[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นแรกชื่อไรบ้าง ที่มี3คน "
นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นแรกชื่อไรบ้าง
20 ก.พ. 56 / 19:24
0 0
dfgsg [icon smile : 92 bytes] (3723) : [ protect email from spamware ]
view 6951 : discuss 14 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 125.27.119.214

#1# - 675777 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] มีรายชื่ออยู่ในพิพิธภัณฑ์ สวนกุหลาบ
27 ก.พ. 56 / 10:07
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675777 110.169.178.202

#2# - 675780 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พิพิธภัณฑ์สวนกุหลาบ

http://www.sk.ac.th/lg/vocation/web_student/suankularb/
27 ก.พ. 56 / 16:26
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675780 110.169.178.202

#3# - 675781 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พี่เปอร์ สุวิกรม แนะนำพิพิธภัณท์สวนกุหลาบ

http://www.youtube.com/watch?v=8Eohr5sem8g
27 ก.พ. 56 / 16:33
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675781 110.169.178.202

#4# - 675789 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ใน 2 พิมพ์ผิดเยอะมากๆๆๆๆ ควรแก้ไขนะครับ
01 มี.ค. 56 / 00:06
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675789 110.169.187.42

#5# - 675860 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ระเบียบปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1.พิธภัณฑ์ไม่เก็บค่าเข้าชม
2.ผู้เข้าชมต้องแต่งกายสุภาพและถอดรองเท้า
3.ผู้เข้าชมต้องไม่จับต้องขีดเขียน จารึกหรือทำความสกปรกแก่วัตถุและตู้จัดแสดง
4.ห้ามถ่ายภาพในห้องสถาบันพระมหากษัตริย์
5.ห้ามสูบบุหรี่
6.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในพิพิธภัณฑ์
7.ไม่ส่งเสียงดัง, ก่อความรำคาญในระหว่างเข้าชม

เวลาเปิดพิพิธภัณฑ์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
สำหรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะโปรดนัดล่วงหน้า
หรือทำจดหมายขอเข้าชมถึงผู้อำนวยการโรงเรียน หรือติดต่อสอบถามได้ที่
งานพิพิธภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2225-5605-8 ต่อ 105 โทรสาร 0-2226-4088
พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ชั้น 1 อาคารสวนกุหลาบ (ตึกยาว) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
10 มี.ค. 56 / 17:07
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675860 110.168.9.248

#6# - 675861 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อาคารสวนกุหลาบ ( ตึกยาว ) เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นสถาปัตกรรมที่โดดเด่นและสง่างาม มีประวัติความเป็นมาที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย ชาวสวนกุหลาบทุกคน มีความภาคภูมิใจ และถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียน

อาคารสวนกุหลาบ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เปิดใช้ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2454

ตึกยาวมีความยาว 198.35 เมตร กว้าง 11.35 เมตร พื้นที่ตึกยาวรวม 1ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เป็นอาคารทรงยุโรป 2 ชั้น ทอดตัวยาวขนานไปกับถนนตรีเพชร

หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนสีอิฐ ภายในกั้นเป็นห้องขนาด 15 เมตร คูณ 9 เมตร 1 ห้อง สลับกับห้องเล็ก 9 เมตร คูณ 7 เมตร 2 ห้อง ตลอดความยาวของตึก

อาคารหลังนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2452 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2453

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสร็จทอดพระเนตรการก่อสร้างขณะยังทรงพระประชวรอยู่

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้เป็นผู้ทำพิธีเปิดตึกนี้ อาคารเรียนหลังนี้ใช้เป็นที่เล่าเรียนของนักเรียนสวนกุหลาบมาอย่างต่อเนื่อง


การเลือกที่ตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประวัติ

วัดราชบูรณะจะสร้างตึกแถวเพื่อเก็บค่าเช่า ทางกระทรวงธรรมการจึงได้มีหนังสือกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทูลขอพระราชทานที่ตรงท้ายวัดราชบูรณะและขอเช่าตึกแถวทั้งหมดแทนประชาชน โดยเก็บค่าเช่าจากนักเรียนคนละหนื่งบาท โดยกำหนดให้อาคารสร้างยาวไปตามถนนตรีเพชร ด้านติดถนนเปดช่องเป็นเป็นหน้าต่างเป็นระยะ ด้านในเฉลียงทางเดิน

กระทรวงธรรมการจ่ายค่าเช่าให้วัดราชบูรณะ

การบูรณะตืกยาว

ก่อนปี พ.ศ.2475 ได้มีการปรับปรุงต่อเติมตึกยาวในระยะที่มีการปรับปรุงถนนตรีเพชร เพื่อเตรียมฉลองครบรอบ 150 ปี กรุงเทพมหานคร

สร้างห้องขนาดใหญ่ ( 15 * 9 เมตร ) และห้องขนาดเล็ก ( 9 * 7 เมตร ) 2 ห้อง สลับกันไปเช่นนี้ตลอดความยาวตืก

บริเวณห้องเล็กๆ จะมีเฉลียงและมีประตูตามระเบียงหันออก ด้านถนนตรีเพชร

ต่อมาได้ก่อผนังทางด้านถนนตรีเพชรโดยตลอดตามความยาวของตึก

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2488 อาคารถูกระเบิดเสียหายเป็นบางส่วน ได้มีการบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อื่นๆ อีก เช่น เปลี่ยนพื้นระเบียงชั้นล่าง จากพื้นไม้เป็นพื้นหินขัด เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาจากกระเบื่องสี่เหลี่ยมเป็นกระเบื้องลอน

ปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรเป็นโบราณสถานของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม 104 ตอนที่ 18 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2530 ( พื้นที่โบราณสถานประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา )


โดยเหตุดังกล่าว จืงได้มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังนี้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามยิ่งขื้น และใช้ส่วนหนื่งของอาคารสร้างพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติขื้น

บาางส่วนของอาคารเป็นสถานที่เรียนของนักเรียน
10 มี.ค. 56 / 17:39
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675861 110.168.9.248

#7# - 675862 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ห้องที่2

ห้องจาก วัง สู่ วัดโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้เริ่มเคลื่อนย้ายออกจากพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442

การเคลื่อนย้ายแต่ละครั้ง มิได้ไปพร้อมกันหมดจึงปรากฏว่า มีโรงเรียนสวนกุหลาบแยกกันอยู่ในหลายสถานที่

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้ย้ายไปตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้


1.โรงเรียนสวนกุหลาบฝ่ายไทย อาศัยอยู่ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวัง

2.โรงเรียนสวนกุหลาบวัดมหาธาตุ เปิดสอนที่ตึก 4 หลัง ริมกำแพงวัดมหาธาตุ ถนนพระจันทร์

3.โรงเรียนสวนกุหลาบวังหน้า อยู่บริเวณพระราชวังบวรสถาน เป็นโรงเรียนสำหรับฝึกหัดทดลองวิธีสอนและตำราเรียนของกระทรวงธรรมการ

4.โรงเรียนสวนกุหลาบ วัดมหาธาตุด้านใต้ ย้ายตามกระทรวงธรรมการเป็นการชั่วคราว

5.โรงเรียนสวนกุหลาบโรงเลี้ยงเด็กริมคลองมหานาค ย้ายตามกระทรวงธรรมการ อยู่ที่ริมปากคลองโอ่งอ่าง หรือด้านตะวันออกของการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบัน

6.โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฝ่ายอังกฤษ อยู่ที่ตึกริมพระที่นั่งสุทไธยสวรรค์ ในพระบรมมหาราชวัง

7.โรงเรียนสวนกุหลาบวังหน้า ใช้เก๋งจีนของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในบริเวณวังหน้าเป็นอาคารเรียน

8.โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษสุนันทาลัย อยู่ที่โรงเรียนสตรีสุนันทาลัย (ปากคลองตลาด) จนกระทั่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้มีหนังสือขอพระราชทานที่8noเพื่อปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนราชินี

10.โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษเทพศิรินทร์ เมื่อโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษสุนันทาลัย ได้ย้ายมารวมกับโรงเรียนประถมเทพศิรินทร์ ที่ตึกแม้นนฤมิตร์ ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่วัดราชบุรณะฯ

เป็นที่มั่นสุดท้ายของโรงเรียนสวนกุหลาบ ในชื่อ สวนกุหลาบวิทยาลัย
10 มี.ค. 56 / 17:51
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675862 110.168.9.248

#8# - 675863 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ห้องที่3

ห้องบูรพคณาจารย์สวนกุหลาบวิทยาลัย

ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในอดีต ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน วางรากฐานการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ จ้างอาจารย์ต่างชาติมาจากอังกฤษ เพื่อทำหน้าที่บริหารโรงเรียน

อบรมนักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษแบบอังกฤษ ที่มีความสุภาพอ่อนน้อม เก่งด้านกีฬา และมีระเบียบวินัย

กระทรวงศึกษาธิการคัดสรรผู้บริหารที่มีคุณภาพมาบริหารโรงเรียนแห่งนี้ เพราะเชื่อว่า จะเป็นแบบอย่างของครูอาจารย์และศิษย์ สามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี มีความเป็นเลิศ ให้มาสร้างเกียรติประวัติให้ประเทศชาติ

เพราะนักเรียนสวนกุหลาบในอดีตได้สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณให้สังคม ประเทศชาติเสมอมา

ในห้องนี้จัดแสดงภาพครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

รวมทั้งยังมีหม้อใส่น้ำดื่มโบราณ จัดแสดงให้ชมอีกด้วย
10 มี.ค. 56 / 17:59
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675863 110.168.9.248

#9# - 675864 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ห้องที่4

ห้องภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบวิทยาลัย“ครู” สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับการยกย่องจากศิษย์ทุกยุคทุกสมัย เพราะมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงผู้มีภูมิปัญญาซึ่งสามารถถ่ายทอดทั้งวิทยาการความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ครูสวนกุหลาบฯ มีความคิดก้าวหน้า เสียสละส่วนตัวเพื่อศิษย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ


ข้อมูลการจัดทำเป็นห้องภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบ ได้มาจากงานวิจัย “ ภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบ ” จากความร่วมมือของครูเก่า ครูปัจจุบัน ศิษย์เก่า ในสมัยผู้อำนวยการสมหมาย วัฒนคีรี

ในห้อง จัดแสดงสื่อการเรียนการสอน แบบเรียน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ เครื่องดนตรี ห้องเรียนโบราณจำลอง ระฆังตีบอกเวลา คอมพิวเตอร์เครื่องแรก และไม้เรียวที่ใช้สั่งสอนคุณธรรมนักเรียน
10 มี.ค. 56 / 18:04
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675864 110.168.9.248

#10# - 675865 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ห้องที่5

ห้องเกียรติยศและเกียรติภูมิชาวสวนฯห้องนี้จัดแสดงรายชื่อศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ ที่ได้สร้างคุณงามความดีและเกียรติประวัติไว้มากมายในหลากหลายสาขา

ศิษย์สวนกุหลาบฯประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน เนื่องมาจากการอบรมสั่งสอนของผู้บริหาร ครูอาจารย์ ความเอื้ออาทรของรุ่นพี่ และของเพื่อนๆทำให้เกิดสายใยแห่งความรักของชาวชมพู-ฟ้าสืบสานมาจนทุกวันนี้


นี่คือ เกียรติยศและเกียรติภูมิของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกคน

ความทรงจำที่ปรากฏในห้องนี้จะสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เข้าชมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนที่เข้าชมได้อย่างดียิ่ง

นอกจากรายชื่อบุคคลต่างๆที่ประสบความสำเร็จแล้ว

ยังมีตู้แสดงการแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตั้งแต่ยุคโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจนถึงยุคปัจจุบัน
10 มี.ค. 56 / 18:10
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675865 110.168.9.248

#11# - 675866 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ห้องที่6

ห้องเกียรติยศ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หมายเลขประจำตัว 7587 จบรุ่น 2480 เป็นนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับความสำเร็จสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษของไทย


นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย

ท่านเป็นแบบอย่างของการประพฤติตนเป็นคนดี กล่าวคือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตอยู่อย่างสมถะและนิยมความเป็นไทย

ในห้องนี้ จัดแสดงประวัติ ผลงานข้อคิด ข้อเขียน คำกล่าวของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รวมทั้งของใช้ส่วนตัวของท่านด้วย
10 มี.ค. 56 / 18:16
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675866 110.168.9.248

#12# - 675867 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ห้องที่7

ห้องเกียรติภูมิชาวสวนกุหลาบวิทยาลัยห้องนี้แสดงภาพและเกียรติประวัติของ บุคคลสำคัญที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน

และผู้มีคุณูปการที่สำคัญต่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชาชานุภาพ องค์ผู้อำนวยการก่อตั้งโรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ

ทรงเป็นกำลังสำคัญในการบริหารประเทศหลายด้าน
เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบเทียบพระองค์ท่าน ว่าเป็นเสมือน "เพชรประดับพระมหาพิชัยมงกุฎ"
มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)


ผู้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยรวมสวนกุหลาบทุกลาขามารวมกัน ณ สถานที่ปัจจุบัน
เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
เป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยของเพลงสามัคคีชุมนุม
ท่านได้แต่งหนังสือไว้หลายเล่ม เล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ สมบัติผู้ดี


เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
ผู้วางรากฐานการศึกษาภาคบังคับพื้นฐานและการอาชีวศึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก
นักประพันธ์ (ใช้นามปากกา "ครูเทพ")
ผู้ประพันธ์เพลงกราวกีฬาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล


ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลกนอกจากบุคคลสำคัญแล้ว ยังมีการประกาศเกียรติภูมิคือความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติสูงสุดของโรงเรียนแห่งนี้

ที่ได้สร้างบุคลากรให้เป็นผู้นำสูงสุดของรัฐบาลในการบริหารประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของไทยมาแล้วถึง 8 ท่าน


แต่ละท่าน บริหารบ้านเมืองที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นสำคัญ
10 มี.ค. 56 / 18:41
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675867 110.168.9.248

#13# - 675870 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ห้องที่ 8

ห้องจาริกานุสรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเริ่มการจารืกชื่อนักเรียนที่สอบแข่งขันชิงทุนไปศืกษาต่อ ณ ต่างประเทศได้ในสมัยอาจารย์ใหญ่ นอร์แมน ซัดตัน ผู้ที่ได้รับทุนไปศืกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในยุคแรกๆ คือผู้ทำหน้าที่ไปเรียนรู้วิทยาการเพื่อนำกลับมา บุกเบิกพัฒนาประเทศ ทุนเหล่านี้ คือทุนเล่าเรียนหลวง และทุนจากงบประมาณของหน่วยราชการต่างๆ

การจารืกชื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องนักเรียนที่มีความสามารถ และเป็นแบบอย่างในการสร้างความเป็นเลิศด้านการศืกษาแก่นักเรียนรุ่นหลัง

รายชื่อของนักเรียนที่ได้รับทุนในแต่ละปี ถูกสลักจารืกไว้บนแผ่นไม้มีเกียรติ เรียกว่า จาริกานุสรณ์

เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนนี้ได้รับทุนจำนวนมาก แผ่นป้าย จาริกานุสรณ์จืงมีอยู่จำนวนมาก รายชื่อบุคคลเหล่านี้ คือ ผู้บุกเบิกองค์ความรู้ จัดตั้งหน่วยงานสำคัญของประเทศ เป็นประวัติบุคคล ประวัติโรงเรียนที่สร้างประเทศ


นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงคนแรกของประเทศไทย ในพ.ศ.2439 คือนายพุ่ม สาคร นักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุกหลาบ ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย พร้อมกับพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์จนได้เป็นเสนาธิการทหารของประเทศรัสเซีย ชี่อว่า พุ่ม สะกี้


ในสมัยต่อๆมาได้จารึกชื่อนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยผู้สอบได้อันดับ1-50ของประเทศ


และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเหรียญจากการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ณ ต่างประเทศ

โต๊ะทำงานของอาจารย์ใหญ่ นอร์แมน ซัตตัน ตั้งอยู่ ณ ห้องจาริกานุสรณ์ด้วย
11 มี.ค. 56 / 05:24
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675870 110.168.9.248

#14# - 675871 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ห้องที่9


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มิได้ทำหน้าที่เป็นเพียงโรงเรียน แต่คือจุดเริ่มของกิจกรรมสำคัญของประเทศด้านการศืกษา การกีฬา ศูนย์กลางกิจกรรมของครู และนักเรียนนักเรียนทั้งประเทศ

โรงเรียนสวนกุหลาบเคยเป็นที่ตั้งของ สามัคยาจารย์สมาคม ศูนย์กลางของครูทั้งประเทศ ปัจจุบัน คือ คุรุสภา เป็นจุดเริ่มต้น เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของครูทั่วประเทศ

ทำหน้าที่เป็นสนามกีฬาแห่งแรกของประเทศ มีการแข่งขันชกมวยระดับชาติ
ทำหน้าที่เป็นสนามฟุตบอลและการพัฒนาฟุตบอลแห่งแรกของประเทศ รวมถืงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬา ธรรมศาสตร์ นักเรียนสวนกุหลาบมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะนักกีฬา ฝ่ายอำนวยการ และเจ้าของสถานที่

ประวัติความเป็นมาที่เชื่อมต่อกับกิจกรรมระดับชาติ ทำให้โรงเรียนนี้เคยชินกับการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน และทำงานประสานกับนักเรียนโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ


เช่น การแข่งขันกรีฑาแห่งชาติ งานลูกเสือแห่งชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กิจกรรมที่นักเรียนทำขื้นโดยร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ได้ยกระดับเป็นงานระดับที่กระทรวงศืกษาธิการนำไปบริหาร เช่น

งานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
งานสังคมนิทรรศน์

ต่อมา นักเรียนได้จัดงานงานนิทรรศสวน

มีการจัดเตรียมโครงงาน เอกสาร หนังสือพิมพ์ การออกร้าน การอภิปราย การโต้วาทีต่างๆ

นักเรียนสวนกุหลาบจืงมีบทบาทเป็นนักคิดและผู้นำสังคมรุ่นใหม่

ในห้องนี้มีภาพถ่ายประวัติศาสตร์กิจกรรมข้างต้น สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่นักเรียนจัดทำ รวมทั้งแบบจำลองอาคารของโรงเรียน
11 มี.ค. 56 / 06:00
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675871 110.168.9.248


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]