[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" สอยเข้า ม1 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนในกทม และโรงเรียนสวนกุหลาบ "
ช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนต่างๆ เปิดรับสมัคร เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม 1 และ ม4

คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีข้อมูลเหล่านี้ในภาพรวม

ตารางที่นำมาให้ดู คือ ตัวเลขการสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ของพื้นที่การศืกษามัธยมศืกษา เขต 2 กรุงเทพ

จำนวนรับของ 34 โรงเรียน รวม 2154 คน

มีผู้สมัคร 6098 คน ผู้ชาย 2920 ผู้หญิง 3978

โรงเรียนที่รับนักเรียนห้องพิเศษ มากสุด คือ

เตรียมพัฒน็ 132 สารวิทยา 102 บดินทรเดชา 2 140 และสตรีมหาพฤฒาราม 108

โรงเรียนที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนรับ ในสัดส่วนสูง คือ สตรีiวิทยา 2 เตรียมน้อม หอวัง บดินทรเดชา ฤทธิยะวรรณาลัย เตรียมพัฒน็ สุรศักดิ็มนตรี

มีโรงเรียนที่มีผู้สมัครต่ำกว่าจำนวนรับ 6 โรงเรียน

http://www.bangkok2.org/count/fig02/?page=school&zone=102&type=1
21 มี.ค. 55 / 10:16
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 22019 : discuss 38 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.122.197.213

#1# - 672089 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ที่จริงแล้ว จำนวนผู้สมัครเทียบกับจำนวนรับ มิได้เป็นตัวชี้วัดอัตราการแข่งขัน
คล้ายๆกับคณะแพทย็มีสัดส่วนผู้สมัครไม่มาก เทียบกับคณะครุศาสตร็ ขื้นอยู่กับ profile ของผู้สมัครต่างหาก เห็นกระทรวงศืกษาใช้ตัวเลขนั้น เป็นตัววัด มาหลายปี ก็ครืกครี้นกันในพันทิพ

ผู้ปกครองที่ลูกถืงวัยเข้าเรียน ม1 จะเริ่มสงสัยว่าใน กทม มีโรงเรียนอะไรบ้าง ก่อนจะถามว่าที่ไหนดี ดีอย่างไร วัดยังไงว่าดี เหมาะกับลูกของตนหรือไม่

เลยเอารายชื่อโรงเรียนทั้งหมดมาแปะไว้ เพื่อความสะดวก


http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
21 มี.ค. 55 / 10:42
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672089 124.122.197.213

#2# - 672092 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] จำนวนรับสมัคร และผูสมัครของโรงเรียนสวนกุหลาบ ปี 2555

แผนการรับนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2555


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประเภท GATE Program 144 คน
- ประเภท พื้นที่บริการ 160 คน
- ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป 160 คน
- ประเภทความสามารถพิเศษ 4 คน แบ่งเป็น

ว่ายน้ำ 2 คน
ทูบา 1 คน
ทรอมโบ 1 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ประเภท ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 30 คน


สรุปจำนวนการรับสมัคร ประเภท รับ สมัคร

ม.1 ความเป็นเลิศทางวิชาการ 144 1025 7.2 รับ 1
ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 30 454 15.1 รับ 1


ปีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ กระทรวงออกระเบียบให้ตรวจสอบ การใช้สิทธิพื้นที่บริการอย่างเข้มงวด

เมื่อวานนี้เดินดูพื้นที่บริการของสวนกุหลาบ แล้วหาอาหารอร่อยกินตามที่แนะนำในสวนบอร็ด แถวสำราญราษฏร็

ก็พบว่าย่านนี้มีเด็กวัยเรียนในพื้นที่ไม่มาก แถบนี้เป็นชุมชนธุรกิจ old settlements เหมือนกับเขตเก่าของปารีส เดน ฮาก ฮอลแลนด็ คาดว่าจะรับนักเรียนจากการแข่งขันทั่วไปได้มากขื้น เห็นยอดผู้สมัครในเขตพื้นที่ที่คุณสมบัติไม่ครบ 72 คน อันนี้เฉพาะ ม1 ส่วนกิฟเตด ม 4 เพียง 1 คน

ติดตามความคิดของท่านเลขา สพฐ ตั้งแต่ครั้งเป็นปลัดกระทรวง ก็พอจะเดาได้ว่าเรื่องการยกคุณภาพกลายเป็นเรื่องใหญ่สุดของประเทศ แนวคิดเรื่อง world class เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะห้าเปอร็เซนต็ของเด็ก 700000 คน คือ 35000 คน ทุกปี จะต้องนำขื้นมาเป็นหัวรถจักรลากประเทศสู่อนาคต

จะไปหวังพื่งว่าเด็ก 2 000 คนจะลากประเทศไปได้ คงไม่ใช่หรอกครับ

การประเมินครั้งที่3 นี่ก็ยังใช้ดัชนี basic education อยู่เลย วันหลังจะเอว world class indicators ของสิงคโปร็ เวียดนาม มาเลย็ ฟินแลนด็มาลง
21 มี.ค. 55 / 11:24
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672092 124.122.197.213

#3# - 672093 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ห้องเรียนพิเศษ ม 1 ของสวนกุหลาบ มีจำนวนผู้สมัคร นักเรียนชายมากที่สุด ในกทม

ห้องเรียนพิเศษ กิฟเตด วิทย็ มีผู้สมัครเพิ่มขื้นเห็นได้ชัด สัดส่วน 15 ต่อ 1

แสดงถืงชื่อเสียงที่รุ่นก่อนๆ สร้างไว้ และคุ้ม

สตรีวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีผู้สมัคร หญิงเยอะสุด 643 คน ที่นี่รับเกรด 3.5 ขื้น ทั้งเฉลี่ย และวิชาหลัก อันนี้ ระดับ ม1

พ้องเรียน พสวท ของสตรีวิทย็ ก็ตั้งเกรดขั้นต่ำแบบเดียวกัน มีผู้สมัคร336 คน สมัครไม่ได้เยอะ เพราะเกรดไม่ถืง ห้องนี้เน้นสอนเรียนหมอต่อ

ใช้ข้อสอบโรงเรียน เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ตำราอังกฤษ ดูงานตปท

ของสตรีวิทย็ สอบคณิต และวิทย็ อย่างละชั่วโมงครื่ง อังกฤษ 50 นาที

สตรีวิทย็นี่เค้าดีจริงๆ ขอบอก

ปีละ 25000 คุ้ม เทียบกับค่าเรียนพิเศษ ค่าเรียนอินเตอร็ หรือเทียบกับของสาธิตปทุมวัน
21 มี.ค. 55 / 12:00
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672093 124.122.197.213

#4# - 672094 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ก็พบว่าย่านนี้มีเด็กวัยเรียนในพื้นที่ไม่มาก แถบนี้เป็นชุมชนธุรกิจ old settlements เหมือนกับเขตเก่าของปารีส เดน ฮาก ฮอลแลนด็ คาดว่าจะรับนักเรียนจากการแข่งขันทั่วไปได้มากขื้น เห็นยอดผู้สมัครในเขตพื้นที่ที่คุณสมบัติไม่ครบ 72 คน อันนี้เฉพาะ ม1 ส่วนกิฟเตด ม 4 เพียง 1 คน


แก้เป็น 84 คน ครับ วันหลังสุด
21 มี.ค. 55 / 12:02
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672094 124.122.197.213

#5# - 672095 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เด็กเขตรับ 160 คน ไม่ใช่เหรอครับ
21 มี.ค. 55 / 13:00
0 0
LightLucifer [icon smile : 92 bytes] (5178) : n/a : n/a : n/a
followup id 672095 58.9.75.104

#6# - 672096 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แล้วยังงี้จะทำไงต่ออ่ะครับ จะเอาไปทบเข้าเด็กสอบไหม
21 มี.ค. 55 / 13:01
0 0
LightLucifer [icon smile : 92 bytes] (5178) : n/a : n/a : n/a
followup id 672096 58.9.75.104

#7# - 672097 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ความจริงของชีวิต คือ เมื่อคนไทยจะมีลูก โอกาสที่จะได้ลูกผู้หญิงมีมากกว่าจะได้ลูกชาย

มหาวิทยาลัยของไทยจืงมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 330000 คน ทบรอบ 12 ปีจะมีผู้หญิงจบปริญญาตรีมากกว่าผู้ชาย อยู่ล้านกว่าคน ยี่สิบปีก็เกือบสามล้าน

นี่ขนาดรวม มหาจุฬาลงกรณ็ราชวิทยาลัย แล้วนะเนี่ย

จำนวนน่ะส่วนหนื่ง แต่รู้สืกว่าเด็กผู้หญิงใทยมีผลการเรียนดีกว่าเด็กชาย โดยเฉลี่ย

ทำให้เกิดสถานการณ็นี้ขื้น

เจอเพื่อนฝูงสวนเก่าๆ เมื่อหลายปีก่อน ก็เห็นมีลูกสาวเรียนสตรีวิทย็บ้าง เตรียมบ้าง สาธิตบ้าง ศืกษานารีบ้าง มาแตร็ เซนต็็โย ราชินี สามเสน

เด็กสวนรุ่นปัจจุบัน ก็มีแม่ พี่สาว น้องสาว หรือ แฟนเรียนโรงเรียนสห หรือโรงเรียนผู้หญิงนั่นแหละ

จืงต้องไปดูโรงเรียนที่เด็กผู็หญิงสอบกันบ้าง
21 มี.ค. 55 / 13:03
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672097 124.122.197.213

#8# - 672101 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] *เมื่อคนไทยจะมีลูก โอกาสที่จะได้ลูกผู้หญิงมีมากกว่าจะได้ลูกชาย*

เห็นด้วยครับ หญิงสองชายหนึ่ง

แต่บางบ้านมีข้อยกเว้นนะครับ 555

ผิดกระทู้อีกแล้ว
21 มี.ค. 55 / 13:18
0 0
ธนเทพ [icon smile : 92 bytes] (4055) : n/a : n/a : n/a
followup id 672101 58.8.30.238

#9# - 672102 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เพิ่งเห็นหัวข้อกระทู้
เดี๋ยวนี้ไม่สอบเข้ากันแล้วเหรอครับ พี่กัวร์
21 มี.ค. 55 / 13:21
0 0
ธนเทพ [icon smile : 92 bytes] (4055) : n/a : n/a : n/a
followup id 672102 58.8.30.238

#10# - 672103 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] หมอ LightLucifer คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเดิมของกรุงเทพ นี่ผ่านยุค babyy boom มานานแล้ว ห้วหน้าครอบครัวส่วนใหญ่จะแก่ ลูกโตหมดแล้ว

ยุคbaby boom พื้นที่ส่วนใหญ่รอบเขดการศืกษา 1 ไม่ค่อยมีคนอยู่ เช่น บืงกุ่ม รามอินทรา นวมินทร็ คนหนุ่มสาวรุ่นหลังที่ตั้งครอบครัวใหม่ก็ย้ายไปอยู่ในเขต 2 ลูกอยู่ในวัยเข้าเรียน จะเห็นได้ว่าโรงเรียนใหม่ๆ ส่วนใหญ่ ใหญ่มาก รับนักเรียนได้ปีละเกือบพันกันทั้งนั้น

พี่สงสัยว่า จำนวนเด็กในพื้นที่จริงๆ อาจมีต่ำกว่าเป้าหมายรับ ก็เป็นโอกาสในการสอบข้ามเขต กระทรวงคงคิดยังงี้เหมือนกัน เลยออกระเบียบให้ตรวจเช้ค มันเป็นเรื่องประชากรศาสตร็น่ะ เรียนหมอก็ต้องเรียนพวกนี้แหละ

ก็ต้องคิดเรื่อง SD ด้วยมั้ง ที่นี่สูงสุดในประเทศ
21 มี.ค. 55 / 13:32
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672103 124.122.197.213

#11# - 672104 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ครับ เดี๋ยวนี้ไม่ สอบเข้า ใช้ สอยเข้า เฉยเลย 555

admin ไม่ช่วยเห็นจะม้วย

คนจะคิดว่า"รงเรียนเราชอบสอย ธนเทพ
21 มี.ค. 55 / 13:37
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672104 124.122.197.213

#12# - 672105 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] หญิงสองชายหนึ่ง


อ่านเร็วๆ คิดว่าธนเทพ ทำอะรายยย
21 มี.ค. 55 / 13:40
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672105 124.122.197.213

#13# - 672106 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แวะมาที่สามเสน ม 1

ที่นี่ห้องพิเศษรับ คณิต วิทย็ 80 EP 60 รวม 140 iรับพื้นที่ และปกติ อย่างละ 120

สมัคร 957 คณิต วิทย็ ุ628 EP 329 ผู้หญิง ชาย พอกัน


ม 4

รับห้องกิฟเตด วิทย็30 คณิต วิทย็ 40 EP 20 รวม90


สมัครรวม 966 วิทย็ 230 คณิต วิทย็ 572 EP 164


ชั้น ม4 ผู้หญิงสมัครมากกว่าผู้ชายเท่าตัว
21 มี.ค. 55 / 14:06
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672106 124.122.197.213

#14# - 672107 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] Hague ภาษาดัชต์ ต้องอ่านว่า เดน ฮาก หรือครับ?
21 มี.ค. 55 / 14:08
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 672107 202.12.118.61

#15# - 672108 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ครับ Nietzsche and Heidegger ตอนอ่าน ฮาก นี่ยากมาก

พวกเยอรมันยังยอมเลย
21 มี.ค. 55 / 14:15
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672108 124.122.197.213

#16# - 672109 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] วางแผนไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์อยู่ครับ (คงปีหน้า) หลักๆคงใช้ อัมสเตอร์ดัมเป็น base แล้วเดย์ทริปไปเที่ยว Hague กับ Delft เห็นเส้นทางเดียวกัน ไม่รู้วันเดียวพอไหวรึเปล่าครับ 555
21 มี.ค. 55 / 14:23
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 672109 202.12.118.61

#17# - 672110 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แล้วอย่างนี้ควรจะลดจำนวนเด็กเขตดีไหมครับ
และที่ว่างที่เหลือเค้าจำอย่างไรต่ออ่ะครับ หรือว่ามีแอบเนียน 55+
21 มี.ค. 55 / 14:26
0 0
LightLucifer [icon smile : 92 bytes] (5178) : n/a : n/a : n/a
followup id 672110 58.9.75.104

#18# - 672111 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] จากจำนวนเปิดรับห้องพิเศษ ในเขต 2 2154 คน มีผู้สมัคร 6098 คน ในเขต 2 ชั้น ม1

หากประเมินเขต 1 ในสัดส่วนเดียวกัน ขะมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษใน กทม

ประมาณ 4500 คน มีผู้สมัครราว 12000 คน

ยังไม่รวมโรงเรียนในต่างจังหวัดจำนวนมาก โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน เด็ก"ทยที่เรียนอยู่ในต่างประเทศนับหมื่น

ระดับการแข่งขันของนักเรียนยุคนี้สูงมาก รวม 4 กลุ่มหลัง บวกเข้าไปอีก

30000 คน

ข้อมูลเพื่อเด็กไทยทุกคน
21 มี.ค. 55 / 14:38
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672111 124.122.197.213

#19# - 672112 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผมว่า สอบเข้าหมด จบเรื่อง 555
21 มี.ค. 55 / 14:45
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 672112 202.12.118.61

#20# - 672113 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] นิตชี่ เฮก กับ เดลฟท็ เส้นทางเดียวกัน ถ้าซื้อทัวร็น่าจะทัน ถ้านั่งรถไฟ ต่อรถราง ก็แล้วแต่จะดู ยุคนี้อาคารบ้านเรือนเปลี่ยน ไม่โรแมนติกเหมือนยุคพี่เรียน ยุค 70 s

ตอนนั้นเช่าบ้านอยู่แถวหาด Scheveningen เป็น nude beach มีคนไปเดินแก้ผ้าวันละหลายพัน พวกดารา หรือคนอยากเข้าวงการต้องไปโชว็ที่นั่นแหละ วิวดีมาก 555 ตอนนั้นอายุยี่สิบสามเอง ได้ทุนเยอะกว่าแบงค็ชาติเท่านืง รวยมากLightLucife

ความเห็นพี่นะ นักเรียนที่เข้ามาคะแนนไม่ควรทิ้งห่างก้นมาก เกินสิบเปอร็เซนต็ เสียอนาคตเปล่าๆ ตอนเกรด ปีที่แล้ว คนที่ได้ต่ำสุดสอบได้ สิบห้าเปอร็เซนต็เอง

ระบบเขตไม่ควรใช้ ถ้ารัฐบาลดูแล้วว่า ในเขตโรงเรียนนั้นไม่มี pressure ด้าน student population

ปีนี้ โรงเรียนออกกฎถ้าคะแนนสอบเข้าแผนกศิลป็ไม่ถืง50 แปอร็เซนต็ไม่รับ เป็นต้น
21 มี.ค. 55 / 15:38
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672113 124.122.197.213

#21# - 672114 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อยากให้สอบเข้าทั้งหมด แข่งกันทั่วประเทศแบบเตรียมอุดม ยุติธรรมที่สุดแล้ว
21 มี.ค. 55 / 15:47
0 0
กึ้น@SK131 TheZonker [icon smile : 92 bytes] (1639) : n/a : n/a : n/a
followup id 672114 61.47.30.22 <= 192.168.114.240

#22# - 672115 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ก้เหมือนในชั้นมหาวิทยาลัยแหละ

ถ้า sect ไหน คนเก่งแห่กันไปลง อีกกลุ่มจะถอย

คณะไหนคนเก่งเยอะ เข้าไปเจอ d Dog หรือ F ก็ต้องเผ่นล่ะ

หลักธรรมชาติน่ะ
21 มี.ค. 55 / 15:52
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672115 124.122.197.213

#23# - 672116 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ขอบคุณครับ ยุค 70s ฮอลแลนด์ นึกถึงโททัลฟุตบอล กับโยฮัน ครัฟฟ์ 555
21 มี.ค. 55 / 16:25
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 672116 202.12.118.61

#24# - 672117 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เมื่อปีที่แล้ว จำนวนนักเรียนในเขตที่สมัครพอๆกับจำนวนรับ

ปีนี้ พบว่ามีผู้สมัคร ม1 ห้องพิเศษ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ 84 คน

ถ้าใช้สถิติของปีที่แล้วมาเทียบ น่าจะมีจำนวนเด็กในเขตที่มีคุณสมบัติครบ มาสมัครราว 76 คน

ซื่งโรงเรียนและเขตต้องดูคะแนนสอบเข้าประกอบด้วย ถ้าสอบได้ไม่ถืง50 เปอร็เซนต็ ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองก็ไม่ควรทำร้ายเด็กครับ จะทำให้เขาเครียดมาก

ส่วนที่ไม่ถืงเกณฑ็ก็ควรรับแข่งขันทั่วไปเข้ามา จะดีกับทุกฝ่าย

ไว้เจอ รมว ศืกษา จะต้องอธิบาย ให้ฟังว่ามีวิธียกระดับการศืกษาของเด็กทั้งประเทศโดบไม่ต้องใช้เงิน

แค่ลด ระบบ bureaucratization colonization single regulation และcontrol ก็พอแล้ว
21 มี.ค. 55 / 16:36
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672117 124.122.197.213

#25# - 672118 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] นิตชี่ คิดถืงเคิร็ท มูลเลอร็ และฟรานซ็ แบกเกนบาว

และกองหน้า บราซิล ทั้งแผงเลย

ฟุตบอลโลกปีนั้นคลาสสิกมาก
21 มี.ค. 55 / 16:55
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672118 124.122.197.213

#26# - 672119 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คุยกันเรื่องยุโรป
เดี๋ยวจะขอโม้บ้างนะครับ
21 มี.ค. 55 / 17:22
0 0
ธนเทพ [icon smile : 92 bytes] (4055) : n/a : n/a : n/a
followup id 672119 58.8.30.238

#27# - 672140 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อ้าว ไม่ได้อ่านว่า แกร์ด มึนเลอร์ หรอกหรือครับ ?

ตอนฟังเสียงพากย์ เห็นออกเสียง มึนเลอร์ ตลอดเลย

ส่วน แกร์ด นั้นดูสารคดีที่เกี่ยวกับเยอรมัน ก็เห็นออกเสียงแบบนี้ ไม่รู้คนไทยแปลผิดหรือเปล่า
21 มี.ค. 55 / 22:40
0 0
armeng [icon smile : 92 bytes] (7588) : n/a : n/a : n/a
followup id 672140 58.11.41.46

#28# - 672145 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] มันแซว 555
21 มี.ค. 55 / 22:50
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672145 124.122.197.213

#29# - 672171 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ในฐานะโรงเรียนแรกๆที่ริเริ่มห้องเรียนพิเศษขื้น เป็นเวลาร่วม 11 ปีมาแล้ว สวนกุหลาบโมเดล ในเรื่องห้องเรียนพิเศษ มีผลงานเลื่องลือมาอย่างต่อเนื่อง ทุกดัชนีวัด ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่ลงตัว

วันนี้ สวนกุหลาบโมเดลเรื่องห้องเรียนพิเศษ ได้นำไปใช้ในโรงเรียนต่างๆ ทั้งเขต1 และเขต2 กทม ขยายไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ มีผู้สมัครมากมาย ประมาณว่ามีนักเรียนโครงการห้องพิเศษ ทั่วประเทศ ราว 10000 คน

ความสำเร็จของสวนกุหลาบโมเดล ที่นำไปใช้จะต้องติดตามกันต่อไปในโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ

ประเด็นที่ทางสพฐ ควรพิจารณาในเชิงนโยบาย คือ

เมืี่อสังคมเรียกหา schools of excellence เช่นที่ทำกันอยู่ในทุกทวีป ยกเว้นอาฟริกา ในขณะที่การศืกษาไทยเน้นน้ำหนักที่ basic education และประเมินมาตรฐานแบบประเมินครั้งที่ 3 น้ำหนักนโยบายย่อมขัดแย้งกับสถานการณ็ ปัญหา relavance


จำนวนนักเรียนและโรงเรียนที่สร้างห้องexcellent class rooms มีมากขื้น สพฐ จะพบว่ามีคอขวดเกิดขื้น คือ โรงเรียนที่รับนักเรียนได้ทั่วประเทศ ที่มีชื่อ คีอ เตรียมอุดม และมหิดลวิทย็ รับเด็กได้ราว 1600 คน จะรองรับเด็กโปรแกรมห้องพิเศษ และห้าเปอร็เซนต็ของ student pop 35000 คนต่อปี ได้อย่างไร


ทางกระทรวงอาจเถียงว่า ก็สร้างโรงเรียนจุฬาภรณ็ แล้วไง เปิดโรงเรียนที่สอน มปลาย จำชื่อไม่ได้ หลายโรงเรียนด้วย

ท่านเลขาสพฐ คุณทักษิณ และดร สุชาติ ก็รู้ดีว่า โรงเรียนหลวงที่ก่อตั้งโดยสถาบันพระมหากษัตริย็ จำนวนมาก รวม ยุพราช เรยีนา ที่เคยเป็น schools of excellence ของประเทศ ปัจจุบันก็มีผลงานดีกว่าโรงเรียนดังกล่าวที่พูดถืงมาก

การตั้งโรงเรียนดังกล่าวใช้งบสูงมาก ต้องต้ดงบโรงเรียนของไพร่ฟ้า ประชาราษฏร็ ลง ก่อให้เกิดความรู้สืกมิบังควร หากเพียงกระทรวงจะปลดปล่อย โรงเรียนหลวงของประเทศ ให้มีเสรี เช่น ในอดีต รัฐบาลก็ไม่ต้องเสียสตางค็ ทั้งระบบจะดีขื้น


กระทรวงมีป้ญหา bureaucracy สูงมาก การจัดตั้งสำนักงานบริหารมัธยมศืกษษตอนปลาย ทำให้ทุกโรงเรียนถูกตัดเป็นท่อน ทั้งๆที่ระบบโรงเรียนทั่วโลก secondary และ high school education คือ องคาพยพเดียวกัน

สำนักงานนี้ จืงมากำหนดว่า โรงเรียนที่จะเปิดสอบแข่งขันได้ทั่วประเทศ จะต้องเปิดสอนเฉพาะ ม ปลาย เพื่อจะได้ดูมีอำนาจ ราชศักดิ็
ที่ไหนในโลกเขาทำกัน มันจืงเกิดปัญหาคุณภาพตกต่ำทั่วประเทศ

ปัญหา bureaucracy ทำให้เด็กต้องไปกวดวิชา ทำให้คุณภาพตกต่ำ ทำให้ต้องใช้เวลาเรียนมากที่สุดในโลก ทำให้รถติด ผลผลิตประเทศลดลง มีมูลค่าปีละ 2 ล้านล้านบาท

คุณทักษิณ ดร สุชาติ และ ดร ชินภัทร ต้องจ่ายค่าเสียหาย มีคนกำลังจะไปฟ้องศาลอบู่ ฮ่าฮ่า

ต้องฟ้องเรียกทรัพย็จากคุณจาตุรนต็ หมอมิ้ง ด้วย เอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้เด็ก


ปลดปล่อยโรงเรียนเถิด อย่าทำอะไรผิดธรรมชาติ ผิดมนุษย็ที่ ประเทศอื่นเขาไม่ทำกัน

ผมเคยพาผู้บริหารการศืกษาของลาว เวียดนาม จีน พม่า เขมร อินโด มาดูระบบเมืองไทย พวกนี้สดุดีกระทรวงศืกษา และ รมว ศืกษา ยุคจับสลากกันขรม เค้าเลยไม่อยากมายุ่งกับเราไง เขากลัวเด็กเขาเดือดร้อน และ โง่
23 มี.ค. 55 / 14:26
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672171 124.122.53.191

#30# - 672174 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ชาบู ชาบู พี่จากัวร์ที่สุดในสามโลก

ตรงใจ๊ ตรงใจ
23 มี.ค. 55 / 14:55
0 0
กึ้น@SK131 TheZonker [icon smile : 92 bytes] (1639) : n/a : n/a : n/a
followup id 672174 61.47.30.22 <= 192.168.114.240

#31# - 672177 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] นั่งบ่นให้คุณทักษิณ ดร สุชาติ นายก ยิ่งลักษณ็ หมอมิ้ง คุณจาตุรนต็ และคุณ กิตติรัตน็ ฟัง ผู้คนเหล่านี้ฉลาด เพียงแต่ต้องการข้อมูลเท่านั้น ระบบโรงเรียนปัจจุบัน คนรุ่นเก่าไม่เข้าใจ เหราะมันบ้ามาก

คนในกระทรวงศืกษษเข้าใจ แต่ม้วขัดขากันเอง และไม่กล้า

จากการเดินสำรวจพื้นที่บริการเขต 1 สวนกุหลาบ พบว่าประชากรวัยเด็กเข้าเรียนมีน้อยลงมาก

ทำไม

เพราะเขตพระนคร เป็นเขตวังเก่า วัดวาอารามของประเทศ อาคารบ้านเรือนสร้างมาเกือบร้อยปี มีขนาดเล็ก ความสูงสองชั้น ตามเทคโนโลยี่ เงินทุนยุคนั้น

เดินตามถนนจักรเพชร ตรีเพชร แนววัดมหรรณ้ ศาลเจ้าพ่อเสือ จะเห็นอาคารแคบๆ ถ้ามาตามราชดำเน้น อาคารใหญ่ ยุคจอมพล ป

ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่เช่าระยะยาวของวัด สำนักงานทรัพย็สิน สำเพ็งเยาวราช สะพานหันก็เหมือนกัน จืงไม่มีการสร้างอาคารใหม่

อาคารเหล่านี้บรรจุคนได้จำกัด คนรุ่นลูกอพยพไปตั้งถิ่นที่อยู่ในเขต2 จำนวนเด็กจืงมีน้อยกว่าเฉลี่ยของประเทศ
23 มี.ค. 55 / 15:01
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672177 124.122.53.191

#32# - 672178 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เสียจังหวะ เมียมาแย่งคอมขายหุ้น ปตท ฟันกำไร

ต่อครับ

โรงเรียนสวนกุหลาบจืงมีลักษณะพิเศษทางประชากร คือ ประชากรวัยเข้าเรียนมัธยมลดลง มีaging population ที่มั่งคั่งมาก ออกไปซื้อที่อยู่ภายนอกเขต เก็บอาคารไว้ทำธุรกิจ รายได้น่าจะมากกว่าหมอทั้งนั้น รวมร้านราดหน้าสี่สิบปีด้วย

คุณทักษิณเห็นโลกมามาก ย่อมรู้ดีว่า พื้นที่เช่นนี้ของทุกประเทศ เป็นที่ตั้งโบสถ็ วิหาร วัง วัดวาอาราม อาคารอนุรักษ็ ย่านธุรกิจ ในด้านการศืกษาจะเป็นที่ตั้งโรงเรียนเก่า มหาวิทยาลัยเก่าแก่ ของประเทศ มีพิพิธภัณฑ็มากมาย

เป๊น Location of Academic Excellence
ที่เชื่อมโยง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของชาติไว้ด้วยกัน ไม่มีใครทำลายหรอกครับ เพราะคือ การทำลายชาติ

ไอ้ที่ท่านเลขา สพฐ ประกาศตั้งโรงเรียน world class เป็น 100 โรงเรียน มันยาก ดูดี แต่่ไม่จริง มาเลย็ยังพยายามตั้งเป้าหมายแค่ 30 อแมริกา มี 200 อังกฤษมี 100

กระทรวงมีปัญหาการหาดัชนีวัด potential for world class ในการเลือกโรงเรียนแล้วล่ะ ใช้ดัชนีวิชาการ อย่าใช้ แนวคิด กูมีอำนาจ เฟ้ย

ทำไว้ให้แล้ว คุณทักษิณ ดร สุชาติ นายก เอาไปใช้ได้เลย

อย่าประกาศตั้ง world class ทัละ 200 เลยครับ คนจะแห่มาดูกันท่ั้งโลก
อเมริกา อาจถล่มไทยด้วยนิวเคลียร็ ก็ได้ เพราะแสดงว่าเก่งกว่าเกาหลีเหนือ
23 มี.ค. 55 / 15:49
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672178 124.122.53.191

#33# - 672179 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ดัชนีต่อไปนี้ คือตัวชี้วัด ้ดร สุชาติ ใช้ได้เลยนะครับ แล้วท่านจะเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าให้การศืกษาชาติ ผงเสียปีละ 2 ล้านล้าน จะได้ลดลง

1 ดัชนี สอวน ปี 2553 นักเรียนสวนกุหลาบผ่านเข้ารอบ 1 สอวน ชีววิทยา คณิตศาสตร็ ดาราศาสตร็ โลกและอวกาศ ฟิสิกส็ เคมี คอมพิวเตอร็ จำนวน 140 คน จากประมาณ 500 คน ประมาณ 28 เปอร็เวนต็ ของทั้งหมด


สอวน คือ การสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถระดับเลิศสุดในด้านนั้นๆ เหื่อคัดผู้แทนโอลิมปิกของประเทศไปแข่งระดับโลก ผู้ที่ได้เหรียญจะได้ทุนไปต่อต่างประเทศ ถืงชั้น ป เอก

เตรียมอุดมสอบได้ 150 คน แต่ถ้าเปรียบเทียบประขากร นักเรียน เตรียมมี ม ปลาย 4500 สวนกุหลาบ ม 1- ,ม 6 มีเพียง 3000

เอามาเปรียบเทียบเพียงเพื่อจะบอกว่า สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่เก่ง โรงเรียนหนื่ง ในขั้นสุดท้าย เด็ก สองโรงเรียนนี้ ก็แต่งงานกันเป็นหลายพันคู่แล้วมั้งรวมแล้วโรงเรียนสวนกุหลาบน่าจะมีเด็กผ่าน สอวน ร่วม 2000 คน เป็นกองกำลังด้านวิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี่ ระดับสูงของประเทศ


2 ดัชนีศูนย็ความเป็นเลิศ โรงเรียนที่เป็นศูนย็ทดสอบและอบรมของ สอวน คือ สวนกุหลาบ มหิดลวิทย็ เตรียมอุดม เทพศิรินทร็ และ สามเสน3ดัชนีนักเรียนโอลิมปิก นับตั้งแต่ประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าแข่งโอลิมปิกวิขาการ เป็นนักเรียนสวนกุหลาบร่วม 140 คน หากนับรวมศิษย็เก่าที่ย้ายไปโรงเรียนอื่นดัวย เห็นจะร่วม 200 คน มากที่สุดในประเทศไทย

ความสำเร็จของโครงการ สอวน โอลิมปิก เกิดจากความทุ่มเทของอาจารย็ รุ่นพี่ศิษย็เก่า อาจารย็จากมหาวิทยาลัย โครงการห้องกุหลาบเพชร

4 ดัชนีสนามสอบมหิดลวิทย็ เป็นสนามสอบระดับ ม 3ของนักเรียนสายวิทย้ คณิต สวนกุหลาบคว้าอันดับสอบผ่านมากที่สุด 3 ปีซ้อน ปี2553 สวนกุหลาบ 61 สมศว 51 บดินทร็ 45 สตรีวิทย็ 33 จาก 500 คน ต่างจังหวัดได้ส่วนแบ่ง 200 สวนกุหลาบจืงมีส่วนแบ่ง 20 เปอร้เซนต็ มีผู้กล่าวว่า สวนกุหลาบมีสัดส่วน 25 เปอร็เซนต็ ของนักเรียนที่นั่น เกิด osk network ขื้นที่นั่น

สวนกุหลาบเห็นจะเป็นโรงเรียนเดียว ที่ไม่ชื่นชมต่อสถิตินี้ หรือ สถิดิอื่น


5 ดัชนีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากการสอบถาม ประมาณว่านักเรียนสวนกุหลาบรุ่นปี 2552 เข้าเรียนแหทย็ราว 150 ทน วิศวะ พอๆกัน สายเศราฐสาสตร็ ธุรกิจ ราว 40 คนนอกจากนั้น ก็เป็นสายอื่นๆ สังคมศาสตร็ เทคโนโลยี "หรือเรียนทำอาหาร

เมื่อเทียบกับเตรียมอุดมที่มีผู้ไม่ผ่าน แอดมิสชั่น ราว 100 คน จากสถิติ สกอ ปี 2552 lสวนกุหลาบที่ต้องรับสัดส่วนพื้นที่บริการทำได้ดีทีเดียว

6 ดัชนีความสำเร็จในอาชีพ ศิษย็เก่าสวนกุหลาบประสบความสำเร็จในอาชีพหลากหลาย ประวัตินักเรียนเก่าแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่เรียนต่อ แต่มุ่งเข้าหาธุรกิจทันที เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางการเงินสูงสุด คนที่รวยที่สุดมิใช่คนเรียนเก่งที่สุด ทุน บรรยากาศ ของย่านธุรกิจส่งผลต่อความสำเร็จมาก

ดูเหมือนนักเรียนที่นี่ จะเน้นวางแผนอาชีพที่ดี มากกว่าเน้นจะต้อง เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แล้วตกงาน7 ดัชนี การกระจุกตัวของเด็กสวนกุหลาบในโอลิมปิก 2553-suankularb olympiad concentration index แนวโน้มความเป็นเจ้าลนามโอลิมปิกวิชาการ เห็นได้จากจำนวนผู้แทนประเทศใน 5 วิชาแรก 20 คน เป็นนักเรียนสวนกุหลาบ 8 คน ศิษย็เก่าอีก 4 ในสาขาดาราศาสตร็ โลกและอวกาศ สวนกุหลาบเป็นเจ้าสนามมาหลายปี ปี 2553 ได้ร่วมกับศิษย็เก่า เพื่อนรุ่นเดียวกัน ที่มหิดลวิทย็ คว้า the best team ให้ประเทศ แนวโน้มนี้จะก่อให้เกิดการรวมตัวเป็น team thailand team asia ด้านวิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี่ ของประเทศ

8ดัชนีการคิดเป็น ทำเป็น และความสามารถพิเศษ โรงเรียนนี้มีชมรมกิจกรรมมากมาย ที่ข่วยให้นักเรียนได้ค้นพบ ศักยภาพของตน มีตั้งแต่นักร้อง นักดนตรี พิธีกร นักกีฬา นักสร้างเวบไซท็ นัก คอมพิวเตอร็ การ็ตูน สร้างหนัง นักพูด คนสร้างสูตร forex นักเขียน มากมาย ความสนใจเหล่านี้จะนำพาพวกเขาไปสู่ธุรกิจด่างๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค็หลากหลายในอนาคต สวนกุหลาบเปิดเวทีให้ทุกคนแสดงออก บางอย่างอาจดู nerd บ้างก็จ้องทนเอา

9 แนวโน้มสายสังคม สายศิลป เด็กลายนี้จะเปล่งศักยภาพเต็มที่เมื่อจบมหาวิทยาลัย แนวโน้มที่ชัด คือ ความสนใจด้านเศรษฐศาสตร็ ธุรกิจสูงมาก ศิลป คำนวณที่นั่งเต็ม ศิลปจีนสวมารถเป็นกำลังสำคัญทำธุรกืจกับจีน

มีรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร็ เยอะครับ สุดท้ายอยู่ที่จะสร้างบริษัทเจ้าตลาดหลักทรัพย็ใด้กี่บริษัท
23 มี.ค. 55 / 16:02
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672179 124.122.53.191

#34# - 672280 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอามาจาก web dek-d ที่เขาคุยกัน เรื่องคะแนน onet โรงเรียนต่างๆ

พูดถืงโรงเรียนอื่นๆ ที่เป็นตัวแทนของเด็กเกือบสี่แสนคนที่จบ มปลาย บ้าง

โรงเรียนเหล่านี้รับเด็กเขตเข้าเรียน จำนวนเท่ากับเด็กสอบคัดเลือกทั่วไป ภาระจืงหนักกว่า

คะแนนonet ของสตรีวิทยาสูงกว่าเฉลี่ยของประเทศเกืนหนื่งเท่าตัว ค่อนข้างมาก

ด้วยคะแนนระดับนี้ ผลการรับตรง และสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสตรีวิทย็จืงเด่นมาก คณะดี มหาวิทยาลัยดี เข้าได้เกือบหมด ทั้งที่มีเด็กย้ายไปเรียนที่เตรียม และมอวิทย็ ปีละร่วมร้อยคน เป็นโรงเรียนบริหารดีเด่นด้วย เข้าหมอได้ปีละ 50 คน

แพทย็ 1400 คน เป็นของมอวิทย็ และเตรียมราว 550 คน ที่เหลือเป็นของโรงเรียนดังอื่นๆ ไม่กี่โรงเรียน

แม้แต่ตัวเลข 550 คน ของเตรียม และมอวิทย็ก็มาจากโรงเรียนอย่างสวนกุหลาบ สตรีวิทย็ บดินทร สามเสน หาดใหญ่ เป็นหลัก คณะแพทย็ต่างๆจืงเป็นที่ reunion ของเด็กโรงเรียนพวกนี้กัน

โะงเรียนที่รับเด็กเขตครื่งหนื่ง
สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่เน้นความสำเร็จในขีวิตของเด็ก ตามความถนัด ตามรอยรุ่นพี่

โรงเรียนนี้ดังเรื่องโอลิมปิก แชมป้สอบเข้ามหิดลวิทย็ จำนวนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ฟุตบอล เทคโนโลยี่ ดนตรี วงโย เชียร็ แปรอักษร กิจการวิชาการ ชมรมต่างๆ ทำให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น และกล้าทำ

ปีนี้สวนกุหลาบเข้ามหิดลวิทย็ได้ 68 คน ถ้าไปหมดก็จะมีส่วนเกือบหนื่งในสามของมอวิทย็ ไปเตรียมราว 70 แทบทั้งหมดเรียนหมอ ที่เหลืออยู่โรงเรียนก็เข้าหมอปีละ 40-50 กว่า

สวนกุหลาบรับเด็ก gate ปีละ 114 ทั่วไป 160 รับ ม4 กิฟเต็ด วิทย็ 30 ศิลป 40


เด็กม ต้นที่นี่ สอบผ่าน สอวน ปีละราว 140 เป็นแชมป็เหรียญโอลิมปิก เพราะส่งได้ทั้งมอต้น มอปลาย และส่งมาตั้งแต่ปี 2532

คะแนน onet ที่ได้ เกินเฉลี่ยของประเทศเท่าตัว แต่สูงในวิชาคณิตศาสตร็ อังกฤษดีพอสำหรับสายวิทย็ คณิต จืงเน้นสอบ gat pat1-4 ไม่ต้องใช้ onet

เข้าวิศวะราว 150 วิทยา 50 สายเทคโนโลยี่ เศรษฐศาสตร็ bba นิติ หลากหลายมาก


เนื่องจากเขตของสวนกุหลาบ อยู่ในย่านสำเพ็ง เยาวราช วังบูรพา สำราญราษฎร็ เป็นย่านธุรกิจสำคัญของประเทศ แนวโน้มความเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่จืงสูง แบบเดียวกับ เด็กคริสเตียน อัสสัมชัญ ที่ยืดครองพื้นที่สีลม

ทุกวันนี้พลังทุนมีอานุภาพเฉียบขาดกว่า คะแนน onet 555


โรงเรียนอย่างสวนกุหลาบ สตรีวิทย็ บดินทร สามเสน หาดใหญ่ อัสสัม คริสเตียน เค้าก็แอบมีดีของเขาแหละ

มีใครในโรงเรียนมหิดล โรงเรียนเตรียมกล้าพูดว่าโรงเรียนพวกนี้ห่วย มีคนเดินมาชกปากแน่นอน


ที่สำคัญ โรงเรียนรัฐบาลเหล่านี้ ทำเพื่อเด็กรวย เด็กจน เด็กเก่ง เด็กไม่เก่ง โดยไม่แยกแยะ
29 มี.ค. 55 / 16:42
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672280 124.122.219.86

#35# - 672594 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ความสำเร็จในอาชีพ และชีวิตของนักเรียนสวนกุหลาบ

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68210
30 เม.ย. 55 / 07:35
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672594 124.122.6.142

#36# - 672673 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ความรักของเด็กสวน

http://www.youtube.com/watch?v=QJX16eD52FA
05 พ.ค. 55 / 10:16
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672673 110.168.58.135

#37# - 673863 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผลงาน

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68402
04 ก.ย. 55 / 13:01
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673863 124.121.194.109

#38# - 675370 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] บทความนี้ต้องอ่าน

บันทีกความก้าวหน้าแห่งยุคสมัย สวนกุหลาบวิทยาลัย 2555-2556

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68691
18 ม.ค. 56 / 08:49
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675370 115.87.1.72


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]