[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" รู้สึกว่า " คนรุ่นเก่า ..เขลา เบาปัญญายิ่งนัก" เพราะอะไร? "
สรุปมาจากเหตุการณ์หนึ่ง ได้ว่า

.....ศาสสตร์สมัยใหม่ บ่มเพาะความรู้ให้คนรุ่นใหม่ เข้าใจคนรุ่นเก่าๆ ว่า " ช่างโง่เขลา เบาปัญญายิ่งนัก" (..เป็นความรู้สึกในใจ อาจจะแสดงออกมาบ้างเป็นบางครั้ง)

.....แต่ศาสตร์แห่งพระธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บ่มเพาะจิตใจคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจคนรุ่นเก่าได้ว่า " คนรุ่นเก่า ช่างมีสติปัญญาล้ำเลิศ ช่างเข้าใจกิเลสและสันดารมนุษย์ได้ถ่องแท้ยิ่งนัก"


....เนื่องจาก มีเด็กนักเรียนปี ๒ กลุ่มหนึ่ง ประมาณ ๗ คน มาร่วมปฏิบัติธรรมกับชาวบ้านกว่า ๒๐๐ คน พวกเธอร่วมปฏิบัติกันประมาณ ๒ ชั่วโมง แล้วนำเอกสารมาให้พระวิปัสสนาจารย์เซ็นรับรองว่า ได้มาร่วมปฏิบัติธรรม ครบ ๑๒ ชั่วโมง

.....เมื่อพระวิปัสสนาจารย์เซ็นเอกสารให้ว่า ได้ปฏิบัติเพียง ๒ ชั่วโมง ตามเป็นจริง ..พวกเธอได้แสองอาการไม่พอใจ แล้วหนีกลับไปเลย

.....
18 ก.พ. 56 / 14:27
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
view 3039 : discuss 15 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 101.108.181.37

#1# - 675712 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] จ้ะ แล้วยังไง
20 ก.พ. 56 / 18:23
0 0
หนามเตยปุย [icon smile : 92 bytes] (3021) : n/a : n/a : n/a
followup id 675712 58.9.59.16

#2# - 675792 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] เห็นเขาทิ้งลูกทิ้งเมีย ก็กราบไหว้เขา


ฉลาดจริงๆ อืมมม
01 มี.ค. 56 / 16:20
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 675792 1.179.129.42 <= 192.168.1.13

#3# - 675816 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ..ทิ้งไว้ที่ไหน???????????????????????????????.....ในวัง ในปราสาท ๓ ฤดู....ทหารสมัครไปรบ..ทิ้งลูกทิ้งเมีย..ไปรบ..เพื่ออะไร?

....เขาทำผิดกระนั้นหรือ?
03 มี.ค. 56 / 10:20
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 675816 101.108.162.167

#4# - 675817 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] สิ่งที่มหาบุรุษของโลก รัก..เทิดทูลยิ่งกว่าชีวิตตนเอง..คืออะไร

ตอบ... ลูก และภริยา

ก่อนหน้านั้น พระองค์พุทธเจ้า เคยบริจาคชีวิตตนเองให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นแล้วหลายชาติ...ในเมื่อพระองค์สละบุตรและภริยาที่รักได้ ..ก็ย่อมไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่พระองค์สละเพื่อผู้อื่นไม่ได้..อีกต่อไป


ถาม......ถ้าพระเวสสันดรไม่มีจิตเด็ดเดี่ยวพอ..ที่จะบริจาคบุตรและภริยา พระองค์จะมีพลานุภาพแห่งจิต..พอที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้หรือไม่

และถ้าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า...แล้วลูกเมีย คือ พระนางพิมพา พระราหุล และพระกุมารกัสสปะ จะมีโอกาสบรรลุอรหันต์ตามพระองค์..เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้หรือไม่

..และการที่ยังบรรลุธรรมไม่ได้นั่นคืออะไร?... คือ ยังต้องตกนรกได้อีกในแสนโกฏิชาติ ในอานาคตนั่นเอง..


ตอบ.........????ถาม... ทหารที่ทิ้งลูกเมียไปรบ ป้องกันประเทศ...เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือไม่???
03 มี.ค. 56 / 10:22
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 675817 101.108.162.167

#5# - 675845 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ทันทีที่ลูกเกิดมา ตะโกนทันตาว่า "บ่วง" เกิดแล้ว


นี่คือสิ่งที่พ่อสมควรพูดหรือไม่ อย่างไร

ทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ในวัง แล้วจะมีความสุข???? แหม่ ความคิดทุนนิยมนะครับ ในแง่จิตวิทยาเด็ก ยังไงเด็กก็ต้องการความรักความอบอุ่นครับ
07 มี.ค. 56 / 08:05
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 675845 171.7.69.169

#6# - 675846 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] "...ถ้าพระเวสสันดรไม่มีจิตเด็ดเดี่ยวพอ..ที่จะบริจาคบุตรและภริยา พระองค์จะมีพลานุภาพแห่งจิต..พอที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้หรือไม่..."ก็แค่ สละ ชีวิต คนอื่น เพื่อแลกกับ บุญบารมีของตนเองแหม่
07 มี.ค. 56 / 08:06
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 675846 171.7.69.169

#7# - 675853 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ...ไม่ใช่ชีวิตคนอื่น..???

..แต่คือ คนที่ตนรักยิ่งกว่าชีวิต...

และหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว...กี่คนที่พระองค์ได้ช่วยให้รอดจากการเวียนว่ายตายเกิด..จากการตกทุกข์ในอบายภูมิ..

รวมถึง ..พระนางพิมพา พระราหุล พระกมารกัสสปะ รวมถึง หลวงปู่มั่น หลวงพ่อชา ฯลฯ ด้วย..มิใช่หรือ??
08 มี.ค. 56 / 13:21
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 675853 101.108.203.125

#8# - 675854 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ....เคยเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ หลายครั้ง..แต่ไม่ถูกโจรลักขโมย.... พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า..ไม่มีส่วนช่วยบ้างหรือ?

...คนที่เรารัก..เคยเดินในที่เปลี่ยวคนเดียว..หลายๆ ครั้ง แต่ไม่เคยถูกฆ่า..ข่มขืน ....พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า..ไม่มีส่วนช่วยบ้างหรือ?


....หากจะบอกว่า...ก็ในสังคมปัจจุบัน คนถูกฆ่า ข่มขืนกันมากขึ้น..ไม่เห็นช่วยอะไร....

...รู้มั๊ยเพราะเหตุอะไร...ส่วนหนึ่งก็เพราะ..มีพ่อแม่ที่คิดอย่างคุณนั่นแหละ...มากขึ้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
08 มี.ค. 56 / 13:30
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 675854 101.108.203.125

#9# - 675855 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คนที่ตนรักยิ่งกว่าชีวิต

พระนางพิมพ์พาประสูติพระโอรส อำมาตย์ก็ไปกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่า บัดนี้พระนางพิมพาได้ประสูติพระโอรสแล้ว เพราะองค์ก็อุทาน "ราหุลํ ชาตํ" แปลว่า "บ่วงเกิดแล้ว"

รักยิ่งกว่าชีวิต อืมมมม
09 มี.ค. 56 / 07:34
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 675855 119.46.191.6

#10# - 675856 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] คนที่เรารัก ไม่เคยถูกฆ่า ข่มขืน พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีส่วนช่วยบ้างหรือ

เมื่อ.วันที่ 18 ก.ค.55 ที่ผ่านมา นางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต.1 จ.อำนาจเจริญ ได้พา ด.ญ.สวย(นามสมมุติ) อายุ 14 ปีและ น.ส.แนน อายุ 18 ปี ชาวจ.อำนาจเจริญ แจ้งความต่อ พ.ต.ท.วัลลภ กรีกุล รอง ผกก.สส.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ว่า เด็กหญิง 3 คน(อีกคนอยู่ กทม.กำลังเดินทางกลับมาพบตำรวจ) ถูกรองเจ้าอาวาสวัดบุผาราม ต.คำพระ อ.หัวตะพาน ข่มขืนชำเรา จน ด.ญ.สวยตั้งท้อง 3 เดือน

http://www.naewna.com/local/14768

พระธรรมคำสอน อืมมมม
09 มี.ค. 56 / 07:35
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 675856 119.46.191.6

#11# - 675857 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ไม่ถูกโจรลักขโมย พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีส่วนช่วยบ้างหรือ

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1358216242&grpid=03&catid=03
http://www.youtube.com/watch?v=lTA7ATixxbo&list=UUVUfj0PXFo0XmyScU9hcYDg
http://news.sanook.com/1090357/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97/


อืมมมมม
09 มี.ค. 56 / 07:37
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 675857 119.46.191.6

#12# - 675903 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] ผู้แสงหาฝั่งพระนิพพาน

19 มี.ค. 56 / 13:08
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 675903 202.28.111.30

#13# - 675908 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พระผู้ แสวงหา ความสุขทางโลก

20 มี.ค. 56 / 17:07
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 675908 119.46.191.6

#14# - 675909 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] พระผู้แสวงหา ความแม่นยำ

http://www.thairath.co.th/content/region/319423

20 มี.ค. 56 / 17:07
0 0
regites [icon smile : 92 bytes] (310) : n/a : n/a : n/a
followup id 675909 119.46.191.6

#15# - 675914 [icon-addtodelete : 101 bytes]
[member icon] .....ถ้ายังแสวงหาความสุขทางโลกอยู่ ก็เป็นเช่นนั้นแหละ..นะ


.....ในแต่ละปี วาติกัน ต้องจ่ายกว่า ร้อยล้าน ...เพื่อปิดคดี...

.....ถ้ายังแสวงหาความสุขทางโลกอยู่ ก็เป็นเช่นนั้นแหละ..นะ
21 มี.ค. 56 / 10:48
0 0
montasavi [icon smile : 92 bytes] (4558) : [ protect email from spamware ]
followup id 675914 202.28.111.30


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]