[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" สวนกุหลาบวิทยาลัย บันทืกความก้าวหน้าแห่งยุคสมัย 2555-2556 "
ตืกยาวพระราชทานของสมเด็จพระปิยมหาราช บนถนนตรีเพชร ประกอบด้วยอิฐจำนวนมากที่วางตัวเชื่อมต่อกัน ผนืกแน่นด้วยโครงสร้างแข็งแกร่งและจิตวิญญานของผู้คนร่วม 60000 คนที่เดินออกจากตืกยาวสู่สังคม

คนจากตืกยาวแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนและปกป้อง รักษาสยามประเทศมาร้อยกว่าปี มีผู้สรุปเรื่องราวของตืกยาวสั้น กระชับว่าคนสร้างตืก ตืกสร้างคน คนสร้างชาติ


และบทบาทของนักเรียนสวนกุหลาบ คือ คำไว้อาลัยที่เขียนถืงโกมล คีมทอง ศิษย์เก่า ครุศาสตร์บัณทิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ล้มลงด้วยกระสุนปืนของความขัดแย้งในเขตแดนอำเภอ บ้่านนาสาร ขณะจะไปสร้างโรงเรียนให้เด็กน้อยที่ขาดโอกาสการศืกษาในชนบท


อิฐก้อน แรกร่วง ลงพื้น

ก้อนอื่น ร่วงตาม ทับถม

กลบมิด ก้อนเก่า เจ้าจม

สะสม เป็นทาง ให้เดิน
11 ม.ค. 56 / 07:01
1 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 9337 : discuss 45 : rating - : bookmarked 0 : vote 1 110.169.160.20

#1# - 675313 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อุดมคติของครู อฺิฐตืกยาวที่ร่วงหล่น


อิฐตืกยาวอีกก้อนหนื่ง ร่วงหล่น จมหายไปในแผ่นดิน
นักเรียนเก่าสวนกุหลาบ ผู้เป็นครูในตำนาน
เขาเป็นตัวแทนของชาวสวนกุหลาบทั้งมวล
ที่เชื่อว่าโรงเรียนนี้มีหน้าที่สนองคุณชาติ
หินก้อน แรกร่วง ลงพื้น

ก้อนอื่น ร่วงตาม ทับถม

กลบมิด ก้อนเก่า เจ้าจม

สะสม เป็นทาง ให้เดิน

อิฐตืกยาวก้อนหนื่ง ร่วงลง บนแผ่นดินบ้านนาสาร
โกมล คีมทอง ห้องศิลป สวนกูหลาบรุ่น 80 อุดมคติที่มอบชืวิตเพื่อเด็กน้อยในชนบท และคนจน
ส่งผลสั่นสะเทือนใจคน และทิศทางรัฐ
อุดมการณ้ของโกมลยังอยู่และยังส่งผลสี่นสะเทีอน แม้จะไม่มีคนเอ่ยชื่อเขาก็ดาม

รำลืกถืงอิฐตืกยาวที่ร่วงหล่น จมหาย ในดิน

สร้างฐานราก มั่นคง ให้ขาติ และประชาชน

พวกเขาไม่มีโอกาสเขียนบทรำลืกตืกยาว

พวกเขาจมหายอยู่ในแผ่นดิน
11 ม.ค. 56 / 07:12
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675313 110.169.160.20

#2# - 675314 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] และนี่ก็เป็นอุดมการณ็ เขียนโดยผู้ใช้นามว่า meed นิสิตเก่าวิศวะ จุฬา

ในหัวใจของความเป็นสวนกุหลาบ คือ การเสียสละตัวตน เพื่ออุทิศแก่ภารกิจของสังคม

แต่ละคน เปรียบตนเองเพียงอิฐก้อนหนื่ง ที่พร้อมจะร่วงหล่น จมหาย เป็นเส้นทางให้คนรุ่นหลัง ได้เหยียบเดินสู่อนาคต


"ตึกยาวจะยืนหยัด จะแน่ชัดเพื่อชั้นใด

เหยียดยาวสักแค่ไหน ไม่ยิ่งใหญ่กว่าปวงชน

ตึกยาวหากยืนอยู่ อวยสมสู่เหนือผู้คน

ซากอิฐก็ล้นพ้น เกินจะเปรียบเทียบรางวัล

ตึกยาวฉันจำได้ ไม่สูงส่งไม่รำพัน

เป็นตึกแค่สองชั้น รับใช้ชาติประชาชน"
11 ม.ค. 56 / 07:15
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675314 110.169.160.20

#3# - 675315 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สวนกุหลาบ จากบันทืกสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สู่วันเฉลิมฉลองตืกยาว 101 ปี

บันทีกพระราชปณิธานของ สมเด็จพระปิยมหาราช และการปฎิบัติงานของชาวสวนกุหลาบเพื่อสนองพระราชปณิธาน รวมนักเรียน 130 รุ่น


http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68279
11 ม.ค. 56 / 07:17
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675315 110.169.160.20

#4# - 675316 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ลอกมาจากคำบรรยายใต้ภาพหนื่ง เมื่อครูเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบเดินทางไปให้กำลังใจลูกศิษญ์ที่ปฎิบัติงานที่ศิริราช

จากศิษย์เก่าสวนกุหลาบที่จบแพทย์ราว 6000 คน กำลังทำหน้าที่เป็นคณบดีโรงเรียนแพทย์ 4 แห่ง คือ ศิริราช รามา สงขลา และ ธรรมศาสตร์


บรรดาท่านอาจารย์อาวุโสสวนกุหลาบ เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจกับลูกศิษย์ของท่านที่มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทและประเทศชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร osk86 คณบดี / รองศาสตราจารย์นายแพทย์พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง osk86 รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ osk88 รองคณบดีฝ่ายการคลัง /ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ osk90 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา / รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ osk98รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
11 ม.ค. 56 / 07:32
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675316 110.169.160.20

#5# - 675317 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ก่อนเริ่มบันทืกความก้าวหน้าแห่งยุคสมัย 2555-2556 ต้องแปะบทสรุปเรื่องราวของโรงเรียนสวนกุหลาบที่มีผู้เขียนไว้เมือ 2-3 ปีก่อน เสมือนการสรุปเรื่องราวของคนในครอบครัวหนื่งที่มีหลาย generationsโรงเรียนประจำรัชกาลที่5

สวนกุหลาบ คือ พระบรมราชานุสาวรีย็ที่มีชีวิต ของพระปิยมหาราช เป็นโรงเรียนประจำรัชกาลที 5

สัญญลักขณ็ของโรงเรียน คือ พระเกี้ยว พระนามาภิไธย จปร และแถบแพรสีชมพู ปักชื่อ โรงเรียนหลวง

ทำหน้าที่สร้างคนจากตืกยาว แห่งนี้ รับใช้ชาติ รับใช้ แผ่นดิน ตามพระราชปณิธาน

เป็นนักรบป้องกันประเทศ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1-2 สงคราม มหาเอเซียบูรพา สงครามเวียดนาม รบกับ พรรคคอมมิวนิสต็ ต่อสู้ในสงครามเศรษฐกิจ และสงครามเพื่อเอาชนะความยากจน จนถืงการทำเกมรอบประเทศ

สวนกุหลาบอยู่แถวหน้าเสมอ ในทุกสมรภูมิ

สวนกุหลาบ และ พี่น้อง อัสสัมชัญ คริสเตียน คือ ผู้นำเศรษฐกิจประเทศ ในฐานะ เจ้าของ และผู้บริหาร บริษัทในตลาดหลักทรัพย็มากที่สุด

สวนกุหลาบ ได้สนองพระราชปณิธาน ของรัชกาลที่5 จบออกไปจัดตั้ง บริหาร โรงเรียนประจำจังหวัด ต่างๆ มีโรงเรียนหลวงใน กทม อีก 24 โรงเรียน เราจืงเป็นญาติ กับคนทั้งประเทศ

ชาวสวนกุหลาบ คือ กำลังสำคัญ ในการบุกเบิก สร้างมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ ร่วม 10 แห่ง คนเหล่านี้ยืนอยู่คู่เกษตร มธ จุฬา มหิดล และ คือ ตำนานของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย

สวนกุหลาบ คือ ผู้นำในการต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตย ทุกยุคสมัย ในขณะที่พวกเขา ก็ร่วมกันสร้างดุลยภาพใหม่ ให้สังคม ตลอดเวลา

สวนกุหลาบเป็นผู้นำด้านการเมือง การบริหาร ด้วย จำนวน นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ ที่มากที่สุด

ทุกปัญหาที่เป็นที่หนัก หน่วง พระราชหฤทัย ของ รัชกาลที่ 5

ลัทธิล่าเมืองขื้น

เอกราช อธิปไตยของชาติ

การปรับตัวรับสถานการณ็โลก

ความเป็นธรรมในสังคม

ความล้าหลังด้านวิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี และขาดการศืกษา

ประเทศขาดระบบกฎหมาย ระบบการบริหาร ระบบการคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน และขาดนักรบสมัยใหม่ไว้ป้องกันชาติ

ขาดการศืกษาระดับมหาวิทยาลัย

ประชาชนยากจน ไร้ภาคอุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร


นักเรียน 50000 คน จากโรงเรียนนี้ได้ทำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณ มาอย่างต่อเนี่อง รุ่นต่อรุ่น

และพวกเขาฝากภารกิจกัน ด้วยคำพูดที่ว่า ฝากโรงเรียน ด้วยนะน้อง
11 ม.ค. 56 / 07:44
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675317 110.169.160.20

#6# - 675318 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สวัสดีปีใหม่ครับพี่

ไม่ทราบว่า meed จะได้มาอ่านหรือเปล่า
เห็นเล่น fb อยู่

รถคัน แรกล่วง ลงถนน

อะไรทำนองนี้ครับ
11 ม.ค. 56 / 08:39
0 0
ธนเทพ [icon smile : 92 bytes] (4055) : n/a : n/a : n/a
followup id 675318 115.87.192.127

#7# - 675319 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เจริญสุข เจริญเงิน เจริญดนตรี เจริญหุ้น ธนเทพ

วันนี้ meed กำลังเช็คข่าวหุ้นทาง fb เมื่อวานลง 17 ท่าทางปีนี้รวยหุ้นไปหลายเท่าตัว ต้องเรียกเสี่ย meed
11 ม.ค. 56 / 09:02
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675319 110.169.160.20

#8# - 675326 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โรงเรียนสวนกุหลาบมีหน้าที่สืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระปิยมหาราช ภารกิจของนักเรียน ครู ครูเก่า ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองจืงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ มีเกียรติ และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ของชาติบันทืกความก้าวหน้าแห่งยุคสมัย 2555-2556


เราจะเริ่มด้วยเรื่องราวทางวิชาการ ต่อด้วยกิจกรรมนักเรียน บทบาทของศิษย์เก่า ครู เครือข่ายผู้ปกครองในการสนับสนุนโรงเรียน ความคิดและสถานการณ์ใหม่ บทบาทต่อสังคม และศรัทธาประชาชนต่อสถาบันแห่งนี้วิชาการ

>> ในปีพ.ศ 2555 นักเรียนสวนกุหลาบสอบผ่านเข้าค่ายแรกโอลิมปิกได้เกิน 200 คน ค่ายโอลิมปิกประกอบด้วยสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ น่าจะเป็นโรงเรียนที่นักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกสูงเป็นอันดับแรกของประเทศ นักเรียนส่วนใหญ่เข้าได้ตั้งแต่ชั้น ม 1-3 ผลงานของนักเรียนเหล่านี้เป็นที่รับรู้กันกว้างขวางทั่วประเทศ

เมื่อเทียบกับตัวเลขที่ผ่านเข้าค่าย1 บันทืกเมื่อปี 2553 มีจำนวน 140 คน ตัวเลขนี้แสดงถืงความแข็งแกร่งทางวิชาการของนักเรียนสวนกุหลาบที่เพิ่มขื้นอยางมาก ยิ่งลองคิดว่าในหมู่นักเรียนที่กอดคอ ล้อมวงบูมสวนันสนั่นใน 6 ชั้นปี จำนวนผู้ผ่านค่ายโอลิมปิกของโรงเรียนนี้ที่เดินเพ่นพ่านในโรงเรียนถือว่ามากจริงๆ

หากนับรวมผู้ผ่านค่ายโอลิมปิกตั้งแต่ปี 2532 สวนกุหลาบมีฐานะเป็นเครือข่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ

การสอบผ่านเข้าค่าย1 โอลิมปิก ต้องผ่านผู้แข่งขันที่มีความสามารถสูงจากโรงเรียนต่างๆ เช่น การแข่งเข้าค่ายคณิตศาสตร์ที่สวนกุหลาบ มีผู้เข้าสอบแข่งถืง 2391 คน


>>ผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

นักเรียนสวนกุหลาบเป็นผู้แทนประเทศ 10 คน ได้เหรียญทอง 3 เหรียญ นอกจากนั้นคือเหรียญเงิน และทองแดง จำนวนเหรียญทองที่ได้เท่ากัน 3 โรงเรียน คือ สวนกุหลาบ เตรียมอุดม และ มหิดล

ทั้งนี้ยังมีผู้สอบผ่านโอลิมปิกระดับชาติจำนวนมาก

หมายถืงการได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนมหาวิทยาลัย และความสามารถ คุณสมบัติที่พร้อมในการรับทุนเรียนต่อต่างประเทศในอนาคต เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

การเข้่าค่ายโอลิมปิกเป็นโอกาสที่ดีในการสร้าง Team Thailand เนื่องจากนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมีโอกาสรู้จักกัน สร้างมิตรภาพระหว่างกัน
12 ม.ค. 56 / 18:00
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675326 124.122.42.159

#9# - 675327 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คั่นเวลา intermission

http://www.youtube.com/watch?v=WVBKiq3rQKI
12 ม.ค. 56 / 18:16
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675327 124.122.42.159

#10# - 675328 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] >>เวทีประลองยุทธบู๊ลิ้มวิชาการ

เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะรวบรวมรางวัลที่นักเรียนสวนกุหลาบไปหอบกลับโรงเรียนมา ย่อมมีตกหล่นแน่นอน
@ ล่าสุด 3-3 วันนี้ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศืกษา TUMSO Olympiad 5 สาขาวิชา ทีมของโรงเรียนสวนกุหลาบชนะเลิศใน 3 วิชา คือ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศในวิชาฟิสิกส์ และดูเหมือนจะได้รองด้านคณิตศาสตร์ วงเล็บ แอบดูจากซองบรรจุเงิน

ได้ยินว่าปีหน้าโรงเรียนเตรียมจะจัดรางวัลเงินสดให้ทีมชนะเลิศถืงทีมละ 500000 เป็นข่าวจริงหรือข่าวลือกันหนอ@วันนี้ มีรายงานว่านักเรียนสวนกุหลาบ 16 คน ได้ไปแข่งคณิตศาสตร์ TEM ของเกาหลี คว้ามา 3 เหรียญทอง นอกจากนั้นเป็นเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง น่าจะมีเงินวอนมาด้วย


@ปี 2555 สวนกุหลาบได้รับรางวัลการจัดการสถานศืกษาดีเด่น ของกระทรวงศืกษาธิการ น่าจะมีงบประมาณเพิ่มให้บ้าง


@ มกราคม 2555 กพฐ ยกย่องให้เป็นสถานศืกษาคุณภาพพิเศษของประเทศ


@ ณ สนามประลองยุทธ มหิดลวิทยานุสรณ์ สถานที่ประลองยุทธของนักเรียน ม3 ที่ต้องการเรียนต่อสายวิทย์ คณิต จากทั่วประเทศ สวนกุหลาบสอบผ่านรอบแรกเป็นอันดับหนี่ง 69 คน ไม่รู้แน่ชัดว่าไปสอบกี่คน เดินเข้าไปในมหิดล จะเห็นนักเรียนชายสวมสายรัดข้อมือ ชมพู ฟ้า เดินกันว่อน

แต่มีคนบอกว่านักเรียนห้องกิฟเตดหายไปตอนขื่น ม4 เพียง หนื่งในสี่ จะไปที่ใดพวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนกัน รอเวลา reunion ในมหาวิทยาลัย และสร้าง Team Thailand ร่วมกัน

ชอบ vtr ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนะ

เมื่อถืง ม4 สวนกุหลาบเปิดรับห้องกิฟเตดไซน์สรับนักเรียนเพิ่ม โป้กเลย


นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขันที่มหิดล สวนกุหลาบคว้ามาหลายรางวัล ข้อมูลหายไปแล้ว@ ต้นปี Voice TV ประกาศให้โรงเรียนสวนกุหลาบเป็นโรงเรียนอันดับหนื่งของประเทศ


@ปลายปี มติชนประกาศอันดับโรงเรียน 100 โรงเรียน สวนกุหลาบอยู่ที่2
เป็นข่าวที่คนทั้งประเทศเข้าอ่านมากสุดอยู่หลายเดือน@กลางปี เวบเด็กดี ของแฟนคลับนักเรียน นักศืกษา เผยแพร่ข้อมูลโรงเรียนยอดนิยมที่ผู้ปกครองอยากให้ลูกเข้าเรียนมากที่สุด สวนกุหลาบอันดับหนื่งประเภทชายล้วน อันดับสองเมื่อรวมทั้งรัฐบาล เอกชน ไม่แยกชาย หญิง

แหล่งข่าวแจ้งว่าผู้ปกครองที่ไม่มีลูกชายไม่ลงคะแนนให้ แพ้ไปอย่างฉิวเฉียด

เป็นการสำรวจของกระทรวงศืกษาธิการ
12 ม.ค. 56 / 19:10
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675328 124.122.42.159

#11# - 675329 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] @ Toptenthailand จัดให้สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนอันดับหนื่ง

@เด็กสวนไปคว้าสองเหรียญเงิน และหนื่งทองแดง จากการแข่งขัน Raffles International Mathematics ที่สิงคโปร์ ปัจจุบันสวนกุหลาบเป็น โรงเรียนคู่สัญญาแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนสร้างผู้นำประเทศของสิงคโปร์แห่งนี้


@นักเรียนสวนกุหลาบ 21 คน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ ชุมนุมคณิตศาสตรสวนกุหลาบดังมาก จัดการแข่งประกายกุหลาบ มีนักเรียนมาเข้าแข่งปีละ 3000 โดยประมาณ

@ที่พระจอมธนบุรี ทีมไปคว้ารางวัลชนะเลิศการเขียนโปรแกรม และ SIT Code ดังมาก จนพอมีคนไปแฮกกระทรวงศืฏษาเข้า คนคิดว่าฝีมือระดับนี้ต้องเด็กสวน

@ ด้านเศรษฐศาสตร์ ทีมจากสวนกุหลาบคว้ารางวัลชนะเลิศได้เงินรางวัลมาหนื่งหมื่น ที่สวนกุหลาบมี Young Economists Society of Suankularb เป็นที่สนใจของมหาวิทยาลัยต่างๆ ผละยังได้ส่งทีมเข้าแข่งได้รางวัลจากงาน BOT Challenge ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

@ กัปตัน พี ได้รับโหวตให้เป็นหนื่งในสี่กัปตัน แอดมิชชั่นของเด็ก ดี

@ ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โรงเรียนสวนกุหลาบได้รางวัลอนุรักษ์พลังงานตืกยาว BEAT มีมูลค่าร่วมหกล้านบาท ฝีมือปลุกระดมของนักเรียนในโครงการ
12 ม.ค. 56 / 19:48
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675329 124.122.42.159

#12# - 675333 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] >>ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ การจัดการแข่งขัน Suan Write Awards ของโรงเรียนหรือชุมนุม แสดงให้เห็นถืงความสนใจ และความมุ่งมั่นที่ต้องสนับสนุน


>> มีการจัดการแข่งขันทดสอบภาษาอังกฤษของโรงเรียน มีนักเรียนโรงเรียนอื่นมาร่วมด้วย นี่เป็นทิศทางที่ดีมากๆของโรงเรียนและนักเรียน ความสนใจภาษาเพิ่มมากกว่าปกติ


>> การจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นโอกาสให้นักเรียนแสดงฝีมือ ทายว่างานด้านนี้จะมีโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมมากขื้นในอนาคต สวนกุหลาบมีชื่อเสียงอยู่แล้ว

>>สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มานำเที่ยวพิพิธภัณท์สวนกุหลาบ การนำชมพิพิธภัณท์เป็นฝีมือของหนุ่มๆตัวมิสู้โตนัก บรรยายประวัติศาสตร์อย่างคล่องแคล่ว หลายคน เห็นจะเป็นชุมนุมยูเนสโก

เมื่อรู้ประวัติศาสตร์สวนกุหลาบ รู้จักประวัติศาสตร์บุคคล ย่อมรู้ประวัติศาสตร์ไทยได้ลืก เพราะประวัติศาสตร์สวนกุหลาบเชื่อมโยงกับประวัติประเทศ ทัศนคติที่ดีต่อประวัติศาสตร์จะทำให้มองโลก มองสถานการณ์ำด้ลืกซื้ง ในต่างประเทศ เรียนประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณท์ สวนกุหลาบมีพิพิธภัณท์ของตนเอง


@ ทีมศิลปะการพูดไปคว้ารางวัลเป็นถ้วยสองใบ จากการแข่งขันที่จุฬาหนื่งใบ เห็นฝีมือพิธีกรนักเรียนแล้ว น่าที่งมาก หลายรางวัลที่ได้ ไม่สำคัญเท่ากับทักษะและประสบการณ์ที่จะได้ใช้ในอนาคต ยิ่งอยู่ในโรงเรียนที่คุ้นชินกับบรรยากาศการเมือง จะไปได้ไกลทีเดียว

@ รมต ศืกษาเรียกร้องให็โรงเรียนเช่น สวนกุหลาบ สตรีวิทย์ช่วยโรงเรียนอื่นๆด้วย แบบโรงเรียนพี่ น้อง งานจะเดิน ต้องเติมเงินเข้ามา

วิชาการของสวนกุหลาบกำลังรุดหน้าในทุกด้าน ความเหน็ดเหนื่อยของครู ผู้บริหาร คือ วิ่งรถเข้า ออก สุวรรณภูมิ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนและแสดงความชื่นชมกับนักเรียน
12 ม.ค. 56 / 22:11
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675333 124.122.43.197

#13# - 675335 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พักชมการหาเสียงที่สวนกุหลาบ เด็กสวนเห็นจะผลิต MV VTR มากที่สุด เอาว่าเรียนแล้วคิดเป็น ทำเป็น โลกเปลี่ยน

http://www.youtube.com/watch?v=jKVdLTmrOA0

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kOXF1riticg


http://www.youtube.com/watch?v=8PhhA8ia-Aw
09 ธ.ค. 55 / 15:14
13 ม.ค. 56 / 01:36
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675335 124.122.43.197

#14# - 675336 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โรงเรียนสวนกุหลาบมีแนวทางการสั่งสอน อบรมคนแบบโรงเรียนประจำของอังกฤษ โรงเรียนผู้นำแบบ Raffles ของสิงคโปร์ และหลายๆโรงเรียนในอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนื่องจากยุคแรกของสวนกุหลาบคือโรงเรียนประจำ ประสบการณ์ร้อยกว่าปี ที่ได้เห็นศิษย์เก่ามีบทบาทสำคัญทางการเมือง ราชการ ธุรกิจ วงการปัญญาชน วงการวิชาชีพ คือสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในแนวทาง

การศืกษาแบบนี้ คือ นอกจากวิชาการที่เข้มข้น ยังมีกิจกรรมที่จะสร้างความกล้า ความมั่นใจ การค้นพบความสามารถของตนเอง กล้าคิด กล้าทำ รู้จักทำงานเป็นทีม รู้จักปรับตัว และรู้จักการสื่อสารกับคนทุกรูปแบบ เข้าใจคน ไม่ดูถูกคน และยอมรับความแตกต่างในความสามารถของคน

โรงเรียนนี้มีชุมนุม ก็คือชมรมนั่นแหละถืง 45 ชุมนุม บางคน หลายคนอาจไม่พร้อมเข้าไปทำกิจกรรมที่ใช้เวลา แต่เพียงได้ดู ได้เห็นก็จะเป็นประโยชน์ในภายหน้า

หลายคนเคยทำงานชุมนุม เชื่อว่าตนเองเป็นนักบริหาร ออกไปเล่นบทจนเป็นเจ้าของกิจการในตลาดหลักทรัพย์

สรุปกิจกรรมชมรมต่างๆออกมาเป็นสิ่งที่โรงเรียนนี้มี

@ เนื่องจากโรงเรียนจัดค่ายนอกสถานที่บ่อย อาจารย์ท่านหนื่งบอกว่า นักเรียนสวนกุหลาบมีความสามารถในการจัด event การปรับตัว การรวมกลุ่ม การทำงานเป็นทีมที่สูง คุณสมบัติข้อนี้มีประโยชน์เมื่อvอกไปทำงาน

ค่ายมีหลายรูปแบบ ค่ายวิชาการ ค่ายผู้นำ

@ ปีนี้มีการจัดงานนิทรรศสวนที่น่าสนใจมาก หลากหลายชุมนุมเข้าร่วม นักเรียนกลายเป็นช่างไม้ ช่างทาสี ช่างไฟ จัดละคร จัดรายการต่างๆ มีการแสดงหลากหลาย จัดคอนเสิร์ต หาสปอนเซอร์ ได้นักบริหาร นักแสดง นักวางแผนจำนวนมาก นี่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจ และค้นพบตนเอง ความภาคภูมิใจเป็นนามธรรม แต่สำคัญมากต่อชีวิตคน
13 ม.ค. 56 / 02:37
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675336 124.122.43.197

#15# - 675337 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] @ ได้แชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรร่วมกิบคริสเตียน ปี 2555 ควรบันทืกว่า

การบูมสวนของ Osk ร่วมกับนักเรียนปัจจุบัน ยิ่งใหญ่มากที่สุดสะท้อนถืงสายใยที่เชื่อมโยงกันระหว่างศิษย์เก่า กับนักเรียนปัจจุบัน

การแปรอักษรของจตุรมิตรมีลูกเล่นมากกว่ามหาวิทยาลัยถืงขนาด เป็นตัวแทนประชาคมโรงเรียนในงานระดับชาติมายาวนาน

กีฬาสร้างคนที่จิตใจแข็งแกร่ง อดทน รู้จักเกมส์ คุณสมบัติที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

จตุรมิตรมีที่มาจากการผนืกกำลังของเครือข่ายสวนกุหลาบ อัสสัมชัญ คริสเตียน เทพศิรินทร์ เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามรอบประเทศในยุคนั้น คนหลายคนระฦกถืงวันจตุรมิตรเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จ

จตุรมิตรสร้างเพื่อน มิตรภาพระหว่างประชาคม และเครือข่ายของทั้ง 4 โรงเรียนหลายแสนคน การมีเพื่อนมิตรในมหาวิทยาลัย ในโลกของการทำงานเป็นสิ่งที่ดีมาก

และขอบันทืกว่าจตุรมิตรครั้งนี้ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ของนักเรียนสี่โรงเรียนกลายเป็นเจ้าของจตุรมิตรด้วย ทั้งในฐานะกองเชียร์ และ รปภ
เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
13 ม.ค. 56 / 08:42
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675337 124.122.43.197

#16# - 675338 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] @ สวนกุหลาบได้แชมป์ดนตรีไทยมัธยมศืกษา ปี 2554

@วงโยธวาทิต ได้รางวัล เหรียญเงินประเภทนั่งบรรเลง

@ นักเรียนได้แชมป์แบดมินตันชายเดียว และชายคู่ของกรมพลศืกษา

@ การแข่งว่ายน้ำกับคริสเตียนจัดเป็นประจำ หลายคนไม่รู้ว่าสวนกุหลาบมีสระว่ายน้ำด้วย

ได้ข่าวว่าจะมีหอดูดาวที่โรงเรียนด้วย ในอนาคตโรงเรียนนี้น่าจะสร้างโหรที่ดูดาวได้แม่นสุดในอาเซียน ระดับ หมอ ET ของพม่า

ขออนุญาต IZEee ผู้รวบรวมภาพถ่ายวันนิทรรศสวน

ภาพห้องนิทรรศการต่างๆในงานนิทรรศสวนฯ2012ครับ
จากที่เมื่อวันก่อนลงภาพส่วนงานรวมๆไปแล้ว ภาพชุดนี้จะเป็นภาพตามห้องของชุมนุมกลุ่มสาระต่างๆครับผม

http://izeeeeeeee.blogspot.com/2012/12/ske2012-room.html

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.387975591290944.97229.386321478123022
13 ม.ค. 56 / 09:22
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675338 124.122.43.197

#17# - 675339 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พศ 2555

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ มีวุฒิปริญญาเอก พร้อมด้วย profile นักบริหารดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ

เรียกโรงเรียนนี้ว่า School of Love และ ตักกศิลาของแผ่นดินโรงอาหารรูปโฉมใหม่เกิดขื้น ร้านอาหารดูดี ศิษย์เก่าสวนกุหลาบ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ลดค่าก่อสร้างให้ 2 ล้านบาท

ห้องกุหลาบฟ้า เพื่อการเรียนการสอนแบบ on demand บริหารจัดการ ออกแบบให้โดยศิษย์เก่า พี่โหน่ง on demand สมาคมศิษย์เก่าบริจาค 3 ล้านบาท เริ่มด้วย lectures เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ด้วยความรัก Tutor ดังของประเทศ เดินมาให้ความรู้แก่นักเรียน ผุ้สืบต่อพระราชปณิธานของ ร 5 หมอพิชญ์ ครูลิลลี่ พี่แนน พี่บาส และอีกหลายๆท่าน ครูบิ๊กตามไปเชียร์ลูกศิษย์เด็กสวนถืงสนามแข่ง เดินผ่านสำนักพี่ โอพลัส แถวสยาม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าสวนกุหลาบได้ ดูดี

เกิดความรู้สืกว่า ความไม่ธรรมดาของสวนกุหลาบ 2555 คือ โรงเรียนนี้มีผู้ที่พร้อมจะอาสาเป็นครูให้ ไม่ว่าจะเป็น Tutor อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ช่วยสร้างนักเรียนสวนกุหลาบคือการสร้างชาติ และรักษาศรัทธาที่ทุกคนมีร่วมกัน

กลุ่ม SK Recruitment จัดขื้นโดยจารย์ไก่ สมาคมศิษย์เก่า ช่วยเรื่องหางาน เปลี่ยนงาน แนะงาน แก้ปัญหางาน เห็นจะเป็นโรงเรียนเดียวที่มีองค์กรจัดตั้งที่มีศิษย์เก่า เจ้าของกิจการ และผู้ที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกันคืกคักมาก นี่คือทุนโรงเรียนที่จะติดตัวนักเรียนไปชั่วชีวิต

บรรยากาศของสวนกุหลาบที่เอื้ออาทรต่อกัน ยามเจ็บ ป่วย ตาย ยามตกต่ำ เป็นที่ประทับใจ เป็นรูปธรรม เป็นการกระทำ คนภายนอกจืงไม่เข้าใจว่าทำไมสวนกุหลาบรักกันจัง ทั้งนักเรียน ครุ ศิษย์เก่า ครูเก่า ผู้ปกครอง

มีเครือข่าย suankularb alumni ทาง fb มีเครือข่ายสวนสัมพันธ์ 11 โรงเรียน มี sk plaza sk mall ไว้ทำธุรกิจช่วยเหลือกัน มีเครือข่ายระดับจังหวัด ภาค เครือข่ายอาชีพ เครือข่ายในมหาวิทยาลัย

มีคนบอกว่า มูลนิธิสวนกุหลาบมีทุนร่วม 100 ล้านไว้ช่วยเหลือการศืกษาของโรงเรียนนี้

นักเรียนสวนกุหลาบอยู่ดีกินดี ในยามที่นักเรียนทำกิจกรรมเตรียมนิทรรศสวน ผู้ปกครองจัดซื้ออาหารมาเลี้ยงลูกหลานมากมาย
13 ม.ค. 56 / 10:37
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675339 124.122.43.197

#18# - 675340 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แวะเยี่ยมห้องกุหลาบฟ้า

http://www.youtube.com/watch?v=UOHkkv88BWs

http://www.youtube.com/watch?v=Zq3cpb5O8Nw
13 ม.ค. 56 / 10:44
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675340 124.122.43.197

#19# - 675346 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อาจารย์ ผกาวดี ครูผู้เป็นที่รักของศิษย์ ได้เขียนความที่กินใจว่า หน้าที่ของโรงเรียนคือ สร้างราก และติดปีกให้นักเรียน

เริ่มที่การสร้างปีก ติดปีกให้นักเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่สร้างคนที่มีความสามารถหลากหลาย ซื่งรวมกันเป็นความสามารถของโรงเรียนสวนกุหลาบ

ปีกวิชาการ

สวนกุหลาบมีนักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกอันดับต้นของประเทศ มีตัวแทนแข่งขันในนามโรงเรียน ในนามประเทศได้ทุกสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ โต้วาทีการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ปาฐกถาภาษาอังกฤษ


ปีกวิชาการของสวนกุหลาบสร้างวิศวกรเกินหมื่น แพทย์ 6000 สร้างนักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก นักเกษตร นักเศรษฐศาสตร์ นักบริหารธุรกิจ ครู อาจารย์จำนวนมากให้ประเทศ รวมถืงนักปกครอง ฑูตด้วยปีกดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และการสื่อสาร

ดนตรี

สวนกุหลาบมีชื่อเสียงมาก สร้างนักดนตรีในแบบฉบับของตนเองจำนวนมากทุกปี

ในปี 2555 การคัดเลือกวงดนตรีเข้าแข่งในงานนิทรรศสวน มีวงสมัครมาก ต้องคัดให้เหลือเพียงสิบ

มีนักเรียนที่สนใจคลาสสิก แนว โมสาร์ท โชแปง เล่นเปียโน และเพลง No ต่างๆที่เขียนไม่ถูก 55

แต่ก็มีวงดนตรีไทยระดับชนะเลิศประเทศ

มีนักเรียนวงโยธวาทิตระดับนำของประเทศ ที่คนไทยสมัยเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีการในสนามศุภรู้จักกันดี เคยชนะระดับโลกก็หลายครั้ง

มีนักแต่งเพลง มีวงดนตรีที่สร้างเพลงรุ่นใหม่แทบทุกปี

นักเรียนสวนกุหลาบเห็นจะเป็นพวกที่สร้างผลงาน MV VTR ลงยูทูบมากที่สุดกลุ่มหนื่งในประเทศ มีเพลงประจำโรงเรียนมากสุด

เคยเป็นโรงเรียนที่มีคณะโขนอันดับต้นของประเทศ

ปีกดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ได้สร้างผู้บริหารในวงการ สร้างนักร้อง วงดนตรี นักแสดง ผู้สร้างและเขียนบทภาพยนต์์ ผู้กำกับการแสดง สร้างฑูต นักบิน

และสร้างผู้สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ แม้หลายคนจะเรียนวิศวะ


การสื่อสาร

บันทืกว่าในปีนี้ การแข่งขันชิงตำแหน่งกรรมการนักเรียนใช้ งานสร้าง vtr แนะนำทีมกันได้ดี น่าสนใจ โรงเรียนต่างๆเลียนแบบกันมาก

การทำหนัง VTR การถ่ายรูป การเรียนรู้เทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ เป็นจุดเด่นที่ชัดเจนของเด็กสวน ภาพถ่ายของชุมนุมถ่ายภาพ และชุมนุมต่างๆน่าสนใจ นักเรียนถามข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องกล้อง คอม ในระดับน่าตื่นเต้นมาก โรงเรียนนี้มีภาพถ่าย VTr มากที่สุด กลายเป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมา
14 ม.ค. 56 / 08:45
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675346 124.122.253.46

#20# - 675348 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พักคั่นรายการด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวใจ

จตุรมิตรปีนี้

http://www.youtube.com/watch?v=-U1zwJzp7L8

นักเรียนทุกรุ่นมีบันทืกความทรงจำ นี่คือเพลงที่พวกเขาแต่ง ร้อง ทำVTR

http://www.youtube.com/watch?v=bLOofKOlY8I&feature=related
14 ม.ค. 56 / 09:24
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675348 124.122.253.46

#21# - 675349 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] น่าทื่ง จารืกแห่งปี 2555 คุณคือตำนาน

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68582
14 ม.ค. 56 / 09:39
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675349 124.122.253.46

#22# - 675350 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ปีกการสื่อสาร ต่อ

การสื่อสารระหว่างคนด้วยความมั่นใจ ได้ผล เป็็นศิลปะที่ล้ำลืกและต้องใช้ในชีวิต

การสื่อสารครอบคลุมการพูดคุย การสร้างทีมและความร่วมมือ การเขียน การสร้างกล่มผ่านเทคโนโลยี่ ที่เรียกว่า social network 'งานพิธีกร งานละคร การทำหนังสือพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การเชียร์ การแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านเนต งานเหล่านี้สร้างความคิดและประสบการณ์

สวนกุหลาบติดปีกเหล่านี้ให้นักเรียน กิจกรรมค่าย วันละอ่อน วันจากเหย้า งานสวนสัมพันธ์ 11 โรงเรียน ค่าย รด สร้างประสบการณ์การรับสื่อ และการแลกเปลี่ยน จากจุดเริ่มต้นนี้คือเพื่อนที่เข้าใจตลอดไป

มีคนทำพิมพ์สวน เป็นแอดมินเฟสบุค เขียนโต้ตอบในบอร์ด ปีกความคิดจืงงอกงามทุกวัน มีรุ่นพี่หลายๆวัยและประสบการณ์เป็นคู่ซ้อม

การรู้จักกัน ทำให้โรงเรียนนี้สามารถสร้างเครือข่ายผ่าน social network ที่มีค่ามาก คือ suankularb alumni sk recruitment sk plaza กลายเป็นบุคลิกและวัฒนธรรมการสื่อสารองค์กรที่ใหญ่โต

มีคนเป็นพิธีกร นักแสดงมากมาย ชีวิตคือการแสดง

ความคิดของผู้คนอย่างเบอร์ 10 สร้างบรรยากาศปัญญาชน ที่ต้องบันทืกไว้เป็นตำนาน

ปีกการบริหารจัดการ ปีกดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ปีกการสื่อสารที่งอกงาม ไม่มีคะแนนโอเนทให้ แต่นี่คือเบื้องหลังความสำเร็จในอาชีพ และภารกิจต่อสังคมของสวนกุหลาบรุ่นแล้วรุ่นเล่า และคือความแตกต่าง
14 ม.ค. 56 / 10:59
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675350 124.122.253.46

#23# - 675351 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ปีกการบริหารจัดการ

มีผู้สงสัยว่าเหตุใดศิษย์เก่าสวนกุหลาบจืงประสบความสำเร็จในวิชาชีพมากผิดปกติทั้งในวงการเมือง การทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ การศืกษา การแพทยื วิศวกรรม ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจบันเทิง การกัฬา สื่อมวลชน การแสดง ปัญญาชน

วันนี้ ศิษย์เก่าสวนกุหลาบเป็นเจ้าของ เป็น ceo ของ 30 บริษัท มูลค่าร่วม 70 % ของตลาด และทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ 1000 บริษัทของประเทศ

กิจกรรมต่างๆ กีฬา ระบบประเพณีการเชื่อมต่อที่มีรากฐานมานาน สร้างความมั่นใจและการเลียนแบบ รุ่นพี่ทำได้ เราก็ทำได้ คนที่เคยนั่งเรียนในชั้นเรียนที่สวนกุหลาบทุกคน ล้วนเคยนั่งครื้มๆว่า เออหนอ ห้องเรียนนี้ ตืกนี้ ผู้นั้นผู้นี้ที่เห็นในโทรทัศน์ ในหนังสือพิมพ์ ในรายชื่อพิพิธภัณฑ์ ก้เคยนั่งเรียนที่นี่เหมือนกันหนิ เราก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
บ่อยครั้งพวกเขาเดินเข้ามาในโรงเรียน และแสดงออกถืงความใกล้ชิด
นี่คืออีกความแตกต่าง

ปีกแห่งรัก ปีกแห่งเครือข่าย

บันทืกว่า ปี 2555 ศิษย์เก่าสวนกุหลาบรุ่น 84 เริ่มประเพณีการเข้าแถววันเปิดเทอมพร้อมกับนักเรียน ม1 รุ่นใหม่ และ ม 4 ที่เพิ่งเข้า

เทคโนโลยี่ช่วยสร้างการพูดคุย แลกเปลี่ยน สร้างเป็นกลุ่มถาวร

ปีกที่นักเรียนรุ่นนี้ถูกเสียบให้เหมือนทุกรุ่นที่ผ่านมา คือ ปีกแห่งรัก ปีกของเครือข่าย ที่มีพลัง


ปีกสุดท้าย คือ ปีกความรู้แบบที่2 ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน เป็นความรู้ของครอบครัว ของชุมชนธุรกิจ และผู้คนหลากอาชีพที่จะถ่ายทอดถืงกัน โอกาสเรียนรู้เช่นนี้มีน้อย

ดังนั้น การเรียนที่สวนกุหลาบจืงมิใช่เพียงการติดปีกความสามารถทางวิชาการหลากสาขา หากยังเสริมด้วยปีกความสามารถในการสื่อสาร ปีกความสามารถการบริหารจัดการ ปีกศิลปวัฒนธรรม และปีกแห่งรักของเครือข่ายที่มีพลัง และปีกเครือข่ายความรู้แบบที่2 -องชุมชน

หากผู้ใดไม่เลอเลิศทางวิชาการมาก ปีกอื่นๆยังมีพลังที่จะช่วยให้บินได้ไกล
14 ม.ค. 56 / 12:28
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675351 124.122.253.46

#24# - 675352 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ขอบคุณข้อมูลดีๆของพี่จากัวร์ครับ

สิ่งสำคัญต้องรักษาเด็กเก่งๆขึ้นต่อ ม.4 ถ้ามีเด็กสร้างชื่อเสียงทางวิชาการ มีสถิติสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดี พ่อแม่ก็อยากให้เข้าเรียนที่นี่ โอกาสที่จะได้เด็ก ม.1 เก่งๆก็มีสูงต่อเนื่องครับ
14 ม.ค. 56 / 14:52
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 675352 202.12.118.61

#25# - 675353 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] จับไหล่คุย @งานนิทรรศสวนฯ2012

วันนี้พี่ไปร่วมงานเสวนาที่สวนกุหลาบในฐานะศิษย์เก่า...บนเวทีมีคำถามหนึ่งที่พิธีกร(น้องเปอร์) ถามว่า อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังเรียน พี่ชอบคำตอบของพี่ตูน บอดี้แสลมมากครับ..." ไม่ต้องทำอะไรให้มากมาย แค่ทำในส่ิงที่เรามีความสุขกับมัน และทำมันอย่างเต็มที่ ไม่ลืมหน้าที่ทางการเรียน ไม่ลืมทำหน้าที่ลูกที่ดี เท่านี้ก็พอแล้ว " ...จริงครับ แค่นี้ก็พอแล้ว

โดย: พี่โหน่ง Ondemand
14 ม.ค. 56 / 21:47
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675353 124.122.253.46

#26# - 675354 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อาจารย์ ผกาวดี เขียนใว้ในเฟสบุคว่า โรงเรียนมีหน้าที่สร้างรากและติดปีกให้นักเรียน สั้น กระชับ ลืก และคือทุกอย่างในหน้าที่ของครู โรงเรียน และนักเรียน เป็นสิ่งที่พ่อแม่พืงเข้าใจเมื่อวางแผนการศืกษาให้ลูก

รากของนักเรียนสวนกุหลาบ

เพื่อนในรุ่นของผม เป็นบุคคลสำคัญของประเทศ เป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพเกิน 90% ของนักเรียน 300 คน

หลายคนบอกว่า ความเป็นสวนกุหลาบกำหนดทิศทางชีวิตของเขา ฟุตบอลที่ดูกันประจำทำให้พวกเขารู้ว่าควรเล่นเกมอย่างไร วางแผนอย่างไร รู้แพ้รู้ชนะ ที่สำคัญ ความมั่นใจ ความภูมิใจทำให้พวกเขาผ่านมาได้

เกียรติยศของโรงเรียน คือ เกราะป้องกันชีวิต

เพื่อนส่วมใหญ่ที่สุดมาจากครอบครัวคนธรรมดา มากรายมาจากความยากจน สวนกุหลาบเปลี่ยนชีวิตของคนเหล่านี้

อะไรคือรากที่สวนกุหลาบสร้างให้นักเรียน

เมื่อเด็กจากครอบครัวคนธรรมดาเข้ามาสู่โรงเรียนนี้ เขาเป็นส่วนหนื่งของประชาคมที่มีญาติมิตรเป็นบุคคลสำคัญของสังคม เขามีครอบครัวใหม่ที่ใหญ่โต เกรียงไกร ขื้นกว่าเดิม สวนกุหลาบคือครอบครัว

เข้ามาสู่ประชาคมที่คนมีความสามารถหลากหลายแนวทาง หลากหลายต้นแบบให้เลือก

สวนกุหลาบเป็นที่หลอมรวมคนจากทุกชาติพันธ์ จากทุกวัฒนธรรมของประเทศ การหลอมรวมวัฒนธรรม รวมคนทำให็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเพื่อการรวมชาติ สร้างชาติมายาวนาน รอบรู้วัฒนธรรมจืงนำสังคมได้

ที่ตั้งของโรงเรียน ณ ใจกลางรัตนโกสินทร์ สร้างรากประวัติศาสตร์ชาติ ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติศาสตร์ผู้คนในแผ่นดิน

มีตัวอย่างไม่ดีของกทม ที่สร้างบรรยากาศ และจิตใจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขื้น

โรงเรียนนี้เน้นย้ำความกตัญญูต่อพ่อแม่

เน้นความปรารถนาดีต่อเพื่อน แต่ถ้าเพื่อนนำพาไปในทางที่ผิด เพื่อนก็จะถูกตัดทิ้ง ทุกคนจืงต้องมีมาตรฐานที่ดี

ครูโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นครูที่ถูกริษยามายาวนาน ทุกยุคทุกสมัย เพราะเด็กสวนแสดงความกตเวทีในทุกรูปแบบ ชีวิตคนผู้หนื่ง ได้เป็นครู โรงเรียนนี้ ก็กลายเป็นตำนานที่ความดีจะถูกเอ่ยถืงเป็นร้อยปี พวกเขาแสดงกตเวทีด้วยการกระทำ ปีนี้มีงานมุทิตาจิตให้ครูที่หอประชุมกองทัพเรือ ที่osk บริหารอยู่ ศิษย์เก่าดูแลครูตั้งแต่หมุนเวียนพาครูไปเที่ยว ดูแลยามเจ็บ ป่วย ยกย่อง นับถือ รวมถืงหาบ้านให้ครูบางท่านอยู่ ครูเก่าโรงเรียนี้อายุยืนมาก และมีความสุข

ตอบแทนความดีของครู

ความสัมพันธ์ฉันคนร่วมอุดมการณ์ในการสืบทอดพระราชปณิธานของพระปิยมหาราช มิต้องกล่าว

รากที่สำคัญที่สุด คือศรัทธาประชาชนที่มอบให้โรงเรียนนี้ จากผลงานที่ศิษย์เก่าทำต่อเนื่องเป็นร้อยปี

รากที่สร้างขื้นดูดซับพลังงานจากแผ่นดิน ครูอาจารย์ ผองเพื่อน ศิษย์เก่า พ่อแม่

เพื่อสร้างใหม่ ตอบแทนกลับ สู่แหล่งพลังงาน และประเทศ


สวนกุหลาบวันนี้สร้างนักเรียนเพียง .03% ของนักเรียนไทยทั้งประเทศ ในแต่ละปี

ความแข็งแกร่งที่ทุกโรงเรียนสร้างให้นักเรียนวันนี้ เมื่อรวมกันคือ ความแข็งแกร่งของชาติ

บทเพลงที่ร้องร่วมกันระหว่างผู้คน คือ ความสุขของสังคมเพลงที่ร้องร่วมระหว่างกันกับแก้ม

กันเคยเป็นนักร้องนำเชิญธงชาติสู่ยอดเสาของโรงเรียน และเป็นนักร้องนำวงดนตรีไทย ขณะนี้เรียนเศรษฐศาสตร์ที่เกษตร

แก้มมาจากสตรีภูเก็ต จบมหิดลแล้วกระมังhttp://www.youtube.com/watch?v=k_HTYmyHM4Y
15 ม.ค. 56 / 10:28
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675354 110.168.13.133

#27# - 675355 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ปี 2555

เส้นทางสายปริญญาเปลี่ยนแปลง สถิติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ว่า หากเรียนต่อถืงชั้นปริญญาโท มี 55 สาขาวิชาที่เงินเดือนเริ่มต้นพอๆกับอาชีพแพทย์ ความเร็ว ความสูงในเส้นทางวิ่งก็คล้ายๆกัน

ปีนี้สวนกุหลาบมีระบบข้อมูลการแนะแนวที่ลืกมาก

ในส่วนของอาชีพ มีผู้จำแนกอาชีพในโลกเป็น 500000 อาชีพ และเพิ่มปีละ 20000 อาชีพทุกปี

เส้นทางของแต่ละอาชีพแตกต่าง หลายๆอาชีพใช้ความรู้ที่อยู่นอกเหนือการสอนของมหาวิทยาลัย คนที่รู้ก็ไม่สอนใคร

ประเทศเข้าสู่ทุนนิยมเต็มตัว เงินทุนเคลื่อนย้ายจากตะวันตกสู่ตะวันออก

ในช่วง 20 ปีที่ผ่าน ศิษยืเก่าสวนกุหลาบจำนวนมากปรับตัวรวดเร็วตามวิสัยคนที่ชินกับเกม เข้าสู่ภาคธุรกิจในหลากหลายมิติ และประสบความสำเร็จอย่างสุง

มี ceo และเจ้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ร่วม30 บริษัท ยังไม่รวมผู้ที่ทำงานในบริษัทอื่นๆ

ผันตัวเองเป็นเจ้าของกิจการก็มาก

มีผู้เตรียมบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเข้าสูงาน ceo ล่าสุด คือ ช่อง 7 สี ยากมากที่จะรวบรวมข้อมูล

คนแยกเป็นหลายประเภท

คนที่มีทักษะการเป็นผู้นำทางธุรกิจ

คนที่มีทักษะในการเป็นผู้เชียวชาญในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่

คนที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนักวิจัย

คนที่เป็นผู้นำทิศทางสังคม เป็นนักการเมือง นักคิด สื่อมวลชน

คนที่มีทักษะเป็นนักบริหารจัดการ

คนที่ทำงานด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดรายการ งานแสดง พิธีกร ศิลปะ

คนที่เน้นความสุข เสถียรภาพ และความมั่นคงของชีวิต

สวนกุหลาบสร้างคนทุกประเภท ทุกปี คนที่มีราก และมีปีกหลายปีก รวมถืงปีกที่ครอบครัวมอบให้

บางคนเสริมปีกเพิ่มจากการแต่งงาน ค้นพบผู้ชี้ช่องนำทาง เรียนรู้ศาสตร์ลับ มองเทรนด์ออก หลังจบการศืกษา

บันทีกของปี 2555 มีเรื่องราวของผู้คนเหล่านี้ และเส้นทางมหาวิทยาลัย
15 ม.ค. 56 / 13:51
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675355 110.168.13.133

#28# - 675362 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เป็นกระทู้ที่อ่านแล้วชื่นใจจริงๆ

เด๋วพรุ่งนี้มีโอกาสไปสอนที่โรงเรียนครับ ดีใจมากๆ : ))
16 ม.ค. 56 / 01:29
0 0
lZl CereBAS lZl 121 [icon smile : 92 bytes] (1607) : n/a : n/a : n/a
followup id 675362 58.11.30.65

#29# - 675385 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ต้นเดือนกุมภาพันธ์ นักเรียนสวนกุหลาบชั้น ม4 จะเข้าสัมมนาอาชีพในฝัน อาจารย์พิเศษ วิทยากร คือ ดร ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กก. ผจก ใหญ่กลุ่ม ปตท

นักเรียนควรรู้ว่าผู้ว่าการการปีโตรเลียมแห่งประเทศไทยคนแรก ผู้บุกเบิกพลังงานไทย คือ Osk บ้านของท่านสมัยเรียนอยู่ที่ตืกตรงข้ามประตูจักรเพชร

เช่นเดียวกับ ดร ทองฉัตร หงส์ลดารมภ์

และ ดร อาณัติ อาภาภิรมย์ ประธานกรรมการ BTS

ดร สมจินต์ ศรไพศาล กก.ผจก กิมเอง บริษัทหลักทรัพย์ที่มีขนาด market cap ใหญ่ที่สุด มาบรรยายให้นักเรียนฟังแบบพี่สอนน้อง เมื่อหลายวันก่อน

จะเรียนรู้เส้นทางของ ceo วิธีคิด วิธีพูด ศรัทธา การครองงาน การครองตน การสร้างกลยุทธ การศืกษาเพิ่มเติมโมเดลของแต่ละธุรกิจ สวนกุหลาบมีอาจารย์รุ่นพี่ที่จะมาสอนไม่น้อยกว่า business school ใดในประเทศนี้

นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้เส้นทางอาชีพในฝัน เกิดแรงบรรดาลใจ ความมานะ จากโอกาสเหล่านี้ ซื่งไม่มีให้ในโรงเรียนทั่วไป

โรงเรียนนี้มีครูพิเศษมากมายที่จะมาบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้

การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การค้าทองคำ

การใช้วิทยาศาสตร์ผลิตเลนส์แว่นตา เลนส์ cctv เพื่อขายทั้วโลก

การขนส่งระบบราง

ธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร

การสร้างเวบไซต์ขื้นสู่ระดับ top 5 ในวัย 30 ต้น

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระดับนานาชาติ

ธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และ solar energy

การบริหารจัดการธุรกิจธนาคาร และบัตรเครดิต

การขนส่งระบบราง

ธุรกิจดนตรี กีฬา และบันเทิง

การค้าและผลิตสินค้า commodites เช่น เหล็ก น้ำตาล เอทานอล

ธุรกิจโรงแรม

ร้านอาหารระดับ river side หรือระดับรางวัลมิชลิน

เรียนการสร้างแบรนด์ การสื่อสารที่เปลี่ยนโฉมร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดา กลายเป็นธุรกิจร้อยล้านในไม่กี่ปี

การบริหารสถานีโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ

การสร้างและบริหารรายการโทรทัศน์

การกำกับและสร้างภาพยนต์

การค้าชายแดน

การสร้างโรงเรียนติวเตอร์

การเข้าสู่แวดวงการเมือง

เมื่อคนเรียนหนังสือ เขาสงสัยว่านำไปสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง คนต้องการแผนที่ ผู้นำทาง แรงบรรดาลใจ และกำลังใจในวัยเด็ก

นักเรียนสวนกุหลาบเรียนรู้กันแบบนี้ และเมื่อใดที่มีโอกาสส่งกลับพลังงานคืนตอบแทนพระคุณของโรงเรียน นั่นคือการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ของผู้คนแห่งประชาคม

ไม่มีทางที่จะเรียนในห้องเรียนได้หมด มีผู้พร้อมจะสอนเพิ่มให้เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน

บันทืกปี 2555 คือ โรงเรียนนี้มีครูเยอะมาก

สาขาใดขาด สามารถพื่งพาอัสสัมชัญ คริสเตียน เทพศิรินทร์ และโรงเรียนสตรีอื่นๆได้
20 ม.ค. 56 / 05:34
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675385 124.121.176.171

#30# - 675386 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อุ้ย พึ่งเข้ามาอ่านครับ

ช่วงนี้ผมเริ่มสะสมฐานะใหม่ครับ
เพราะหลังจากแต่งงานแล้วภรรยารวยขึ้นแบบผิดปกติแบบไม่แจกแจงบัญชีทรัพย์สิน

ฮ่าๆๆ
21 ม.ค. 56 / 00:29
0 0
meed [icon smile : 92 bytes] (58) : n/a : n/a : n/a
followup id 675386 101.108.19.230

#31# - 675387 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ขอให้มีความสุข ความเจริญ ความดีงาม ความรักที่มั่นคง ยาวนานตลอดกาล มีลูกน่ารัก มั่งคั่งร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง

อีกตัวอย่างหนื่งของความผูกพันระหว่างสวนกุหลาบกับสตรีวิทยาที่ศิษย์เก่าสองโรงเรียนนี้แต่งงานกัน ลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมือง

ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้าง secret account ของตนเอง อย่างรวดเร็ว

เสรีภาพ ความเป็นไท และประชาธิปไตยเริ่มที่ครอบครัว จักสำเร็จได้ต้องมี secret account ของตนเอง 55

เดินตามแนวทางหมอสุรัตนื osk 80ผู้เชี่ยวชาญทั้งแนว value investors และ technical analysis รวยแน่นอน

เงินถูกสร้างผ่านระบบ QE ทั่วโลก รัฐบาลทุกประเทศเร่งการใช้จ่ายเพราะการค้าโลกหดตัว ปริมาณเงินท่วมโลกเพมือนน้ำท่วม หุ้นที่เบา ลอย หุ้นหนักลอยช้า ปีนี้หลายคนทำได้เกิน 10 เท่า สามสิบเท่าก็มี

ชีวิตคนยุคนี้ต้องรู้จักการวิเคราะห์บริษัท งบการเงิน เศรษฐกิจโลก รายได้จากเงินเดือนเพิ่มช้ากว่าราคาทรัพย์สิน proxy ของราคาทรัพย์สิน คือ หุ้นเหมือนกับเศรษฐกิจอเมริกา ญี่ปุ่นยุคก่อน
21 ม.ค. 56 / 05:13
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675387 124.121.129.166

#32# - 675388 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ขอเพิ่มเติมว่า


วงดนตรีไทยของสวนกุหลาบชนะเลิศ วงมโหรีประจำปี 2555 เป็นแชมป์มาแล้วสามสมัยติดต่อกัน นักเรียนหลายคนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยโควต้าความสามารถพิเศษนี้


นักเรียนสวนกุหลาบไปแข่งขันได้รางวัลเลขสิรินทร


ที่คนไม่รู้ก็คือ โรงเรียนนี้มีนักเรียนที่สนใจธรรมะ สอบได้นักธรรมกันมาก เมื่อแต่งงานจะซื่อสัตย์ต่อภรรยา


เป้นเรื่องราวปกติของโรงเรียนนี้ที่มีประกาศยกย่องความสำเร็จที่นักเรียนไปแข่งโน่นนี่ ชนะมาเป็นประจำ แทบทุกสัปดาห์


บรรยากาศเช่นนี้สร้างบุคลิกท่ี่ทำให้คนเคยชิน และรู้ว่าความสำเร็จเป็นเรื่องปกติของชีวิตในภาพรวมโรงเรียนสวนกุหลาบมีอาจารย์ที่มีขวัญ กำลังใจดีมาก มีแบบแผนประเพณีความสัมพันธ์ครูกับศิษย์ที่ถือเป็นแบบอย่างของประเทศได้ หากประเพณีนี้แผ่ขยายไปทั่วประเทศ จะช่วยส่งเสริมสถานะ และสถาบันครูได้อย่างดีเยี่ยม


มีอาจารย์ชาวต่างประเทศหลายคน


ความสนใจภาษาอังกฤษเพิ่มสูงมาก


ผู้อำนวยการโรงเรียนให้สัมภาษณ์ การริเริ่มให้สอบเทียบภาษาอังกฤษของ cu สำหรับเด็ก มอปลาย และ tu ของมอต้น จะเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยจนถืงชั้นปริญญาโท และสูงกว่า รวมถืงการรับทุนศืกษาต่อต่างประเทศ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน


การนำทางที่ดี ชี้ให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ นักเรียนสวนกุหลาบย่อมทำได้


ห้องเรียน on demand การฝืกฝนตนเอง การเรียนภายนอกช่วยได้มาก

และถูกกว่าเรียนโรงเรียนเอกชน ที่ค่าเทอมปีละ สองแสน หรือโรงเรียนอินเตอร์ปีละครื่งล้าน

คาดหวังว่านักเรียนสวนกุหลาบทั้งรุ่นจะเรียนจบปริญญาโท

นวัตกรรมการสอน


สวนกุหลาบมีนักเรียนเก่งเข้าเรียนมาก ห้องกิฟเตคสวนกุหลาบเป็นเคสที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย ตั้งมา 12 ปีแล้ว นักเรียนโดดเด่นมาก ทั้งระดับ มอต้นและมอปลาย

นักเรียนห้องธรรมดาของสวนกุหลาบก็มีความสามารถสูงมาก แทบทั้งหมดสละสิทธิห้องกิฟเตดโรงเรียนอื่นๆมาเข้าเรียนที่นี่ ท่าน ผอ โรงเรียนให้สัมภาษณ์ว่า สวนกุหลาบมีนักเรียนที่คัดเลือกเข้าเรียน 8 ส่วน เดินเข้าตามสิทธิหนื่งส่วนสวนกุหลาบสร้างนวัตกรรมการสอนนักเรียนอย่างไร เพื่อรองรับเด็กเก่งจำนวนมาก น่าสนใจมาก


ระบบพี่ติวน้อง เพื่อนติวเพื่อน ของห้องกุหลาบเพชรเป็นตำนาน มีทั้งศิษย์เก่า อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักเรียนรุ่นพี่ รุ่นเพื่อนมาช่วยกันสอน
ติว นักเรียนเหล่านี้เคยผ่านค่ายโอลิมปิกกันมา มีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ไม่ธรรมดา

ติวเตอร์ดังๆยังต้องยอมนักเรียนกลุ่มนี้ นี่คือระบบการแตกตัวของความรู้อย่างรวดเร็ว หลายคนออกไปเป็นติวเตอร์ใหญ่ของประเทศนักเรียนที่ถูกติว สอบเข้าค่ายโอลิมปิก ได้เป็นจำนวนมาก มีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ เคมี ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ระดับสูง สอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย

ใช้แลบของมหาวิทยาลัยด้วย เสริมจากของโรงเรียน

และมี ceo มาบรรยายสร้างขวัญ กำลังใจ ชี้แนวทาง ถือว่าครบเครื่อง


โมเดลนี้ ต้องเริ่มที่การสร้างเด็กโอลิมปิกรุ่นแรกๆให้ประสบความสำเร็จจำนวนมาก จืงจะเกิดระบบนี้ได้
21 ม.ค. 56 / 07:29
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675388 124.121.129.166

#33# - 675401 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] นักเรียนที่เดินเข้าสู่ตืกยาวรุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้สร้างความฝันและแผนงานที่นี่

เรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขื้นมากมาย ในทุกรุ่น

และพวกเขาทำมันได้

จากการร่วมเล่นดนตรีวงเล็กในโรงเรียน ชนะการแข่งขัน และก้าวต่อไป

นิติศาสตร์บัณทิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขาเป็นสัญญลักขณืตัวแทนผู้คนในอาชีพต่างๆของโรงเรียนนี้ ที่ได้รับการยอมรับ

http://www.youtube.com/watch?v=WN8hwMSlhhc
22 ม.ค. 56 / 11:17
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675401 124.121.164.237

#34# - 675402 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] หากมีคนตั้งคำถามว่า สวนกุหลาบในปีพศ 2555-2556 เป็นอย่างไร

นี่คือเกณท์วัดความสำเร็จของโรงเรียนที่ต่างประเทศใช้วัด

" เกณท็การจัดลำดับโรงเรียนดีในต่างประเทศ "
นั่งอ่านการจัดลำดับโรงเรียนในหลายประเทศ ลองสรุปได้ดังนี้

เกณท็ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ country representation โรงเรียนผู้แทนประเทศในการแข่งขัน ก็จะออกแนวโอลิมปิก โครงงานวิทยาศาสตร็ การแข่งขันอื่นๆ ของไทยก็มีขาประจำอยู่ 3- โรงเรียน

เกณท็ความมีชื่อเสียง popularity index ใช้วิธีสำรวจโรงเรียนที่พ่อแม่อยากให้ลูกเข้าเรียนมากที่สุด กระทรวงเคยทำการสำรวจเมื่อ 2 ปีที่แล้ว สวนกุหลาบมาอันดับหนื่งประเภทชายล้วน แล้วยังมีแยกเป็นเอกชนด้วย

เกณท็ความพร้อมในการออกไปทำงาน readiness to work ในต่างประเทศ ถือว่าคนที่จบมัธยมต้องสามารถทำงาน ประสบความสำเร็จได้แล้ว คนเรียนมหาวิทยาลัยต่อมีไม่มาก เช่น ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด็ เขาวัดความสำเร็จของศิษย็เก่าด้านอาชีพ การงาน เมืองไทยก็มีบางโรงเรียนสร้างคนพวกนี้ขื้นมาได้ ในต่างประเทศคนกลุ่มนี้เป็นพวกที่มั่งคั่งที่สุดกลุ่มหนื่ง

เกณท็ความพร้อมในการเข้าศืกษาต่อในมหาวิทยาลัย readiness for college education จะมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนในมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศตามไปเก็บข้อมูลศิษย็เก่าที่เรียนจบปริญญาเอก ได้ CA CFA วุฒิบัตรสูงสุดในวิชาชีพต่างๆ ของไทยใช้วิธีอ่านประวัติบุคคลเอา

เกณท็ความพร้อมในการผลิตนักเรียนเพื่อศตวรรษที่21 readiness for 21 century ดัชนีนี้เชื่อว่าศตวรรษใหม่มีอาชีพหลากหลาย ต้องสร้างธุรกิจงาน creative ของตนเอง โรงเรียนที่ดีต้องเตรียมความพร้อมด้าน life skills เช่น ความอดทน การปรับตัว การสร้างที่ม ความแข็งแรงของร่างกาย อารมณ้ ความสัมพันธ์กับคน การอยู่ในสังคม โรงเรียนแนวนี้เป็นที่นิยมของระดับผู้นำ จะดูกีฬา กิจกรรมชมรม ละคร งานเขียน นิทรรศการ การจัดงานของนักเรียนประกอบคะแนน

ดัชนีวัดความก้าวหน้าของเด็ก achirvement index วัดว่าถ้าเอาเด็กธรรมดาไปเข้าโรงเรียนหนื่ง จะสำเร็จในการเรียน อาชีพเพียงใด กรณีของไทยก็เด็กในเขต

ดัชนี ศิษย์เก่า alumni performance indexยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น ใช้ดัชนีนี้มาก เขาถือว่า ผลงานของศิษย็เก่าคือ output ของโรงเรียน จะดูศิษย็เก่าที่สร้างประโชน็ในการทหาร ผู้นำธุรกิจ วิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี่ การเป็นผู้นำการเมือง การบริหารประเทศ การศืกษา กวี นักเขียน รางวัลโนเบล นักสร้างภาพยนต็ นักดนตรี ผู้นำด้านการทูต


ดัชนีความคุ้มค่าในการลงทุนต่อนักเรียนหนื่งคน value for investment index
โรงเรียนต่างๆมีต้นทุนต่างกันมาก คิดจากงบประมาณของรัฐ ของไทย โรงเรียนที่รัฐลงทุนต่อนักเรียนหนื่งคน จะสูงมากในส่วนของบางโรงเรียน ะสาธิต โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาลที่มีแป๊ะเจี๊ยะสูง เป็นต้นทุนของผู้ปกครอง รวมค่าที่พักด้วย เขาจะเอามาเทียบกับผลผลิตที่ออกมา เอามาถ่วงนน้ำหนัก โรงเรียนที่ต้นทุนสูงจะมีตัวหารมาก เพื่อให้เงินได้กระจายไปถืงเด็กด้อยโอกาสต่างๆ และลดภาระผู้ปกครอง

ดัชนีการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ international comparison index ต่างประเทศจะมีองค็กรทำหน้าที่ตีค่าวุฒิการศืกษามัธยมปลายของประเทศต่างๆ เพื่อวัดความพร้อมในการเข้าเรียนต่อชั้น ป ตรีของเขา ของไทยอยู่นอกวงจรมาก นักเรียนทุนคิงต้องไปเรียนมัธยมกันใหม่ 1-2 ปี จะเข้าเรียนที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด็ ต้องเข้าชั้นมัธยมกันใหม่ วัดรูปนี้ โรงเรียนนานาชาติ เช่น ISB NISB ดีที่สุด
22 ม.ค. 56 / 11:25
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675402 124.121.164.237

#35# - 675403 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คุณหมอสุรัตน์รักษาวินัย VI กว่าผมเยอะเลยครับ :)

ปล. ผมเข้าอลัมไนไม่ได้มาเกือบครึ่งปีแล้วครับ ขออนุญาตฟ้องดร.สมเกียรติหน่อย 555
22 ม.ค. 56 / 12:51
0 0
meed [icon smile : 92 bytes] (58) : n/a : n/a : n/a
followup id 675403 1.20.0.130 <= 10.139.212.66

#36# - 675429 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอามาจาก fb เช้านี้ เรื่องแนวนี้ประจำแหละ

หายไปนานวันนี้มาพร้อมข่าวดีครับ..พี่ๆเพื่อนๆน้องๆคงจำ"เพื่อนเบี้ยว" วชิระพันธุ์ รังสิพราหมณ์กุล ของเราได้..ที่ประมาณ3เดือนก่อนป่วยด้วยโรคไตวายเฉียบพลันขึ้นวิกฤต วันนี้เบี้ยวดีขึ้นมาก สามารถเดินระยะใกล้ๆได้แล้ว ผมเลยไปรับตัวจากบ้านที่วัชรพล มาที่บ้านของพวกเรา ระหว่างทางถามเบี้ยวว่ารู้มั้ยกูจะพาไปไหน..ไปโรงเรียนเรา อยากไปมั้ย?..เบี้ยวมองหน้า ยิ้มก่อนตอบว่า"ถ้ากูไม่ได้เรียนสวนกุหลาบ กูตายห่าไปแล้ว" กราบขอบพระคุณเพื่อน พี่ น้อง แทนเบี้ยวไว้ณ.ที่นี้อีกครั้งครับ
"กาลเวลา อาจผลาญพร่าทุกสิ่ง...ยกเว้น..จิตวิญญาณแห่ง สวนกุหลาบ" Fai Osk. — ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
26 ม.ค. 56 / 06:43
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675429 124.121.138.67

#37# - 675468 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] Kan Atta


ประทับใจที่สุด

ภาพบนไทม์ไลน์

"สิ่งที่ประทับใจที่สุด คือ สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสนักเรียนมากที่สุด นักเรียนอยากทำอะไร ก็ไม่เคยขัดขวาง จากที่ผมเองป็นผู้บริหารมา 18 ปี ต้องยอมรับว่า (อยู่สวนกุหลาบ 6 ปี) สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่ประหลาด เด็กอยากทำอะไร ก็ได้ทำ และยังผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เพียงความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่รู้จักกาลเวลา ฉลาดทำงาน รู้จักต่อรอง มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำและกล้าตัดสินใจ สิ่งนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อน ตลอดชีวิตการรับราชการ" ... ประสบการณ์ของคุณครูสมบัติ ศรีประเสริฐโดย: มุทิตาจิต ๒๕๕๖
27 ม.ค. 56 / 21:50
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675468 171.97.172.188

#38# - 675473 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ในโลกที่สับสนวุ่นวาย บ้านคือที่พักใจ

http://www.youtube.com/watch?v=IBe3HSPWTDw
28 ม.ค. 56 / 12:24
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675473 110.169.171.137

#39# - 675474 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เรียนรู้เพื่อเข้าใจ และเห็นใจ ประชาชนผู้ทุกข์ยาก >> พระราชปณิธาน

http://www.youtube.com/watch?v=3z74SGOmhwk
28 ม.ค. 56 / 12:40
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675474 110.169.171.137

#40# - 675475 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เมื่อคนละทิ้งตัวตน
เมื่อเครื่องแบบ สังกัด ถูกโยนทิ้ง
นำจิตใจที่ดีงามมาหลอมรวมกัน
บทเพลงที่งดงามเพื่อมนุษยชาติ จืงเกิดขื้น


โลกอยู่รอดด้วย การให้ และความรัก

http://www.youtube.com/watch?v=DzDCBgJLhYw
28 ม.ค. 56 / 13:13
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675475 110.169.171.137

#41# - 675484 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] บันทืกสวนกุหลาบ 2555-2556 ด้วยคำพูดและสิ่งที่เกิดจริง เมื่อนักเรียนสวนกุหลาบพูดว่า มันยากจะอธิบาย ถ้าคุณไม่ได้เรียนที่นี่ มันมีความหมายเช่นนั้นจริง

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68709
29 ม.ค. 56 / 09:49
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675484 171.97.133.87

#42# - 675606 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ว่อมเพลท 39 ความทุกข์ของประชาชนแห่งลอนดอน คนจนทั่วโลกเหมือนกัน เรียนรู้เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก >> พระราชปณิธาน

http://www.youtube.com/watch?v=DiWomXklfv8
10 ก.พ. 56 / 10:01
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675606 110.168.58.8

#43# - 675683 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เขียนโดยผู้ใช้นามว่า meed นิสิตเก่าวิศวะ จุฬา

ในหัวใจของความเป็นสวนกุหลาบ คือ การเสียสละตัวตน เพื่ออุทิศแก่ภารกิจของสังคม

แต่ละคน เปรียบตนเองเพียงอิฐก้อนหนื่ง ที่พร้อมจะร่วงหล่น จมหาย เป็นเส้นทางให้คนรุ่นหลัง ได้เหยียบเดินสู่อนาคต


"ตึกยาวจะยืนหยัด จะแน่ชัดเพื่อชั้นใด

เหยียดยาวสักแค่ไหน ไม่ยิ่งใหญ่กว่าปวงชน

ตึกยาวหากยืนอยู่ อวยสมสู่เหนือผู้คน

ซากอิฐก็ล้นพ้น เกินจะเปรียบเทียบรางวัล

ตึกยาวฉันจำได้ ไม่สูงส่งไม่รำพัน

เป็นตึกแค่สองชั้น รับใช้ชาติประชาชน"
17 ก.พ. 56 / 16:15
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675683 115.87.9.203

#44# - 675684 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] รำลืกถืงอิฐตืกยาวที่ร่วงหล่น จมหาย ในดิน

สร้างฐานราก มั่นคง ให้ขาติ และประชาชน

พวกเขาไม่มีโอกาสเขียนบทรำลืกตืกยาว

พวกเขาจมหายอยู่ในแผ่นดิน
17 ก.พ. 56 / 16:21
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675684 115.87.9.203

#45# - 677042 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=69117
30 ก.ย. 60 / 21:24
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 677042 171.101.73.151


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]