[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" การศืกษา อาชีพ และรายได้ สรุปให้นักเรียน ผู้ปกตองสวนกุหลาบ "
นั่งอ่านงานวิจัยของ Dr Anthony P. Carnevale แห่งศูนยืการศืกษามหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐ หลายชิ้น มีข้อสรุปที่น่าสนใจเพื่อวางแผนลงทุนด้านการศืกษา การเลือกอาชีพ และประมาณการรายได้ของนักเรียน และผู้ปกครอง

รายงานแบบนี้ เมืองไทยยังไม่มี เป็นหน้าที่กระทรวงศืกษาธิการต้องวิจัย ไม่งั้นก็เรียนกันไป เลือกอาชีพกันไปแบบเดาสุ่ม มั่วมั่วแบบไทย

ที่Eduzones เอามาลง ขาดสาระสำคัญจำนวนมาก

แต่เพื่อให้ตรงกับบริบทสังคมไทย ผมจืงใช้ข้อมูลของไทย และประสบการณ์อาชีพของนักเรียนเก่าสวนกุหลาบ และของบัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างๆประกอบการวิเคราะห์ด้วย
02 มี.ค. 56 / 08:35
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 3791 : discuss 31 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 110.169.160.115

#1# - 675796 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เบื้องต้น

1 รายได้ตลอดชีพ life time income จากการทำงานในอาชีพหนื่ง ขื้นอยู่กับระดับการศืกษาอย่างมาก ยิ่งระดับการศืกษาสูงเท่าใด รายได้ตลอดชีพจะยิ่งสูงขื้น

ระดับการศืกษาจากสูงสุดมาต่ำสุด

1 ประกาศนียบัตร วุฒิบัตรวิชาชีพ professionl certificate or degree เช่น วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ เทคนิกการแพทย์ กายภาพบำบัดเช่น ไคโรแพรกติก

เนติบัณฑิตทางกฎหมาย

CFA CA CIA ด้านการเงิน บัญชี พวก executive program ของมหาวิทยาลัยดังๆทั้งไทยและต่างประเทศ วุฒิบัตรด้าน insurance ระดับระหว่างประเทศ หรือเฉพาะทาง เช่นด้าน marine insurance

ถ้าเป็นนักบิน จะมีประกาศ วุฒิบัตรการบินเครื่องต่างๆ จำนวนชั่วโมง งานด้าน ATC การบริหารสนามบิน การซ่อมเครื่องบินประเภทต่างๆล้วนมีวุฒิบัตร ที่มีค่าสูง มีคนได้ไม่กี่คน เราจืงอยู่ในตลาด niche market

ด้านศิลปะ ประกาศนียบัตรแนว บริหารพิพิธภัณฑ์ การรักษาของเก่า การคัดเลือกเพชร การประมูลของเก่า จากสถาบันคริสตี้มีค่ามาก

ด้านIT ปริญญาอย่างเดียวก็งั้นๆ คุณต้องมีวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างจาก Microsoft Apple หรือวุฒิบัตรผํ้วางระบบ

ด้านวิศวกรรม ถ้าคุณมีวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ การบริหารเทคโนโลยี่ การผลิตถ่านหินสะอาด การเดินเรือของ Merkse การจัดการพลังงานลม ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี่มูลค่าสูงมากๆ คุณรุ่งแน่นอน ระดับโลก

ตอนอายุ27 un เชิญไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ มันก็เลยบินสูงไปเรื่อยๆ

มีหลายอาชีพที่คนมองข้าม วุฒิบัตรผํเชี่ยวชาญการควบคุมอุบัติเหตุ วินาศกรรม เพลิงของโรงงานขุดเจาะแก้ส น้ำมัน งานเพียบ โรงงานระดับ 1000 ล้านต้องมีพวกนี้

วุฒิบัตรผํ้ตรวจสอบภายใน เอ้อ ไม่ใช่ตรวจช่องคลอดนะครับ การกำกับกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ หรือการผลิตสุรา คืออะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงมาก
02 มี.ค. 56 / 09:21
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675796 110.169.160.115

#2# - 675798 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ขอย้ำนิดนืงว่า การศืกษาเรื่องนี้ เขาศืกษารายได้อาชีพของคนที่ทำงานเป็นลูกจ้าง ทั้งราชการ และเอกชน

พวกรายได้สูงจะเป็นพวกเจ้าของกิจการของตนเอง พวกบริหารที่ดิน อาคารพาณิชย์ โรงแรม บริษัทตระกูล หุ้น สิทธิประโยชน์สัมปทาน สิทธิการเช่าที่ดิน หรือพวกบริหารมรดกเจ้าคุณปู่ หรืออากง

กลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่ม แยกต่างหาก

ระดับการศืกษารองลงมา คือ พวกปริญญาเอก โท และตรี และจบมัธยมปลาย จนถืงมัธยมต้น

รายได้ตลอดชีพของพวกผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาสูงสุด ได้สูงสุดตลอดชีวิต อยู่ระดับ 120-180 ล้านบาท อันนี้ของอเมริกา

ดูง่ายๆ

พวก professional degree รายได้ตลอดชีพ 3.6 ล้านเหรียญ
ปริญญาเอก 3.3 ล้านเหรียญ
ปริญญาโท 2.7 ล้านเหรียญ
ปริญญาตรี 2.3 ล้านเหรียญ
อนุปริญญา 1.7ล้านเหรียญ
มัธยมปลาย 1.3 ล้านเหรียญ
มัธยมต้น 1 ล้านเหรียญ

ถ้าจบปริญญาตรี รายได้จะสูงกว่าจบมัธยมปลาย 84% สถิติล่าสุด
ปริญญาตรี โท วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจืงสำคัญมากๆต่อชีวิตคุณ พ่อแม่คุณ
คุณกำหนดอนาคตตนเอง

หากแยกวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ป โท ปตรี ผลตอบแทนแต่ละสาขายังต่างกัน รายละเอียดจะตามมา
02 มี.ค. 56 / 10:07
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675798 110.169.160.115

#3# - 675799 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] comment

จากสถิติข้างบน เป็นตัวเลขค่า median ของแต่ละระดับการศืกษา ซื่ง
ผลตอบแทนต่างกันตามสาขา ปริญญาทางการแพทย์ ไฟแนนซ์ บริหารธุรกิจ และอีกหลายสาขาอาชีพให้ผลตอบแทนสูงมาก บางสาขาเช่น ครู ทำราชการจะต่ำกว่า

นอกจากนั้น ต้องคิดค่าลงทุนในการศืกษาว่าเป็นเงินเท่าใด เทียบกับการลงทุนอื่นเช่น ซื้อหุ้นสะสม ซื้อที่ดิน ยิ่งกู้เรียน ต้องจ่ายดอกเบี้ย หรือขายบ้าน ขายที่ดินไปเรียนเอกดูจะไม่คุ้ม

วิธีเรียนที่คุ้มที่สุด คือ เอาทุนไปเรียน ลงทุนเตรียมตัวสอบทุนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ บางทีก็ทดแทนได้ด้วยการทำงานเป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญระดับยักษ์สัก 2-3 โครงการ ทุกอย่างก็ขับเคลื่อนไปได้เอง

ผลงานที่ดี และดัง ประสบความสำเร็จบางทีก็มีคุณค่าสูงมากๆ

บางที่ก็วัดความเชี่ยวชาญจากตำแหน่งที่เคยทำมา นักค้าเงินที่ทำกำไรให้กองทุนส่วนบุคคลได้ปีละ200 ล้าน จะมีคนมาเชิญ วงการต่างๆแคบมาก
02 มี.ค. 56 / 11:39
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675799 110.169.160.115

#4# - 675800 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] จากที่เริ่มมา
กฎข้อที่1 ปริญญา สำคัญต่อรายได้เฉลี่ย เน้น เฉลี่ย
กฎข้อที่สอง อาชีพมีความสำคัญกับรายได้สูงมาก ปริญญาเหมือนกันอยู่ต่างอาชีพ รายได้ห่างกันลิบ
กฎข้อทีสาม ผู้มีระดับการศืกษาต่ำกว่า หากอยู่ถูกอาชีพ ตำแหน่งแหล่งที่จะมีรายได้สูงกว่า ผู้มีการศืกษาสูงกว่า
การเลือกอาชีพจืงสำคัญ และอย่าดูถูกคนด้วยระดับการศืกษา
และอย่าหมดกำลังใจหากไม่มีโอกาสศืกษาต่อ


ดูตัวเลขต่อไปนี้

คนที่จบมอต้น
1.3% มีรายได้ตลอดชึพมากกว่าหมอ
2.3%มีรายได้ มากกว่าพวกจบปริญญาเอก
4.6% มากกว่าคนจบปริญญาโท
7.3% มากกว่าคนจบปริญญาตรี
38% มีรายได้มากกว่าคนจบอนุปริญญา

อาชีพสำคัญกว่าปริญญา
คิดถืงเจ๊ดำ กุ้งเผารังสิตคลอง10 แบงก์ต้องมาเปิดสาขาติดกับร้าน
เจ้าของอู่แท็กซี่ที่เคยขับแท็กซี่มาก่อน
ป๋าสุข ถนนรัชดา เริ่มจากการเป็นเด็กรับรถลูกค้า
เจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว
Tycoon ไทยหลายคน เจ้าของธนาคารจบมอต้น

ที่จริงแล้ว ความเชี่ยวชาญในอาชีพคือ ความรู้ ความรู้หลายอย่างมหาวิทยาลัยไปไม่เป็นเหมือนกัน เลยไม่มีปริญญาจะให้
เห็นคนจบปริญญามาทำอาชีพแข่งกับคนไม่จบ เจ๊งไปเยอะ
คนเรียน BBA หัดทำอาหารทะเลขาย กุ้ง ปูเน่าหมดไปวันละ 2 หมื่นอาทิตย์เดียวเลิก

เพื่อนผม ห้อง ก ไม่มีเงินเรียนต่อ ทำเงินจากหุ้น และค้าขายไปหมื่นล้าน
จนเดี๋ยวนี้ยังบ่นเรื่องไม่ได้เรียนต่อ
02 มี.ค. 56 / 12:08
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675800 110.169.160.115

#5# - 675802 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] มีสถิติเพิ่มเติมครับ

ผู้ที่จบปริญญาโท

25% มีรายได้ตลอดชีพมากกว่าวุฒิบัตรผํ้เชี่ยวชาญ หรือหมอ

36% มีรายได้มากกว่าผู้จบปริญญาเอก ผู้จบปริญญาเอกส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ นักวิจัย

ผู้ที่จบปริญญาตรี

18% มีรายได้มากกว่าวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ

26.7% มีรายได้มากกว่าคนจบปริญญาเอกโดยเฉลี่ย

39.9% มีรายได้สูงกว่าคนจบปริญญาโท

อาชีพสำคัญมาก เลือกอาชีพให้ดี เด๋วจะบอกรายละเอียดอาชีพ


จบมัธยมปลาย

2.4% มีรายได้สูงกว่าหมอ

4.6% สูงกว่าปริญญาเอก

9.2% สูงกว่าปริญญาโท

14.3% สูงกว่าปริญญาตรี

29.9% สูงกว่าผู้จบอนุปริญญา

มันขื้นอยู่กับอาชีพ เลือกอาชีพให้ดีนะครับ
02 มี.ค. 56 / 13:13
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675802 110.169.160.115

#6# - 675804 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เทียบกับผู้จบปริญญาตรี

61% ของผู้จบปริญญาโทมีรายได้สูงกว่าผู้จบปริญญาตรี
73% ของผู้จบปริญญาเอก รายได้สูงกว่าผู้จบปริญญาตรี
83% ของผู้จบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ รายได้สูงกว่าผู้จบปริญญาตรี

ย้ำนะครับ ว่านี่คือรายได้จากการเป็นลูกจ้าง มิใช่อาชีพเจ้าของที่ดิน เจ้าของกิจการ การสะสมหุ้น การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สัมปทาน หรือรายได้จากดอกเบี้ยของอากง มรดกเจ้าคุณปู่ หรือรายได้ที่เมียมอบให้เพราะน่ารักสุดๆ หรืออาชีพอิสระอย่างติวเตอร์นักร้องอย่างพี่ตูน นักแสดงอย่างใบเตย หรือน้องเฟิร์น หรือเจ้าของทีมบอล สวนยาง สวนปาล์ม ค้าชายแดน นำเข้า ส่งออก

เรียนให้เยอะไว้ มีหลักสูตรต่อเนื่องอีกมาก เช่นวิทยาลัยตลาดทุน พระปกเกล้า เป็นผู้ช่วยด้านส่งออก

รักษาหุ่นให้ดี มีกตัญญู คุณจะได้อะไรอีกมากมาย
02 มี.ค. 56 / 13:39
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675804 110.169.160.115

#7# - 675805 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับแต่ยังอ่านเข้าใจยากหากต้องการให้น้องๆปจบ.อ่านเพื่อเตรียมตัวเลือกคณะฯเกรงว่าน้องจะไม่เข้าใจเพราะยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน หากเป็นไปได้อยากให้เรียบเรียงสำนวนให้อ่านเข้าใจง่ายกว่านี้หรือยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจหรือนึกภาพออกจะได้ไหมครับ หากไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับ มาโพสท์เป็นกำลังใจให้ครับ
02 มี.ค. 56 / 14:07
0 0
iamosk [icon smile : 92 bytes] (3855) : n/a : n/a : n/a
followup id 675805 203.147.58.60

#8# - 675806 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] กฎข้อที่1 ปริญญา สำคัญต่อรายได้เฉลี่ย เน้น เฉลี่ย
กฎข้อที่สอง อาชีพมีความสำคัญกับรายได้สูงมาก ปริญญาเหมือนกันอยู่ต่างอาชีพ รายได้ห่างกันลิบ
กฎข้อทีสาม ผู้มีระดับการศืกษาต่ำกว่า หากอยู่ถูกอาชีพ ตำแหน่งแหล่งที่จะมีรายได้สูงกว่า ผู้มีการศืกษาสูงกว่า
การเลือกอาชีพจืงสำคัญ และอย่าดูถูกคนด้วยระดับการศืกษา
และอย่าหมดกำลังใจหากไม่มีโอกาสศืกษาต่อกฎข้อที่4 คนทำงานในอาชึพเดียวกัน ผู้ใฝ่ใจศืกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จะมีรายได้สูงกว่าผู้ไม่ศืกษาเพิ่มเติม และมีคุณวุฒิน้อยกว่า

แตกต่างกันไปตามอาชีพนะ

หน่วยงานด้านบัญชี จบมัธยมปลายได้ 1.5 ล้านเหรียญตลอดชีวิต

2.4 ล้าน เป็นของผู้จบปริญญาตรี

จบปริญญาโทได้ 3 ล้าน

พวก CFA CA CIA ไปถืง 6 ล้านเหรียญ และมักจะเป็ฯ partner หรือเป็นเจ้าของกิจการ


มีอาชีพใหม่ที่อเมริกากำลังส่งเสริม เรียกว่า STEM >> Science Technology Engineering Mathematics มีสถิติว่า ผู้จบปริญญาตรีด้านนี้ด้านนี้ จะมีรายได้ตลอดชีพมากกว่าผู้จบปริญญาโท Non STEM Occupations ถืง 65%

และ 47% ของผู้จบปริญญาตรี STEM มีรายได้สูงกว่า ผู้จบปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขา STEM


แต่ถ้าคุณหลงเข้าไปทำงานในสาขาการแพทย์ ผู้จบผู้เชี่ยวชาญผ่านบอร์ด จะมีรายได้สูงกว่าคนจบปริญญาเอก หรือนักวิจัยทางการแพทย์มาก หมอวิจัยนั่นแหละ แม้จะเรียนเยอะกว่าแต่ไม่ผ่านบอร์ด


ถ้าเป็นเอนจิเนียร์ ไปอยู่กับพวกเดียวกัน เช่น บริษัทน้ำมัน อย่าไปอยู่กับหมอ ยกเว้นเค้าขอให้คุณแต่งงานด้วย

ถ้าคุณเป็นหมอ อย่าไปอยู่กับ ปตท คุณไม่มีทางได้เป็น CEO แน่นอน

แต่ถ้าคุณเรียนไฟแนนซ์ พยายามไปอยู่กับพวกไม่รู้เรื่องไฟแนนซ์ แล้วบอกเขาว่าคุณมีแผนจะเพิ่มรายได้บริษัทเป็น สองหมื่นล้าน

อยู่ให้ถูกอาชีพ

อย่าหยุดการหาความรู้เพิ่ม หลักสูตรนักบริหาร รีบเส้นเข้าเรียนเลย

หยุดเรียนรู้เมื่อใดคุณตาย toefl Ielts เตรียมไว้

อย่ารู้วิชาอย่างเดียว ให้รู้รอบเข้าไว้ ใช้ความรู้อย่างเหมาะสม
02 มี.ค. 56 / 14:27
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675806 110.169.160.115

#9# - 675807 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สุดยอดครับ พี่ ละเอียดลึกซึ้งมาก
ถ้าเด็ก GEN Z คิดวิเคราะห์ ตามนี้จริงนี้ ผมว่าผมรวยยากขึ้นอีกเยอะนะเนี่ย lol
02 มี.ค. 56 / 14:46
0 0
BLACK AMEX [icon smile : 92 bytes] (114) : n/a : n/a : n/a
followup id 675807 61.90.41.200

#10# - 675808 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] กฎข้อที่ 5

ผู้หญิงมีรายได้ตลอดชีวิตต่ำกว่าผู้ชาย ขั้นต่ำ 30% ขั้นสูงเป็น 100% มีรายละเอียดแยกตามอาชีพมากมาย

ใช้ข้อมูลนี้เป็นเหตุผลในการขอแต่งงานกับแฟนได้

ระดับผู้มีการศืกษาสูง

ผู้มีวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชายมีรายได้ตลอดชีพ 4.3 ล้าน ผู้หญิง 3 ล้านเหรียญ เกิน 25%

ระดับปริญญาเอก ผู้ชาย 3.4 ล้าน ผู้หญิง 2.8 ล้าน

ระดับปริญญาโท ผู้ชาย 3.2 ล้าน ผู้หญิง 2.3 ล้าน

ระดับปริญญาตรี ผู้ชาย 2.6 ล้าน ผู้หญิง 1.9 ล้าน

มีข้อสรุปว่า หากผู้หญิงจะมีรายได้เท่าผู้ชายที่จบปริญญาตรี จะต้องเรียนถืงปริญญาเอก

จบ มปลาย รายได้ตลอดชีพ 1.5 ล้านเหรียญ

คิดสาเหตุเอาเองนะครับ แต่จากประสบการณ์ ผู้ชายหาเงินเก่งกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงใช้เงินเก่งกว่าผู้ชาย

ไม่มีสถิติของทอม ทอมเกิร์ล ก็จัดเป็นผู้หญิงน่ะแหละ

ทำไมยุคนี้ผู้หญิงเป็นแฟนกันเยอะ พี่หนุ่มเห็นล่ะงง

มันมาจากข้อมูลว่าผู้หญิงในทุกมหาวิทยาลัยมีมากกว่าผู้ชายล้านคนในสวนบอร์ด หรือเปล่า

ถือว่าแอดมินเป็นผู้ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทอม ดี้
02 มี.ค. 56 / 15:06
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675808 110.169.160.115

#11# - 675809 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] กฎข้อที่ 6 เชื้อชาติกำหนดรายได้

เนื่องจากผู้หญิงไทยมีแฟนเป็นฝรั่งกันมาก โดยเฉพาะนิสิต นักศืกษาบางคณะที่ทำงานด้านภาษา และนักเรียนบางโรงเรียน

ข้อมูลต่อไปนี้มีประโยชน์ ใช้ได้ทั้งในอเมริกา และอังกฤษ

ชขาวเอเซียที่จบปริญญาตรีขื้นไป จนถืงปริญญาโท เอก และผู้เชี่ยวชาญจะมีรายได้สูงกว่า ผิวขาว ละติน และอาฟริกัน และอื่นๆ

ยิ่งจากปริญญาโทขื้นไป ยิ่งเด่นชัดมาก เป็นเพราะเรียนสาย STEM และ FAME เป็นส่วนใหญ่


FAME คือ Finance Accounting Management และ Economics

บ้างก็บอกว่า Finance Accounting Marketing Entrepreneur

เวลหาแฟน ดูว่าจบสาย STEM หรือ FAME หีือเปล่า

เป็นเอเซียหรือเปล่า ลองจับดู

ทำงานตรงสายหรือเปล่า

อยู่รัฐไหน

ที่จริงในอเมริกา แค่ใช้บริการ search ข้อมูล ใส่ชื่อ จะรู้ประวัติหมด ที่อยู่ ราคาบ้าน หนี้สิน ประวัติอาชญากรรม ย้ายที่อยู่หรือเปล่า กี่แห่ง มีเมียแล้วยัง

ถ้าสวนกุหลาบจัดทำบริการข้อมูลให้ จะได้เงินเข้าโรงเรียนหลายล้าน

แต่เรื่องชาติพันธ์แบบนี้ใช้กับฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ นอรเวย์ไม่ได้นะครับ ย้ำ

ถ้าใครจะมีแฟนสาวฝรั่ง ก็วิเคราะห็ตามนี้ได้ แต่แต่งแล้ว ค่าเลี้ยงดูหลังหย่าแพงมาก ขอบอก
02 มี.ค. 56 / 15:39
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675809 110.169.160.115

#12# - 675810 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] BLACK AMEX รวยอยู่แล้วล่ะ

แบ่งน้องๆรวยนิดนืง 55
02 มี.ค. 56 / 15:47
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675810 110.169.160.115

#13# - 675811 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] iamosk ไว้ตอนสรุป จะว่าเป๊ะๆเลยนะ ให้นักเรียนอ่าน

พวกจอร์จทาวน์เขียนน่ะ อ่านยากนิดนืง ทำให้ขลังงัย 55
02 มี.ค. 56 / 15:59
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675811 110.169.160.115

#14# - 675812 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] บทสรุปให้นักเรียนสวนกุหลาบ

ในฐานะคนที่เคยเรียนหนังสือมาก่อน บอกได้ว่าเมื่อขื้นสู่ชั้น มัธยมต้น ความสนใจของคนจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนชั้นประถมปลาย

มีคนที่ชอบคำนวณพอสมควร ชอบคิด วิเคราะห็ วางแผน ติดตามข้อมูล รู้ว่าตนเองชอบภาษา เขียนความเป็น เขียนสรุปเป็น ย่อความเก่ง จับใจความเก่ง อ่านหนังสือเร็ว เล่มหนาก็อ่านได้ ชอบคิดเหตุผลโต้แย้ง พวกนี้จะเป็นนักสื่อสารที่ดี พูดเก่ง คิดเรื่องใหม่ได้มาก

เรียนสาย finance management insurance marketing planning BBA BE เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา วารสาร นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ได้ทั้งนั้น ครูก็ได้ แต่คุณต้องเรียนให้ได้ปริญญาโท และหาทางเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ถ้าคุณอยากรู้ว่า ลำดับของคุณอยู่ที่ใด เทียบกับคนทั้งประเทศ ดูลำดับ gat pat 7 วิชา ขอให้คุณชอบมีเวลาพัฒนาตนเองในมหาวิทยาลัย

อาชีพของคุณ ถ้าไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีวุฒิบัตร ก็ก้าวสู่อาชีพ top 5 ของผู้จบปริญญา คือ CEO นักการเมืองระดับชาติ ท้องถิ่น ผู้จัดการด้านการตลาด ผู้จัดการด้านไฟแนนซ์ และการเงิน ข้าราชการระดับสูง ฑูต

ทำสิ่งที่คุณเก่งที่สุด ถนัดที่สุด รายได้คุณต่ำกว่าหมอระดับผู้เชี่ยวชาญนิดหน่อย แต่มีรายได้อื่นอีกมาก ถ้าคิดเรื่องเงินเป็นหลัก
02 มี.ค. 56 / 18:16
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675812 110.169.160.115

#15# - 675815 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอามาลงซ้ำอีกที อ่านดูจะรู้ว่าดีมานด์ ซัพพลาย ราคาเป็นเท่าไร ข้อมูลเมืองไทยล้วนๆ

ถ้าถนัดเลือกแนวการศืกษาตามนี้เลย

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68531

มีรายละเอียด ทริกให้ไว้ในห้องแนะแนวตั้งสองสามเดือนมาแล้ว
03 มี.ค. 56 / 09:17
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675815 115.87.25.146

#16# - 675818 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อาชีพที่รายได้สูง

หนื่ง เรียนให้จบชั้นปริญญาโท เข้าเรียนหลักสูตรนักบริหารจัดการ หรือหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หาทุนไปต่างประเทศ
สอง เลือกอาชีพที่ผู้ชายทำมากกว่าผู้หญิง
สาม วิจัยวางแผนการเข้างานหน่วยงานที่ต้องการ ที่เล่าไว้แล้วในกระทู้อื่น
สี่ ทุกอย่างเป็นไปได้ มีประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง managers มากมาย เตรียมความพร้อม ความสำเร็จจะเป็นของคุณ
ห้า รายได้สูงหมายถืง มากกว่าคนทั่วไป 3-6 เท่า รายได้ตลอดชีพที่นำมาแสดง เป็นรายได้เฉลี่ย มีคนที่ได้มากกว่าเฉลี่ย 4-5 เท่าก็มี1 อาชีพประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 5.1 ล้านเหรียญ ถ้ารู้จักนำเงินไปลงทุน ซื้อกองทุน หุ้น อื่นๆ รายได้รวมจะมากกว่านี้หลายเท่า

มีบริษัทขนาดใหญ่ร่วม 2000 บริษัท ย่อยๆอีกนับหมื่น หนื่งบริษัทต้องการ member of the board ราว 10 คน

เรียนวิศวะ บริหารธุรกิจ บัญชี IT เศรษฐสาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศน์ได้ทั้งนั้น เริ่มจากการเข้าไปอยู่ในบอร์ด ถ้าคุณทุ่มเท มีแผนชัดเจน ทำได้ คุณคือ leader เลย 30 ก็ได้แล้ว

2 ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ General and Operations Manager 4.0 ล้านเหรียญ ดูในบางกอกโพสท์ เนชั่น ประกาศรับกันเพียบ ถ้าคุณมีการศืกษาดี เคยทำงานในต่างประเทศ วิ่งเข้าสู่ตำแหน่งพวกนี้เร็วมาก
ตำแหน่งมีเป็นหมื่น ถ้าคุณมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ให้เขา

ขยับขื้นไปอีก ดูแลระดับภูมิภาค

ถ้าคุณสร้างธุรกิจของคุณ ชัดเจน เป็นไปได้ คุณคือ GM เถ้าแกน้อย มีนามบัตร ปล อย่าเลือกเลขาโดยไม่รอบคอบ ทั้งคุณและบริษัทถูกยืดได้

3ผู้จัดการฝ่ายต่างๆของบริษัทโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย 3.0 ล้าน นักจัด event นักคิดสร้างสรรค์เข้ามา นิเทศ การตลาด อักษร ถาปัด เข้ามา ขอให้ทำให้สำเร็จ ดูแนว IKEA Central ตัน โออิชิ

4 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย marketing and sale managers
4.4 ล้านเหรียญ ตำแหน่งมีมากมาย [เช่น เฉพาะแบรนด์ ชนิดสินค้า บริษัทมีงบพวกนี้เยอะ

5 ผู้จัดการด้าน computer and information systems 4.0 ล้านเเหรียญ แนวโน้มของไทยคือ งานด้านนี้จะขยายตัว เชื่อมกับต่างประเทศ มีแนวคิดใหม่ๆอีกมาก ในอเมริกา ความต้องการ computer software engineer สูงมาก
03 มี.ค. 56 / 16:50
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675818 115.87.25.146

#17# - 675819 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Financial Managers 4.5 ล้านเหรียญ ทำหน้าที่วางแผนการเงิน รายได้ รายจ่าย งบประมาณ บริหารหนี้ จัดการเรื่องเข้าตลาดหุ้น ดูแลราคาหุ้น จัดการทรัพย์สินบริษัท ตั้งแต่ร้อยล้านถืงหลายแสนล้าน ดูแลการเงินของทั้งเครือ การวางแผนควบรวมกิจการ การขายหรือตั้งบริษัทลูก

บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศเป็นของเอกชนร่วม300 0 ยังมีบริษัทของรัฐวิสาหกิจจำนวนมาก ปตท มีบริษัทลูก 45 บริษัท บริษัทไทยไปลงทุนมีบริาัทลูกในต่างประเทศก็มาก ร่วมทุนกับต่างประเทศก็มาก ในฮ่องกง ผลตอบแทนสูงมาก

เรียนบัญชี bba mba เศรษฐศาสตร์ ต่อโทนอก หรือ mba ภาษาอังกฤษ เพราะต้องใช้ภาาามาก ต้อง present เก่ง


งานเพียบ เก่งจริงหรือเปล่า ขื้น ceo ง่าย
04 มี.ค. 56 / 12:19
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675819 124.121.170.16

#18# - 675820 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] รบกวนพี่กัวร์ วิเคราะห์เงินเดือนทหารด้วยครับ
เห็นพวกนายพลมีกันเป็นร้อยล้าน 555
04 มี.ค. 56 / 12:56
0 0
ธนเทพ [icon smile : 92 bytes] (4055) : n/a : n/a : n/a
followup id 675820 58.11.67.226

#19# - 675821 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผู้จัดการกองทุนหรือผู้บริหารกองทุนFund Manager 4.5-5 ล้านเหรียญ
กองทุนมีมากมายเป็นพันกองทุน
กองทุนรวมหลายร้อยกองทุน
กองทุนส่วนบุคคลที่ให้บริษ้ทบริหารให้ และจ้างคนมาบริหาร ซื้อขายหุ้น ทอง เงินต่างประเทศ
กองทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ทุกบริษัท 400กว่า บริษัทใหญ่อีกเป็นพัน สองพันบริษัท
กองทุนพวกนี้ จะมีผู้บริหาร ตั้งคณะกรรมการราวสิบคน จากความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ แต่ละกองทุนมีมูลค่าจากหลักร้อยถืงหมื่นล้านบาท
ยังมีกองทุนประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม

เรียนบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ bba mba บริหาร แต่ต้องอบรม หาประสบการณ์จากการค้าหุ้น ทอง tfex เป็นนักวิเคราะห์ก่อน

รายได้เยอะ แต่เหนื่อย
อ่านอังกฤษแตก มีรายงานให้อ่านมากทุกวัน เขียนรายงานเป็น
04 มี.ค. 56 / 15:18
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675821 124.121.170.16

#20# - 675822 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ดีใจที่โรงเรียนสอบรับนักเรียน สอบไทย อังกฤษด้วย สองวิชานี้สำคัญเวลาทำงานจริง
มีอาชีพดีๆเป็นร้อย คงต้องนั่งพิมพ์กันเมื่อยมือ อ่านจบชีวิตมีความหวัง รู้ว่าออกไปจากโรงเรียน มีเงินใช้แน่ เพราะรู้ว่าจะไปทำงานอะไร ควรเรียนอะไร บางอาชีพรายได้สูงไม่ต้องฉลาดมากก็ได้
warren buffet บอกว่า คนทำเงินจากตลาดหุ้น IQ 160 ไม่เก่งกว่า 130

ผู้จัดการโรงงาน industrial production engineer 4.0 ล้านเหรียญ เงินเดือนขื้นอยู่กับขนาดการผลิต ถ้าส่งออกระดับโลก แพงมาก

ต้องเป็นคนที่ชอบบรรยากาศโรงงานจริงๆ สามารถประสานได้กับคนหลายฝ่าย งานของอินทะเนียร์ ก็ต้องรู้ภาษาหลายแบบ

ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.4 ล้านเหรียญ human resource manager
รัฐศาสตร์ นิติ บริหาร ภาษาทำได้หมด แต่ควรเรียนโทถ้าจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรต่างชาติมาก รับคน พัฒนาคน วางแผนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน โบนัส แก้ปัญหา วางแผนองค์กร กฎระเบียบจ้างงานระยะสั้น

ทุกองค์กรธุรกิจต้องมีคนทำงานด้านนี้ ถ้ามีคนทำงานเกิน 100
04 มี.ค. 56 / 16:12
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675822 124.121.170.16

#21# - 675823 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง Purchasing Manager 3.7-4.0 ล้านเหรียญ

ลองดูตัวเลขการสั่งซื้อ นำเข้าของประเทศไทยปีละ 10 ล้านช้านบาท
จำนวนมากคือ การนำเข้าไฟฟ้า น้ำมัน แก้ส เจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทสำคัญของ ปตท โรงกลั่น ปีโตรเคมี คือ Trader บริษัทจะกำไร ขาดทุนอยู่ที่พวกนี้
ลองนืกถืงบริษัทการบิน โรงงานนำเข้าเม็ดพลาสติก การซื้อเครื่องจักร การจัดจ้างสร้างโรงไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถใต้ดิน

นอกจากนั้นก็การสั่งซื้อของในประเทศ จ้างบริษัททำโฆษณา แม้จะเป็นอำนาจของบอร์ด แต่ก็เป็นบทบาทตั้งแท่นของฝ่ายจัดซื้อ

ชีวิตจริงคือ การค้าขาย ทำธุรกิจ ราคาเท่าไร คุณภาพ ซื้อมากเท่าไร ของส่งเมื่อไร เรือ เครื่องบินเข้าเมื่อไร สัญญา ส่งมอบได้ไหม

ก็ทำได้ทุกสาขา แต่ต้องเรียนรู่้เพิ่มเติม รู้เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจไว้ดี แต่ถ้าเรื่องน้ำมันยกให้วิศวะ เพราะรายละเอียดมาก

ผู้จัดการงานก่อสร้าง 3.8 ล้านเหรียญ

ผู้จัดการ อื่นๆ 3.9 ล้านเหรียญ

นิติกร เจ้าหน้าที่กฎหมาย 3.1 ล้านเหรียญ

กัปตัน วิศวกรการบิน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารสนามบิน 4ล้านเหรียญ ถ้าสายการบินต่างประเทศสูงกว่านี้เยอะ
04 มี.ค. 56 / 21:38
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675823 124.121.170.16

#22# - 675824 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผู้เชี่ยวชาญการซื้อขายหุ้น หุ้นกู้ หุ้นเพิ่มทุน พันธบัตร ทองคำ น้ำมัน ตราสารในตลาดล่วงหน้า Tfex และบริการการเงินอื่น
Commodities Securities and Financial Services Purchasing Sales experts

รัฐบาลต้องการขายพันธบัตร 500000 ล้านบาทต่อปี
รัฐบาลมีแผนกู้เงินในประเทศ 2 ล้านล้านบาท
บริษัทต้องการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปีละ 40 บริษัท มุลค่า 50000 ล้านบาท ในอนาคต บริษัทเหล่านี้จะเพิ่มทุนขายให้ประชาชนมีมูลค่า 500000 ล้่านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายทอง หุ้น น้ำมัน ตราสารอื่นๆวันละ 40000 ล้านบาท
มีการลงทุนซื้อกองทุน หุ้น ตราสารการเงินต่างประเทศเป็นแสนล้านบาท ต้องการคนที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่ง

งานเยอะใช่ไหม

ความต้องการคนเก่ง คนมีความสามารถชัดเจน ขยายตัว
รายได้ 4.5-5 ล้านเหรียญ แต่จะได้เพิ่มอีกหลายเท่าจากการออม ลงทุนของตนเอง ก็เก่งกว่าเพื่อน รู้จักเจ้าของบริษัทตะหาก

เก่งวิเคราะห์ รุ้ภาษา บางคนก็ไม่รู้ พูดจาน่าเชื่อถือ วิเคราะห์เป็น คิดเป็น มีหลักการคิด

ก็แบ่งเป็นหลายพื้นฐานแล้วแต่สินค้า วิศวะ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรก็มี สายศิลปะก็ได้
ควรอ่านอังกฤษออก รายงานมาจากทั่วโลก
ขื้นเป็นผู้จัดการกองทุนแบบ ดร สมจินต์ ศรไพศาลก็ได้
05 มี.ค. 56 / 07:37
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675824 124.122.212.77

#23# - 675825 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผู้แทนศูนย์จำหน่ายสินค้า แลบริการอื่นๆ
เพื่อนของผมคนหนื่ง แยกกันตอนจบ ม3 ไปเรียนต่อที่อื่น คะแนนไม่ถืง
เข้าทำงานกับโตโยต้า พอเราอายุ เกือบ27 จดหมายข่าวรุ่นแนะให้ไปซื้อรถที่ศูนย์เมืองนนท์ของเพื่อน ขายดียอดขายอันดีบต้นของประเทศ
ต้น 30 กลายเป็น ผจก ใหญ่ ต้วแทนจำหน่าย เป็นเอเยนต์ดังระดับประเทศ
แมร่... ง รวยหลายร้อย
ศิษย์เก่าสวนเป็นเอเยนต์ ตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่รถยนต์ยี่ห้อต่างๆ อาหารสัตว์ น้ำมัน เหล้าเบียร์ น้ำดื่ม เยอะแยะ
วิเคราะห์ตลาดให้ดี มี connection -3.7-3.8 ล้านเหรียญที่อเมริกา

ที่ไทยเยอะกว่านั้น รายละเอียดบอกทางเนตไม่ได้ 55 เรื่องค้าขาย
อย่าขายพวกเสื้อผ้า เจ๊งแน่นอน ค่าเช่ากินหมด
คุยกับคนเยอะๆ
05 มี.ค. 56 / 08:12
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675825 124.122.212.77

#24# - 675826 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อาชีพหมอ
เด็กสวนแต่ละรุ่นเข้าเรียนหมอร้อยกว่าคน
หมอฟัน 4 ล้านเหรียญ
เภสัชกร 4.4 ล้านเหรียญ
หมอศัลยกรรม หัวใจ มะเร็ง ตา เบาหวาน ไต 6 ล้านเหรียญ

เรียนสวนกุหลาบดีนะ ตอนจะเรียนบอร์ดต่างๆ
ตำรวจ 3.1
ศาล ทนายความ 4.0 ล้านเหรียญ
นักวิเคราะห์ระบบงาน management analysts 3.5
นักวิเคราะห์การเงิน สินเชื่อ งบประมาณ 3.9
ที่ปรืกษาการเงินส่วนบุคคล 3.8
ผู้จัดการประกันภัย 3.8
นักบัญชีทั่วไป 3.0
05 มี.ค. 56 / 08:48
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675826 124.122.212.77

#25# - 675827 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ลองสำรวจดู พบว่านักเรียนสวนกุหลาบสองสามรุ่นที่ผ่านมา รวมที่ไปเรียนต่อที่อื่น
ได้ทุนไปต่างประเทศปีละ 20 คน
ทุนคิงปีละ 3 คน
ทุนโอลิมปิกปีละ 8-12 คน
ทุนอื่นๆปีละ 8-9 คน
ทุนส่วนตัว ปีละ 10 คน
พวกที่ผ่านรางวัลโอลิมปิก ค่ายต่างๆมีสิทธิคว้าทุนไปต่างประเทศตอนเรียนมหาวิทยาลัย หรือตอนจบอีกเยอะมากๆ ปีนี้สอบผ่านค่ายหนื่งโอลิมปิกร่วม 200 ส่วนใหญ่ตั้งแต่ ม ต้น

แต่ละรุ่น เรียนสายแพทย์ร่วม 140 คนรวมซิ่ว
เรียนวิศวะ 150
เรียน IT ราว 20
เรียนสายเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหาร bba ราว 150 รวมซิ่ว
วิทยาศาสตร์ ราว 30-40 นับซิ่วออกด้วย
เรียนสาขาอื่นๆราว เกือบ 200

การกระจายตัวดีมากๆ ไปได้ในทุกอาชีพที่มีอนาคตที่ว่ามา
มีรากฐานที่รุ่นพี่ๆบุกเบิกนำทางไว้แล้ว
น่าพอใจทีเดียว
ต้องเพิ่มทหาร ตำรวจเป็นปีละ 50 ถืงจะดีกว่านี้ ตามที่ธนเทพแนะ
05 มี.ค. 56 / 09:14
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675827 124.122.212.77

#26# - 675828 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แนะนำอาชีพแนวนี้ คิดว่าเหมาะกับนักเรียนสวนกุหลาบ
น้องๆทำได้ดี มีความสามารถหลากหลาย พี่ๆก็มีกำลังใจแนะเส้นทางดีๆให้

สายคอมพิวเตอร์
computer scientists and system analysts 3.5
computer programmers 3.3
computer software engineers 3.9
network and computer support administrators 3.3
network systemsand data communications analysts 3.4
statisticians actuaries math occupations in business 3.8
แนวนี้คือพวกคำนวณโมเดลกองทุน โมเดลประกันภัย ราคาหุ้นที่จะเข้าจดทะเบียน
operation research analysts 3.5

architects 2.9
05 มี.ค. 56 / 09:36
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675828 124.122.212.77

#27# - 675829 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] วิศวกรรม

โุจากแผนการลงทุนร่วม 2 ล้านล้านของรัฐบาลในด้านการก่อสร้าง ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า ระบบน้ำ ตั้งกระทรวงน้ำ อสังหาขยายตัวไปต่างจังหวัด การสร้างพลังงานเพิ่มจากถ่านหิน ลม แสงแดด การบิน
งานของวิศวกรมีให้ทำตลอด 20-30 ปีข้างหน้า

ที่อเมริกา
วิศวอุตสาหการ 3.4
วิศวไฟฟ้า 4.1
วิศวโยธา 3.7
;วิศวการบิน ชีวภาพ เคมี คอมฮาร์ดแวร์ สิ่งแวดล้อม ทะเลวัสดุ ปิโตรเลียม เหมืองแร่ ธรณี 4.0
05 มี.ค. 56 / 09:56
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675829 124.122.212.77

#28# - 675830 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] มีรายละเอียดอีกหลากหลายอาชีพ ดีกรีด้านกีฬา จิตวิทยา ครู นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยการแพทย์ ศิลปะ พริตตื้

ไว้ก่อนละกัน

จะตามมาด้วยอาชีพผู้ชาย ผู้หญิง อาชีพของผู้ที่มีเงินเรียนเพียง ป ตรีไปทางไหนดี

น่าเศร้าที่รายได้ผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชายร่วม 30%

คนทำงานภาคเอกชน ระวังว่า ผู้ที่อยู่ในอาชีพที่เรียนตั้งแต่ต้นจนอายุ 60-65 มีเพียง 50% ต้องรู้จักออมเงินและลงทุน
05 มี.ค. 56 / 10:08
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675830 124.122.212.77

#29# - 675831 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ปล 1 ตัวเลขเฉลี่ยหมายความว่า มีความเหลื่อมล้ำของรายได้อยู่มาก เช่น หมอ เหลื่อมล้ำมากสุด

รายได้ ตลอดชีพ เฉลี่ย 4 คนหนื่งอาจได้เพียง 2 คนหนื่งอาจได้ 9 ก็ได้

ปล 2 โลกเราไม่แน่นอน เมื่อปีที่แล้ว เด็กสวนคนหนื่ง คะแนนมิสู้ดีนัก เข้าวิทยาลัย ชลประทาน เกษตร อนาคตน่าจะรุ่งมาก เพราะมีโครงการใหญ่

มีสอนที่เดียว
05 มี.ค. 56 / 10:21
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675831 124.122.212.77

#30# - 675847 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ถ้าสนใจทำงานกับบริษัทต่างประเทศ ซื่งรายได้สูงกว่าบริษัทของไทย เตรียมตัวเรื่องภาษาให้ดีครับ

มีสถิติมาฝาก

ธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการธุรกิจในไทย แยกเป็น

ธุรกิจบริการ 1443 ราย เช่น ธนาคาร หลักทรัพย์ การค้า การขนส่ง การค้า ท่องเที่ยว ประกันภัย บริหารความปลอดภัย บริษัทที่ปรืกษา การเงิน บัญชี

สำนักงานระดับภูมิภาค สำนักงานตัวแทนประจำประเทศไทย 1070 ราย

ก่อสร้าง บริหารงานวิศวกรรม ที่ปรืกษาโครงการภาครัฐ 479 ราย

นายหน้า ค้าปลีก ค้าส่ง 418 ราย

แยกรายประเทศ เป็น

ญี่ปุ่น 38%
สิงคโปร์ 15%
เยอรมนี 6%
ฮ่องกง 5%
ฮอลแลนด์ 4%

ประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศมากมาย

และคนที่มาทำธุรกิจโดยไม่จัดตั้งบริษัทอีกมาก
07 มี.ค. 56 / 08:45
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675847 124.121.129.129

#31# - 675879 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เมื่อวานนี้ (11 มี.ค.) ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งบริหารเงินออมของประชาชนรวมกันเกือบ 7 ล้านล้านบาท ได้ประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาล โดยผู้ลงทุนสถาบันประกอบด้วย
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) => บริหารกองทุน 4.2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออมของข้าราชการ 1 ล้านคน
2. สำนักงานประกันสังคม => บริหารกองทุน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออมของลูกจ้างเอกชน 10 ล้านคน
3. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน => บริหารเงิน 3.7 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออมของลูกค้า 5.7 ล้านบัญชี
4. สมาคมประกันชีวิตไทย => บริหารเงิน 1.64 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออมของลูกค้าที่ทำประกันชีวิต
5. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย => ผู้ให้บริการด้านการระดมทุน และให้คำแนะนำการลงทุน

สิ่งที่ตกลงจะทำร่วมกันมี 2 เรื่องหลัก คือ
1. “ก่อนการลงทุน” - กำหนดให้ “การมีบรรษัทภิบาลที่ดี” เป็น 1 ในเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน
2. “หลังจากได้ลงทุนไปแล้ว” – ในฐานะเจ้าของกิจการ จะใช้นโยบายออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (Voting Policy) เป็นเครื่องมือสนับสนุนบรรษัทภิบาลที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

สรุปง่ายๆ ก็คือ เราจะเลือกลงทุนเฉพาะบริษัทที่ทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ไม่จ่ายใต้โต๊ะ ไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้น และไม่เอาเปรียบสังคม ... เราต้องการสร้าง “วัฒนธรรมการลงทุน” ที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนครับ ^_^
13 มี.ค. 56 / 23:35
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675879 124.121.94.68


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]