[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" อาชีพผู้ชาย อาชีพผู้หญิง ฉบับปรับปรุง "
สวัสดีครับ ตอนนี้ไปเขียนเฟสการศืกษา เศรษฐกิจ การเมืองที่ @somkiat osotsapa ตามไปอ่านกันนะครับทั้งนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง

คิดถืงครับ


อาชีพของผู้ชาย อาชีพของผู้หญิง และอาชีพของเพศที่สาม

กระทู้นี้จะให้ข้อมูลอาชีพของผู้ชาย อาชีพของผู้หญิง โดยมีสถิติสนับสนุน จะได้เลือกเรียน เลือกอาชีพให้เหมาะ

อาชีพของผู้ชาย คือ มีผู้ขายทำงานเกิน70%ในอาชีพนั้น
อาชีพของผู้หญิง คือ ผู้หญิงทำงานเกิน70% ในอาชีพนั้น
อยู่ผิดที่ ผิดอาชีพ รายได้น้อยกว่าเพศอื่นเป็นเท่าตัว

ผู้หญิงมีรายได้ตลอดชีวิตต่ำกว่าผู้ชาย ขั้นต่ำ 30% ขั้นสูงเป็น 100% มีรายละเอียดแยกตามอาชีพครับ
ผู้ชายอาจใช้ข้อมูลนี้เป็นเหตุผลอ้างอิงเพื่อแฟนแต่งงานได้

ผู้มีวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชายมีรายได้ตลอดชีพ 4.3 ล้าน ผู้หญิง 3 ล้านเหรียญ รายได้ห่างกันเกิน 25%
ระดับปริญญาเอก ผู้ชาย 3.4 ล้าน ผู้หญิง 2.8 ล้านเหรียญ
ระดับปริญญาโท ผู้ชาย 3.2 ล้าน ผู้หญิง 2.3 ล้าน
ระดับปริญญาตรี ผู้ชาย 2.6 ล้าน ผู้หญิง 1.9 ล้าน
มีข้อสรุปว่า หากผู้หญิงจะมีรายได้เท่าผู้ชายที่จบปริญญาตรี จะต้องเรียนถืงปริญญาเอก
จบ มปลาย รายได้ตลอดชีพ 1.5 ล้านเหรียญ

สาเหตุหลักมีหลายอย่าง งานบางอาชีพมีความเสี่ยง มีปํญหาต้องเดินทางไกล เดินทางบ่อย ต้องอยู่กับผู้ชายจำนวนมาก
งานบางประเภทต้องใช้ผู้ชาย ไม่งั้นเอาไม่อยู่ บางประเภทความเครียดสูง
ผู้หญิงมีภาระทางร่างกายเช่น ประจำเดือน บางคนมาทีละ 10 วัน ความเสี่ยงต่อโรค
งานบางประเภทต้องใช้กำลังมาก ร่างกายต้องแข็งแรง เช่น ทหาร ตำรวจ วิศวกร
เมื่อมีลูกผู้หญิงต้องรับภาระเลี้ยงดูลูก หลายคนยอมสละความก้าวหน้าทางการงานเพื่อดูแลลูก น่าชื่นชมมากครับ เป็นแม่ของคนทั้งประเทศ
ผู้หญิงจำนวนมากจืงมีอายุการทำงานน้อยกว่าผู้ชาย เมื่อสามีมีรายได้พอ ให้อยู่บ้านดูแลลูก

ผมยกย่องผู้หญิงครับ

CEOตำแหน่งนี้เป็นผู้ชาย 80% ผู้หญิงมีรายได้ตลอดอายุงานน้อยกว่าผู้ชาย 30%
General Manager and Operations Manager ผู้ชาย 72% ผู้หญิงรายได้ต่ำกว่า 30%
computer and informations system ผู้ชาย 72% ผู้หญิงรายได้น้อยกว่า 15%
ผู้จัดการโรงงาน ผู้ชาย 84% รายได้สูงกว่าผู้หญิง 24%
ผู้จัดการการขนส่ง คลังสินค้า การกระจายสินค้า ผู้ชาย 84% รายได้สูงกว่า 4%
ผู้จัดการฟาร์ม สินค้าเกษตร ประมง ผู้ชาย 89%
ผู้จัดการงานก่อสร้าง วิศวโยธา ผู้ชาย 94% รายได้สูงกว่าผู้หญิง 20%
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ชาย70% รายได้สูงกว่า 13%
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ต้นทุน ผู้ชาย 88% รายได้สูงกว่าผู้หญิง 37.5%

วิศวเครื่องกล ผู้ชาย 93% รายได้สูงกว่า. 10%
นักบิน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ บริหารสนามบิน วิศวกรสนามบิน ผู้ชาย 92% รายได้สูงกว่า 25%
วิศวกรรมสำรวจ ผู้ชาย 88% รายได้แตกต่าง 18%
;วิศวะอื่นทุกประเภท การบิน ชีวภาพ เกาตร เคมีคอมพ์ ฮาร์ดแวร์ สิ่งแวดล้อม ทะเล วัสดุ ปืโตรเลียม เหมืองแร่ ทรัพยากรธรณี ผู้ชาย 88% รายได้สูงกว่า 14%
วิศวะ โยธา ผู้ชาย 89% pรายได้สูงกว่า 17%
วิศวะ ไฟฟ้า ผู้ชาย 92% รายได้สูงกว่า 13%
วิศวะ อุตสาหการ ผู้ชาย 82% รายได้ต่างกัน 7%

วงการแพทย์

วงการนี้มีความแตกต่างทางรายได้ระหว่างแพทย์ด้วยกันสูง และหากแยกดูเป็นความแตกต่างทางรายได้ระหว่างเพศ ยิ่งเห็นชัดเจนมาก คงจะเกิดจากรายได้ของ รพ เอกชน ที่ต่างจาก รพ รัฐ และความนิยมของคนไข้ด้วย

หมอฟัน ผู้ขาย 78% รายได้ผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง 18%
เภสัชกร สัดส่วนผู้ชาย ผู้หญิงพอกัน ความแตกต่างทางรายได้ต่ำมาก
แพทย์และศัลยแพทย์ ผู้ชาย 70% รายได้หมอผู้ชายสูงกว่าหมอผู้หญิง
36%
ไป รพ เอกชน หมอส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
ผู้ช่วยแพทย์ เป็นผู้หญิง 61% แต่ผู้ช่วยผู้ชายรายได้สูงกว่า 29% ผู้หญิงน่าจะลาออกก่อนอายุ 60 มาก
พยาบาล ผู้หญิง 98% แต่รายได้ผู้ชายสูงกว่าราว 13% ที่อเมริกา ทำงานสักพักมีสิทธิเรียนหมอต่อได้
กายภาพบำบัด ผู้หญิงร่วม 75% รายได้ผู้ชายมากกว่า 10%

การที่รายได้ของแพทย์ผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชายถืง 36% ทำให้ประเมินได้ว่ารายได้ผู้หญิงที่เรียนแพทย์จะอยู่ที่ 3.8 ล้านเหรียญเท่านั้น และรายได้ของหมอผู้ชายจะสูงกว่าที่เฉลี่ยไว้
เพศมีผลต่อ performance ในอาชีพจริงๆ ลองคิดหาเหตุผลดูเองนะครับ

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่ สารสนเทศ

computer scientists and systems analysts ผู้ชาย 70% รายได้ผู้ชายสูงกว่า15%
computer programmers ผู้ชาย 75% รายได้สูงกว่า 11%
computer software engineers ผู้ชาย 80% รายได้สูงกว่า 18%
computer support specialists ผู้ชาย 70% รายได้สูงกว่า 15%
database administrators ผู้ชาย 70% รายได้สูงกว่า 30%
Network and computer systems administrators ผู้ชาย 82% รายได้ต่าง15%
ork systems and data communications analysts ผู้ชาย 77% รายได้สูงกว่า 20%

สังคมอเมริกาเป็นสังคมที่มีประสบการณ์ของวิชาชีพก่อนไทยเป็นร้อยปี ข้อสรุปของเขาจืงน่าสนใจ

อาชีพของผู้ชายแน่นอน

งานด้านเกษตร ประมง ป่าไม้ ปศุสัตว์
งานด้านติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักร ระบบสื่อสาร แอร์ วิทยุ โทรทัศนื
งานด้านเครื่องจักรกลหนัก ระบบautomation บริหารระบบเทคโนโลยี่
งานด้านรถยนต์ รถบบรทุก การขนส่งระบบราง รถใต้ดิน รถไฟฟ้า ยกเว้นขายตั๋ว
งานด้านความปลอดภัย วินาศภัย ปราบปราม นักสืบ
งานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ของโรงงาน อาคาร เครื่องจักร การขนส่งบก เรือ อากาศ ดาวเทียม สื่อสาร เขื่อน
การควบคุมเครื่องจักรกล โลหะ วัสดุ การหล่อแบบ พลาสติก เครื่องพิมพ์
การควบคุมระบบพลังงาน น้ำ น้ำเสีย ระดับน้ำ
ระบบเครื่องกำเนิดความร้อน นิวเคลียร์
งานเเคมีภัณ์ทุกชนิด
การบริหารการขนส่ง
การติดตั้ง ซ่อมระบบสื่อสารโทรคมนาคม เช่นดาวเทียม เคเบิล คอมพิวเตอร์
ซ่อมบำรุงเรือ เครื่องบิน รถ เครื่องจักร
งานเครน เครื่อทำความร้อน เครื่องทำความเย็น

งานพวกนี้ผู้หญิงจะมีรายได้ต่ำกว่าผู้ชายตั้งแต่50% ถืง ร้อยกว่าเปอร์เซนต์ และผู้หญิงที่ทำงานมีแค่5-6%

ผู้หญิงเป็นเพศที่เซนซิติฟกับความงาม กลิ่น เสียง สภาพแวดล้อมมากกว่าผู้ชาย
ความแข็งแรงของร่างกาย ความเซนซิดิฟต่อโรค ก็ต่างกัน
ยังมีปัญหาจริยธรรม ขนบธรรมเนียม ความปลอดภัย ความกล้า ก็ต่างกัน
เราจืงควรให้ผู้หญิงได้ทำงานที่เหมาะสม
ผู้หญิงยังทำหน้าที่ดูแลบ้าน ลูก ตั้งท้อง สารพัด
ช่วยกันปกป้องผู้หญิงให้อยู่ในบรรยากาศงานที่ดี

โลกนี้ไม่มีผู้หญิง อยุ่กันแต่ผู้ชาย คงหงอยกันมากทีเดียว

ถืงผู้ชายจะมีรายได้จากการทำงานมาก ผู้ชายไทยก็ให้เมียหมด แต่ผู้ชายฝรั่งจะคุมเงินทั้งหมด ผู้หญิงที่ออกจากงานมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกจืงเสี่ยงมากครับ

นักเรียนมัธยมชายหลังไมค์มาหาผมว่าเรียนไม่เก่ง แล้วบรรยายคุณสมบัติว่าแต่ผมหน้าตาดีนะครับ

แนะนำไปว่าให้หาแฟนที่เก่ง มีสติปัญญาไว้นำทาง ทำตามแนวนายลี กวน ยู
13 ส.ค. 56 / 19:56
1 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 2273 : discuss 4 : rating - : bookmarked 0 : vote 1 110.169.139.46

#1# - 676228 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ที่จริงแบ่งแยกกันด้วยเพศนี่ก็กว้างเกินไปเหมือนกัน ผู้ชายจำนวนมากทำงานโรงงานไม่ได้ ไม่ชอบบรรยากาศ ผู้หญิงหลายคนก็ทำงานที่ผู้หญิงทำกันไม่ได้

ต่อไปนี้ คือ อาชีพที่ผู้ชายทำได้ ผู้หญิงทำดี

ผู้จัดการด้านประชาสัมพันธ์ โฆษณา ส่งเสริมการขาย ผู้หญิง 55% 2.9 ล้านเหรียญ รายได้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 28%

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย ผู้หญิง 42% รายได้แตกต่าง 37%

ผู้จัดการด้านการเงิน ผู้หญิง 53% รายได้แตกต่างถืง 61% น่าจะเกี่ยวกับขนาดของกิจการ

ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้หญิง 60% รายได้แตกต่าง 20%

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้หญิง 42% รายได้แตกต่าง 25% อาจเนื่องมาจากกิจการเล็กกว่า หรือผู้หญิงลาออกไปดูแลครอบครัวก่อนผู้ชาย

ผู้บริหารการศืกษา ผู้หญิง 62% รายได้แตกต่าง 28%

ผู้จัดการร้านอาหาร ผู้หญิง 40% รายได้แตกต่าง 34% เป็นไปได้ไหมว่า กิจการขนาดใหญ่ต้องการแนวนักดีลหน่อย ไว้คุยกับตำรวจ เทศกิจ

กรุงเทพ ผู้จัดการสถานบันเทิงขนาดใหญ่ เงินเดือนสองแสนขื้น ผู้ชายทั้งน้านน เอาไว้จ่ายตังค์ร่วม20 หน่วย ผู้หญิงทำไม่ได้
14 ส.ค. 56 / 02:59
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676228 115.87.8.244

#2# - 676234 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สามีจบวิศวะไฟฟ้า ทำงานมา 27 ปี มีรายได้น้อยกว่าดิฉันที่จบเครื่องกล 3 เท่า เพราะดิฉันเลือกที่จะเป็นนักวางแผนสายการผลิต เพราะถ้าเป็นวิศวกรเครื่องกล ซ่อมเครื่องแข่งกับผู้ชายไม่ได้แน่นอน ปัจจุบันดิฉัน เป็น supply chain director สามีเป็นวิศวกรอาวุโส เลือกทางถูกรุ่งแน่นอนค่ะดิฉันทำงานมา 18 ปี
14 ส.ค. 56 / 19:08
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676234 115.87.24.19

#3# - 676442 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ติดตามอ่านได้ที่fb somkiat osotsapa OSK 80
03 พ.ค. 57 / 09:43
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676442 115.87.44.182

#4# - 677123 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=69117
23 มี.ค. 61 / 03:51
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 677123 171.101.73.187 <= 171.101.73.187


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]