[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" เงินเดือน ป ตรี จุฬาทุกสาขา "
เงินเดือน ป ตรี จุฬา ข้อมูลราวปี55

วิศวกรรม สีเลือดหมู
ป ตรี
วิศวกรรมอากาศยาน 21000>>27000
สารสนเทศและการสื่อสาร 26000>>35000
นาโน 2100>>31000
การออกแบบและผลิตยานยนต์ 26000 >>40000
โยธา 19000>>28000
ไฟฟ้า 25000>>70000
เครื่องกล 28000>>75000
ยานยนต์ 28000>>53000
วิศวะ เรือ 18000
อุตสาหการ 24000 >>> 50000
เคมี 31000>>40000
ปีโตรเลียม 46000>>53000
ธรณี 22000
สิ่งแวดล้อม 21000>>28000
สำรวจ 18000
โลหะะและวัสดุ 25000>>50000
วิศวะ คอมพิวเตอร์ 23000>>> 36000

บัญชี
สารสนเทศการจัดการ 20000>>.23000
โลจิสติกส์ 16000>>> 20000
สถิติคณิตศาสตร์ 18000 พอๆกับ สถิติประยุกต์
เทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 20000>> 22000
ประกันภัย 18000> 21000
ธนาคาร การตลาด ให้ข้อมูลไว้แล้ว
เปลี่ยนคำแนะนำใหม่ ถ้าเรียนวิศวะ วิทยา เภสัช ไม่ถืงระดับสุดยอดมานี่ดีกว่ามั้ง คิดเอง แนะนำ ป โท อย่างเต็มที่ ทุกสาขามาเรียนได้

ป โท วิศวะ

การจัดการทางวิศวกรรม ก็บริหารนั่นแหละครับ เฉลี่ย 53000>>90000
โยธา 25000>>40000
ไฟฟ้า 22000>>30000
เครื่องกล 19000
อุตสาหการ 38000 >>60000
เคมี 40000>>>100000
ปิโตรเลียม 50000
สิ่งแวดล้อม 21000>>30000
;วิศวคอม 29000..>>30000
ซอฟท์แวร์ 28000
นิวเคลียร์ 25000>>40000
คอม 22000


สถาปัตยกรรม

เรียน 5 ปีหรือเปล่า งานหนัก ตอนเรียนไม่ได้นอน แพงค่าวัสดุ ผลตอบแทนธรรมดามาก

ออกแบบสถาปัตย์ 17000>>20000
สถาปัตย์ไทย 16000>.18000
ออกแบบอุตสาหกรรม 15000>>22000
ผังเมือง 14000>>18000
ภููมิสถาปัตย์ 23000>> 68000
สถาปัตย์ภายใน 15000>>ๅ18000
ปริญญาโทที่น่าเรียน
สถาปัตยกรรม 30000>>37000
การพัฒนาอสังหา 70000>>150000
บัณทิตประมาณ 80% เปลี่ยนอาชีพ

นิติศาสตร์
เอารายงานของ มธ มาเทียบ รายได้นิติอยู่ที่18000 จุฬาก็ราวนี้ สายนี้ควรเรียนเนติ หรือต่อโท
รายได้เฉลี่ยคนจบโท นิติ จุฬา
นิติศาสตร์ 30000> 120000
กม เศรษฐกิจ 70000>> 120000
แล้วยังมีกม ธุรกิจ และ กม การเงินและภาษี
รายได้คนจบโทสูงเพราะทำงานมาบ้างแล้ว อย่างน้อยหนื่งปี จะมีสำนักงานของตนเองราวอายุ40 เหมือนกับสถาปัตย์ นิติมีรายได้เดือนละเป็นล้านก็มาก เฉพาะคนเก่ง เหมือนหมอนั่นแหละ
รัฐศาสตร์ ป ตรี เฉลี่ยราว 16000
สูงสุด
ปกครอง 21000
ต่างประเทศ 20000
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาก็ราวนี้
ปริญญาโท
ปกครอง 15000>>25000
ต่างประเทศ 35000 >> 200000
สังคม 15000> 25000
รัฐประศาสนศาสตร์ 30000>.150000
พัฒนาระหว่างประเทศ 30000>>200000

นิเทศศาสตรื ป ตรี

การจัดการการสื่อสาร 40000>>160000 น่าจะเป็นหลักสูครอังกฤษหรือเปล่า

เน้นอีกทีนะครับว่า เมืองไทยต้องการพวกบริหารการจัดการ
ทั้งบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี่ การสื่อสาร การศืกษา บริหารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม อสังหาอย่างแรง
พวกนี้คือคนที่ดูได้ทั้งระบบ วางแผนได้ ทำโครงการได้ ตั้งงบได้ สื่อสาร วิ่งเอางาน สร้างงานได้ ยิ่งด้านวิทยาต้องการเยอะ พวกนี้คุยกับคนไม่รู้เรื่อง ตั้งโครงการไม่เป็น

วารสารสนเทศ 19000>>22000
การกระจายเสียง 15000>>20000
ประชาสัมพันธ์ 18000>>23000
โฆษณา 14000>>18000
วาทวิทยา 14000>>15000
ภาพยนต์ ภาพนิ่ง 15000
การแสดง 13000 สงสารอั้ม พัชราภา กับณเดชย์มาก รายได้ต่ำ
ถ้าเรียนโทต่อ รายได้จะเพิ่มขื้น
สื่อสารมวลชน 25000>?>30000
ประชาสัมพันธ์ 30000>>70000
ภาพยนต์ 18000>>36000

ครุศาสตร์ ใช้ ตัวเลข มศว
http://planning.oop.swu.ac.th/Portals/108/download/report/gra-51-52.pdf
เป็นคณะที่มีนักเรียนจากต่างจังหวัดมากที่สุด ทำราชการมาก
ธุรกิจศืกษา 15000
ประถมศืกษา 15000>>40000
ปฐมวัย 15000>>60000
ดนตรีศืกษา 10000>>15000
ศิลปศืกษา 12000>>13000
มัธยม 11000 >>20000

ศิลปกรรมศาสตร์
ทุกสาขา ได้รับราว 15000-16000
เรียนโท นฤมิตศิลป ดีหน่อย คนจบรายได้เฉลี่ย 32000 >>100000
คณะนี้ว่างงานราว 30%
คณะที่เดือดร้อน เมื่อหางานไม่ได้ คือ ครุศาสตร์ วิทย์กีฬา ศิลปกรรม สหเวชศาสตร์
24 เม.ย. 57 / 01:49
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 23647 : discuss 5 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.121.155.191

#1# - 676407 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เงินเดือนเริ่มต้นปริญญาตรี จุฬา รุ่นปี 53 ต่อ
วิทยาศาสตร์

คณะนี้อัตราคนยังไม่มีงานทำสูง เรียนต่อป โทมาก แต่ก็แล้วแต่สาขา pure sceince ว่างมากกว่า applied sceince อัตราซิ่วสูง จะเป็นครูก็ลำบาก สายครุ การศืกษา กันไม่ให้เป็น ให้เรียนครูเพิ่ม เห้อ เรียนธรณี คอมพ์คณะนี้เงินเริ่มต้นดีกว่าเรียนวิศวะ

วิทยาการ คอม 21000>30000
เคมี 15000>18000
เคมีประยุกต์ 15000< 20000
ชีววิทยา 14000 <<20000
ฟิสิกส์ 23000>>30000
พฤกษศาสตร์ 10000 สูงสุด
พันธุศาสตร์ 20000>30000
เคมีวิศวกรรม 21000 >>25000
ธรณีวิทยา 30000>40000
วิทย์สิ่งแวดล้อม 15000>>20000
วิทย์ทางทะเล 17000>>20000
ชีวเคมี 17000>>20000
วัสดุศาสตร์ 18000>>20000
จุลชีววิทยา 12000>16000
เทคโนโลยี่ทางภาพและการพิมพ์ 16000>>20000
เทคโนโลยี่ทางอาหาร 19000>>50000


การศืกษาต่อปริญญาโท ช่วยเพิ่มรายได้มั้ย

แนะนำสาขาที่รายได้พุ่ง คือ

วิทยาการ คอม 55000>>80000
เคมี 28000 >>55000
เคมีเทคนิก 21000>>25000
วิทย์ย์พอลิเมอร์ 25000>>30000
จุลชีวอุตสาหกรรม 26000>>65000
ปีโตรเคมี 37000>>100000

อักษรศาสตร์ คนสวย
อิตาเลี่ยน 18000>>30000
สเปน 21000>>50000
เยอรมัน 18000>>20000
ฝรั่งเศส 17000>>23000
ญี่ปุ่น 28000>>70000
จีน 20000>>30000
สิลปการละคร 17000 >20000
ปรัชญา 21000>>25000
lสารนิเทศศืกษา 18000 >>30000
ภูมิศาสตร์ 18000 >> 25000
)ประวัติศาสตร์ 15000>> 25000
อังกฤษ 18000>>25000
ไทย 15000
รายได้คนที่เก่งภาษาขื้นกับอาชีพมาก รู้ภาษาได้เปรียบมาก เรื่องอื่นเรียนรู้ได้ภายหลัง ขื้นบริหารกันเยอะ สาวๆคณะนี้ทำให้หนุ่มวิศวะรีไทร์ไปหลายร้อยคน

จิตวิทยา

คณะนี้ไม่มีตัวเลขเงินเดือน ป ตรี เดี๋ยวจะลองเอาตัวเลขของ มธ และ มศว มาดูกัน

ป โท จิตวิทยา

จิตวิทยาการปรืกษา 18000>>20000
จิตวิทยาสังคม 21000>>30000
จิตวิทยาพัฒนาการ30000>>60000
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 40000>>80000

แนะว่าเรียนให้จบโท ยิ่งจบเอกยิ่งดีจ้า จะได้มาช่วยนักเรียนรุ่นน้องต่อไป
เลือกสาขาอุตสาหกรรมและองค์การ มีหลายมหาวิทยาลัย
สร้างprofile ดีๆตอนจบแล้ว มีผลงาน พูดเป็น คนนับถือทั้งประเทศ รุ่ง

สัตวแพทย์

ไม่แนะนำให้เรียนเป็นมนุษย์เงินเดือน คนไม่จ่ายเรื่องนี้มาก ยกเว้นจะทำฟาร์มเสัตว์เศรษฐกิจ หรือมีโมเดลธุรกิจดีๆ ขายอาหารสัตว์ต่างจังหวัด ยังได้เดือนละหลายแสนเลย

จิตวิทยา บัณทิตสาขานี้จะต้องแข่งกับนิติ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ ทำงานด้าน HR ภาษา บุคลิค สำคัญ มีลักษณะน่าเชื่อถือ ถ้าสามารถทำเทรนนิ่งได้ยิ่งดี

ถ้าจบสูงรวมพรรคพวกให้บริการ consultancy ได้ แต่องค์กรต่างๆไม่ค่อยชอบจ้างนักจิต กลัวคนมองว่ามีปัญหา

สหเวชศาสตร์

เทคนิคการแพทย์ 15000>> 26000
โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 15000>>30000
กายภาพบำบัด 15000>>20000
ดูตัวเลขผู้มีงานทำประกอบด้วย
เทคนิคการแพทย์ ถ้าอยากได้ตังค์ ขายเครื่องมือแพทย์ดีกว่าเยอะ งานน่าเบื่อหรือเปล่า รพ ต่างจังหวัดต้องการมาก เรียนต่อสูงๆเป็นอาจารย์ก็ไม่เลว

เภสัชศาสตร์

คณะนี้มีงานทำ100% ผู้หญิงซะ 80%มีคนบอกว่าผู้ชาย 1ใน 4 เป็น ช@ญ

ป ตรี
เภสัชศาสตร์ 22000>>50000
เภสัชบริบาลศาสตร์ 30000
ป โท
เภสัชกรรม 28000 >>40000
เภสัช คลีนิค 28000>>51000
เภสัช อุตสาหกรรม 40000
อาหารเคมี 30000>>45000
เภสัชเวท 30000>>40000
เภสัช สังคม และบริหาร 40000>>60000
เทคโนโลยี่เภสัชกรรม 30000>>45000

ที่จริงยังมีอีกหลายสาขา เลือกมาบางอันครับ ย้ำ มีงาน 100%
นั่งคุยกับหัวหน้าภาค ที่ประทับใจ คือ พวกเภสัชจะมีจรรยาบรรณสูงมาก ถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่แล้ว เค้าบอกว่าพออยู่ได้ สบาย เงินเดือน 50000 กว่า ค่าตำแหน่ง วิชาการ ค่าบริหาร รวมซักแสนนืง เมียได้อีกแสน เมียมาจากสายพาณิชย์ ได้เดือนละแสนตั้งแต่กลาง 30 เร็วกว่าเยอะ

เลือกอาชีพ เหมือนนักมวย อย่าอยู่ในมุม ไปไหนไม่ได้ เช่นสัตวแพทย์ คนจ้างมีน้อย แต่ถ้าสร้างคลีนิคเองดี ชอบเป็นปศุสัตว์อำเภอ จังหวัด นายด่านกักสัตว์ชายแดน ก็ดีอีกแบบ

หาเมียช่วยสร้างฐานะ ก็ไปได้แหละ ส่วนใหญ่สัตวแพทย์มักจะเปลี่ยนงาน เปลี่ยนอาชีพ

ทันตแพทยศาสตร์

ไม่มีรายงานเงินเดือนระดับปริญญาตรี น่าจะอยู่ในช่วงใช้ทุน

ปริญญาโท

มีแยกหลายสาขาเช่นเดียวกับแพทย์ บางสาขาเงินมาก บางสาขาเงินน้อย

ทันตกรรมประดิษฐ์ 60000>>100000
ทันตกรรมหัตถการ 19000>>20000
วิทยาเอ็นโดดอนท์ 14000
ศัลยศาสตร์ช่องปาก 60000>>100000
ทันตกรรมสำหรับเด็ก 18000>>20000
ทันตกรรมบดเคี้ยว 30000>>50000

แซวกันว่า อาชีพหมอฟันต้องนั่งทำงานท่าเดียวตลอดชีวิต นั่งด้านขวามือของคนไข้ ยืดตัวไปข้างหน้า มักเจ็บหลังตอนแก่

แพทยศาสตร์

จบแล้วอยู่ในช่วงใช้ทุน

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 30000>>80000
ชีวเคมีการแพทย์ 23000
ปรสิตวิทยา 18000>>20000
อาชีวเวชศาสตร์ 23000>>40000
อายุรศาสตร์ 50000>>200000

แพทย์ที่รายได้สูง คือ อายุรกรรม ผิวหนัง ศัลยแพทย์ แหทย์หัตถกรรม แต่ต้องหาทางเข้าเรียนบอร์ดผู้เชี่ยวชาญ ที่รับจำกัด บางสาขาเรียน5-6 ปี รายได้ของคนในอาชีพแพทย์แตกต่างกันมาก
24 เม.ย. 57 / 01:52
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676407 124.121.155.191

#2# - 676419 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ตัวเลขซ้ายมือคือเงินเดือนเฉลี่ย
ขวามือคือคนที่ได้เงินเดือนสูงสุด
02 พ.ค. 57 / 09:26
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676419 110.169.178.159

#3# - 676429 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ติดตามอ่านได้ที่fb somkiat osotsapa
03 พ.ค. 57 / 09:28
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676429 115.87.44.182

#4# - 676723 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เงินเดือนยังไม่รวมโบนัสราว 6เดือน. ค่าภาษาราว 10000ต่อเดือน. ค่าโอทีพอๆกับเงินเดือนเช่น งานนักบิน สนามบิน แอร์แทรฟฟิก คอนโทรล. หลายบริษัทมีทุนเรียนนอก มีเงินสมทบการออมให้เดือนละ5%ของเงินเดือน. ทำงานให้ดี. อายุ30 ต้นควรเป็นระดับผู้จัดการ. ชีวิตจืงจะรุ่ง จ้า

งานรัฐวิสาหกิจดีมากนะ. เกษียณได้ราว10ล้าน ผู้จัดการแบงค์ออกมาได้แค่4 ล้านเอง

งานราชการก็ดีมาก เป็นอธิบดีดีมากเลย ขอบอก หาหน่วยงานดีๆ จะเอารวยหรือเอาตำแหน่ง เลือก

เข้างานบริษัทtop500ดีมาก

แต่คนค้าขายรวยสุด ระวังหนี้ อ่ากฏหมายเรื่องหนี้ ภาระค้ำประกันให้ดี ขื้นศาลกันเยอะ

อย่าลืมหาเมียด้วยนะครับ
04 มี.ค. 59 / 15:40
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676723 27.55.138.177 <= 27.55.138.177

#5# - 677034 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=69117
30 ก.ย. 60 / 21:11
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 677034 171.101.73.151


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]