[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" ศธ.สั่งทุก ร.ร.เลิกบังคับตัดผม “เกรียน-กะลาครอบ” "
“พงศ์เทพ” สั่ง ศธ.ร่อนหนังสือเวียนแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เลิกบังคับ นร.ชายตัดผม “เกรียน” ตามกฎกระทรวงปี 2515 และเลิกบังคับนร.หญิงไว้ทรง “กะลาครอบ” ชี้ กฎกระทรวงฉบับล่าสุด ปี 2518 อนุญาตนักเรียนชายไว้ผมรองทรงได้ และเปิดโอกาส นร.หญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียน นักศึกษา ว่า จากการที่ตนมอบหมายให้สำนักงานปลัด ศธ.ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีกฎกระทรวงอยู่ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับทรงผมนักเรียน ซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2515 คือ 1.กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2515 ซึ่งระบุห้ามไม่ให้นักเรียนชายไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 เซนติเมตร ส่วนชายผมรอบศีรษะต้องตัดเกรียนชิดผิวหนัง และนักเรียนหญิงให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียน หรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย และ 2.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 ม.ค.พ.ศ.2518 ซึ่งเป็นฉบับที่แก้ไขจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 เพิ่มเติม โดยระบุว่า นักเรียนชายให้ตัดผม หรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม และนักเรียนหญิงให้ตัดผม หรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

นายพงศ์เทพ ขยายความว่า ถ้าตีความตามกฎกระทรวง พ.ศ.2515 นั้น นักเรียนชายจะต้องไว้ผมด้านข้างและด้านหลังเกรียน แต่กฎกระทรวง พ.ศ.2518 เปลี่ยนแปลงให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงได้ ไม่ต้องเกรียนผมด้านข้างหรือด้านหลัง แต่ในทางปฏิบัติแต่ละโรงเรียนยังคงยึดติดกับทรงผมเกรียนตามกฎกระทรวง พ.ศ.2515 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎกระทรวงฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้เด็กไว้ทรงตามแบบรองทรงได้

ส่วนทรงผมของนักเรียนหญิงนั้น กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ กำหนดให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้แต่ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลที่จะให้ทรงผมนักเรียนหญิงของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันไปตามดุลพินิจของทางโรงเรียน เมื่อกฎกระทรวงกำหนดให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมยาวได้ นักเรียนหญิงของทุกโรงเรียนก็ควรอยู่บนแนวปฏิบัติเดียวกัน เพราะฉะนั้น จะให้ทาง ศธ.ทำข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิง เช่น ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย จากนั้นทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน อนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวเลยต้นคอได้แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย ไม่มีการให้โรงเรียนใช้ดุลพินิจอีก

“เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องทรงผมนักเรียน ขณะนี้ผมได้มอบให้ สป.ศธ.ไปจัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาในกำกับของ ศธ.ทุกแห่ง เพื่อกำชับว่า ในเรื่องของทรงผมนักเรียนนั้น ต้องยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518 ซึ่งระบุไว้ชัดเจน ให้นักเรียนชายไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ที่มา: http://www.manager.co.th/QOL/Viewnews.aspx?NewsID=9560000003310

-------------------------------------------------------------------------
แล้วที่โรงเรียนเราเค้าจะเปลี่ยนกันมั้ยเอ่ย ถ้าเปลี่ยนตามนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยละกันนะครับ ต่อไปเราจะได้เห็นเด็กม.ต้นผมยาว เด็กม.ปลายหัวเกรียนเพราะร.ด.แทน 555+
09 ม.ค. 56 / 22:37
0 0
ตัวละครลับ [icon smile : 92 bytes] (1351) : n/a : n/a : n/a
view 2485 : discuss 4 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 58.9.103.130

#1# - 675308 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แอร้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
10 ม.ค. 56 / 01:25
0 0
420 [icon smile : 92 bytes] (5544) : n/a : n/a : n/a
followup id 675308 125.24.113.8

#2# - 675310 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผอ.สวนกุหลาบเชื่อเด็กๆคงมีความสุข

นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (สก.) กล่าวว่า เด็ก ๆ คงมีความสุข อย่างไรก็ตาม สมัยก่อน ที่กำหนดให้นร.ไว้ผมสั้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต้องการให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นสำคัญ แต่ถ้าผู้ใหญ่ใน ศธ.มีความเห็นว่า ควรอนุโลมผ่อนผันในเรื่องของทรงผมได้ ทางร.ร.และนร.ก็พร้อมผฏิบัติตาม แต่ถึง ร.ร.จะผ่อนผันให้นร.ไว้ทรงผมยาวได้ แต่ นร.ชายส่วนใหญ่ จะสมัครเรียน รด. ซึ่งตามระเบียบของทหาร ก็จะต้องตัดผมสั้นเช่นกัน

ที่มา: http://www.komchadluek.net/detail/20130109/149050/%E0%B9%80%E0%B8%AE!%E0%B8%A8%E0%B8%98.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3.%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html#.UO2wK-Rg8pI
10 ม.ค. 56 / 08:21
0 0
Dax [icon smile : 92 bytes] (6248) : n/a : n/a : n/a
followup id 675310 146.23.250.105

#3# - 675343 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ยังไงก็อย่าให้เรื่องของผมมากระทบการเรียน/วินัย ด้วยนะครับ เอาพองามครับ
13 ม.ค. 56 / 15:50
1 0
bung [icon smile : 92 bytes] (7766) : n/a : n/a : n/a
followup id 675343 110.164.108.153 <= 192.168.2.62

#4# - 675383 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] งานนี้ รด. ด้วยอ่ะป่าว
ถ้าด้วยก็ดีมากมาย
18 ม.ค. 56 / 23:29
0 0
NEWPMPO [icon smile : 92 bytes] (7779) : [ protect email from spamware ]
followup id 675383 124.120.94.84


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]