[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" กฎชีวิต 11 ข้อของบิล เกทส์ คำปราศัยต่อนักเรียนมัธยมปลาย "
http://www.truthorfiction.com/rumors/b/billgatesspeech.htm
10 ก.พ. 56 / 16:05
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 2565 : discuss 4 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 110.168.58.8

#1# - 675615 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สุนทรพจน์ในวันรับปริญญากิตติมศักดิ์ที่ฮาร์วาร์ด แปลไทย

http://www.sarut-homesite.net/2011/07/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
10 ก.พ. 56 / 16:14
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675615 110.168.58.8

#2# - 675616 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อย่าลาออกจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แบบบิล เกทส์ลาออกจากฮาร์วาร์ด เพราะมหาวิทยาลัยที่นี่ เป็นเพียงโรงเรียนมัธยมปลาย เมือเทียบกับฮาร์วาร์ด
10 ก.พ. 56 / 16:17
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675616 110.168.58.8

#3# - 675617 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คำกล่าวของแม่ชีเทเรซา ในวาระรับรางวัลโนเบล

แม่ชีเทเรซา (26 สค. 2453-5 กย. 2540) เป็นแม่ชีในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แม่ชีเทเรซาเป็นชาวอัลบาเนียมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ช่วยเหลือ และผู้ต่อสู้เพื่อคนยากไร้ทั้งในประเทศที่ยากจนและร่ำรวย
เมื่ออายุ 18 ปี แม่ชีเทเรซาได้เข้าร่วมกับกลุ่มแม่ชีชาวไอริชซึ่งมีภาระกิจในอินเดีย ภายหลังจากการฝึกอบรมไม่กี่เดือน แม่ชีเทเรซาก็ถูกส่งไปทำงานที่อินเดีย และได้ปฏิญาณตนเป็นแม่ชี ในปี 2474
แม่ชีเทเรซาสอนหนังสือ ในโรงเรียนที่กัลกัตตาอยู่จนถึง ปี 2491 แต่ความรู้สึกผูกพัน ต่อผู้ยากไร้นอกรั้วโรงเรียน ทำให้แม่ชีเทเรซาออกไปทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ที่สุดในหมู่บรรดาผู้ยากไร้ ( the poorest of the poor) ในสลัมของกัลคัตตา

งานที่แม่ชีเทเรซาทำ ค่อยขยายไป พร้อมกับการสนับสนุน ทั้งทางการเงิน และ อาสาสมัครใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้น กระทั่ง กลายเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ที่สุดในบรรดาผู้ยากไร้ทั่วโลก ครอบคลุมไปในทวีปเอเซีย อัฟริกา และ ลาตินอเมริกา รวมไปถึง ประเทศในกลุ่มสหภาพโซเวียตเก่า และ ยุโรปตะวันออก
ในปี พ.ศ. 2522(ค.ศ. 1979) แม่ชีเทเรซาได้รับเกียรติให้รับ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

ในการกล่าวปาฐกถา ในวาระรับรางวัลโนเบล แม่ชีเทเรซา กล่าวตอนหนึ่งว่า
“.... วันก่อน ฉันได้รับเงิน 15 เหรียญจากชายคนหนึ่ง ซึ่งต้องนอนอยู่กับที่เป็นเวลายี่สิบปี อวัยวะที่สามารถขยับได้มีเพียงมือขวาของเขา และ สิ่งเดียวที่เขามีความสุขด้วยได้ คือการสูบบุหรี่ เขาพูดกับฉันว่า ผมไม่ได้สูบบุหรี่มาหนึ่งสัปดาห์แล้ว ผมขอมอบเงินนี้แก่ท่าน มันคงเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของเขา ลองคิดดู ว่ามันงดงามเพียงไร เขามีส่วนร่วมอย่างไร ด้วยเงินก้อนนั้น ฉันซื้อขนมปังและมอบให้กับผู้หิวโหย ทำให้ความสุขเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย เขาเป็นผู้ให้ และ ผู้ยากไร้เป็นผู้รับ ...”
ผู้คนมักไร้เหตุผล ขาดตรรกะ เห็นแต่แก่ตัว แม้เป็นเช่นนั้น จงให้อภัยเขาเถิด
เมื่อเธอมีความกรุณา ผู้คนอาจกล่าวหาว่าเธอ มีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว หรือเจตนาแอบแฝง แม้เป็นเช่นนั้น จงเป็นผู้มีความกรุณาเถิด
หากเธอประสบความสำเร็จ เธอจะได้เพื่อนบางคนที่ไม่จริงใจ และ ศัตรูแท้จริงจำนวนหนึ่ง แม้เป็นเช่นนั้น จงมุ่งให้สำเร็จเถิด
หากเธอซื่อตรง และ บริสุทธิ์ใจ ผู้คนอาจมาหลอกลวงเธอ แม้เป็นเช่นนั้น จงซื่อตรง และ จริงใจเถิด
สิ่งที่เธอใช้เวลาแรมปีในการสร้างสรร อาจถูกผู้อื่นทำลายในชั่วข้ามคืน แม้เป็นเช่นนั้น จงสร้างสรรเถิด
หากเธอพบความสงบ และ ความสุข ผู้คนอาจอิจฉา แม้เป็นเช่นนั้น จงเป็นสุขเถิด
ความดีที่เธอทำในวันนี้ มักถูกลืมเลือนไปในเวลาต่อมา แม้เป็นเช่นนั้น จงทำความดีเถิด
ทุ่มเทสิ่งที่ดีที่สุดของเธอ แม้มันมักจะไม่เพียงพออยู่ดี แม้เป็นเช่นนั้น จงทุ่มเทสิ่งที่ดีที่สุดเถิด
ในที่สุดแล้ว มันเป็นเรื่องระหว่างเธอกับพระเจ้า มันหาใช่เรื่องระหว่างเธอ กับเขาเหล่านั้นไม่


กลอนเปล่าบทนี้ แต่งโดย Dr. Kent M. Keith ชาวอเมริกา และถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดย แม่ชีเทเรซา
กระทั่งบางคน เข้าใจว่า เป็นบทกวีของแม่ชีเทเรซา

ต่อไปนี้ เป็นทัศนคติ และ แนวคิด ของแม่ชีเทเรซาครับ

ฉันรู้ว่าพระเจ้าจะไม่มอบหมายงานที่หนักเกินไปสำหรับฉัน ฉันหวังเพียงว่า ท่านไม่วางใจในตัวฉันมากเกินไป
I know God will not give me anything I can't handle. I just wish
that He didn't trust me so much.
~Mother Teresa

พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราสำเร็จ ท่านทรงเพียงต้องการให้เราเพียรพยายาม
God doesn't require us to succeed; he only requires that you try.
~Mother Teresa

บางครั้งเราคิดเพียงว่า ความยากจนเป็นแค่ความหิวโหย ไร้เสื้อผ้า ไม่มีบ้านช่อง
หากแต่ ความยากไร้สูงสุด เกิดจากการเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการ ไม่มีใครคนรัก ไม่มีใครใส่ใจ
เราต้องเริ่มต้น ในบ้านของเราเอง ที่จะปรับแก้ความยากไร้เช่นนี้
We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless.
The poverty of being unwanted, unloved and uncared for is the greatest
poverty. We must start in our own homes to remedy this kind of poverty.
~Mother Teresa

จงแผ่ซ่านความรักในทุกหนแห่งที่เธอไป ให้ทุกคนที่เธอพานพบ เดินจากไปโดยมีความสุขเพิ่มขึ้น
Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you
without leaving happier.
~Mother Teresa

เราได้ทำสิ่งต่างๆมากมาย เป็นเวลาแสนนาน ด้วยทรัพยากรอันน้อยนิด เมื่อมาถึงจุดนี้ เราจึงเก่งพอ ที่จะสามารถทำอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องมีอะไรเลยWe have done so much, for so long, with so little, we are now qualified to do anything with nothing.
~Mother Teresa
11 ก.พ. 56 / 03:51
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675617 110.168.58.8

#4# - 675619 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เงื่อนไขสภาพสังคมอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันไป ..แม้แต่ อาจารย์วิทยากร เชียงกูล ผู้แต่งบทกวีดัง "ฉันจึงมาหาความหมาย" ท้ายสุดก็รับปริญญา ถ้าจำไม่ผิดจบป.โทเนเธอร์แลนด์อีกด้วย
11 ก.พ. 56 / 20:21
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 675619 180.183.133.6 <= 10.0.1.36


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]