[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" การมีงานทำและรายได้ของบัณทิตรามคำแหง "
การมีงานทำและรายได้ของบัณทิต รามคำแหง

ที่จริง กระทรวงศืกษาธิการ และสถาบันการศืกษาทุกแห่ง มีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อสังคมว่า เรียนภาควิชาใด จบไปแล้วทำงานอะไรกัน รายได้เท่าใด ใช้เวลาหางานนานไหม เส้นทางอาชีพเป็นอย่างไร

จะลดความเสียหายจากการลงทุนในการศืกษาที่ผิดพลาดของครอบครัวได้มาก เป็นเงินทั้งประเทศมหาศาล ทำให้คนขาดความมั่นใจ ในต่างประเทศมีรายงานออกมาทุกปี มหาวิทยาลัยก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้มีปัจฉิมนิเทศบลาๆ แล้วปล่อยออกไป ทั้งที่เป็นงานสำคัญมาก

หลายคำถามที่ไม่มีคำตอบที่มั่นใจ ตอนนี้มีข้อมูลที่ชัดเจนครบ

ผู้ปกครองมีเวลาช่วยอ่าน ช่วยคิด รู้สภาพแวดล้อม รู้จักนักเรียน จะช่วยนักเรียนได้ดีขื้น

นักเรียนที่เห็นความถนัด ความอยากของตนเอง มีข้อมูลเปรียบเทียบมหาวิทยาลัย สามารถวางแผนการเรียนตั้งแต่ ม2 สามารถเจาะลืกรายภาควิชาได้ด้วย เลือกอย่างมั่นใจ เรียนอย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในการเรียน มีงานทำ เรียนต่อ

สามารถขจัดข่าวลือ ข่าวปล่อย ข่าวมั่ว ที่ทำให้เข้าใจผิด ข้อมูลระดับนี้รู้ด้วยว่าจบไปจะไปทำงานที่ไหน ภาคใด หรือ กทม ที่จริงวางแผนได้จนถืงหน่วยงานที่จะเข้าทำงาน การเข้าทำงาน อย่างน้อยก็การันตีรายได้ในชีวิตขั้นต่ำ 30 ล้านบาท สำคัญมาก

ที่ดีใจมาก คือ คณะที่น้องๆเลือกไป3-4 รุ่นที่ผ่าน เข้าเป้าหมด ถือว่าไวมาก
และที่ดีใจอีกอย่างคือ นักเรียนที่ไม่เก่งมากก็มีเส้นทางที่ดี อนาคตที่ดี

จะเสนอข้อมูลตรงไป ตรงมานะครับ

ต้องบอกก่อนว่า ผมเคยสอน เคยบรรยายหลายแห่ง หลากหลายคณะมาก ทั้งที่จุฬา ธรรมศาสตร์ ศิลปากร นิด้า เชียงใหม่ ขอนแก่น รามคำแหง ม ภาค ราชภัฏก็หลายแห่ง ราชมงคลก็ช่วยตรวจงาน มหาวิทยาลัยเมืองนอกสี่แห่ง อ้อ สอนที่สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซียสามปี รักคนเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ นะ

จะได้เลือกเรียน วางแผนถูกต้อง

เริ่มที่รามคำแหง

ผมประทับใจรามคำแหงมากที่สร้างโอกาสให้คนได้เรียน มีอาชีพการงานที่ดีหลายแสนคน ขื้นเป็นใหญ่โตในหน่วยงานต่างๆมากมาย ตอนบรรยาย นักศืกษาหลายพัน บรรยายเสร็จมาล้อมถามอีกเยอะ มีความสุข

ที่อยากจะบอกคือ รามคำแหงจบยากมาก ผู้ที่จะเข้าเรียนต้องรู้รายละเอียดให้ดี รามคำแหงเหมาะมากในการเรียนปรับวุฒิ แต่จบยากมาก ยกเว้นบางคณ

นี่คือสถิติปี 53 ครับ อะไรต่างๆเปลี่ยนไปจากยุคแรกๆมาก จบมาก็มีงานทำ

รามคำแหง ความหวังของคนจำนวนมากที่ทุนทรัพย์จำกัด เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

ไม่ได้ค้นว่าคนลงเรียนแต่ละคณะเท่าใด แตจบปี2553iราว 17000

กลมๆ รัฐศาสตร์ จบ 7200 มีงาน 3481 แสดงว่างานสำหรับ ม ปิด ยังมี อาศัยทัศนคติ บุคลิก การสื่อสาร การแก้ปัญหา ที่รามมีการติวเข้างานเป็นอุตสาหกรรม คณะนี้จบง่าย

นิติ จบ3800 มีงาน 1430 งานสายนี้ยังมี จบยาก เรียนเนติต่อ โอเค

มนุษย์ จบ 2900 มีงาน 1277 โอเค

บริหารธุรกิจ จบ 2200 มีงาน หนื่งพัน

ศืกษาศาสตร์จบ 479 มีงาน 175

สายที่ได้งานน้อยเทียบกับจำนวนจบ คือ เศรษฐ วิศวะเทคโนสื่อสาร นานาชาติ ศืกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

บริหารธุรกิจ ต่ำกว่าครื่ง

สรุแว่า รามจะเป็นคู่แข่งในตลาดงาน รัฐศาสตร์ นิติ มนุษย์ ธุรกิจ ศืกษาศาสตร์ ด้วยผลผลิตบัณทิต 7000 กว่าคน ในสายเหล่านี้

ในคณะเศรษฐ วิศวะ เทคโน นานาชาติ จบออกมาน้อยมาก

รามคำแหงใช้เวลาเรียนเฉลี่ย 6 ปี อัตราจบเพียงสิบห้าเปอร์เซนต์ของนักศืกษาที่ลงทะเบียน

ผู้ที่ได้งานราว70% มีงานเดิมทำอยู่แล้วiที่ได้งานใหม่เพียง 30%
เป็นกำลังใจให้ทุกคน ทุกมหาวิทยาลัย
24 เม.ย. 57 / 02:03
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 1229 : discuss 1 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.121.155.191

#1# - 676428 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ติดตามอ่านได้ที่fb somkiat osotsapa
03 พ.ค. 57 / 09:27
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676428 115.87.44.182


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]