก.ย. 60 / 21:38
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 677052 171.101.73.151


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]