[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" บทความว่าด้วยเรื่องกฎทรงผม !!!!!! "
ทรงผมนักเรียน

บทความว่าด้วยเรื่องกฎทรงผม ของ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ จากหนังสือพิมพ์มติชนฉบับ 2 พฤศจิกายน 2550 มีคำตอบสรุปความได้ว่า ประเทศไทยรับทรงผมทรงนักเรียนทั้งเครื่องแบบต่างๆ จากญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในช่วงสงครามนั้นเกิดเหาระบาดมาก ประชาชนจึงนิยมตัดผมสั้นเกรียน

และต่อไปนี้คือเหตุผลสำคัญๆ ที่ไม่ควรมีกฎทรงผมนักเรียน

1.ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะการเลือกทรงผมไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นกัน

2.ไร้ซึ่งความจำเป็น เดิมกฎทรงผมเป็นกฎของทหารเพื่อใช้ปลูกฝังการเชื่อฟังคำสั่ง ปลูกฝังอำนาจนิยม และเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา แต่การปลูกฝังอำนาจนิยมทำให้เด็กมีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อบ้านเมือง และนักเรียนนักศึกษาไม่ต้องรีบร้อนในชีวิตประจำวัน สามารถดูแลทรงผมได้

3.การใช้กฎทรงผมบังคับเป็นการสร้างภาพลักษณ์เสมือนมีวินัย เนื่องจากระเบียบวินัยที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการบังคับให้ทำ แต่หากเป็นการกระทำออกมาด้วยจิตสำนึก

4.ทำให้เยาวชนคิดไม่เป็นว่าสิ่งที่ทำอยู่ผิดหรือถูก ได้แต่รับคำสั่งไปวันๆ

5.ส่งเสริมให้เยาวชนไม่รักษาสิทธิ เนื่องจากการเลือกทรงผมเป็นสิทธิอันชอบธรรมของบุคคลนั้นๆ แต่สถานศึกษากลับเพิกเฉยและตั้งกฎระเบียบอันเข้มงวด ทำให้นักเรียนไม่สามารถรักษาสิทธิของตัวเองได้ นับวันก็จะมีแต่คนหมดหวัง หมดอาลัย ทั้งที่เป็นสิทธิของบุคคลนั้นๆ

6.ปลูกฝังให้เยาวชนละทิ้งเหตุผล เยาวชนหลายคนมีคำถามอยู่ในใจ แต่เมื่อได้รับคำตอบว่า "มันเป็นกฎ" หรือ "เธอไม่พอใจที่จะทำตามกฎ ก็ไม่ต้องเรียน" ซึ่งไม่ใช่คำตอบที่ดีของคนที่มีการศึกษาและกำลังให้การศึกษาต่ออนุชนรุ่นหลัง เพราะแสดงถึงความไร้เหตุผลอย่างยิ่งยวด ส่วนคนที่ยึดมั่นในเหตุผลและรอคอยคำตอบก็จะถูกมองเป็นพวกก้าวร้าว แล้วจะค่อยๆ ถูกหล่อหลอมเป็นพวกยอมรับกฎโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพราะอะไร เดินไปโดยปราศจากเป้าหมาย เป็นส่วนจากการทิ้งเหตุผลของผู้ใหญ่

7.เป็นการส่งเสริมให้ใช้อำนาจโดยมิชอบ จากการที่เยาวชนซึมซับการใช้อำนาจของครูของเขาที่ใช้อำนาจอย่างไร้เหตุผลให้เขาตัดทรงผมสั้นโดยไม่มีเหตุผล เขาจะทำตามโดยใช้อำนาจอย่างผิดๆ ทำร้ายคนอื่น
8.ทำให้เกิดการเหยียดหยามดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บางคนอาจได้ยินผู้ใหญ่ด่าว่าไว้ผมยาวเหมือนฮิปจะไปเป็นนักเลงหรือ นั่นคือการเหยียดหยาม ความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่ทรงผม จะเป็นคนดี จะสั้นยาวก็ไม่มีปัญหา

9.ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นสิ่งจอมปลอมและมองข้ามชื่อเสียงที่แท้จริงไป คือคุณภาพของนักเรียนไม่ได้อยู่ที่ทรงผม แต่อยู่ที่คุณภาพของการศึกษาเรียนรู้และคุณภาพจิตใจ
10.ปลูกฝังให้เยาวชนไม่ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น หรือขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลย จากที่เห็นได้ว่าเยาวชนต้องการหลุดจากแอกของกฎทรงผม แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะผู้ใหญ่ไม่รับฟังความคิดเห็น เยาวชนจะถูกหล่อหลอมให้เชื่อมั่นความคิดตัวเองมากเกินไปจนไม่ฟังความคิดเห็นผู้อื่น ซึ่งเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตย หรืออีกทางหนึ่งสูญเสียความมั่นใจ ทำอะไรก็ผิด เหตุผลดีแค่ไหนก็เท่านั้น เป็นอันตรายกับระบอบการปกครองเช่นกัน

ด้านกระทรวงศึกษาธิการแถลงข้อดีของกฎทรงผมนักเรียน สรุปได้ว่า สะอาด เรียบร้อย ป้องกันเหาได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อยในการตัดผม ทรงสุภาพเหมาะสมกับวัย
27 ต.ค. 55 / 22:40
0 0
เกรียนเพื่อ ? [icon smile : 92 bytes] (7309) : n/a : n/a : n/a
view 2786 : discuss 8 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 171.7.72.118

#1# - 674586 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ช่วยๆกันเขียนข้อดีมาบ้างดิครับ :]
27 ต.ค. 55 / 23:27
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 674586 115.67.197.118

#2# - 674588 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เย็น~
27 ต.ค. 55 / 23:58
0 0
Noooooooo [icon smile : 92 bytes] (5791) : n/a : n/a : n/a
followup id 674588 180.180.159.101

#3# - 674613 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผู้เป็นตำนานเคยกล่าวว่า "ยอมรับกฎของโรงเรียนไม่ได้ก็ออกไป โรงเรียนไม่ได้ง้อให้เธออยู่"
30 ต.ค. 55 / 20:09
1 0
Bigdaddy [icon smile : 92 bytes] (5061) : n/a : n/a : n/a
followup id 674613 125.24.225.6

#4# - 674635 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] การบังคับให้นักเรียนตัดผมเกรียน จริงๆไม่ได้เกิดจากโรงเรียนสั่งหรอกครับ แต่เป็นการลุแก่อำนาจจากกระทรวงมากกว่า


ลองจินตนาการสิครับ สมมติคุณเป็นคนๆนึง ที่ออกคำสั่งคำเดียว แล้วนักเรียนหญิงทั่วประเทศต้องใส่กางเกงมาเรียนแทนกระโปรง มันดูมีอำนาจขนาดไหน ฮ่าๆ
31 ต.ค. 55 / 17:29
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 674635 119.46.191.7

#5# - 674665 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] 6.ปลูกฝังให้เยาวชนละทิ้งเหตุผล เยาวชนหลายคนมีคำถามอยู่ในใจ แต่เมื่อได้รับคำตอบว่า "มันเป็นกฎ" หรือ "เธอไม่พอใจที่จะทำตามกฎ ก็ไม่ต้องเรียน" ซึ่งไม่ใช่คำตอบที่ดีของคนที่มีการศึกษาและกำลังให้การศึกษาต่ออนุชนรุ่นหลัง เพราะแสดงถึงความไร้เหตุผลอย่างยิ่งยวด ส่วนคนที่ยึดมั่นในเหตุผลและรอคอยคำตอบก็จะถูกมองเป็นพวกก้าวร้าว แล้วจะค่อยๆ ถูกหล่อหลอมเป็นพวกยอมรับกฎโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพราะอะไร เดินไปโดยปราศจากเป้าหมาย เป็นส่วนจากการทิ้งเหตุผลของผู้ใหญ่
01 พ.ย. 55 / 19:26
0 0
:) [icon smile : 92 bytes] (7309) : n/a : n/a : n/a
followup id 674665 171.7.167.221

#6# - 674683 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] #2 มีดีอยู่ข้อเดียวจริงๆด้วย

#3 แม่ผมชอบบ่น เวลาถ่ายรูปไปงานใส่สูทติดหัวเกรียนๆแล้วน่าเกลียดมาก
ผมดันไปกวนๆแม่ว่าที่ ร.ร. บอกทนไม่ได้ก็ออกไป
เท่านั้นหละ พ่อผมงานเข้าเลย 555+

ผมก็ไม่โทษโรงเรียนหรืออาจารย์
มันเป็นกฎซึ่งอาจารย์เป็นลูกจ้างเลยต้องทำตาม
ผมเข้าใจว่าทุกชีวิตต้องทำเพื่อความอยู่รอด ทุกอาชีพมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ผมก็เลยเป็นเด็กดี ไม่บ่น ให้ตัดก็ตัด
ถือว่าช่วยๆกันภายใต้ประเทศที่มีกฎโง่ๆจำกัดสิทธิ์ที่ควรได้ตั้งแต่เกิด
คิดหลายรอบแล้วเลยเลือกเอาเวลาไปสนใจเรียนดีกว่า

... จริงๆแล้วผมตัดสั้น ไว้สกินแล้วโอเค ยิ่งตัดไป 1 อาทิตย์ ผ่านช่วงเกรียนก็ใช้ได้เลย ^^
02 พ.ย. 55 / 23:01
1 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 674683 115.67.200.34

#7# - 674684 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เวลาที่บ้านผมไปคุยงานแล้วเจอพนักงานด้านหน้าๆตอบมาว่าเป็นนโยบาย
ส่วนมากพนักงานพวกนี้ที่บ้านผมจะไม่คุย เราเน้นคุยกับคนที่เป็นคนวางนโยบายมากกว่า
เพราะจริงๆแล้วทุกนโยบาย มีคนเริ่มเลยสามารถเปลี่ยนได้ ถ้ามีเหตุผลและผลประโยชน์ต่อกันที่ดีพอ
พวกพนักงานด้านหน้า ก็แค่ถูกฝึกให้ตอบแบบผ่านพ้นๆไป เพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาและอย่าไปว่าอะไรเค้าเลยครับ
02 พ.ย. 55 / 23:12
0 0
เบอร์10 [icon smile : 92 bytes] (7098) : n/a : n/a : n/a
followup id 674684 115.67.200.34

#8# - 674948 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอาเป็นจบม.6แล้วจะไว้ให้ยาวถึงตูด
16 พ.ย. 55 / 00:26
0 0
Fit [icon smile : 92 bytes] (3641) : n/a : n/a : n/a
followup id 674948 125.25.179.242


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]