[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" อาชีพของผู้ชาย อาชีพของผู้หญิง เลือกเรียน เลือกอาชีพให้ถูก "
กระทู้นี้จะให้ข้อมูลอาชีพของผู้ชาย อาชีพของผู้หญิง โดยมีสถิติสนับสนุน จะได้เลือกเรียน เลือกอาชีพให้เหมาะ

อาชีพของผู้ชาย คือ มีผู้ขายทำงานเกิน70%
อาชีพของผู้หญิง คือ ผู้หญิงทำงานเกิน70%

ไปอยู่ผิดที่ รายได้น้อยกว่าเพศอื่นเป็นเท่าตัว
05 มี.ค. 56 / 10:37
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 10783 : discuss 13 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.122.212.77

#1# - 675832 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผู้หญิงมีรายได้ตลอดชีวิตต่ำกว่าผู้ชาย ขั้นต่ำ 30% ขั้นสูงเป็น 100% มีรายละเอียดแยกตามอาชีพมากมาย

ใช้ข้อมูลนี้เป็นเหตุผลในการขอแต่งงานกับแฟนได้

ระดับผู้มีการศืกษาสูง

ผู้มีวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชายมีรายได้ตลอดชีพ 4.3 ล้าน ผู้หญิง 3 ล้านเหรียญ เกิน 25%

ระดับปริญญาเอก ผู้ชาย 3.4 ล้าน ผู้หญิง 2.8 ล้าน

ระดับปริญญาโท ผู้ชาย 3.2 ล้าน ผู้หญิง 2.3 ล้าน

ระดับปริญญาตรี ผู้ชาย 2.6 ล้าน ผู้หญิง 1.9 ล้าน

มีข้อสรุปว่า หากผู้หญิงจะมีรายได้เท่าผู้ชายที่จบปริญญาตรี จะต้องเรียนถืงปริญญาเอก

จบ มปลาย รายได้ตลอดชีพ 1.5 ล้านเหรียญ

คิดสาเหตุเอาเองนะครับ แต่จากประสบการณ์ ผู้ชายหาเงินเก่งกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงใช้เงินเก่งกว่าผู้ชาย

ไม่มีสถิติของทอม ทอมเกิร์ล ก็จัดเป็นผู้หญิงน่ะแหละ

ทำไมยุคนี้ผู้หญิงเป็นแฟนกันเยอะ พี่หนุ่มเห็นล่ะงง

มันมาจากข้อมูลว่าผู้หญิงในทุกมหาวิทยาลัยมีมากกว่าผู้ชายล้านคนในสวนบอร์ด หรือเปล่า

ถือว่าแอดมินเป็นผู้ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทอม ดี้
05 มี.ค. 56 / 10:44
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675832 124.122.212.77

#2# - 675833 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อาชีพของผู้ชาย คือ มีผู้ขายทำงานเกิน70%
อาชีพของผู้หญิง คือ ผู้หญิงทำงานเกิน70%

ไปอยู่ผิดที่ รายได้น้อยกว่าเพศอื่นเป็นเท่าตัว

อาชีพผู้ชาย

บริหารธุรกิจ

CEO ผู้ชาย 80% ผู้หญิงมีรายได้ตลอดชีพรวม น้อยกว่าผู้ชาย 30%

General Manager and Operations Manager ผุ็ชาย 72% ผู้หญิงรายได้ต่ำกว่า 30%

computer and informations system ผู้ชาย 72% ผู้หญิงรายได้น้อยกว่า 15%

ผู้จัดการโรงงาน ผู้ชาย 84% รายได้สูงกว่าผู้หญิง 24%

ผู้จัดการการขนส่ง คลังสินค้า การกระจายสินค้า ผู้ชาย 84% รายได้สูงกว่า 4%
ผู้จัดการฟาร์ม สินค้าเกษตร ประมง ผู้ชาย 89%

ผู้จัดการงานก่อสร้าง วิศวโยธา ผู้ชาย 94% รายได้สูงกว่าผู้หญิง 20%

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ชาย70% รายได้สูงกว่า 13%

นักประเมินราคาทรัพย์สิน ต้นทุน ผู้ชาย 88% รายได้สูงกว่าผู้หญิง 37.5%
05 มี.ค. 56 / 14:59
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675833 124.122.212.77

#3# - 675834 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] วิสวกรรม

วิศวเครื่องกล ผู้ชาย 93% รายได้สูงกว่า. 10%

นักบิน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ บริหารสนามบิน วิศวกรสนามบิน ผู้ชาย 92% รายได้สูงกว่า 25%

วิศวกรรมสำรวจ ผู้ชาย 88% รายได้แตกต่าง 18%

;วิศวะอื่นทุกประเภท การบิน ชีวภาพ เกาตร เคมีคอมพ์ ฮาร์ดแวร์ สิ่งแวดล้อม ทะเล วัสดุ ปืโตรเลียม เหมืองแร่ ทรัพยากรธรณี ผู้ชาย 88% รายได้สูงกว่า 14%

วิศวะ โยธา ผู้ชาย 89% pรายได้สูงกว่า 17%

วิศวะ ไฟฟ้า ผู้ชาย 92% รายได้สูงกว่า 13%

วิศวะ อุตสาหการ ผู้ชาย 82% รายได้ต่างกัน 7%
05 มี.ค. 56 / 15:26
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675834 124.122.212.77

#4# - 675835 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] วงการแพทย์

วงการนี้มีความแตกต่างทางรายได้ระหว่างแพทย์ด้วยกันสูง และหากแยกดูเป็นความแตกต่างทางรายได้ระหว่างเพศ ยิ่งเห็นชัดเจนมาก คงจะเกิดจากรายได้ของ รพ เอกชน ที่ต่างจาก รพ รัฐ และความนิยมของคนไข้ด้วย


หมอฟัน ผู้ขาย 78% รายได้ผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง 18%

เภสัชกร สัดส่วนผู้ชาย ผู้หญิงพอกัน ความแตกต่างทางรายได้ต่ำมาก

แพทย์และศัลยแพทย์ ผู้ชาย 70% รายได้หมอผู้ชายสูงกว่าหมอผู้หญิง

36% ไป รพ เอกชน หมอส่วนใหญ่เป็นหมอผู้ชาย

ผู้ช่วยแพทย์ เป็นผู้หญิง 61% แต่ผู้ช่วยผู้ชายรายได้สูงกว่า 29%

พยาบาล ผู้หญิง 98% แต่รายได้ผู้ชายสูงกว่าราว 13%

กายภาพบำบัด ผู้หญิงร่วม 75% รายได้ผู้ชายมากกว่า 10%
05 มี.ค. 56 / 21:24
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675835 124.122.212.77

#5# - 675836 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อือม์ การเลือกอาชีพที่เหมาะกับเพศจืงเป็นเรื่องสำคัญมาก มีผลต่อการหางานทำ ความก้าวหน้า และรายได้

การที่รายได้ของแพทย์ผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชายถืง 36% ทำให้ประเมินได้ว่ารายได้ผู้หญิงที่เรียนแพทย์จะอยู่ที่ 3.8 ล้านเหรียญเท่านั้น และรายได้ของหมอผู้ชายจะสูงกว่าที่เฉลี่ยไว้

เพศมีผลต่อ performance ในอาชีพจริงๆ ลองคิดหาเหตุผลดูเองนะครับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่ สารสนเทศ

computer scientists and systems analysts ผู้ชาย 70% รายได้ผู้ชายสูงกว่า15%

computer programmers ผู้ชาย 75% รายได้สูงกว่า 11%

computer software engineers ผู้ชาย 80% รายได้สูงกว่า 18%

computer support specialists ผู้ชาย 70% รายได้สูงกว่า 15%

database administrators ผู้ชาย 70% รายได้สูงกว่า 30%

Network and computer systems administrators ผู้ชาย 82% รายได้ต่าง15%

network systems and data communications analysts ผู้ชาย 77% รายได้สูงกว่า 20%
06 มี.ค. 56 / 07:57
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675836 124.122.62.49

#6# - 675837 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] งานอื่นๆ

ติดตามการเลือกคณะเรียนของนักเรียนหญิงแล้วกลุ้มใจ เพราะมิได้ factor in ลักษณะงานที่ต้องทำในอนาคต เอาแค่คะแนนสอบได้ ถืง กันลูกเดียว

สังคมอเมริกาเป็นสังคมที่มีประสบการณ์ของวิชาชีพก่อนไทยเป็นร้อยปี ข้อสรุปของเขาจืงน่าสนใจ


อาชีพของผู้ชายแน่นอน

งานด้านเกษตร ประมง ป่าไม้ ปศุสัตว์
งานด้านติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักร ระบบสื่อสาร แอร์ วิทยุ โทรทัศนื
งานด้านเครื่องจักรกลหนัก ระบบautomation บริหารระบบเทคโนโลยี่
งานด้านรถยนต์ รถบบรทุก การขนส่งระบบราง รถใต้ดิน รถไฟฟ้า ยกเว้นขายตั๋ว
งานด้านความปลอดภัย วินาศภัย ปราบปราม นักสืบ
งานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ของโรงงาน อาคาร เครื่องจักร การขนส่งบก เรือ อากาศ ดาวเทียม สื่อสาร เขื่อน
การควบคุมเครื่องจักรกล โลหะ วัสดุ การหล่อแบบ พลาสติก เครื่องพิมพ์
การควบคุมระบบพลังงาน น้ำ น้ำเสีย ระดับน้ำ
ระบบเครื่องกำเนิดความร้อน นิวเคลียร์
งานเุคมีภัณ์ทุกชนิด
การบริหารการขนส่ง
การติดตั้ง ซ่อมระบบสื่อสารโทรคมนาคม เช่นดาวเทียม เคเบิล คอมพิวเตอร์
ซ่อมบำรุงเรือ เครื่องบิน รถ เครื่องจักร
งานเครน เครื่อทำความร้อน เครื่องทำความเย็น

งานพวกนี้ผู้หญิงจะมีรายได้ต่ำกว่าผู้ชายตั้งแต่50% ถืง ร้อยกว่าเปอร์เซนต์ และผู้หญิงที่ทำงานมีแค่5-6%

ที่น่าตกใจคือ คนสมัครเข้าเรียนสาขาพวกนี้เยอะเกินนนน

เจองานแล้วจะหนาว
06 มี.ค. 56 / 08:40
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675837 124.122.62.49

#7# - 675838 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] งานของผู้หญิง
ผู้หญิงเป็นเพศที่เซนซิติฟกับความงาม กลิ่น เสียง สภาพแวดล้อมมากกว่าผู้ชาย
ความแข็งแรงของร่างกาย ความเซนซิดิฟต่อโรค ก็ต่างกัน
ยังมีปัญหาจริยธรรม ขนบธรรมเนียม ความปลอดภัย ความกล้า ก็ต่างกัน
เราจืงควรให้ผู้หญิงได้ทำงานที่เหมาะสม
ผู้หญิงยังทำหน้าที่ดูแลบ้าน ลูก ตั้งท้อง สารพัด
ช่วยกันปกป้องผู้หญิงให้อยู่ในบรรยากาศงานที่ดี

โลกนี้ไม่มีผู้หญิง อยุ่กันแต่ผู้ชาย คงหงอยกันมากทีเดียว
06 มี.ค. 56 / 08:57
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675838 124.122.62.49

#8# - 675839 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] มีความรู้สึกว่า ผู้หญิงแย่งผู้ชายเรียน (คือเค้าเรียนเก่งกว่าเด็กผู้ชาย เลยสอบคณะยากๆได้)

แต่พอทำงาน หลายอาชีพรู้สึกผู้ชายเริ่มเข้าไปแย่งทำเยอะละ เช่น ทำผม แต่งหน้า กุ๊ก พยาบาล เลขา ล่าม ออแกไนเซอร์

อิอิ
06 มี.ค. 56 / 12:08
0 0
กึ้น@SK131 TheZonker [icon smile : 92 bytes] (1639) : n/a : n/a : n/a
followup id 675839 61.47.30.22 <= 192.168.114.240

#9# - 675840 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] หลายคนบอกว่าผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิง
มีไม่น้อยบอกผู้หญิงเก่งกว่า

แต่สุดท้าย มีอีกเพศที่ "เค้าเก่งกว่า" โดยเฉพาะในด้านที่ต้องใช้ ความคิด จินตนาการ Art ๆ

ปล. น้องกึ้น อย่าลืมฝึกทำตาหวานๆไว้นะ สาว มศว. สวยๆเยอะ 555
06 มี.ค. 56 / 15:12
0 0
m.... [icon smile : 92 bytes] (6923) : n/a : n/a : n/a
followup id 675840 58.10.170.21

#10# - 675841 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ที่จริงแบ่งแยกกันด้วยเพศนี่ก็กว้างเกินไปเหมือนกัน ผู้ชายจำนวนมากทำงานโรงงานไม่ได้ ไม่ชอบบรรยากาศ ผู้หญิงหลายคนก็ทำงานที่ผู้หญิงทำกันไม่ได้

ต่อไปนี้ คือ อาชีพที่ผู้ชายทำได้ ผู้หญิงทำดี


ผู้จัดการด้านประชาสัมพันธ์ โฆษณา ส่งเสริมการขาย ผู้หญิง 55% 2.9 ล้านเหรียญ รายได้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 28%

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย ผู้หญิง 42% รายได้แตกต่าง 37%

ผู้จัดการด้านการเงิน ผู้หญิง 53% รายได้แตกต่างถืง 61% น่าจะเกี่ยวกับขนาดของกิจการ

ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้หญิง 60% รายได้แตกต่าง 20%

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้หญิง 42% รายได้แตกต่าง 25% อาจเนื่องมาจากกิจการเล็กกว่า หรือผู้หญิงลาออกไปดูแลครอบครัวก่อนผู้ชาย

ผู้บริหารการศืกษา ผู้หญิง 62% รายได้แตกต่าง 28%

ผู้จัดการร้านอาหาร ผู้หญิง 40% รายได้แตกต่าง 34% เป็นไปได้ไหมว่า กิจการขนาดใหญ่ต้องการแนวนักดีลหน่อย ไว้คุยกับตำรวจ เทศกิจ

กรุงเทพ ผู้จัดการสถานบันเทิงขนาดใหญ่ เงินเดือนสองแสนขื้น ผู้ชายทั้งน้านน เอาไว้จ่ายตังค์ร่วม20 หน่วย ผู้หญิงทำไม่ได้
06 มี.ค. 56 / 16:36
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675841 124.122.62.49

#11# - 675849 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พี่ m....

ผมไปพิสูจน์มาแระ ว่าที่คุณหมอสาวๆ มศว มีแต่น่าร๊ากกกกก ทั้งนั้นเลย นี่ขนาดยังไม่ได้เจอพยาบาลกับเภสัช นะ ใจจะขาดแล้วเอ๊ยยยย
07 มี.ค. 56 / 09:42
0 0
กึ้น@SK131 TheZonker [icon smile : 92 bytes] (1639) : n/a : n/a : n/a
followup id 675849 61.47.30.22 <= 192.168.114.240

#12# - 675850 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คห 11 แล้วจะรู้ว่าเรียนกับเพื่อนผู้หญิงเยอะๆ สดชื่นกว่าอยู่กับเพื่อนผู้ชาย อิอิ

นืกออกแล้วว่าอาชีพที่ผู้ชายทำได้ ผู้หญิงทำก็ดี มักจะเป็นวิชาของคนสายศิลป ที่ชอบแนวเดียวกัน ตัวอย่างอาชีพใน >>10

ซื่งคลุมไปถืงแนวผู้บริหารกระทรวงต่างๆ รัฐมนตรี สส สว ส่วนใหญ่
งานแนวจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

พวกนิติ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารบุคคล นิเทศน์ อักษร บัญชี ส่วนใหญ่เป็นพวกสายศิลป์

รุงเรืองดีมาก ให้กำลังใจน้องๆสายศิลป์นะ พี่เองก็ศิลป์ แต่ออกชอบคำนวณนิดนืง
07 มี.ค. 56 / 21:13
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 675850 124.121.129.129

#13# - 677038 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=69117
30 ก.ย. 60 / 21:16
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 677038 171.101.73.151


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]