[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" โครงการบวชพระ และบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2556 "
โครงการบวชพระ และบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2556
บวชภาคฤดูร้อนปีนี้ มีทั้งหมด 4 โครงการ


การบวชพระ เป็นสิ่งที่มีค่า ที่บุตรพึงกระทำต่อบิดามารดา เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ท่านรับรู้ว่าบุตรที่ท่านเฝ้าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ขึ้นมานี้ ระลึกถึงพระคุณของท่านเสมอมา หรือแม้วันนี้.. ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้ว บุญจากการบวชก็ยังส่งผลให้ท่านเป็นสุขในสัมปรายภพ

การบวช เป็นเพศภาวะเดียวที่รองรับอรหัตผลได้ อีกทั้งยังเป็นทางลัดที่เอื้ออำนวยต่อการทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุด เพราะต้องรักษาศีลมากถึง 227 ข้อ และมีสภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม การเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา ทำให้ผู้บวชมีโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูง จนหมดกิเลสเข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าปุถุชนคนธรรมดา

การบวชพระ นั้น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย จึงปรารถนาให้ลูกหลานตังเองได้บวช มีความตั้งใจจะจัดงานบวชให้กับบุตรหลานของตน เพราะนอกจากตัวผู้บวชจะได้บุญอันมหาศาลแล้ว ผลบุญจากการบวชยังส่งถึงท่านได้ ดังคำพูดที่เราเคยได้ยินกันว่า "บวชให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์"

บวชภาคฤดูร้อน ปีนี้ มีทั้งหมด 4 โครงการ คือ

สมัครบวชและสอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1234,
087-707-7771 ถึง 3

1. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
2. โครงการอุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน
3. โครงการบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน
4. โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

คุณสมบัติของผู้สมัครบวชทุกโครงการ
1. เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงทางเพศ)
2. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาทหรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพหรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
7. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
8. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

ของใช้ในการอบรม

1. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง 1 ผืน ถุงนอน 1 ถุง
2. ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด เสื้อกันหนาวสีขาวล้วน 1 ตัว
3. เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
4. เสื้อกันหนาว 1 ตัว หรือตามสภาพความหนาวของอากาศ
5. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และไฟฉาย พร้อมถ่าน
6. กางเกงขาสั้น หรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
7. ยาประจำตัว เช่น ยาทาแก้ปวดขา ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
8. มีดโกนหนาวดพร้อมใบมีดอย่างน้อย 6 ใบ
9. รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่ ถุงเท้าสีน้ำตาล 2 คู่
10.ร่มกันแดดกันฝนสีสุภาพ เช่น สีน้ำตาล สีน้ำเงิน

หมายเหตุ :

ในกรณีของโครงการบรรพชาสามเณร (ป.4-ม.3) ทางศูนย์อบรมจะจัดเตรียมผ้าไตรจีวรไว้ให้ร่วมบุญ ซึ่งประกอบด้วย จีวร 2 ผืน, สบง 2 ผืน, อังสะ 2 ตัว, รัดประคด 1 เส้น, ผ้ารัดอก 1 ผืน, ผ้ารับประเคน 1 ผืน, ผ้าสรงน้ำ และผ้านุ่งนาค (สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์อบรม)

หลักฐานการสมัครบวชของทุกโครงการบวช

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรนักเรียน, หนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียน)

การบวชมีอานิสงส์คือ
- บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายและเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวช ส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้
- สามารถยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้
- ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
- ทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูง มีมรรค ผล นิพพาน เป็นแก่นสารในที่สุด
- หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อๆ ไป และยังส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง 64 กัป
- ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากกการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังส่งผลจากหนักให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี
- บุญกุศลอันมหาศาลนี้จะช่วยส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และช่วยพลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย
- เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย และสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว
- เป็นการสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย
- เป็นการสถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน

หมายเหตุ :
ทุกโครงการบวชฟรี ยกเว้นโครงการบรรพชาสามเณร (ป.4-ม.3) ที่ให้ผู้ปกครองร่วมบุญค่าผ้าไตรจีวร และร่วมบุญค่าภัตตาหารถวายสามเณร สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์อบรมทั่วประเทศ

สมัครบวชและสอบถามรายละเอียด
โทร.02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3
21 ก.พ. 56 / 09:58
0 0
aisukurimu [icon smile : 92 bytes] (7768) : [ protect email from spamware ]
view 1925 : discuss 2 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 115.31.141.3

#1# - 675723 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ของโรงเรียนเรามีจัดประจำทุกปีที่วัดเลียบ.สนับสนุนของโรงเรียนน่าจะดีกว่า.เพราะผ่านการตรวจสอบคัดกรองมาอย่างดีแล้วว่าถูกต้องตามแนวพุทธแท้ๆ ไม่เมาบุญ.ระบุชัดเจนว่าจัดที่วัดใด.โดยใครเป็นเจ้าภาพ เน้นปัญญามากกว่าศรัทธาอย่างเดียว.ไม่ขายภาพนรกให้กลัว.ไม่ขายสวรรค์ให้ชื่นชม.เพราะ สวรรค์ก็ยังอยู่ใน31ภพภูมิ.หาใช่เป้าหมายของชาวพุทธที่แท้จริงไม่
22 ก.พ. 56 / 09:56
0 0
พุทธแท้ไม่เมาบุญ [icon smile : 92 bytes] (7725) : n/a : n/a : n/a
followup id 675723 125.24.24.36

#2# - 675793 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] จิบชา ดูชาวพุทธตีกัน อืมม
01 มี.ค. 56 / 16:22
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 675793 1.179.129.42 <= 192.168.1.13


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]