[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" รมว ศืกษาพูดถืงสวนกุหลาบ "
ทุกปีเมื่อถืงฤดูสอบเข้า สวนกุหลาบจะถูกเอ่ยถืงทุกปี รมต ศืกษา สุชาติ พูดว่า

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ขอฝากโรงเรียนเก่งๆ ให้ช่วยเพิ่มโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เพราะปัจจุบันทุกคนแย้งกันเข้าโรงเรียนดัง เพราะฉะนั้นโรงเรียนกลุ่มนี้ เช่น โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนสาธิตต่างๆ ควรจะเข้าไปช่วยดูแลโรงเรียนที่ยังด้อยคุณภาพและต้องการความช่วยเหลือให้มากขึ้น ขอให้เพิ่มจำนวนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเป็นสองเท่า เพราะจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่า ยังมีโรงเรียนที่มีปัญหาด้านคุณภาพกว่าหมื่นโรง ที่เหลือสองหมื่นโรงก็ยังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ ขณะเดียวกัน ศธ.จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษามากขึ้น ทุกโรงเรียนต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
15 ก.พ. 55 / 09:13
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 4070 : discuss 15 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.121.142.190

#1# - 671497 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เอากระทู้เก่าเรื่อง โรงเรียนดังมาให้อ่าน ขำๆ ครับ

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=65892
15 ก.พ. 55 / 09:27
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 671497 124.121.142.190

#2# - 671498 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สวนกุหลาบ คือ พระบรมราชานุสาวรย็ที่มีชีวิต ของพระปิยมหาราช เป็นโรงเรียนประจำรัชกาลที 5

สัญญลักขณ็ของโรงเรียน คือ พระเกี้ยว พระนามาภิไธย จปร และแถบแพรสีชมพู ปักชื่อ โรงเรียนหลวง

ทำหน้าที่สร้างคนจากตืกยาว แห่งนี้ รับใช้ชาติ รับใช้ แผ่นดิน ตามพระราชปณิธาน

เป็นนักรบป้องกันประเทศ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1-2 สงครามมหาเอซียบูรพา สงคราม เวียดนาม รบกับ พรรคคอมมิวนิสท็ จนถืงการทำเกม รอบประเทศ
สวนกุหลาบอยู่แถวหน้า เสมอ วัดจาก ผบ เหล่าทัพ

สวนกุหลาบ และ พี่น้อง อัสสัมชัญ คริสเตียน คือ ผู้นำเศรษฐกิจประเทศ ในฐานะ เจ้าของ และผู้บริหาร บริษัทในตลาดหลักทรัพย็มากที่สุด

สวนกุหลาบ ได้สนองพระราชปณิธาน ของรัชกาลที่5 จบออกไปจัดตั้ง บริหาร โรงเรียนประจำจังหวัด ต่างๆ มีโรงเรียนหลวงใน กทม อีก 24 โรงเรียน เราจืงเป็นญาติ กับคนทั้งประเทศ

ชาวสวนกุหลาบ คือ กำลังสำคัญ ในการ บุกเบิก สร้างมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ ร่วม 10 แห่ง คนเหล่านี้ยืนอยู่คู่เกษตร มธ จุฬา มหิดล และ คือ ตำนานของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย

การศืกษาไทยไปไกลแล้ว

สวนกุหลาบ คือ ผู้นำในการต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตย ทุกยุคสมัย ในขณะที่พวกเขา ก็ร่วมกันสร้างดุลยภาพใหม่ ให้สังคม ตลอดเวลา

สวนกุหลาบเป็นผู้นำด้านการเมือง การบริหาร ด้วย จำนวน นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ ที่มากที่สุด

ทุกสิ่งที่เป็นที่หนัก หน่วง พระราชหฤทัย ของ รัชกาลที่ 5
นักเรียน 50000 คน จากโรงเรียนนี้ ได้ทำงาน สนองพระมหากรุณาธิคุณ มาอย่างต่อเนี่อง รุ่นต่อรุ่น

และพวกเขาฝาก ภารกิจ กัน ด้วย คำพูดที่ว่า ฝากโรงเรียน ด้วยนะน้อง
15 ก.พ. 55 / 09:41
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 671498 124.121.142.190

#3# - 671499 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] " เลือกโรงเรียนให้ลูก ลักษณะพิเศษของโรงเรียนสวนกุหลาบ "
ผมเข้าใจว่าผู้ปกครองจำนวนมาก ที่กำลังมองหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูก
ติดตามข้อมูลการศืกษาของโรงเรียนนี้ ผ่านสวนบอร็ด ผมตั้งใจทำบทสรุปลักษณะโดดเด่นพิเศษของโรงเรียน ให้ท่านที่สนใจได้ศืกษา เพื่อประหยัดเวลา และเพื่อท่านได้มองเห็นภาพรวมทุกมิติ ของสวนกุหลาบ


วิชาการ

ตัวเลข ดัชนีต่อไปนี้ คือตัวชี้วัด

1 ดัชนี สอวน ปี 2553 นักเรียนสวนกุหลาบผ่านเข้ารอบ 1 สอวน ชีววิทยา คณิตศาสตร็ ดาราศาสตร็ โลกและอวกาศ ฟิสิกส็ เคมี คอมพิวเตอร็ จำนวน 140 คน จากประมาณ 500 คน ประมาณ 28 เปอร็เวนต็ ของทั้งหมด


สอวน คือ การสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถระดับเลิศสุดในด้านนั้นๆ เหื่อคัดผู้แทนโอลิมปิกของประเทศไปแข่งระดับโลก ผู้ที่ได้เหรียญจะได้ทุนไปต่อต่างประเทศ ถืงชั้น ป เอก

เตรียมอุดมสอบได้ 150 คน แต่ถ้าเปรียบเทียบประขากร นักเรียน เตรียมมี ม ปลาย 4500 สวนกุหลาบ ม 1- ,ม 6 มีเพียง 3000

เอามาเปรียบเทียบเพียงเพื่อจะบอกว่า สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่เก่ง โรงเรียนหนื่ง ในขั้นสุดท้าย เด็ก สองโรงเรียนนี้ ก็แต่งงานกันเป็นหลายพันคู่แล้วมั้ง

รวมแล้วโรงเรียนสวนกุหลาบน่าจะมีเด็กผ่าน สอวน ร่วม 2000 คน เป็นกองกำลังด้านวิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี่ ระดับสูงของประเทศ

2 ดัชนีศูนย็ความเป็นเลิศ โรงเรียนที่เป็นศูนย็ทดสอบและอบรมของ สอวน คือ สวนกุหลาบ มหิดลวิทย็ เตรียมอุดม เทพศิรินทร็ และ สามเสน

3ดัชนีนักเรียนโอลิมปิก นับตั้งแต่ประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าแข่งโอลิมปิกวิขาการ เป็นนักเรียนสวนกุหลาบร่วม 140 คน หากนับรวมศิษย็เก่าที่ย้ายไปโรงเรียนอื่นดัวย เห็นจะร่วม 200 คน มากที่สุดในประเทศไทย

ความสำเร็จของโครงการ สอวน โอลิมปิก เกิดจากความทุ่มเทของอาจารย็ รุ่นพี่ศิษย็เก่า อาจารย็จากมหาวิทยาลัย โครงการห้องกุหลาบเพชร

4 ดัชนีสนามสอบมหิดลวิทย็ เป็นสนามสอบระดับ ม 3ของนักเรียนสายวิทย้ คณิต สวนกุหลาบคว้าอันดับสอบผ่านมากที่สุด 3 ปีซ้อน ปี2553 สวนกุหลาบ 61 สมศว 51 บดินทร็ 45 สตรีวิทย็ 33 จาก 500 คน ต่างจังหวัดได้ส่วนแบ่ง 200 สวนกุหลาบจืงมีส่วนแบ่ง 20 เปอร้เซนต็ มีผู้กล่าวว่า สวนกุหลาบมีสัดส่วน 25 เปอร็เซนต็ ของนักเรียนที่นั่น เกิด osk network ขื้นที่นั่น

สวนกุหลาบเห็นจะเป็นโรงเรียนเดียว ที่ไม่ชื่นชมต่อสถิตินี้ หรือ สถิดิอื่น

5 ดัชนีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากการสอบถาม ประมาณว่านักเรียนสวนกุหลาบรุ่นปี 2552 เข้าเรียนแหทย็ราว 150 ทน วิศวะ พอๆกัน สายเศราฐสาสตร็ ธุรกิจ ราว 40 คนนอกจากนั้น ก็เป็นสายอื่นๆ สังคมศาสตร็ เทคโนโลยี "หรือเรียนทำอาหาร

เมื่อเทียบกับเตรียมอุดมที่มีผู้ไม่ผ่าน แอดมิสชั่น ราว 100 คน จากสถิติ สกอ ปี 2552 lสวนกุหลาบที่ต้องรับสัดส่วนพื้นที่บริการทำได้ดีทีเดียว

6 ดัชนีความสำเร็จในอาชีพ ศิษย็เก่าสวนกุหลาบประสบความสำเร็จในอาชีพหลากหลาย ประวัตินักเรียนเก่าแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่เรียนต่อ แต่มุ่งเข้าหาธุรกิจทันที เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางการเงินสูงสุด คนที่รวยที่สุดมิใช่คนเรียนเก่งที่สุด ทุน บรรยากาศ ของย่านธุรกิจส่งผลต่อความสำเร็จมาก

ดูเหมือนนักเรียนที่นี่ จะเน้นวางแผนอาชีพที่ดี มากกว่าเน้นจะต้อง เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แล้วตกงาน

ขอจบภาค 1 ก่อนนะครับ แล้วจะนำเสนอแผนกศิลป และมิติอื่น แบบเจาะลืกให้ผู้สนใจโรงเรียนนี้ ครับ ทำงานเที่ยวนี้มีเป้าหมายอยู่
15 ก.พ. 55 / 09:46
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 671499 124.121.142.190

#4# - 671500 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] 7 ดัชนี การกระจุกตัวของเด็กสวนกุหลาบในโอลิมปิก 2553-suankularb olympiad concentration index แนวโน้มความเป็นเจ้าลนามโอลิมปิกวิชาการ เห็นได้จากจำนวนผู้แทนประเทศใน 5 วิชาแรก 20 คน เป็นนักเรียนสวนกุหลาบ 8 คน ศิษย็เก่าอีก 4 ในสาขาดาราศาสตร็ โลกและอวกาศ สวนกุหลาบเป็นเจ้าสนามมาหลายปี ปี 2553 ได้ร่วมกับศิษย็เก่า เพื่อนรุ่นเดียวกัน ที่มหิดลวิทย็ คว้า the best team ให้ประเทศ แนวโน้มนี้จะก่อให้เกิดการรวมตัวเป็น team thailand team asia ด้านวิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี่ ของประเทศ

8ดัชนีการคิดเป็น ทำเป็น และความสามารถพิเศษ โรงเรียนนี้มีชมรมกิจกรรมมากมาย ที่ข่วยให้นักเรียนได้ค้นพบ ศักยภาพของตน มีตั้งแต่นักร้อง นักดนตรี พิธีกร นักกีฬา นักสร้างเวบไซท็ นัก คอมพิวเตอร็ การ็ตูน สร้างหนัง นักพูด คนสร้างสูตร forex นักเขียน มากมาย ความสนใจเหล่านี้จะนำพาพวกเขาไปสู่ธุรกิจด่างๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค็หลากหลายในอนาคต สวนกุหลาบเปิดเวทีให้ทุกคนแสดงออก บางอย่างอาจดู nerd บ้างก็จ้องทนเอา

9 แนวโน้มสายสังคม สายศิลป เด็กลายนี้จะเปล่งศักยภาพเต็มที่เมื่อจบมหาวิทยาลัย แนวโน้มที่ชัด คือ ความสนใจด้านเศรษฐศาสตร็ ธุรกิจสูงมาก ศิลป คำนวณที่นั่งเต็ม ศิลปจีนสวมารถเป็นกำลังสำคัญทำธุรกืจกับจีน

มีรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร็ เยอะครับ สุดท้ายอยู่ที่จะสร้างบริษัทเจ้าตลาดหลักทรัพย็ใด้กี่บริษัท


สรุป สวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่ดีโรงเรียนหนื่ง เป็นโรงเรียนที่ไม่เรียกร้องให้ไครมาสอบเข้า เพราะพื้นที่จำกัด ภายในพื้นที่ 9 ไร่ มีเด็กเดินเข้ามา และออกไป เกือบ 50000 คน เป็นการใช้ภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่า
15 ก.พ. 55 / 09:48
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 671500 124.121.142.190

#5# - 671501 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] 2 สถานะของนักเรียนสวนกุหลาบ


เมื่อลูกของคุณเข้ามาเป็นส่วนหนื่งของสวนกุหลาบ สถานะสังคมของเขาจะเปลี่ยนฉับพลัน

ลูกของคุณจะมีเพื่อนร่วมรุ่น 400 คน จำนวนมากเป็นเด็กชั้นเยี่ยม

เขาจะมีเพื่อน คำว่าเพื่อนสำคัญมาก เพื่อนคือ ที่พื่ง กำลังใจ ข่าวสาร ความอบอุ่นในงานแต่งงาน จนถืงงานศพ

คนจำนวนมาก ต้องการให้ลูกเรียนที่นี่ เพื่อไห้ได้เพื่อนดี ในโลกปัจจุบัน คนหนื่งคน ที่ไร้ network ว้าเหว่มาก

หากเขาเรียนที่นี่ 3 ปี เขาเกี่ยวพันกับคนอีก 5 ร่น 2000 คน หากเขาเรียนที่นี่ครบ 10 ปี เขาเกี่ยวดองกับคน 10 รุ่น 4000 คน

ลูกของคุณจะเป็นส่วนหนื่ง ของครอบตรัวสวนกุหลาบ 50000 คน ของเครือข่ายจตุรมิตรนับแสนคน ของเครือสวน 11 โรงเรียน

เขาจะเป็นผู้สืบต่อ ตำนานสวนกุหลาบ

เกียรติยศของโรงเรียน คือเกราะป้องกันชีวิต

นี่คือ สวนกุหลาบ
15 ก.พ. 55 / 09:50
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 671501 124.121.142.190

#6# - 671502 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สนับสนุนนโยบายของกระทรวง ในการจำแนกโรงเรียนกล่มพิเศษ โดยการจัดทำดัชนีชี้ ลักษณะพิเศษ บทบาทและหน้าที่ต่อประเทศและส้งคม ของแต่ละโรงเรียน

แนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ในประเทศที่มีความเจริญ ก้าวหน้าทางการศืกษา ซื่งเมีองไทยยังไม่มี โรงเรียนรัฐบาลมีบทบาทเหียงให้การศืกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันหมด

โรงเรียน สวนกุหลาบเป็นตัวอย่างที่ดี ที่แลดงให้เห็นด้วยข้อมูลสถิติ

1.1 เป็นโรงเรียน สร้างนักวิทยาศาสตร็ เทคโนโลยี่ ระดับโลก โดยใช้เกณฑ็ ของ สอวน และโอลิมปิก เช่นโรงเรียนชั้นนำในประเทศอื่น และประเทศไทย จืงควรได้รับการสนับfโรงสนุนจากรัฐบาลเพิ่มขื้น เพื่อสร้างคนไทยที่สามารแข่งได้ระดับสากล

1.2 โดยสภาพแวดล้อม โรงเรียนนี้ สามารถพัฒนาเป็นฐานที่มั่น สร้างนักธุรกืจร่นใหม่ เชื่อมโยงกับการขบายตัวของเศรษฐกิจจืน บทบาทหน้าที่นี้ ยังไม่มีโรงเรียนใดรับผิดชอบ และต้องตั้งเป้าหมายถืงขั้น ตั้งบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย็ ร่วมทุนไทย จีน

1.3 เป็นโมเดลการจัดการเรียน การสอน ที่สร้างบรรยากาศ ให้ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความคิดสร้าวสรรค็ ค้นพบตนเอง แนวทางนี้จำเป็นอย่างยื่งในการสร้าง สร้าง creative economy -ของประเทศ เช่นเดียวกับโรงเรียนใน เกาหลี

1.4 เป็นโรงเรียนที่นักเรียนเลือก อาชีพ การศืกษาต่อ ที่แปลกออกไปจาก trend เดิมที่เน้น,การศืกษาต่อในมหาวืทยาลัยที่มีชื่อเสียง แล้วตกงาน แม้ตัวอย่างจะมีไม่มาก เช่น ศืกษาในสถาบันเทคโนโลยี่ที่มีงานทำ 100 เปอร็เซนต็ เรียนต่อด้านทำอาหาร ที่รายได้ของเชฟ อยู่ที่ 60000 [บาท เรียนต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยมี โมเดลธุรกิจที่ชัดเจน

1.5 ,ลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องกัยการเมือง การทหาร การรวมชาติ
ประวัติศาสตร็ประเทศ ภาคธุรกิจการจำแนกเช่นนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีโรงเรียนกล่มพิเศษ ราว 30 โรงเรียนใกล้เคียงมาเลเซีย เราจะก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่นใจ แทนที่จะมัวตีกันแบบไก่ในเข่ง
15 ก.พ. 55 / 09:54
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 671502 124.121.142.190

#7# - 671503 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] 3 สังคมแห่งการเรียนรู้ธุรกิจ และวิธีการสร้างความมั่งคั่ง ในศูนย็กลางธุรกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนื่งของประเทศ Suankularb Tycoon Model
ผมคิดว่าคณะกรรมการ สพฐ สวนกุหลาบ มีวิจารณญานที่ดี และมองการไกล ประกาศโรงเรียน เรื่องรับเด็กม1 กำหนดรับห้อง Gate 144 สอบทั่วไป 114 พื้นที่บริการ 120 นัยยะของเด็ก Gate และ สอบทั่วไป คือ อาชีพแพทย๊ เทคโนโลยี่ วิทยาศาสตร็ งาน เศรษฐกิจสร้างสรรค็ ธุรกิจ บริหาร


ผมสารภาพตรงนื้เลยว่า วิธีคิดเกี่ยวกับนักเรียนในพี้นที่บริการ ของผมผิดไปมาก เห็นจะเป็นเพราะ ผมวัดความสำเร็จของนักเรียน ในแบบสังคมทั่วไป ต้องสอบได้คะแนนเยอะ ต้องเรียนหมอ ต้องเข้าจุฬาอะไรทำนองนั้น

ทั้งๆที่เมี่อผมเหลียวไปดู เสี่ยร้อยล้าน พันล้านในรุ่น ก็ไม่เห็นจะต้องเรียนเก่งเป็นเทพ แต่เก่งเรื่องเตะบอล บริหารจัดการ มนุษยสัมพันธ็ ที่อยู่ก็ในเขตว้งบูรพา สำราญราษฏร็ กันนั่นแหละ

นี่คือคำอธิบาย ที่อาศัยการนั่งคุยกับเพื่อนเก่า บ้าง tycoon ที่ดินบ้าง ลูกศิษย็นายแบงค็ ผลมกับทฤษฎีดังของ Ken Fisher เรื่อง Ten Ways to Get Rich ว่าทำไมเพื่อนผมจืงรวยมาก ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมาก

ซื่งจะชี้ให้เห็นอนาคตธุรกิจ ของเด็กสวนในเขตพื้นที่บริการ และยุทธศาสตร็ทีควรจะเป็นของสวนกุหลาบ

-เด็กสวนกุหลาบในเขตพื้นที่บริการ จะมีความรู้ที่มหาวิทยาลัยสอนให้ไม่ได้ ต้องเรียนจากผู้มีประสบการณ็ เรียกว่า tacit knowledge

พ่อ แม่ เครือญาติ คือ เจ้าของความรู้นี้ เช่น ธุรกิจข้าว ข้าวโพด อสังหาริมทรัพย็ หุ้น อีเลกโทรนิกส็ อัญมณี ขายส่ง ขายปลีก ดอกไม้ ผัก ผลไม้ การบริหารทุน อาวุธ กอล็ฟ ทำโรงงาน ซื่งให้ผลตอบแทนลูงมาก

แม่ค้าขายส่ง ขายปลีก ผลใม้ที่ตลาดไทย แม่ของลูกศิษย็ผม มีกำไรเดีอนละ 800000 บาท แม่ค้าขายดอกไม้ปากคลองตลาด ที่มีวัดประจำก็ระนาบนี้แหละ

-อสังหาริมทรัพย็ ราคาตืกแถวในสำเพ็งฝั่งหนื่ง ห้องละ 50 ล้าน อีกฝั่งหนื่ง 30 ล้าน ที่ดินขนาด 8 ตร ม ไม่มีโฉนด ขาย 3 ]ล้าน ผู้มีที่อยู่ในเขตบริการของสวนกุหลาบ ส่วนใหญ่จืงมีฐานะดีมาก และยังนำกำไรไปลงทุนในอสังหาริมหรัพย้นอกเมืองซื่ง ราคาขื้นไป 20 กว่าเท่า

นักเรียนกล่มนี้ จืงมีโมเดลธุรกิจ โมเดลชีวิต โมเดลมหาวิทยาลัยเป้าหมาย
ค่างจากเทพฟิสิกส็ เทพเลข แค่ราคาที่ดิน อสังหาขื้นไป 1 เท่า ทุก 5 ปี ก็ ok ดัชนีการประเมินจืงต้องดูจาก tacit knowledge ตาม curriculum 21 และดูความสำเร็จในชีวิตภายหน้า

สรุป

สวนกุหลาบโมเดล ปัจจุบัน คือ การประสานอย่างลงตัว ระหว่างความรู้ที่สอนได้ explicit knowledge กับ ความรู้จากประสบการณ็ tacit knowledge เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายเทความรู้ระหว่างกัน ประสานระหว่างวิชาการกับปฎิบัติการ ระหว่างการสร้างนักวิจัย กับการใช้ประโยชน็เชืงพาณิชย็ ของ นักเรียนเมื่อออกไปทำงาน

เป็นโมเดลการเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดชีวิต ผ่าน network ที่เข้มแข็ง ตามหลัก curriculum 21

เป็นการสร้างกล่มคน ที่มีคุณสมบัติต่างกัน เข้าด้วยกัน คือ พลังวิชาการ พลังทุน พลังผู้มีความลามารถพิเศษ หนื่ง

พลังความรู้ที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินตำ กับให้ผลตอบแทนการเงินสูงอีกหนื่ง

เป็นโมเดลที่สะท้อนถืงการผลิตความรู้ ที่ตรงกับความต้องการของเศรษฐกิจไทยi ปัจจุบัน และการรับมือกับอนาคต วันนี้ทุนจีนใหญ่เคสื่อนเข้าบรรจบกับสำเพ็งแล้ว

เป็นโมเตลของการรวมชาติ รวมวัฒนธรรม ที่จะช่วยให้ประเทศไทยรวมกับโลกครั้งที่ 3 ได้ดี


นี่น่าจะเป็นโมเดลที่ตรงกับ ความต้องการของคนในต่างจังหวัด และขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆ ที่ 36 จังหวัดมีขายแดนเขื่อมต่อกับต่างประเทศ ไม่ต้องมาย่งกับสวนกุหลาบ ก็ได้


เอาละครับ ผมว่านี่อาจจะเป็น โมเดลที่ดีกว่ามีแต่เทพเรียน เก่ง ทั้งโรงเรียน ขอบคุณ สพฐ ครับ

ผมพอใจกับภาพลักษณ็โรงเรียนที่ สาวๆ เขาบอกว่า หล่อ รวย เก่ง

ผมรู้สืกว า ทำให้ศิษย็เก่าดูด๊ไปด้วย
29 ม.ค. 54 / 08:08 jaguar (6859) :
15 ก.พ. 55 / 09:57
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 671503 124.121.142.190

#8# - 671504 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] 4 ดัชนีสนามสอบมหิดลวิทย็ เป็นสนามสอบระดับ ม 3ของนักเรียนสายวิทย้ คณิต สวนกุหลาบคว้าอันดับสอบผ่านมากที่สุด 3 ปีซ้อน ปี2553 สวนกุหลาบ 61 สมศว 51 บดินทร็ 45 สตรีวิทย็ 33 จาก 500 คน ต่างจังหวัดได้ส่วนแบ่ง 200 สวนกุหลาบจืงมีส่วนแบ่ง 20 เปอร้เซนต็ มีผู้กล่าวว่า สวนกุหลาบมีสัดส่วน 25 เปอร็เซนต็ ของนักเรียนที่นั่น เกิด osk network ขื้นที่นั่น

ปีล่าสุด ที่เพิ่งประกาศผลไม่กี่วันมานี้ สวนกุหลาบก็ยังครองแชมป์ได้ (แบบฉิวเฉียด)
สวนกุหลาบ ==> 68 คน
ปทุมวัน ==> 67 คน
สตรีวิทย์ ==> 46 คน
บดินทร์ ==> 32 คน
สามเสน ==> 22 คน
15 ก.พ. 55 / 09:58
0 0
NON [icon smile : 92 bytes] (3582) : n/a : n/a : n/a
followup id 671504 146.23.250.105

#9# - 671505 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] -ขอบคุณครับ NON

เริ่มปูพื้นเพื่อจะบอกรมต สุชาติ แฟนกัน ว่าควรทำอะไรให้การศืกษาไทยดีขื้น
15 ก.พ. 55 / 10:13
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 671505 124.121.142.190

#10# - 671506 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] อันนี้ไปสอบเพื่อทดลองความรู้ หรือไปกันหมดครับ --''
15 ก.พ. 55 / 10:30
0 0
Nietzsche and Heidegger [icon smile : 92 bytes] (6723) : n/a : n/a : n/a
followup id 671506 202.12.118.61

#11# - 671507 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] แอร๊ยยยยยย โรงเรียนเค้าเอง
15 ก.พ. 55 / 11:27
0 0
kak [icon smile : 92 bytes] (719) : n/a : n/a : n/a
followup id 671507 210.94.41.89

#12# - 671535 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สงสารโรงเรียนบอกตรงๆ สวนสาขา แม่งตัวถ่วงความเจริญของสวนกุหลาบดีๆนี่เอง
15 ก.พ. 55 / 23:48
0 0
คุณชาย [icon smile : 92 bytes] (6577) : [ protect email from spamware ]
followup id 671535 27.130.129.190

#13# - 671546 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] รมต.ศึกษาแม่งน่าจะบอกด้วยว่า มหาวิทยาลัยดังควรเพิ่มสาขาให้ทั่วประเทศ เช่น จุฬาเชียงใหม่ จุฬาขอแก่น จุฬาอุบล จุฬาหาดใหญ่ จุฬาโคราช จุฬาอุดร จุฬานครศรี นักเรียน ม.ปลายจะได้ไม่ต้องแย่งกันไปสอบเข้าจุฬาสามย่าน และให้สามย่านช่วยแบ่งสักยภาพไปตามภูมิภาคต่างๆ รวมทั้ง มธ. เกษตร มหิดล เพื่อขจัดปัญหาด้านคุณภาพ และความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา และการจบมาหางานทำ

ฉลาดมาก ไอ้รมต.เฺหีฺ้ย
16 ก.พ. 55 / 21:49
0 0
เด็กเก่าจุลาคาซาบลังก้า [icon smile : 92 bytes] (715) : n/a : n/a : n/a
followup id 671546 171.7.224.10

#14# - 672624 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ความสำเร็จในอาชีพของเด็กสวนกุหลาบยุคหลัง

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68210
03 พ.ค. 55 / 09:21
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672624 124.121.198.24

#15# - 672626 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] รางวัลจากการแข่งขัน

http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=68064
03 พ.ค. 55 / 09:30
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
followup id 672626 124.121.198.24


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]