[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" อันดับมหาวิทยาลัยไทย "
ปีล่าสุด

อันดับโดยภาพรวม เอาทุกคณะมารวมกัน
201= จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CU)
255 มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)
501-550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
551-600 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(TU)
601+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
601+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)
601+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
601+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)


จัดอันดับเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
307 มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)
321 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
352 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
373 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
382 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
399 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)

จัดอันดับเฉพาะ คณะศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
229 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

จัดอันดับเฉพาะ คณะเวชชีวศาสตร์
75 มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
291 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
372 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
386 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)

จัดอันดับเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(Pure Science)
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
277 มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

จัดอันดับเฉพาะ คณะสังคมศาสตร์
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
182 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
279 มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)
327 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)

อันดับที่มีเครื่องหมาย = หมายถึงได้อันดับร่วมกับอีกบางมหาวิทยาลัย
อันดับที่มีเครื่องหมาย + หมายถึงได้รับการจัดอันดับในช่วง 601-700
อันดับที่มีอันดับเป็นช่วง หมายถึงได้รับการจัดอันดับที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในช่วงนั้น แต่ไม่สามารถตีเป็นอันดับเลขโดดๆได้
มหาวิทยาลัยที่ไม่มีอันดับ หมายถึงไม่ได้รับการจัดอันดับ

ปล. ไม่รู้ว่า คห.3 ไปเอาข้อมูลมาจากไหน ผิดๆ มั่วๆไปเยอะ
อย่างแรก ม.วลัยลักษณ์ มศว. ม.บูรพา ไม่ได้รับการจัดอันดับแต่คุณกับใส่ให้ถูกจัดอันดับซะงั้น
อย่างที่สอง ม.ธรรมศาสตร์ไม่ได้แรงขึ้นมา แต่กำลังต่ำลงต่างหากเพราะปี 2011 ธรรมศาสตร์ถูกจัดอันดับ 501-550 แต่ปีนี้อันดับลงมาอยู่ที่ 551-600
อย่างที่สาม เกษตรศาสตร์ ไม่เคยขึ้นอันดับ 1 เลยสักครั้งตั้งแต่มีการจัดอันดับของ QS มา

อ้างอิง http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012
24 ก.ย. 55 / 18:17
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 2841 : discuss 4 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.121.149.174

#1# - 674069 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ที่ การจัดอันดับ มหิดล กับ จุฬา สลับกันเป็นอันดับ 1 นั้น

เป็นเพราะ เกณฑ์การจัดอันดับ แต่ละที่ มีความแตกต่างกันครับ

การจัดอันดับไหน ให้ % เรื่อง อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา สูง
กับเรื่องความเป็นนานาชาติ มหิดล จะ ชนะ จุฬา

ถ้าเป็นเรื่องงานวิจัย ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยนี้ สูสีกัน
แต่ ทางจุฬา ด้วยความที่ มีการทำวิจัย สาย วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เยอะ
แต่ ทางมหิดล เน้น เข้าสู้ ด้วยการวิจัย ทางการแพทย์ เวชศาสตร์

แต่ จุฬา ก็ได้ที่ 1 ไปครอง สำหรับการจัดอันดับ อันนี้
24 ก.ย. 55 / 18:19
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 674069 124.121.149.174

#2# - 674070 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] วัดจากชื่อเสียงทางวิชาการ 40

ความนิยมของผู้จ้างงาน 10

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศืกษา 20

ความแข็งแกร่งด้านงานวิจัย 20

สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ 5

สัดส่วนนักศืกษาต่างชาติ 5

ข้อสังเกตุคือ ปีนี้มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี่พุ่งแรง

การวัดนี้มิได้เป็นเครื่องชี้ว่ามหาวิทยาลัยใด คณะใดมีอัตราการมีงานทำสูง ต้องศืกษาเจาะลืกแยกต่างหาก
24 ก.ย. 55 / 18:49
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 674070 124.121.149.174

#3# - 674071 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เครดิต เด้ก ดี
24 ก.ย. 55 / 18:53
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 674071 124.121.149.174

#4# - 674075 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อันดับมหาวิทยาลัยโลก ยังมีจัดอันดับแยกสาขาวิชชาต่างหาก

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012
25 ก.ย. 55 / 09:16
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 674075 124.121.149.174


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]