[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" เกณท็การจัดลำดับโรงเรียนดีในต่างประเทศ "
นั่งอ่านการจัดลำดับโรงเรียนในหลายประเทศ ลองสรุปได้ดังนี้

เกณท็ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ country representation โรงเรียนผู้แทนประเทศในการแข่งขัน ก็จะออกแนวโอลิมปิก โครงงานวิทยาศาสตร็ การแข่งขันอื่นๆ ของไทยก็มีขาประจำอยู่ 3- โรงเรียน

เกณท็ความมีชื่อเสียง popularity index ใช้วิธีสำรวจโรงเรียนที่พ่อแม่อยากให้ลูกเข้าเรียนมากที่สุด กระทรวงเคยทำการสำรวจเมื่อ 2 ปีที่แล้ว สวนกุหลาบมาอันดับหนื่งประเภทชายล้วน แล้วยังมีแยกเป็นเอกชนด้วย

เกณท็ความพร้อมในการออกไปทำงาน readiness to work ในต่างประเทศ ถือว่าคนที่จบมัธยมต้องสามารถทำงาน ประสบความสำเร็จได้แล้ว คนเรียนมหาวิทยาลัยต่อมีไม่มาก เช่น ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด็ เขาวัดความสำเร็จของศิษย็เก่าด้านอาชีพ การงาน เมืองไทยก็มีบางโรงเรียนสร้างคนพวกนี้ขื้นมาได้ ในต่างประเทศคนกลุ่มนี้เป็นพวกที่มั่งคั่งที่สุดกลุ่มหนื่ง

เกณท็ความพร้อมในการเข้าศืกษาต่อในมหาวิทยาลัย readiness for college education จะมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนในมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศตามไปเก็บข้อมูลศิษย็เก่าที่เรียนจบปริญญาเอก ได้ CA CFA วุฒิบัตรสูงสุดในวิชาชีพต่างๆ ของไทยใช้วิธีอ่านประวัติบุคคลเอา

เกณท็ความพร้อมในการผลิตนักเรียนเพื่อศตวรรษที่21 readiness for 21 century ดัชนีนี้เชื่อว่าศตวรรษใหม่มีอาชีพหลากหลาย ต้องสร้างธุรกิจงาน creative ของตนเอง โรงเรียนที่ดีต้องเตรียมความพร้อมด้าน life skills เช่น ความอดทน การปรับตัว การสร้างที่ม ความแข็งแรงของร่างกาย อารมณ้ ความสัมพันธ์กับคน การอยู่ในสังคม โรงเรียนแนวนี้เป็นที่นิยมของระดับผู้นำ จะดูกีฬา กิจกรรมชมรม ละคร งานเขียน นิทรรศการ การจัดงานของนักเรียนประกอบคะแนน

ดัชนีวัดความก้าวหน้าของเด็ก achirvement index วัดว่าถ้าเอาเด็กธรรมดาไปเข้าโรงเรียนหนื่ง จะสำเร็จในการเรียน อาชีพเพียงใด กรณีของไทยก็เด็กในเขต

ดัชนี ศิษย์เก่า alumni performance indexยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น ใช้ดัชนีนี้มาก เขาถือว่า ผลงานของศิษย็เก่าคือ output ของโรงเรียน จะดูศิษย็เก่าที่สร้างประโชน็ในการทหาร ผู้นำธุรกิจ วิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี่ การเป็นผู้นำการเมือง การบริหารประเทศ การศืกษา กวี นักเขียน รางวัลโนเบล นักสร้างภาพยนต็ นักดนตรี ผู้นำด้านการทูต
11 ก.ย. 55 / 01:33
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 2423 : discuss 4 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.121.201.2

#1# - 673932 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เพิ่มอีก 2 ตัววัด

ดัชนีความคุ้มค่าในการลงทุนต่อนักเรียนหนื่งคน value for investment index
โรงเรียนต่างๆมีต้นทุนต่างกันมาก คิดจากงบประมาณของรัฐ ของไทย โรงเรียนที่รัฐลงทุนต่อนักเรียนหนื่งคน จะสูงมากในส่วนของบางโรงเรียน ะสาธิต โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาลที่มีแป๊ะเจี๊ยะสูง เป็นต้นทุนของผู้ปกครอง รวมค่าที่พักด้วย เขาจะเอามาเทียบกับผลผลิตที่ออกมา เอามาถ่วงนน้ำหนัก โรงเรียนที่ต้นทุนสูงจะมีตัวหารมาก เพื่อให้เงินได้กระจายไปถืงเด็กด้อยโอกาสต่างๆ และลดภาระผู้ปกครอง

ดัชนีการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ international comparison index ต่างประเทศจะมีองค็กรทำหน้าที่ตีค่าวุฒิการศืกษามัธยมปลายของประเทศต่างๆ เพื่อวัดความพร้อมในการเข้าเรียนต่อชั้น ป ตรีของเขา ของไทยอยู่นอกวงจรมาก นักเรียนทุนคิงต้องไปเรียนมัธยมกันใหม่ 1-2 ปี จะเข้าเรียนที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด็ ต้องเข้าชั้นมัธยมกันใหม่ วัดรูปนี้ โรงเรียนนานาชาติ เช่น ISB NISB ดีที่สุด ส่งนักเรียนเข้า top U ปีละหลายร้อย
11 ก.ย. 55 / 02:23
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 673932 124.121.201.2

#2# - 673938 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เห็นการจัดอันดับ Best Student Cities in the World กทม.ของเรา อยู่อันดับ 49 ครับ

http://www.topuniversities.com/student-life/best-student-cities/
11 ก.ย. 55 / 14:10
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 673938 202.12.118.61

#3# - 673969 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อืม.........
15 ก.ย. 55 / 13:06
0 0
boylo_129 [icon smile : 92 bytes] (2878) : n/a : n/a : n/a
followup id 673969 27.130.153.112

#4# - 675462 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] suankularb 2555-2556 A Progress Report

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68691
27 ม.ค. 56 / 18:58
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675462 171.97.172.188


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]