[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" อาชีพของนักเรียนจากโรงเรียนชายล้วน "
การที่สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนชายล้วน ทำให้ศิษย์เก่าสวนกุหลาบเติบโตก้าวหน้าในงานอาชีพของผู้ชาย คือ เป็นงานที่ผู้ชายทำได้ดีกว่าผู้หญิง
เห็นได้จากสัดส่วนของผู้ชายในอาชีพ และตำแหน่งเหล่านี้ กับรายได้ของผู้ชายโดยเฉลี่ยที่สูงกว่าผู้หญิง

ข้อมูลนี้ช่วยในการจัดการสอนของโรงเรียน และการแนะแนวศืกษาต่อให้แก่นักเรียน ตลอดจนการสร้าง passion ให้เกิดความสนใจในอาชีพ

โรงเรียนชายล้วนจืงต้องแนะแนวต่างจากโรงเรียนหญิงล้วน หรือโรงเรียนที่มีผู้หญิงมาก

ข้อมูลนี้สรุปจากการศืกษาของอเมริกา
-------------------------------------------------------------------------------

อาชีพของผู้ชาย
-------------------------------------------------------------------

งานผู้นำองค์กร เช่น CEO บริษัท รวมถืงงานแนวอธิบดี ผู้ว่า นายก อบจ นักการเมือง ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจ ทูต ตำแหน่งนี้เป็นผู้ชาย 80%
---------------
สร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำ สื่อสารเป็น จัดองค์กรเป็น วางแผนเป็น เข้าใจเกม สร้างทีมเป็น เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตาม รู้จักแก้ปัญหา รู้รอบ ตามที่สวนกุหลาบทำ น่าจะถูกต้องแล้วล่ะ

--------------General Manager and Operations Manager ผู้ชาย 72%
--------------------------

Computer and informations system ผู้ชาย 72%

lส่งเสริมการเรียน IT ถูกต้องมาก

--------------------------
ผู้จัดการโรงงาน ผู้ชาย 84% 'งานสายวิศวกรรมของเด็กสวน ทำกันเยอะ

---------------------------------


ผู้จัดการการขนส่ง คลังสินค้า การกระจายสินค้า ผู้ชาย 84% งานสายลอจิสติกส์ ส่วนหนื่งของมาร์เก็ตติ้ง
-----------------
/ฝืกให้นักเรียนมีระเบียบ คิดเป็นระบบจะดี
----------------------------------------------

ผู้จัดการฟาร์ม สินค้าเกษตร ประมง ผู้ชาย 89%

-------------------------------------------------
ผู้จัดการงานก่อสร้าง วิศวโยธา ผู้ชาย 94% lสายโยธาเขาล่ะ

------------------------------------------------


ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ชาย70%

การเรียนต่อสายปกครอง กฏหมาย บริหารมีประโยชน์มาก

--------------------------------------------------------------------------------------


นักประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้ประเมินต้นทุน ผู้ชาย 88% เรียนต่อสายบัญชี อสังหาริมทรัพย์ นักวิเคราะห์หุ้นดี
--------------------------------------------

-----------------------------

วิศวเครื่องกล ผู้ชาย 93% แต่ถ้าจะให้รายได้สูงหว่าพวกเครื่องกลหรือวิศวะไฟฟ้าสัก 4-5 เท่า ควรทำด้านวางแผนสายการผลิต ใช้หัวให้มาก

-------------------------------------

----------------------------------
นักบิน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ บริหารสนามบิน วิศวกรสนามบิน ผู้ชาย 92% สวนกุหลาบเยอะ

-------------------------------------

วิศวกรรมสำรวจ ผู้ชาย 88%

--------------------------------------------

;วิศวะอื่นทุกประเภท การบิน ชีวภาพ เกษตร เคมี คอมพ์ ฮาร์ดแวร์ สิ่งแวดล้อม ทะเล วัสดุ ปืโตรเลียม เหมืองแร่ ทรัพยากรธรณี ผู้ชาย 88%


---------------------------------------------------
วิศวะ โยธา ผู้ชาย 89%

------------------------------------
วิศวะ ไฟฟ้า ผู้ชาย 92%

--------------------------------------------
วิศวะ อุตสาหการ ผู้ชาย 82%

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วงการแพทย์
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วงการนี้มีความแตกต่างทางรายได้ระหว่างแพทย์ด้วยกันสูง และหากแยกดูเป็นความแตกต่างทางรายได้ระหว่างเพศ ยิ่งเห็นชัดเจนมาก คงจะเกิดจากรายได้ของ รพ เอกชน ที่ต่างจาก รพ รัฐ และความนิยมของคนไข้ด้วย

หมอฟัน เป็นผู้ขาย 78% รายได้ผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง 18%

เภสัชกร สัดส่วนผู้ชาย ผู้หญิงพอกัน ความแตกต่างทางรายได้ต่ำมาก

แพทย์และศัลยแพทย์ หมอกระดูก ผู้ชาย 70% รายได้หมอผู้ชายสูงกว่าหมอผู้หญิง
36%

ไป รพ เอกชน หมอส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ยกเวินสายผิวหนัง เชื้อราไรงี้

------------------------------------------

ผู้ช่วยแพทย์ เป็นผู้หญิง 61% แต่ผู้ช่วยผู้ชายรายได้สูงกว่า 29%


พยาบาล ผู้หญิง 98% แต่รายได้ผู้ชายสูงกว่าราว 13%


กายภาพบำบัด ผู้หญิงร่วม 75% 'งานนี้ผู้ชายควรทำหรือเปล่า


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี่ สารสนเทศ

computer scientists and systems analysts ผู้ชาย 70% รายได้ผู้ชายสูงกว่า15%

computer programmers ผู้ชาย 75% รายได้สูงกว่า 11%
computer software engineers ผู้ชาย 80% รายได้สูงกว่า 18%
computer support specialists ผู้ชาย 70% รายได้สูงกว่า 15%

database administrators ผู้ชาย 70% รายได้สูงกว่า 30%

Network and computer systems administrators ผู้ชาย 82% รายได้ต่าง15%

ืnetwork systems and data communications analysts ผู้ชาย 77%
รายได้สูงกว่า 20%


สังคมอเมริกาเป็นสังคมที่มีประสบการณ์ของวิชาชีพก่อนไทยเป็นร้อยปี
ข้อสรุปของเขาจืงน่าสนใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

อาชีพของผู้ชายล้วนๆ ไม่มีผู้หญิงสักกี่คน

=========================


งานเกษตร ประมง ป่าไม้ ปศุสัตว์

งานติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักร ระบบสื่อสาร แอร์ วิทยุ โทรทัศนื

งานด้านเครื่องจักรกลหนัก ระบบautomation บริหารระบบเทคโนโลยี่
งานด้านรถยนต์ รถบบรทุก การขนส่งระบบราง รถใต้ดิน รถไฟฟ้า ยกเว้นขายตั๋ว
งานรักษาความปลอดภัย วินาศภัย ปราบปราม นักสืบ

งานพลังงานแสงอาทิตย์

'งานคุมระบบคอมพิวเตอร์ของโรงงาน อาคาร เครื่องจักร การขนส่งบก เรือ อากาศ ดาวเทียม สื่อสาร เขื่อน

การควบคุมเครื่องจักรกล โลหะ วัสดุ การหล่อแบบ พลาสติก เครื่องพิมพ์

การควบคุมระบบพลังงาน น้ำ น้ำเสีย ระดับน้ำ


ระบบเครื่องกำเนิดความร้อน นิวเคลียร์


งานเเคมีภัณ์ทุกชนิด

การบริหารการขนส่ง

การติดตั้ง ซ่อมระบบสื่อสารโทรคมนาคม เช่นดาวเทียม เคเบิล
คอมพิวเตอร์

ซ่อมบำรุงเรือ เครื่องบิน รถ เครื่องจักร

งานเครน เครื่อทำความร้อน เครื่องทำความเย็น

งานพวกนี้ผู้หญิงจะมีรายได้ต่ำกว่าผู้ชายตั้งแต่50% ถืง ร้อยกว่าเปอร์เซนต์ และผู้หญิงที่ทำงานมีแค่5-6%

ผู้หญิงเป็นเพศที่เซนซิติฟกับความงาม กลิ่น เสียง สภาพแวดล้อมมากกว่าผู้ชาย

ความแข็งแรงของร่างกาย ความเซนซิดิฟต่อโรค ก็ต่างกัน
ยังมีปัญหาจริยธรรม ขนบธรรมเนียม ความปลอดภัย ความกล้า ก็ต่างกัน
เราจืงควรให้ผู้หญิงได้ทำงานที่เหมาะสม

ผู้หญิงยังทำหน้าที่ดูแลบ้าน ลูก ตั้งท้อง สารพัด

ช่วยกันปกป้องผู้หญิงให้อยู่ในบรรยากาศงานที่ดี

โลกนี้ไม่มีผู้หญิง อยุ่กันแต่ผู้ชาย คงหงอยกันมากทีเดียว

ถืงผู้ชายจะมีรายได้จากการทำงานมาก ผู้ชายไทยก็ให้เมียหมด

แต่ผู้ชายฝรั่งจะคุมเงินทั้งหมด ผู้หญิงที่แต่งงานกับฝรั่งแล้วออกจากงานมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกจืงเสี่ยงมากครับ
-----------------------------------------------
ข้อมูลพวกนี้ช่วยในการวางแผน จัดการศืกษาของโรงเรียน การแนะแนวการศืกษาต่อ และการสร้าง passionให้นักเรียน

อาชีพของเด็กสวนเป็นยังไง แคแรกเตอร์ของ OSK ก็เป็นยังงั่น

โรงเรียนผู้ชายจะไปเอาแนะแนวของโรงเรียนหญิงล้วนหรือมีผู้หญิงมากมาใช้ไม่ได้ มันผิดที่ผิดทาง
01 พ.ค. 59 / 02:04
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 4171 : discuss 13 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 171.96.170.252<=171.96.170.252

#1# - 676887 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] รายได้ที่ต่างกันระหว่างเพศชาย-หญิงหมายถืงรายได้ตลอดชีพ ที่ผู้หญิงมีรายได้น้อยกว่าเพราะปัญหาความแข็งแรงของร่างกาย ความเสี่ยงในอาชีพ ภาระครอบครัว ความสามารถในการรับมือกับความเครียด
มีสถิติของไทยว่าอายุงานเฉลี่ยของผู้หญิงจะต่ำกว่าผู้ชาย ถ้างานเอกชน อายุ 46 ก็ออกจากงานแล้ว

จะเอาผู้หญิงไปเป็นหมอศัลย์ หมอกระดูก งานหนักก็ไม่ไหว อดนอนนานๆก็ไม่ไหว ให้อยู่ชนบทก็อันตราย
01 พ.ค. 59 / 02:23
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676887 171.96.170.252 <= 171.96.170.252

#2# - 676888 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ยังมีงานของนักเรียนแผนกศิลปะ ของโรงเรียนชายล้วน และงานที่เหมาะกับโรงเรียนหญิงล้วนด้วยนาครับ ทำแล้วรุ่ง
01 พ.ค. 59 / 02:27
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676888 171.96.170.252 <= 171.96.170.252

#3# - 676890 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] งานและอาชีพของนักเรียนแผนกศิลปะ สวนกุหลาบวิทยาลัย

ในอดีต นักเรียนสวนกุหลาบแบ่งแยกตามความถนัดเป็น
หนื่ง พวกถนัดคำนวณ จะเข้าเรียนสายวิศวะสอบเลข เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ จากนักเรียนราว 300 ยุคนั้นเตรียมอุดมมี ม6 ราว 800 เด็กสวนเข้าวิศวะได้ราว 120-130 คน ส่วนใหญ่อยู่ที่จุฬา

นอกนั้นจะไปเรียนประมง วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวะ ชลประทาน ขื้นเป็นอธิบดีกันเพียบ เป็นที่นับถือของชาวเกษตร มีตำแหน่งในองค์กรนิสิต

กลุ่มที่สอง สายวิทย์ เก่งชีวะ วิชาท่องด้วย เข้าแพทย์ปีละ 50

กลุมที่สาม เป็นนักเรียนศิลปะราว 70 คน สองห้อง กลุ่มนี้จำนวนหนื่งเคยเรียนห้องคิงตอน มต้น เรียนไปเรียนมาสมอง ความสนใจเปลี่ยน ความถัดแสดงออกมา กลุ่มนี้เลขใช้ได้เลย แต่เบื่อวิชาแนวเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ แต่เก่งแต่งเรื่อง ภาษา ประวัติศาสตร์ สนใจเรื่องสังคมมากกว่าโมเลกุล สนใจเรื่องสงคราม อำนาจมากกว่ารถไฟสวนกัน เร่ง เร็ว ก็มารวมกันที่แผนกศิลปะ พวกนี้มีคนทำหนังสือ เขียนเรื่อง กลอน ขื้นเวที จัดงาน นั่งคิดโน่นนี่ อ่านเรื่องราวเกินหลักสูตรไปมาก
กลุ่มนี้จะสอบเข้ารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ ประวัติศาสตร์ตัวอย่างเช่น นิพนธ์ TDRI วัฒนา เมืองสุข คำนูณ สิทธิสมาน สศจ โกมล คีมทอง ชาญวิทย์ เกษตรศิริสอบไทย อังกฤษ สังคม เลข 1

พวกน้คือตำนานสวนโดม สวนรัฐศาสตร์ จุฬา ที่จุฬาไปล้มระบบโซตัส ต่อสู้เรื่องคอรัปชั่นมหาวิทยาลัย เยอะแยะ เป็นตำนาน กลุ่มแผนกศิลปะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกันมาก เป็นปัญญาชน นักเขียน นักคิด ผู้นำ เป็นทูต นักการเมือง พิธีกร แกรมมี่ ผู้ว่า อธิบดี เป็นศาลกันเพียบ สวนกุหลาบครบเครื่องทุกวงการ เข้ามหาวิทยาลัยราวปีละ 65 เข้าไม่ได้ 5 แต่มาได้ดีกันหมด

กลุ่มสุดท้ายคือพวกถนัดวาดรูป ไปเรียนถาปัด เป็นเบอร์ต้นของประเทศกัน ยังมีที่เรียนบัญชีก็มาก
===================================
ที่อยากเน้นคือ ความรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคแรกของโรงเรียนมาจากแผนกอักษรศาสตร์ ต้องรักษาไว้ มีแต่วิศวะมันน่าเบื่อ

การสร้างแผนกศิลปะ ภาษาของสวนกุหลาบมีอิทธิพลต่อประเทศ ต่อจุฬา ธรรมศาสตร์ นี่เป็นเรือธงของโรงเรียน ไม่ใช่อะไรห่วยๆนะครับ

ขอให้ครู อาจารย์ตั้งใจทำ EP วิทย์ ภาษา และการสอนจีน ฝรั่งเศสให้ดีมากๆ จะได้ไปเรียนเป็นทูต เป็น ผู้ว่า นายกเทศมนตรี นักการเมือง พิธีกร คนทำรายการทีวี นักคิด ศาล ลอว์เฟิร์ม ปีละร้อยคน เดินเข้ารัฐศาสตร์ IRปกครอง รปศ นิติ จุฬา มธ นิเทศ อักษร ของดี ผู้ชายน่ะทุกหน่วยงานต้องการ ทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

นักเรียนสายวิทย์ที่ถนัดด้านนี้ก็ส่งเสริมได้

ไปยืดฐานที่มั่นคืนมา จุฬา มธ ที่ไม่มีผู้ชายน่ะ จืดมาก

แค่ดูจัดเชียร์บอลประเพณี การ PR ก็ขำว่าเด็กสวนมันเล่นกันเอง เด็กกิจกรรมที่ไป มธ เล่นซะหนัก

เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนสวนกุหลาบต่อประเทศไทยที่ต้องสร้างความสามารถด้านภาษา สังคมกลับมาสู่ระดับสูงสุด

สำคัญมากต่อประเทศ
02 พ.ค. 59 / 07:43
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676890 171.96.170.66 <= 171.96.170.66

#4# - 676891 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อือม์ นักเรียนสายศิลปะโรงเรียนชายล้วน ออกไรุงเรืองในอีกหลายอาชีพนะครับ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
นักเศรษฐศาสตร์
นักการตลาด
นักฝืกอบรม บริษัทที่ปรืกษา
นักวางแผน
CEO
นักสร้างโครงการ
งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร
นักจัดอีเวนท์ ละคร ภาพยนต์ คนเขียนสคริปต์ แต่งเพลง
พิธีกรทีวี ดีเจ
นักการทูต กงสุลใหญ่ ทูตพาณิชย์ ทูตแรงงาน
อธิบดีในกระทรวงต่างๆ
ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจ รวมถืงกิจการวิศวกรรม
CEO บริษัท
ผู้อำนวยการด้าน HR
ผู้อำนวยการอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนาเมือง ชุมชน
ปัญญาชน
ผู้อำนวยการด้านการตลาด
ศาล กฏหมาย ลอว์เฟิร์ม
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี อธิบดีกรมต่างๆ
นักธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ
ผู้จัดการใหญ่ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์
ปลัดกระทรวง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส สว นักการเมืองระดับจังหวัด
องคมนตรี
บอร์ดบริษัท รัฐวิสาหกิจ

===============
ปากเป็นเอก เลขกับหนังสือเป็น โท ครับ
02 พ.ค. 59 / 08:09
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676891 171.96.170.66 <= 171.96.170.66

#5# - 676892 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อาชีพของเพศที่สามจากโรงเรียนชายล้วน

ที่สวนกุหลาบถือว่าเพศที่สามคือเพื่อนของเรา พี่ของเรา น้องของเรา คือคนในครอบครัวของเรา ใครมารังแกด้วยคำพูด หรือกำลัง ต้องไปอัดมัน โรงเรียนนี้จืงมีชื่อเสียงรู้กันไปทั่วว่า เพศที่สามแฮปปี้กับโรงเรียน เพื่อนและพี่น้องของเขา เป็นความผูกพันในชีวิต สังคมเพศที่สามหนื่งล้านคนในประเทศไทยจืงดูแลสวนกุหลาบอย่างดี ภาพลักษณ์นี้สำคัญมาก เป็นโรงเรียนชายล้วนแห่งเดียวที่มีภาพลักษณ์นี้ เป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่สร้างเพศที่สามออกไปประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยและอาชีพต่างๆ

===============================
เขาออกไปทำงานอะไรกันบ้าง
นายธนาคาร ผู้จัดการใหญ่ธนาคาร
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ครู อาจารย์
โรงเรียนกวดวิชาดังหลายแห่งของประเทศ
นักธุรกิจใหญ่หลายคน
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
นักเขียน
นักแต่งหน้ารายได้เดือนละเกือบสองล้าน
เจ้าของกิจการจัดดอกไม้ ธุรกิจดอกไม้ที่ดังมาก แพงมากของประเทศ
ทูต
ข้าราชการระดับสูง
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ธุรกิจขายตรงที่สำเร็จมาก ดังทั้งในหมู่ผู้หญิงและเพศที่สาม
เจ้าของบริษัทท่องเที่ยว
เจ้าของรายการโทรทัศน์ วิทยุ
นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์
นักแสดง พิธีกร
===================
ที่นี่สร้างเพศที่สามระดับมีคลาส มีการศืกษาที่รู้จักกันดีในมหาวิทยาลัย ทุกคนมีตัวตน มีแคแรกเตอร์ มีรากโรงเรียน มีเพื่อน พี่ น้อง ครอบครัว

เป็นโรงเรียนที่สร้าง ที่ยืนให้เพศที่สามอย่างโดดเด่นในสังคม
จืงมFc เป็นล้านคน รวมถืงครอบครัวของเขา
จะทำอะไรก็มี Fc ล้านคนและมากกว่าสนับสนุน
นักเรียนสวนกึหลาบหลายๆคนผ่านสัมภาษณ์เข้าทำงาน เพราะความรู้สืกขอบุคุณที่อยู่ในใจของเพศที่สามเหล่านั้น

เลือกเรียน เลือกอาชีพให้เหมาะ

คุณคือน้องของเรา เพื่อน พี่ คนในครอบครัวของเรา

ที่เราภูมิใจมาก
02 พ.ค. 59 / 09:03
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676892 171.96.170.66 <= 171.96.170.66

#6# - 676893 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เพศที่สาม ช@ ญ มีสัดส่วนโดยธรรมชาติประมาณ 0.6% ของประชากรชายทั่วโลก เป็นเรื่องธรรมชาติ มีกลุ่มปัญญาเลิศกระจายตัวแบบคนทั่วไป กลุ่มปัญญาเลิศมาอยู่ที่นี่กัน ก็ในสัดส่วน 0.6%ตามธรรมชาติ

หน้าที่ของโรงเรียนคือสร้างพวกเขาให้เติบโต ใหญ่โตเต็มศักยภาพพลังสมอง
02 พ.ค. 59 / 09:14
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676893 171.96.170.66 <= 171.96.170.66

#7# - 676898 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อาชีพของผู้ชาย ต่อ

การเป็นทหาร ตำรวจคืออาชีพสำคัญของนักเรียนสวนกุหลาบ ก่อนปี 2500 นักเรียนสวนกุหลาบมีสัดส่วนหนื่งในสามหรือเกินครื่งของนักเรียนนายร้อย ทหาร ตำรวจ ความเป็นทีม ความกล้าหาญ ความมั่นคง ความเชื่อของคนเหล่านี้ช่วยประเทศไทยในการต่อสู้กับภัยรอบประเทศ ในประเทศมายาวนาน ก็ ร 5 ตั้งโรงเรียนนี้ตั้งใจจะให้เป็นโรงเรียนทหารมหาดเล็ก
--------------------------------------------------

หลังปี 2503 นักเรียนสวนกุหลาบเข้าสู่ยุคการพัฒนาประเทศแบบวางแผน ประเทศต้องการสร้างอะไรมากมาย ถนน เขื่อน ไฟฟ้า น้ำประปา อาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง โทรคมนาคม รถยนต์
งานบุกป่าฝ่าดงพลิกประเทศ คือ งานของวิศวกร รวมถืงการตั้งหน่วยงานใหม่ บริษัทใหม่ สวนกุหลาบส่งวิศวกรไปหมื่นกว่าคน เกือบสองหมื่น

นี่คืองานของผู้ชายจากโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนที่ผลิตวิศวกรมากที่สุดในประเทศ ก็มันเข้ายาก
สมาคมนิสิตเก่าวิศวะ วิศวกรสถาน ศิษย์เก่าดีเด่นวิศวะ สวนกุหลาบเพียบ ชื่อเหมือนกับชื่อสมาชิก OSK

โรงเรียนชายล้วนคือทหารเศรษฐกิจของประเทศ
----------------------------------------------------------

นักเรียนสวนกุหลาบที่เข้าทำราชการ รัฐวิสาหกิจจะไม่เปลี่ยนงาน เปลี่ยนองค์กร ยกเว้นย้ายไปหน่วยงานใหม่ที่สร้างขื้น จืงก้าวสู่ตำแหน่งนายพล ตำแหน่งผู้บริหารราชการ รัฐวิสาหกิจมากมาย รุ่นต่อรุ่น มาวุ่นหน่อยยุคนักการเมือง

สไตล์เลือดจะหลั่งชโลมดินจนสิ้นใจ ไม่ถอยใครแม้ก้าวเดียว
---------------

วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำกับบริษัทขนาดใหญ่ตั้งแต่ ปตท โรงกลั่น ปิโตรเคมี ซีพี โตโยต้า การบิน บริษัทโทรคมนาคม ต่างก็ทำงานต่อเนื่องไม่ย้ายที่จนเป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นกัน ระดับบริษัทTop 1000

เข้าไปอยู่ที่ใด ก็สร้างมิตร สร้างลูกน้อง สร้างตำนานกันไว้ สวนกุหลาบจืงเป็นแบรนด์ของมิตรภาพ ดีต่อคนรุ่นหลัง
---------------------------------------

เนื่องจากวิศวกรมีสายแยก 45 สาย สายตำแหน่งงานในแต่ละสายแยกมีมหาศาล หนื่งบริษัททำผลิตภัณท์แตกตัวเป็นร้อย มีการสร้างบริษัทลูกมาบริหาร วิศวกรรุ่นหลังจืงก้าวสู่ธุรกิจ ก้าวหน้าในอาชีพ ธุรกิจวิศวกรรมจืงมีเป็นแสน เชื่อมโยงด้วยความสัมพันธ์กันของคน

เงินลงทุน เงินหมุนเวียนมหาศาลมาก
----------------------------------

ราว 30% ทำราชการ รัฐวิสาหกิจ ราว30% ทำงานบริษัทขนาดใหญ่ รวมทั้งเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ อีก40% สร้างธุรกิจวิศวกรรม ไอที อสังหาของตนเอง อาชีพค้าขาย

ยี่สิบปีที่ผ่านมา คนอยากเข้าโรงเรียนนี้กันมาก มาซื้อตืกแถวในเขต ซื้อทะเบียนบ้าน ลูกนักธุรกิจต่างๆมากันเพียบจากทั่วกรุงเทพ จังหวัดต่างๆ กลายเป็นศูนย์รวมกำลังทุน และความรู้ธุรกิจครอบครัวแนวส่งออก ค้าส่ง นำเข้า

ไม่ว่าจะเรียนสาขาใด เรียนเก่งไม่เก่ง จืงทำธุรกิจกันทั้งนั้น ทำดีด้วย

เรื่อสำคัญของธุรกิจคือรู้จักคนเยอะ

คนไม่รู้ว่าตำแหน่ง production manager บริษัทรถยนต์ เงินเดือนตั้งแต่แสนถืงห้าแสน ผู้จัดการตลาดวิ่งกันเป็นล้าน รวมคอม

นักบินก็เหมือนกัน

โรงเรียนชายล้วนกลายเป็นโรงเรียนหลักสร้างธุรกิจให้ประเทศไปแล้ว

เปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
----------------------------

คนที่ไปเรียนหมอ อุดมการณ์ดีมาก เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นอาจารย์ ไม่จนนะ รวยทีเดียว

ไปกันดีทุกอาชีพรวมทั้งสายมีเดีย กีฬา บันเทิง ขนส่ง การค้า บุกเบิกต่างจังหวัด อสังหา การเงิน ไฟฟ้า ธุรกิจบริการตั้งแต่ JM Cuisine จนถืงร้านตรามิชลิน รีสอร์ท

ผู้ชายนี่เขาปรับทุกข์กันได้ ไม่อายกัน จะหาเงินก็บอกว่าหาเงิน ช่วยกันได้

โรงเรียนผู้หญิงส่วนใหญ่จะฟอร์มเยอะ

นี่คือข้อแตกต่างโรงเรียนผู้ชาย ผู้หญิงที่ส่งผลต่ออาชีพ และการแนะแนว ฝืกคน สร้างคน

ม้อตโต้ของโรงเรียนชายล้วน คือ เพื่อนผู้ชายดีกว่าเพื่อนผู้หญิง เที่ยวเสร็จ นอนกับเพื่อนผู้ชายได้ นอนกับเพื่อนผู้หญิงไม่ได้
04 พ.ค. 59 / 10:58
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676898 171.96.170.102 <= 171.96.170.102

#8# - 676899 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] การจัดหลักสูตร การแนะแนวนักเรียน
ครูรุ่นเก่าของโรงเรียนชายล้วนฉลาดมาก เห็นคุณค่าของนักเรียนชายที่เก่งภาษา สนใจการเมือง ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม มนุษย์ สนใจงานศิลปะ ออกแบบ วาดเขียน จืงได้ส่งเสริมให้พวกเขาพัฒนาเต็มศักยภาพ
นักเรียนห้องภาษาถือเป็นห้องสำคัญมาก ไม่ใช่ห้องของคนเรียนไม่ได้ เด็กฝาก หรือห้องนักกีฬาที่ผลการเรียนอ่อน มันคนละเรื่องกัน การย้ายนักเรียนที่มีปัญหามา ทำให้เรือธงของโรงเรียนถูกทำลาย

หลักสูตรจืงต้องยืดความถนัดและอาชีพในอนาคตไว้
ให้พวกเขาเขียน ส่งประกวด ระบายออกมา ยิ่งเขียนมาก ยิ่งเก่ง เขาจะกลายเป็นนักเรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ชั้นเลิศของประเทศ จะเป็นนักการเมือง นักสร้างสรรค์งานต่างๆ

คนที่เขียนมาก จะพูดได้ดี สร้างอำนาจทางภาษา นี่คือผู้บริหาร นักการเมือง นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา พิธีกร ผู้ว่า อธิบดี รัฐมนตรีในอนาคต

คนที่สนใจศิลปะ สอน ส่งเขาให้กลายเป็นผู้บริหารงานศิลปะ แนวสถาบันคริสตี้ คุมทิศทางศิลปะของประเทศ เขาจะออกแบบพัฒนาเมือง สนามบิน ชุมชน

คนที่สนใจภาษาต่างประเทศ จงยกย่องเขา จัดรางวัล ให้เขาเป็นผู้นำ ส่งเขาไป AFS นี่คือวิศวกรระดับนานาชาติ นักการทูต อธิบดี ผู้ว่า นักธุรกิจอินเตอร์ของประเทศ

นักคิด นักติดต่อประสานงาน หาคนที่เขาจะพูดคุยด้วย นักการเมือง เครือข่ายต่างๆ บริษัทประชาสัมพันธ์

ที่จริงแพทย์ทั่วโลกเป็นงานสายวิทย์ล้วนๆ แต่แพทย์ไทยเป็นสายศิลป ต่างประเทศสอบเข้าใช้เคมีสองตัว คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวะอย่างลืกเพราะอุปกรณ์สูงมาก ของเราสอบภาษา สังคม ความถนัด มันจืงเพี้ยน ต้องปรับไปตามเพลง

โรงเรียนชายล้วนที่ไม่สามารถเป็นผู้นำสายศิลปะได้ คือ โรงเรียนช่างธรรมดา สร้าง EP และวิทย์ภาษาชั้นยอดขื้นมา

ที่จริงนักเรียนที่ไม่ขยันไม่มีที่ในโรงเรียนหรอก
05 พ.ค. 59 / 09:56
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676899 171.96.171.10 <= 171.96.171.10

#9# - 676900 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โรงเรียนชายล้วนสอนกันอย่างไร
นักเรียน ม1 ไปเข้าค่าย สร้างความเป็นหนื่ง นี่คือ life time network

นักเรียนที่ไปหาสปอนเซอร์งานจตุรมิตร งานนิทรรศสวน งานอีเวนท์ต่างๆได้หลายล้าน ต่อไปเขาจะกล้าจัดทำรายการทีวี มีสปอนเซอร์ รายการครื่งชั่วโมง มีรายได้จากโฆษณาเดือนละ 20 ล้าน อย่างไม่มีอะไร คุณไปขอรายการมาทำ ได้ค่าจ้างวีคละสามแสน ต้นทุนสามหมื่นเอง

เรียนกันมาหลายสิบรุ่น อยากให้ป๋าๆมาสร้างpassion เชิญมาได้ พี่ดู๋ ป๋าเด็ด พี่อภิรักษ์ พี่เปอร์ หรือจะเป็นดีเจแนวปลื้ม สุรบถก็ได้นะ สวนกุหลาบทำกันเยอะ

อยากรู้ว่าบริษัทเอเจนซี่โฆษณา เขาหารายได้ปีละเป็นหมื่นล้านอย่างไร ชวนคนที่เอเจนซี่ดังของโลก 20 บริษัทมาเล่าให้ฟัง

งบโฆษณษปีละหลายพันล้านของราชการ รัฐวิสาหกิจขอกันอย่างไร ทำอย่างไรจืงจะมีรายได้เือนละแสนตอนจบปริญญษตรี สวนกุหลาบสอนได้

กลุ่มที่ทำพิมพ์สวน อนาคตดีมาก ต้องหารุ่นพี่มาจูง

อยากเป็นนักการเมืองไหม ซ่ากันหลายคน อิอิ พาไปทำงานการเมืองอย่างไม่งี่เง่า แนวนักเกรียน อิอิ ไม่ยาก

คนชอบพูดส่งไปอบรมเลย รุ่นพี่เปิดคอร์สอยู่ คนดังนะ เชิญสรยุทธ เด็กอำนวยศิลปมาสอนก็ได้

อยากสร้าง passion เป็นทูต เชิญ รมต ต่างประเทศมาเล่าให้ฟัง ชวนใครมาสวนกุหลาบ ชอบกันทั้งนั้น

คนที่ทำงานชุมนุม งานกรรมการนักเรียน งานโน่นนี่ คุณได้เรียนวิชาบริหารจัดการแล้ว ฝืกผู้นำแล้ว ประสานงานกับคนเป็นแล้ว

แต่แบ่งเวลาให้ดี เราต้องการให้สตาฟเชียร์ทั้งหมดไปทำบอลประเพณี จุฬา ธรรมศาสตร์นะ เรียนให้ดีด้วย

อยากเรียน BBA มีรุ่นพี่ที่ทำพอร์ต 9 หลักได้มาแล้ว ตอนเรียนจบ อยากมาชวน

อยากเป็นนักธุรกิจระดับหมื่นล้าน เอาตัวจริงมาเล่าให้ฟัง

นี่คือวิธีเรียนและการสร้าง passion ของโรงเรียนชายล้วน ไม่เวิ่นเว้อ จับต้องได้ หรือเรียนจบไปมีคนสอนเอง

นั่งท่องหนังสือทำไม่เป็นหรอก

สวนกุหลาบคือมหาวิทยาลัย แต่ไม่มีปริญญษให้ 55 ไปหาเอาที่อื่น

รู้จักคน ของจิง คุยกัน ลากกัน ดีกว่าเกียรตินิยม

นี่คือการเรียนแบบสวนกุหลาบ
05 พ.ค. 59 / 10:42
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676900 171.96.171.10 <= 171.96.171.10

#10# - 676901 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] โรงเรียนชายล้วน ก็โรงเรียนของคนทำอาชีพธรรมดาๆ
เรียนเก่งบ้าง ไม่เก่งบ้าง แต่ทุกคนมีดี
อาชีพตัวแทน เอเจนท์ บางคนออกไปเป็นเอเจนท์ขายเหล้า เบียร์คุมหลายจังหวัด ตั้งบริษัทของตนเอง ห้าปีเป็นเสี่ยพันล้านไปแล้ว คนนี้จบจุฬา

บางคนเรียนไม่เก่งมาก ทำกับซีพี ฝ่ายขายของซุปเปอร์แวร์ ขื้นถืงผู้จัดการ รองประธานฝ่ายจัดจำหน่าย มาหาปริญญาเอาทีหลัง

มีคนทำปั๊มน้ำมัน รายได้เดือนละเป็นล้าน จบทุนคิงสู้ไม่ได้

มีคนตั้งกลุ่มขายประกัน ขายตรง ขายเนต รายได้สูงมาก เดือนละหลายแสน

ขายทอง ขายปืน ขายเพชร ซื้อขายที่ดิน รายได้ไม่ธรรมดา

ติดต่อเพื่อนฝูง เลือกที่ตั้งได้ เป็นเจ้าของเซเว่นบนรถไฟฟ้าหลายแห่ง แน่นตลอด กื๋น คอนเนคชั่น

ธุรกิจซื้อขายน้ำมันก็มี ธุรกิจนี้ซับซ้อนมาก มีน้ำมันหลายประเภท

ธุรกิจกีฬา เรียนมหาวิทยาลัย อาจารย์ก็สอนไม่เป็น

คนเรียนไม่เก่ง ชีวะ ฟิสิกส์ เคมี แต่รู้อะไรบางอย่าง อาจสบายกว่าคนเรียนเก่ง ในโรงเรียนชายล้วนจืงนับถือกัน เพราะโรงเรียนนี้รู้จักกันหมด จืงเป็นโรงเรียนชีวิต ที่สอนว่า ไอ้เรื่องที่คนรู้กันทั่วไป มีเปิดสอนน่ะ ราคาต่ำ กำไรน้อย ของที่ไม่มีคนสอนเป็นความรู้ที่มีค่า และราคา

บุคลิกถืกๆช่วยในอาชีพหลายอย่าง
05 พ.ค. 59 / 11:09
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 676901 171.96.171.10 <= 171.96.171.10

#11# - 677114 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=69117
22 มี.ค. 61 / 21:04
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 677114 171.101.73.187 <= 171.101.73.187

#12# - 677214 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] [member icon] ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนสวนกุหลาบ รุ่น137 พศ 2562
แพทย์ 53 คน ทันตแพทย์ 13 คน เภสัช 14 สัตวแพทย์ 5
ทุนต่างประเทศ 18 ทุน
วิศวะ 150
วิศวะ จุฬา 55
สายสารสนเทศ คอมพ์ ICT สื่อสารราว50
บัญชี ราว ห้าสิบกว่าคน จุฬา 18
เศรษฐเยอะ
18 ก.ค. 62 / 04:41
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 677214 171.98.27.7 <= 171.98.27.7

#13# - 677232 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=69120
18 ก.ค. 62 / 05:37
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 677232 171.98.27.7 <= 171.98.27.7


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]