[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" แห่สมัครสอบเข้าสวนกุหลาบ 2555 "
1
ล้น!แห่สมัคร'สวนกุหลาบ-เตรียมอุดม'
สพฐ.เผยภาพรวมรับสมัคร นร.ใน กทม.เขต 1-2 เกินที่นั่งอยู่ไม่เท่าไหร่ แถมยังมีเด็กสมัครซ้ำมากกว่า 1 แห่ง สวนกุหลาบ-เตรียมอุดม-บดินทร์เดชา-หอวัง เด็กยังแห่สมัครกันล้น

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปข้อมูลการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา เฉพาะในส่วนของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กทม. เขต 1 และ 2 ดังนี้ สพม.กทม. 1 แผนการรับนักเรียน จำนวน 23,095 คน มีนักเรียนสมัคร จำนวน 25,413 คน เกินแผนรับ 2,318 คน ทั้งนี้ ทางสพม.กทม.1 รายงานว่าคาดว่าจะมีผู้สมัครซ้ำมากกว่า 1 แห่งแต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้ในขณะนี้ต้องรอวันที่เปิดสอบแข่งขัน ซึ่งนักเรียนจะต้องเลือกสอบเพียงแห่งเดียว

ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนยอดนิยมที่เด็กสมัครมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แผนรับ 400 คน สมัคร 1,475 คน ส่วนต่าง 1,075 คน,โรงเรียนเทพศิรินทร์ แผนรับ 400 คน สมัคร 1,002 คน ส่วนต่าง 602 คน,โรงเรียนสตรีวิทยา แผนรับ 500 คน สมัคร 1,044 คน ส่วนต่าง 544 คน,โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย แผนรับ 300 คน สมัคร 909 คน ส่วนต่าง 609 คน,โรงเรียนศึกษานารี แผนรับ 500 คน สมัคร 955 คน ส่วนต่าง 455 คน และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม แผนรับ 400 คน สมัคร 964 คน ส่วนต่าง 564 คน

นายชินภัทร กล่าวต่อว่า สพม.กทม. 2 แผนรับ 24,648 คน สมัคร 29,899 คน ซึ่งในส่วนของ สพม.กทม.2 นั้นได้ตรวจเช็คจำนวนนักเรียนที่สมัครซ้ำมากกว่า 1 แห่งจากฐานข้อมูลเลข 13 หลัก พบว่า นักเรียนสมัครซ้ำ 3,697 คน ดังนั้น ส่วนต่างจากแผนการรับอยู่ที่ 1,554 คน สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนสมัครมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนหอวัง แผนรับ 650 คน สมัคร 1,332 คน,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนรับ 750 คน สมัคร 1,427 คน,โรงเรียนสตรีวิทยา 2 แผนรับ 700 คน สมัคร 1,316 คน,โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แผนรับ 700 คน สมัคร 1,184 คน,โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 แผนรับ 600 คน สมัคร 1,206 คน,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนรับ 500 คน สมัคร 999 คน, โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย 2 แผนรับ 750 คน สมัคร 1,394 คน, และ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศอำรุง แผนรับ 648 คน สมัคร 864 คน

“ดูภาพรวมแล้วปีนี้การสมัครเข้าเรียนมีการกระจายตัวมากขึ้น ดูได้จากส่วนต่างของแผนรับและจำนวนผู้สมัครที่จำนวนน้อยลงซึ่งผมว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี ส่วนโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงจะยุติการเปิดรับสมัครแล้วเพราะ สพฐ.กำหนดให้เปิดรับสมัครเพียงรอบเดียวเท่านั้นและให้ทำแผนการขอขยายชั้นเรียนเข้ามาเสนอพร้อมกัน ซึ่งจะอยู่ที่จำนวน 45-50 คนต่อห้อง จากชั้นเรียนเดิมมีนักเรียน 40 คนต่อห้อง ส่วนการดูแลปัญหาเด็ก ม.3 ให้มีที่เรียนได้ครบทุกคนนั้น ได้ให้แนวทางกับ สพม.และโรงเรียนแล้วว่าควรจะวางแผนการรับม. 1 ให้น้อยลงเพิ่มแผนรับ ม.4 มากขึ้นเพื่อมีที่นั่งรองรับนักเรียนที่จบม.3 และเกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ได้ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80% ส่วนเด็กที่อาจจะพลาดจากแผนนี้ก็สามารถมาสอบแข่งขันทั่วไปในสัดส่วนที่เหลือไม่เกิน 20%”นายชินภัทร กล่าว และว่า สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น มียอดสมัคร 11,913 คน จากจำนวนรับประมาณ 2,000 คน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ในปีนี้จะมีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 และจับฉลาก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ส่วนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 พร้อมกันทั่วประเทศ ดังนั้น จึงได้แบ่งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนออกเป็นสี่คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 นำโดย เลขาธิการ กพฐ. ติดตามการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และติดตามการจับฉลาก ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 คณะที่ 2 นำโดยนายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และติดตามการจับฉลาก ณ โรงเรียนศึกษานารี คณะที่ 3 นำโดยนายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และติดตามการจับฉลาก ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และคณะที่ 4 นำโดยนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และติดตามการจับฉลากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
05 พ.ค. 55 / 06:26
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 3802 : discuss 6 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 110.168.58.135

#1# - 672666 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ที่สถิติไม่ได้บอก คือ ผู้เข้าสอบของแตละโรงเรียนมีความรู้สะสมเกี่ยวกับคู่แข่งขัน มาแล้ว การกระจายตัวจืงเกิดขื้นตามธรรมชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆ ยุคนี้มีเพียงพอในการตัดสินใจของนักเรียน และผู้ปกครอง

โชคดีครับ

ที่น่ายกย่อง คือ การที่โรงเรียนจะดูคะแนนขั้นต่ำของผู้สอบผ่าน และมีสัมภาษณ็ห้องศิลปด้วย หัวใจของการศืกษาที่ดี คือ อย่าให้มี Standard Deviation สูงมากในช่วงสอบเข้า ค่า SD มิได้หมายเฉพาะคะแนนเท่านั้น มีเรื่องนามธรรมด้วย

trend หลักของโรงเรียนในอนาคต น่าจะเป็นการสร้างคนด้านธุรกิจออกแข่งกับต่างชาติ ตาม locational advantage ของโรงเรียน
05 พ.ค. 55 / 06:42
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672666 110.168.58.135

#2# - 672667 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือก


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท รับ ผู้สมัคร
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 160 คน 157 คน

2. นักเรียนทั่วไปจากการสอบคัดเลือก 160คน 1078 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. โครงสร้างภาษาจีน 20 คน 50 คน

2. โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส 25 คน 49 คน
05 พ.ค. 55 / 07:14
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672667 110.168.58.135

#3# - 672687 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.bugaboo.tv/watch/14610/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1.1_%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99.html

ข่าวทางทีวีครับ
05 พ.ค. 55 / 20:18
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 672687 180.183.130.96 <= 10.0.2.7

#4# - 672706 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สื่อมวลชนทุกค่ายทั้งวิทยุ ทีวี มากันมากมาย เป็นดาร็ลิ่งของมวลชนตลอดกาล มีจุดยืนเพื่อสังคม เฮฮาปาร็ตี้กับเพื่อนมิตร เป็นมิตรกับทุกโรงเรียน ยกย่องผู้อื่น เพื่อนเยอะ


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1336225187&grpid=03&catid&subcatid
06 พ.ค. 55 / 06:58
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672706 124.122.30.111

#5# - 672717 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.tnnthailand.com/video/details.php?ID=218481

ข่าวทาง TNN ครับ
06 พ.ค. 55 / 15:52
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 672717 180.183.130.96 <= 10.0.1.99

#6# - 672750 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ทำไมปีนี้โรงเรียนจืงไม่ประกาสคะแนนผู้สอบได้ทุกคน และสำรอง ลงweb

แบบปีที่แล้ว ซื่งโปร่งใสมาก รอบgate ก็ไม่มี เห็นผู้ปกครอง post ถามคะแนนตัวสำรองห้อง gate ตามweb ต่างๆกันเยอะ ดูไม่ดีกับโรงเรียน

รอบใหม่ควรทำประกาศทันทีแบบมหิดล ดูแฟร็ดี โรงเรียนใหญ่ก็ทำแทบทุกโรง ดูดี ถ้าเราไม่ทำจะดูแปลก และเ็นที่จับตามอง

จะเป็นการป้องกันการยัดเด็กฝากของพวกนักการเมืองที่ได้ผลด้วยครับ ได้ข่าวนักการเมืองวิ่งกันมาก มีอะไรเรียกใช้บริการ jaguar ได้ รบกับนักการเมืองมาเยอะ

คะแนนเด็กเขตก็ต้องประกาศ จะได้ดูว่ามีการวางมาตรฐานคะแนนขั้นต่ำที่เท่าไหร่ หัวใจสำคัญคือต้องลด standard deviation ลงให้ได้ ปีที่แล้วคะแนนต่ำสุดเด็กเขตที่สอบเข้าได้ คือ 15 เท่านั้น ยิ่งกระทรวงมาบอกว่าให้เด็กผ่านขื้น ม 4 ได้ 80 เปอร็เซนต็ ยิ่งต้องเน้นคุณภาพมาก

ถ้าเด็กเขตสอบได้ไม่ถืง 50 เปอร็เซนต็ ไม่ควรผ่าน ไปเพิ่มยอดสอบแข่งขัน ทำได้แบบนี้จะป้องกันการสอดใส้ได้
07 พ.ค. 55 / 22:30
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672750 171.97.159.37


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]