[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" ความรักของพระองค์ที่มี..ต่อโลก "
ดูที่ http://www.vcharkarn.com/vcafe/182155

13 พ.ค. 55 / 11:33
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
view 2635 : discuss 17 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 202.28.111.30

#2# - 672835 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] มีคำถาม "

ถ้าคุณมีลูกชาย ๒ คน

คนหนึ่ง เรียนดี เรียนเก่ง เป็นเด็กกตัญญู
อีกคนหนึ่ง ขี้เกียจ เสเพล ดื่มเหล้า เมายา

คนไหน ....คุณอยากให้บวชเป็นพระ นาน ๆ

ประเด็น ..#1# - 672823 ก็มีที่มาดังนี้แล.....
15 พ.ค. 55 / 12:16
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 672835 202.28.111.30

#3# - 672842 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] มีคำตอบ

ถ้าผมมีลูกชาย ๒ คน

คนหนึ่ง เรียนดี เรียนเก่ง เป็นเด็กกตัญญู
อีกคนหนึ่ง ขี้เกียจ เสเพล ดื่มเหล้า เมายา

ผมคง ไม่อยากให้คนไหนบวชเลย

กลัวมันเห็นหลานแล้วตะโกน โอ๊ย บ่วงมาเกิดแล้ว

หลานได้ยินคงเสียใจน่าดู
15 พ.ค. 55 / 19:45
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 672842 119.46.191.7

#5# - 672850 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] "บ่วง" คล้องใจให้รู้ว่า "ที่บ้านมีคนที่เรารัก และรักเรา..รออยู่"

พระราหุลและพระนางพิมพา จึงได้บรรลุอรหันต์..หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง..ในที่สุด...สาธุ

16 พ.ค. 55 / 13:06
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 672850 202.28.111.30

#6# - 672852 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ..

16 พ.ค. 55 / 16:41
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 672852 202.28.111.30

#7# - 672856 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] "ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ : บ่วงเกิดขึ้นแล้ว พันธนาการเกิดขึ้นแล้ว"

นี่คือคำพูดกับคนที่รัก จริงๆหรอครับ??
16 พ.ค. 55 / 20:16
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 672856 119.46.191.6

#8# - 672862 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ทหารกล้า ที่สมัครใจออกรบในสงคราม ๒ คน
(สมัครใจโดยไม่มีการบีบบังคับ)

คนหนึ่ง มีลูกมีเมียแล้ว ..อีกคนหนึ่งยังไม่มีลูกเมีย ไม่มีแฟน กำพร้าพ่อแม่

...คนไหนรู้สึกลำบากใจมากว่ากัน
... คนไหนเด็ดเดียว มีความรักต่อผู้อื่น และคนรอบข้าง ...มากว่ากัน

...??????
17 พ.ค. 55 / 12:25
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 672862 202.28.111.30

#9# - 672863 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อย่าเปลี่ยนเรื่องสิครับ

สรุปแล้ว "ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ : บ่วงเกิดขึ้นแล้ว พันธนาการเกิดขึ้นแล้ว" มันคือคำพูดที่พ่อควรพูดกับลูกหรอครับ?
17 พ.ค. 55 / 13:35
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 672863 119.46.191.7

#10# - 672864 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] 555

#7# ถามไม่ตรงคำตอบเองนิ
17 พ.ค. 55 / 14:37
0 0
ธนเทพ [icon smile : 92 bytes] (4055) : n/a : n/a : n/a
followup id 672864 58.8.210.13

#11# - 672865 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คุณรู้มาจากไหนว่า เป็นคำพูด ที่พ่อพูดับลูก ..นำมาจากคัมภีร์เล่มไหน...ศึกษามาดีแล้วหรือ

..เป็นเพียงความรู้สึกในใจของพ่อ คนหนึ่ง ที่จำเป็นต้องออกจากบ้าน....เพื่อป้องกัน..ข้าศึก (กิเลส) ไม่ให้มาย่ำยี่..คนที่ตนรักเท่านั้น...

...
17 พ.ค. 55 / 14:38
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 672865 202.28.111.30

#12# - 672871 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ไม่ให้มาย่ำยีคนที่ตนรัก หรือไม่ให้มาย่ำยีตัวเองครับ :)
18 พ.ค. 55 / 09:44
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 672871 119.46.191.6

#13# - 672872 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ในแง่ศาสนา ท่านคือศาสดาที่เผยแพร่ มีผู้คนเคารพนับถือมากมาย

ในแง่ของคนๆนึง ท่านเฟลล์มาก ทิ้งครอบครัว ลูกและภรรยา เพื่อทำตามใจตน

ไม่ต้องอ้างก็ได้ครับ ว่าท่านจำเป็นต้องทำเพื่อโลก
เพราะผมมองแค่ว่า ทำเพื่อตัวเอง แล้วบังเอิญมาพลิกทีหลังได้เท่านั้นเอง
18 พ.ค. 55 / 11:20
0 0
ศาสดา [icon smile : 92 bytes] (938) : [ protect email from spamware ]
followup id 672872 61.90.103.2

#14# - 672873 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ..ตอนที่ท่านบำเพ็ญบารมี..เป็นพรหมดาบส

..สละเนื้องตัวเองให้เสือโคร่ง ...แม่ลูกอ่อนกิน

..ตอนนั้นท่านทำเพื่อใคร....??????

.....

18 พ.ค. 55 / 11:30
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 672873 202.28.111.30

#15# - 672874 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ......ในที่สุด พระราหุลกุมาร และพระนางพิมพา ..ก็ได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในที่สุด

....พระเจ้าสุทโธนะก็ได้..บรรลุเป็นพระอนาคามี

...และ คนไทยจำนวนมาก..ก็ยังยิ้มออก นอนหลับ สุขกายสบายใจ...ท่ามกลางกองหนี้มหาศาลสได้ ด้วยวิปัสสนา....

...ดูที่ http://www.youtube.com/watch?v=PW6O30_OrB0

...
18 พ.ค. 55 / 11:42
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 672874 202.28.111.30

#16# - 672875 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] #"ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ : บ่วงเกิดขึ้นแล้ว พันธนาการเกิดขึ้นแล้ว"#

ชักจะสงสัย รบกวนผู้รู้ชี้แนะ

1. มีบันทึกไว้หรือไม่
2. ความรู้สึกในใจ คนอื่นรู้ได้ไง
18 พ.ค. 55 / 11:47
0 0
ธนเทพ [icon smile : 92 bytes] (4055) : n/a : n/a : n/a
followup id 672875 115.87.193.120

#17# - 672876 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คุณรู้มาจากไหนว่า เป็นสิทธัตถะสละเนื้อตัวเองให้เสือโคร่ง มีหลักฐานชิ้นไหนบอกหรอครับ หรือว่าเป็นแค่ "ท่านตรัสรู้"

แล้วความรู้สึกในใจ รู้ได้ยังไงหรอครับ :)
18 พ.ค. 55 / 11:58
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 672876 119.46.191.6

#18# - 672877 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] #"ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ : บ่วงเกิดขึ้นแล้ว พันธนาการเกิดขึ้นแล้ว"#

ข้อความนี้ไม่มีในพระไตรปิฎก...อยู่ในคัมภีร์อรรถกถา พุทธาปทาน..ฉบันมหามกุฏราชวิทยาลัย ๙๑ เล่ม

....เรื่องเสือโคร่ง อยู่ในคัมภีร์ อรรถกถาชาดก...พรหมดาบส

..
18 พ.ค. 55 / 13:27
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 672877 202.28.111.30

#19# - 672888 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แล้วความคิดในใจ รู้ได้ยังไงหรอครับ :)
20 พ.ค. 55 / 18:51
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 672888 119.46.191.7


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]